Zapytania

Zapytanie pierwsze Pani Alicji Sadowskiej zgłoszone na XXII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 28 lutego 2017 r.

Radna Alicja Sadowska powiedziała, że w związku ze strukturą wiekową społeczeństwa Polski  a jest ona szczególnie wysoka w przypadku roczników powyżej 40 -50 plus w niektórych środowiskach m.in. w mieście Włocławku wprowadzona [...]

Zapytanie pierwsze Pana Jerzego Donajczyka zgłoszone na XVI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 24 czerwca 2016 r.

Radny Jerzy Donajczyk zapytał, czy są jakieś symptomy na rozwiązanie sytuacji drogowej ze zjazdu autostradowego z wiaduktu w m. Czerniwice do drogi powiatowej w kierunku Grabkowa? Radny zapytał, czy ta sytuacja zostanie rozwiązania? Czy [...]

Zapytanie pierwsze Pani Jadwigi Fijałkowskiej zgłoszone na XVI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 24 czerwca 2016 r.

Radna Jadwiga Fijałkowska w imieniu pszczelarzy zapytała, kto w okresie weekendowym z ramienia Powiatowego  Lekarza Weterynarii jest zobligowany do pobrania próbek, ich zabezpieczenia oraz ich wysłania? W tym zakresie potrzebne są [...]

Zapytanie pierwsze Pana Jerzego Donajczyka zgłoszone na XIV Sesji Rady Powiatu we Włocławku

Radny Jerzy Donajczyk poprosił o relację z udziału przedstawicieli powiatu włocławskiego  w sesji sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, która miała miejsce w Urzędzie Miasta Włocławek.  Szczególnie chodzi o temat [...]

Zapytanie drugie Pana Mariusza Bladoszewskiego zgłoszone na XIV Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 31 marca 2016 r.

Radny Mariusz Bladoszewski zgłosił wniosek, że mając producentów wody na terenie powiatu włocławskiego wypada, żeby radni pili miejscową wodę. Radny wyjaśnił, że ma na myśli Selenkę a na stołach znajduje się woda z innych [...]

Zapytanie pierwsze Pana Mariusza Bladoszewskiego zgłoszone na XIV Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 31 marca 2016 r.

Radny Mariusz Bladoszewski powiedział, że na jednej  z poprzednich sesji  zgłaszał wniosek dotyczący Karty Dużej Rodziny. Radny otrzymał odpowiedź, że w gazecie Expres przez powiat zostanie umieszczona informacja promująca [...]

Zapytanie pierwsze Pana Karola Matusiaka zgłoszone na XIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 9 luteg0 2016 r.

Radny Karol Matusiak zadał pytanie związane z klęska suszy, która występowała w roku ubiegłym. Radny poprosił o udzielnie pisemnej odpowiedzi na pytanie jakie działania podjął Zarząd Powiatu we Włocławku, w związku z wystąpieniem [...]

Zapytanie pierwsze Pana Jerzego Donajczyka zgłoszone na XIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 9 lutego 2016 r.

Rany Jerzy Donajczyk zadał pytanie dotyczące problemów lokalowych Wydziału Geodezji  i Gospodarki Nieruchomościami. Czy w tej sprawie poczyniono jakieś kroki? Czy zostaną poczynione działania, aby te warunki lokalowe zostały [...]

Zapytanie trzecie Pana Jerzego Donajczyka zgłoszone na XII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 29 grudnia 2015 roku

Radny powiedział, że warunki atmosferyczne sprzyjają inwestycjom drogowym. Radny zapytał, czy wszystkie inwestycje zaplanowane w bieżącym roku zostały zakończone? Czy są prowadzone prace związane  utrzymaniem czystości na [...]

Zapytanie drugie Pana Jerzego Donajczyka zgłoszone na XII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 29 grudnia 2015 r.

W dniu 10 stycznia 2016 r. odbędzie się kolejna edycja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Niektóre gminy mają problemy z powołaniem komitetów organizacyjnych tej zbiórki. Radny zapytał, czy kiedykolwiek SPZPS we Włocławku [...]

Zapytanie pierwsze Pana Jerzego Donajczyka zgłoszone na XII Sesji rady Powiatu we Włocławku w dniu 29 grudnia 2015 r.

Radny zapytał jakie działania podjął Starosta w tym względzie, aby zmienić niekorzystny werdykt w sprawie likwidacji dyspozytorni medycznej funkcjonującej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku. Radny zapytał jak [...]

Zapytanie pierwsze Pana Jana Krzyżanowskiego zgłoszone na XI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 30 listopada 2015 r.

Radny Jerzy Krzyżanowski powiedział, że w zeszłym tygodniu miał miejsce śmiertelny wypadek przy drodze wojewódzkiej 562 na ternie Gminy Fabianki, na granicy wjazdu do gminnej drogi przy ul. Polnej. Poprzez drzewo znajdujące się przy tej [...]

Zapytanie pierwsze Pana Romana Gołębiewskiego zgłoszone na III Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 29 stycznia 2015 r.

Radny  poprosił o jednoznaczne pisemne wyjaśnienie kwestii przebudowy drogi powiatowej nr 2913 Kruszynek - Lubraniec. Istnieją 2 oficjalne dokumenty, które mówią o dwóch różnych etapach inwestycji, jednej na terenie Gminy [...]

Zapytanie pierwsze Pana Piotra Stannego zgłoszone na III Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 29 stycznia 2015 r.

Radny Piotr Stanny zapytał, na czym polegała realizacja II etapu przebudowy drogi powiatowej nr 2807 C Osięciny – Włocławek – Wieniec, kiedy ona miała miejsca i w oparciu o jaką dokumentację projektową?  Radny poprosił o [...]

Zapytanie pierwsze Pana Jerzego Donajczyka zgłoszone na XXXVII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 26 września 201 r.

Radny Jerzy Donajczyk zadał pytanie dotyczące udziału drużyny powiatu włocławskiego w Mistrzostwach Polski Samorządowców w Piłce Nożnej, które odbyły  się w dniach 20-21 września br. w Toruniu. Radny zapytał jaki wynik [...]

Zapytanie pierwsze Pana Marka Dorabiały zgłoszone na XXXVII Sesji Rady Powiatu we Włocławku

Pan radny Marek Dorabiała zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wniosku Komisji Rolnictwa, który został podjęty podczas posiedzenia komisji w dniu 1 sierpnia br. i przekazany do Pana Starosty pismem z dnia 1 sierpnia 2014, znak [...]

Zapytanie drugie Pana Jerzego Donajczyka zgłoszone na XXXVI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 10 września 2014 roku.

Radny Jerzy Donajczyk  zapytał, kiedy zostanie wykonane poziome oznakowanie drogi powiatowej Mostki-Kowal? [...]

Zapytanie pierwsze Pana Jerzego Donajczyka zgłoszone na XXXVI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 10 września 2014 roku.

Radny Jerzy Donajczyk zapytał, czy powiat włocławski będzie brał udział w Mistrzostwach Polski Samorządowców w Piłce Nożnej, które odbędą się w dniach 20-21 września br. w Toruniu? Jednocześnie Radny zadeklarował udział dwóch [...]

Zapytanie pierwsze Pana Jerzego Donajczyka zgłoszone na XXXV Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 1 sierpnia 2014 roku.

Radny zapytał, na jakim etapie zaawansowania jest budowa chodników w gminach, które zdecydowały się na podjęcie współpracy z powiatem włocławskim? Radny poprosił krótkie wyliczenie przedstawiające finansowy wkład poszczególnych [...]

Zapytanie pierwsze Pana Jerzego Donajczyka zgłoszone na XXXIV Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 14 lipca 2014 roku.

Radny zapytał, z jakich przyczyn drużyna samorządu powiatu włocławskiego nie wystartowała w Turnieju Piłkarskim Mistrzostwa Świata 2014 Samorządowców Województwa Kujawsko-Pomorskiego, organizowanym przez Urząd Marszałkowski [...]

Zapytanie pierwsze Pana Andrzeja Spychalskiego zgłoszone podczas obrad XXVII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 28 listopada 2013 roku.

Radny zadał pytanie dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 2626 Kaźmierzewo - Jaranowo. Remont został wykonany na odcinku około 1 km do miejscowości Sarnówka. Radny zapytał, kiedy jest planowane wykonanie drugiej części drogi (około [...]

Zapytanie drugie Pana Piotra Grudzińskiego zgłoszone na XXVII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 28 listopada 2013 r.

Radny na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i Statutu Powiatu Włocławskiego poprosił o udostępnienie kserokopii dokumentów księgowych rozliczających wydatkowanie środków finansowych w [...]

Zapytanie pierwsze Pana Piotra Grudzińskiego zgłoszone podczas XXVII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 28 listopada 2013 r.

Radny poprosił o szczegółową informację przedstawiającą rozliczenie środków finansowych przeznaczonych na promocję domów pomocy społecznej i szkół prowadzonych przez powiat włocławski, zawierającą dane dotyczące działań [...]

Zapytanie pierwsze Pana Jerzego Donajczyka zgłoszone na XXVI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 27 września 2013 roku.

Radny zapytał o możliwość udziału drużyny reprezentującej powiat włocławski w II Ogólnopolskim Turnieju Siatkówki Pracowników Samorządowych o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego? [...]

Zapytanie pierwsze Pani Jadwigi Molendy zgłoszone na XXIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 17 czerwca 2013 roku.

Radna Jadwiga Molenda zapytała, czy w roku bieżącym będzie poprawiony stan drogi powiatowej nr 2626 C Kazimierzewo- Jaranowo na długości około 1km w miejscowości Ustronie?   [...]

Zapytanie trzecie Pana Jacka Jabłońskiego zgłoszone na XXIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 17 czerwca 2013 roku.

Radny Jacek Jabłoński zadał pytanie dotyczące programu pod nazwą „Nasz rynek”,  który został skierowany do samorządów i ma na celu utworzenie targowisk będących odpowiednikiem gier towarowych produktów rolnych. Radny [...]

Zapytanie drugie Pana Jacka Jabłońskiego zgłoszone na XXIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 17 czerwca 2013 roku.

Radny Jacek Jabłoński zapytał, czy podczas funkcjonowania systemu ISO 9001 w Starostwie Powiatowym, był on w pełni wykorzystywany? Czy to względy finansowe zadecydowały o zrezygnowania z tego systemu? Czy może to nie była ta norma, która [...]

Zapytanie pierwsze Pana Jacka Jabłońskiego zgłoszone na XXIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 17 czerwca 2013 roku

Radny Jacek Jabłoński zadał pytanie dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 2626 C Kazimierzewo-Jaranowo. Radny zapytał, kiedy odbędzie się przetarg na przebudowę tej drogi? Czy podział na etap I i II obejmuje odcinek drogi w [...]

Zapytanie pierwsze Pani Jadwigi Molendy zgłoszone na XXI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 28 marca 2013 roku

Radna poinformowała, że w dniu 11.02.2013r. radna otrzymała koncepcję reorganizacji Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Brzeziu. Z protokołu  z posiedzenia  Zarządu Powiatu we Włocławku radna dowiedziała się, [...]

Zapytanie drugie Pana Jacka Jabłońskiego zgłoszone na XXI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 28 marca 2013 roku

Radny podkreślił, że w 2010 roku został przeprowadzony remont drogi powiatowej Nr 2626 C Kazimierzewo – Jaranowo. Wyremontowany został odcinek w pobliżu szkoły w Ustroniu a kolejny odcinek łączący drogę powiatową z drogą krajową [...]

Zapytanie pierwsze Pana Jacka Jabłońskiego zgłoszone na XXI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 28 marca 2013 roku

Radny zadał pytanie dotyczące budowy chodnika przy drodze łączącej Brześć Kujawski – Humlin (fragment drogi od ul. Krakowskiej do miejscowości Rumaki). Radny zapytał, czy będzie plan takiej inwestycji? Czy została określona [...]

Zapytanie pierwsze Pana Jacka Jabłońskiego zgłoszone na XX Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 8 lutego 2013 roku.

Czy środki finansowe kierowane na Szkolny Związek Sportowy w wysokości 12 154,00 zł. w roku 2012 to środki wystarczające na to, żeby powiat wspomógł sport dzieci  i młodzieży? Jak ta kwota została wydatkowana? Na co te [...]

Zapytanie pierwsze pana Piotra Grudzińskiego zgłoszone na XIV Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 11 czerwca 2012 roku

Jak wygląda sytuacja porozumienia zawartego między Powiatem Włocławskim a Miastem Kowal w sprawie budowy hali sportowej? [...]

Zapytanie trzecie pani Jadwigi Molendy zgłoszone na XIV Sesji Rady Powiatu w dniu 11 czerwca 2012 roku

Czy Zarząd Powiatu decyzje o prowadzeniu inwestycji powiatowych podejmuje według wypracowanych zasad jednakowych dla wszystkich gmin, czy według uznania? [...]

Zapytanie drugie pani Jadwigi Molendy zgłoszone na XIV Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 11 czerwca 2012 roku

  Jaki procentowy udział gmin był w budowie drogi Mostki-Kowal w ubiegłym roku? [...]

Zapytanie pierwsze pani Jadwigi Molendy zgłoszone na XIV Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu11 czerwca 2012 roku

Jakie są kryteria udziału poszczególnych samorządów gminnych w budowach i remontach dróg powiatowych położonych na terenie tych gmin i czy dla każdej gminy są one jednakowe? [...]

Zapytanie pierwsze pana Andrzeja Spychalskiego zgłoszone na XIV Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 11 czerwca 2012 roku

  W związku z tym, że przy drodze powiatowej nr 2909 C Włocławek - Kruszyn (na odcinku budowanej autostrady) została rozebrana kostka brukowa, radny zapytał: kto podjął decyzję o rozebraniu chodnika, gdzie ta kostka została wywieziona [...]

Zapytanie pierwsze pana Jacka Jabłońskiego zgłoszone na XIV Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 11 czerwca 2012 roku

  Ile osób nabyło uprawnienia emerytalne, ile osób odeszło na wcześniejsza emeryturę zarówno w Starostwie Powiatowym jak i jednostkach organizacyjnych powiatu włocławskiego w związku z przeprowadzoną racjonalizacją zatrudnienia. Czy [...]

Zaptanie pierwsze Pana Marka Jaskulskiego w dniu 23 kwietnia 2012 roku zgłoszone na XIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku

Radny Marek Jaskulski poruszył sprawę zapowiadanego upadku Zakładów Mięsnych “MAT”  w Czerniewicach. Jest to zakład zatrudniając kilkaset ludzi, którzy są mieszkańcami powiatu włocławskiego. Powraca pewna wizja apokaliptyczna [...]

Zapytanie drugie pani Jadwigi Błaszkiewicz zgłoszone na XII Sesji Rady Powiatu we Włocławku

Radna Jadwiga Błaszkiewicz zapytała, co Zarząd Powiatu zamierza zrobić w zakresie bezpieczeństwa uczestników drogi powiatowej znajdującej się w gminie Fabianki, nazywaną ulica Dobrzyńską? [...]

Zapytanie pierwsze Pani Jadwigi Błaszkiewicz zgłoszone na XII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 27 lutego 2012 roku.

 Jakie projekty unijne były realizowane przez powiat włocławski w okresie ubiegłej kadencji i jakie są realizowane są w obecnej chwili? Kto był koordynatorem, ewentualnie asystentem? I za jaką kwotę koordynatorzy wykonywali pracę? [...]

Zapytanie pierwsze Pana Piotra Grudzińskiego zgłoszone na X Sesji Rday Powiatu w dniu 29 grudnia 2011 roku

  Pytanie zadane przez radnego dotyczyło ostatniego numeru Gazety Powiatowej, a mianowicie na str. 11 ukazało się ogłoszenie z logo partii politycznej z podpisem Posła na Sejm RP. Radny zapytał na jakiej zasadzie ogłoszenie to zostało [...]

Zapytanie pierwsze pana Jerzego Donajczyka zgłoszone na IX Sesji Rday Powiatu we Włocławku w dniu 15 listopada 2011 roku.

  Pan Radny Jerzy Donajczyk wspominając o trudnej sytuacji na rynku pracy, nawiązał do doniesień prasowych o nadchodzących grupowych zwolnieniach z pracy. Radny zapytał:1)czy ta trudna sytuacja będzie dotyczyć również zakładów pracy [...]

Zapytanie pierwsze pani Jadwigi Fijałkowskiej zgłoszone na IX Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 15 listopada 2011 roku.

  Radna Jadwiga Fijałkowska odnosząc się z satysfakcją do wykonywania przez powiat planu modernizacji dróg podniosła problem odśnieżania tych dróg. W prasie i w mediach ukazywały się wątpliwości ze strony Wójta Gminy Baruchowo [...]

Zapytanie pierwsze pana Jacka Jabłońskiego zgłoszone na IX Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 15 listopada 2011 roku.

  Radny Jacek Jabłoński skierował następujące zapytania:1) czym kierował się Pan Starosta przyznając nagrodę Panu Dyrektorowi LO dla Dorosłych w Kowalu - Maciejowi Zielińskiemu z okazji Dnia Edukacji Narodowej; być może, że [...]

Zapytanie pierwsze pana Piotra Grudzinskiego zgłoszone na VIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 27 września 2011 roku

  Radny Piotr Grudziński zapytał, czy Pani Elżbieta Radlak jest zatrudniona w Starostwie Powiatowym oraz czy łączy ją umowa o pracę, rozumiana według Kodeksu Pracy, ze Starostwem Powiatowym? [...]

Zapytanie pierwsze pana Jacka Jabłońskiego zgłoszone na VIII Sesji Rady Powiatu w dniu 27 września 2011 roku

  Radny Jacek Jabłoński zadał pytania dotyczące funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kowalu. Radny zapytał: ilu uczniów w ostatnich latach rozpoczynało naukę w tej szkole a ilu kończyło?; ilu uczniów [...]

Zapytanie pierwsze Pana Karola Matusiaka zgłoszone na VIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 27 września 2011 roku

 Radny Karol Matusiak zadał pytanie dotyczące zatrudnienia radcy prawnego w Starostwie Powiatowym we Włocławku. Radny zapytał: czy radca prawny jest zatrudniony, jeśli tak to na jakich warunkach?;dlaczego nie uczestniczył w obradach [...]

Zapytanie pierwsze pana Jerzego Donajczyka zgłoszone na VII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 30 sierpnia 2011 roku.

  Radny Jerzy Donajczyk zapytał ilu nauczycieli złożyło wnioski i spełniło warunki podwyższenia swoich kwalifikacji udokumentowanych przed komisją egzaminacyjną i jakie skutki finansowe spowoduje to dla powiatu jeszcze w tym roku. [...]

Zapytanie drugie pana Jacka Jabłońskiego zgłoszone na VII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 30 sierpnia 2011 roku

  Radny Jacek Jabłoński  poinformował, że w sprawozdaniu z działalności Zarządu Powiatu zauważył, że kilka dyrektorów ponadgimnazjalnych szkół powiatowych zwracało się do Zarządu Powiatu o otwarcie klas mniej licznych. [...]

Zapytanie pierwsze pana Jacka Jabłońskiego zgłoszone na VII Sesji Rady we Włocławku w dniu 30 sierpnia 2011 roku

  Radny Jacek Jabłoński nawiązując do okresu wakacyjnego powodującego przemieszczanie mieszkańców po kraju, zapytał czy w powiecie włocławskim istnieje informacja turystyczna lub odpowiednie biuro informacji turystycznej? W gminach i [...]

Zapytanie pierwsze Pana Bogdana Domżalskiego zgłoszone na VII Sesji Rady Powiatu we Włocławku

  Radny Bogdan Domżalski zapytał o bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Lubień Kujawski w szczególności chodzi o drogę Kanibród -Działkowo. Jest to droga udostępniona firmom budującym autostrady. Radny zapytał, [...]

Zapytanie pierwsze pana Piotra Grudzińskiego zgłoszone na VII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 30 sierpnia 2011 roku

  Radny Piotr Grudziński powołuje się na § 26 Statutu Powiatu Włocławskiego zwrócił się z zapytaniem w następującej sprawie: czy Starosta Włocławski jest w posiadaniu protokołu bądź też wystąpienia pokontrolnego kontroli [...]

Zapytanie pierwsze Pana Piotra Grudzińskiego zgłoszone na VI Sesji Rday Powiatu we Włocławku w dniu 30 czerwca 2011 roku

Radny Piotr Grudziński nawiązując do ogłoszenia o naborze oraz rozstrzygniętych ostatnio naborów na stanowisko urzędnicze i stanowisko sekretarza powiatu wyraził zainteresowanie konkretnymi zakresami obowiązków przewidzianych dla tych [...]

Zapytanie pierwsze pana Jacka Jabłońskiego zgłoszone na VI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 30 czerwca 2011 roku

  Radny Jacek Jabłoński stwierdzając, że ze strony internetowej powiatu włocławskiego udało mu się ustalić, iż powiat realizuje projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (jest 6 takich projektów)i, że informacja na [...]

Zapytanie drugie pana Jacka Jabłońskiego zgłoszone na V Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 29 kwietnia 2011 roku

  Radny Jacek Jabłoński powiedział, że w gazecie Wiadomości Choceńskie jest informacja, iż w gminie Choceń występuje tzw. “psi problem”. Radny uczestnicząc w spotkaniach sołeckich w gminie Brześć Kujawski, której jest [...]

Zapytanie pierwsze pana Karola Matusiaka zgłoszone na V Sesji Rady Powiatu w dniu 29 kwietnia 2011 roku

  Radny Karol Matusiak zapytał, ile uczniów w tym roku przystępuje do egzaminu maturalnego ze wszystkich średnich szkół dla których organem prowadzącym jest powiat włocławski. [...]

Zapytanie pierwsze pani Jadwigi Błaszkiewicz zgłoszone na V Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 29 kwietnia 2011 roku

  Radna Jadwiga Błaszkiewicz powiedziała, że w tym roku mija 3 lata od powołania LO dla dorosłych w Kowalu. Radna poprosiła Pana Starostę – Kazimierza Kacę, który jest odpowiedzialny z tytułu nadzoru za szkolnictwo, o ocenę 3 [...]

Zapytanie pierwsze pana Jacka Jabłońskiego zgłoszone na V Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 29 kwietnia 2011 roku

  Radny Jacek Jabłoński powiedział, że uchwalony został nowy regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego we Włocławku. W skutek zmiany regulaminu przestał istnieć jeden z wydziałów co  z pewnością pociągnęło inne zmiany [...]

Zapytanie pierwsze pana Jerzego Donajczyka zgłoszone na V Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 29 kwietnia 2011 roku

  Radny Jerzy Donajczyk powiedział, że w informacji Zarządu Powiatu we Włocławku z realizacji “Programu współpracy organów Powiatu Włocławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami” jest krótka wzmianka na temat [...]

Zapytanie pierwsze pana Bogdana Sadowskiego zgłoszone na V Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 29 kwietnia 2011 roku

  Radny Bogdan Sadowski zapytał, czy Przewodnicząca Rady Gminy może być Przewodniczącą gminnego związku OSP? [...]

Zapytanie pana Piotra Grudzińskiego zgłoszone na IV Sesji Rady Powiatu w dniu 8 kwietnia 2011 roku.

  Radny Piotr Grudziński na podstawie § 26 Statutu Powiatu Włocławskiego zwrócił się z zapytaniem w następującej sprawie:czy został rozstrzygnięty konkurs na stanowiska naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego we [...]

Zapytanie pierwsze Pana Andrzeja Spychalskiego zgłoszone na IV Sesji Rady Powiatu w dniu 8 kwietnia 2011 roku

  Radny Andrzej Spychalski poinformował, że w dniu 2 kwietnia 2011 roku o godzinie 17:00 w Katedrze Włocławskiej odbył się koncert muzyczno-słowny ku czci Jana Pawła II. Patronem honorowym tego koncertu był Ekscelencja Biskup Wiesław [...]

Zapytanie drugie Pana Piotra Grudzińskiego zgłoszone na IV Sesji Rady Powiatu w dniu 8 kwietnia 2011 roku

  Rdany Piotr Grudziński na podstawie § 26 Statutu Powiatu Włocławskiego zwrócił się z zapytaniem w następujących sprawach:1) jakie działania podejmował Zarząd Powiatu we Włocławku w sprawie funkcjonowania oświaty [...]

Zapytanie pierwsze Pani Jadwigi Błaszkiewicz zgłoszone na IV Sesji Rady Powiatu w dniu 8 kwietnia 2011 roku

  Radna Jadwiga Błaszkiewicz powiedziała, że w dniu 30 marca 2011 roku odbyło się czwarte posiedzenie Zarządu Powiatu, w trakcie którego to Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek Brzeskiego Centrum Kultury w [...]

Zapytanie pierwsze pani Jadwigi Błaszkiewicz zgłoszone na III Sesji Rady Powiatu w dniu 21 lutego 2011 roku

  Radna Jadwiga Błaszkiewicz zapytała, który z pracowników lub grupa pracowników przyczyniła się do opracowania regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego? Radna poprosiła o udzielenie odpowiedzi na piśmie   [...]

Zapytanie drugie Pana Piotra Grudzińskiego zgłoszone na III Sesji Rady Powiatu w dniu 21 lutego 2011 roku

  Radny Piotr Grudziński na podstawie § 26 ust. 1 Statutu Powiatu Włocławskiego radny zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji na temat: 1) zasad funkcjonowania Liceum dla Dorosłych w Kowalu, 2) kosztach funkcjonowania Liceum dla [...]

Zapytanie pierwsze pana Piotra Grudzińskiego zgłoszone na III Sesji Rady Powiatu w dniu 21 lutego 2011 roku

  Radny Piotr Grudziński na podstawie § 26 ust.1 Statutu Powiatu Włocławskiego zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji na temat: średnich wynagrodzeń netto pracowników Starostwa Powiatowego we Włocławku w podziale na grupy, [...]

Zapytanie drugie pana Jerzego Donajczyka zgłoszone zgłoszone na III Sesji Rady Powiatu w dniu 21 lutego 2011 roku

  Radny Jerzy Donajczyk  powiedział, że analizował sprawozdanie Starosty Włocławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach Powiatu i Powiatu Włocławskiego. Radny zauważył, iż [...]

Zapytanie pierwsze pana Jerzego Donajczyka zgłoszone na III Sesji Rady Powiatu w dniu 21 lutego 2011 roku

  Radny Jerzy Donajczyk zapytał jakie były konkretne zalecenia, wnioski wystosowane do Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Brzeziu, która zgodnie z zarządzeniem Wojewody Kujawsko Pomorskiego, podlegała kompleksowej [...]

Zapytanie pierwsze pana Jerzego Donajczyka zgłoszone na II Sesji Rady Powiatu w dniu 22 grudnia 2010 roku.

  Radny Jerzy Donajczyk powiedział, że polbruk, który został przekazany do Kowala stwarza zagrożenie, ponieważ został on złożony po prawej stronie jezdni. Pod wpływem opadów śniegów jezdnia uległa zwężeniu, co powoduje [...]

Zapytanie pierwsze pana Marka Jaskulskiego zgłoszone na II Sesji Rady Powiatu w dniu 22 grudnia 2010 roku

  Radny Marek Jaskulski zadał pytanie dotyczące polbruku. Radny podniósł, iż kilka miesięcy temu wychodząc na przeciw postulatom mieszkańców Kowala i zaangażowaniu poprzedniego członka Zarządu Powiatu – Pana Piotra Jacka [...]

Zapytanie pierwsze pana Romana Gołębiewskiego zgłoszone na XXXIV Sesji Rady Powiatu w dniu 27 września 2010 roku

  Radny Roman Gołębiewski powiedział, że w prasie była informacja mówiąca o tym, że Gmina Lubraniec złożyła wniosek na inwestycje do Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki. Na jakiej podstawie Samorząd Lubrańca miał [...]

Zapytanie pierwsze pani Jadwigi Błaszkiewicz zgłosozne na XXXIV Sesji Rday Powiatu w dniu 27 września 2010 roku

  Radna Jadwiga Błaszkiewicz powiedziała, że rok temu Rada Powiatu podjęła uchwałę o przekazaniu w formie darowizny nieruchomości położonej w Gminie Lubraniec stanowiącej własność powiatu włocławskiego na rzecz samorządu [...]

Zapytanie pierwsze pana Marka Śledzińskiego zgłosozne na XXXIV Sesji Rday Powiatu w dniu 27 września 2010 roku

  Radny Marek Śledziński powiedział, że mieszkańcy ulicy Bratkowej w Izbicy Kujawskiej zgłaszali się do Starostwa Powiatowego o zajęcie stanowiska w sprawie utrzymania porządku na osiedlu i zmiany stosunków wodnych. Radny poprosił o [...]

Zapytanie trzecie pani Jadwigi Błaszkiewicz zgłoszone na XXXIII Sesji Rady Powiatu w dniu 30 czerwca 2010 roku

  Radna Jadwiga Błaszkiewicz zapytała jakie dodatkowe koszty osobowe ponosi Starostwo Powiatowe w związku z wyodrębnieniem LO dla Dorosłych w Kowalu. Ile dodatkowych osób zostało tam zatrudnionych, na jakich stanowiskach – radnej [...]

Zapytanie drugie Pani Jadwigi Błaszkiewicz zgłoszone na XXXIII Sesji Rady Powiatu w dniu 30 czerwca 2010 roku.

  Radna Jadwiga Błaszkiewicz powiedziała, że grupa radnych występowała do Starosty o przygotowanie kserokopii umowy cywilnoprawnej z Panem Mecenasem. Radni otrzymali kserokopię tej umowy i radną zastanawiają 2 rzeczy. W przedmiocie [...]

Zapytanie pierwsze pani Jadwigi Błaszkiewicz zgłoszone na XXXIII Sesji Rady Powiatu w dniu 30 czerwca 2010 roku

  Radna Jadwiga Błaszkiewicz zapytała, czy został zawarty akt notarialny, na mocy którego Starostwo Powiatowe miało przekazać w formie darowizny nieruchomość w Lubrańcu na rzecz samorządu Lubraniec. Jeśli coś takiego się wydarzyło [...]

Zapytanie pierwsze pana Jerzego Donajczyka zgłoszone na XXXIII Sesji Rady Powiatu w dniu 30 czerwca 2010 roku

  Radny Jerzy Donajczyk zapytał jaki jest postęp przy realizacji przebudowy drogi powiatowej 2009 C na odcinku Choceń -Włocławek. Występowały tam różne problemy w okresie niekorzystnych warunków pogodowych. Miała tam miejsce fala [...]

Zapytanie pierwsze pana Andrzeja Spychalskiego zgłoszone na XXXIII Sesji Rady Powiatu w dniu 30 czerwca 2010 roku

  Radny Andrzej Spychalski powiedział, że zapoznał się z gazetą powiatową “Tu i teraz” i zauważył reklamowe działanie gazety na rzecz pewnej grupy radnych pod kampanię wyborczą. Radny podniósł, iż w gazecie zamieszczane są [...]

Zapytanie trzecie pani Janiny Mierzwickiej zgłoszone na XXXIII Sesji Rady Powiatu w dniu 30 czerwca 2010 roku

  Radna Janina Mierzwicka zapytała jakie są wyniki tegorocznych matur w szkołach prowadzonych przez powiat włocławski? Radna poprosiła o pisemną informację na ten temat. [...]

Zapytanie drugie pani Janiny Mierzwickiej zgłoszone na XXXIII Sesji Rady Powiatu w dniu 30 czerwca 2010 roku

  Radna Janina Mierzwicka zapytała, jaki został ustalony termin poprawienia usterek na drodze Włocławek-Wieniec, czy usterki zostały już poprawione? Jeśli tak to radna prosi o odpowiedź, czy wszystkie usterki zostały usunięte? Kiedy [...]

Zapytanie pierwsze pani Janiny Mierzwickiej zgłoszone na XXXIII Sesji Rady Powiatu w dniu 30 czerwca 2010 roku.

  Radna Janina Mierzwicka zapytała, czy prawdą jest, że w “domku ogrodnika” w Lubrańcu Marysinie nie zakończył się remont mieszkań. Stoją prawdopodobnie do tej pory “stemple” (podpory) na strychu natomiast podłoga jest [...]

Zapytanie pierwsze pana Andrzeja Spychalskiego zgłoszone na XXXII Sesji Rady Powiatu w dniu 29 kwietnia 2010roku

  Radny Andrzej Spychalski zadał pytanie dotyczące materiałów pozyskanych z rozbiórki chodników przy drodze powiatowej nr 2909. Radny powiedział, że pod koniec 2009 roku wystąpił do Zarządu Powiatu o ujęcie w planie dalszego ciągu [...]

Zapytanie pierwsze pani Janiny Mierzwickiej zgłoszone na XXXI Sesji Rady Powiatu

  Radna Janina Mierzwicka zapytała od kiedy zaczął być wdrażany Systemu ISO 9001 w powiecie włocławskim, co obecny Zarząd Powiatu i Starosta konkretnie zrobili w zakresie przygotowania Starostwa Powiatowego do wdrażania tego systemu i [...]

Zapytanie pierwsze pani Janiny Mierzwickiej zgłoszone na XXIX Sesji Rday Powiatu w dniu 29 grudnia 2009 roku.

  Radna Janina Mierzwicka powiedziała, że na terenie Gminy Włocławek, w miejscowości Skoki Duże jest zabytek – drewniana chałupa, ponad stuletnia i powiat włocławski jest władającym administratorem. Radna zapytała co to jest za [...]

Zapytanie pierwsze pani Jadwigi Błaszkiewicz zgłosozne na XXIX Sesji Rady Powiatu w dniu 29 grudnia 2009 roku.

  Radna Jadwiga Błaszkiewicz poprosiła o złożenie szerszej informacji na temat nie terminowego złożenia oświadczenia majątkowego przez pana Macieja Zielińskiego oraz korespondencji jaka wywiązała się pomiędzy Starostwem Powiatowym [...]

Zapytanie pierwsze pana Marka Śledzińskiego zgłoszone na XXIX Sesji Rady Powiatu w dniu 29 grudnia 2009 roku

  Radny Marek Śledziński zadał pytanie dotyczące kontroli zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gmin, gdzie zostały podpisane porozumienia. Powiat przekazuje środki a drogi nie są utrzymywane w taki sposób jak powinny. [...]

Zapytanie drugie pana Zdzisława Krzyżanowskiego zgłoszone na XXIX Sesji Rady Powiatu w dniu 29 grudnia 2009 roku

  Radny Zdzisław Krzyżanowski powiedział, że remont grobli w miejscowości Nowy Młyn został przesunięty na 2010 rok. W związku z tym radny zapytał, co było przyczyną przesunięcia  i kiedy będzie ogłoszony przetarg na ten [...]

Zapytanie pierwsze pana Zdzisława Krzyżanowskiego zgłoszone na XXIX Sesji Rady Powiatu w dniu 29 grudnia 2009 roku.

Radny Zdzisław Krzyżanowski zapytał na jakim etapie są prace prowadzane na drodze Kowal-Mostki i na drodze Mikanowo-Siutkowo? [...]

Zapytanie pierwsze pani Janiny Mierzwickiej złozone w okresie między sesjami w dniu 16 listopada 2009 roku.

  W dniu 12 listopada 2009 roku otrzymałam do wiadomości pismo Pana Czerniaka - najemcę lokalu w „Domu Ogrodnika" w Marysinie wyremontowanym przez Starostwo. Z uwagi na zawarte w piśmie uwagi co do wykonanego remontu jak również inne [...]

Zapytanie pierwsze pana Marka Śledzińskiego zgłoszone na XXVIII Sesji Rady Powiatu w dniu 27 listopada 2009 roku

  Radny Marek Śledziński powiedział, że na jednej z wcześniejszych Sesji Rady Powiatu Klub PSL zgłosił propozycję włączenia się przez Starostwo Powiatowe w akcję “Bezpieczna Droga, powrót dzieci ze szkoły”, szczególnie w [...]

zapytanie pierwsze pani Janiny Mierzwickiej zgłoszone na XXVIII Sesji Rady Powiatu w dniu 27 listopada 2009 roku

  Radna Janina Mierzwicka powiedziała, że złożyła pismo do Starosty Włocławskiego z pytaniami w sprawie remontu i zasiedlenia domku ogrodnika w miejscowości Marysin przy Zespole Szkół. Do zadanych wcześniej pytań, na które Pan [...]

Zapytanie drugie pani Janiny Mierzwickiej zgłoszone na XXVII Sesji Rady Powiatu w dniu 24 września 2009 roku.

  Radna zadała pytanie dotyczące podstawowych zadań Wydziału Środowiska tj. zadań w zakresie realizacji program usuwania azbestu w powiecie włocławskim. Z tego co radna wie, to w innych powiatach te programy zostały opracowane. Radna [...]

Zapytanie pierwsze pani Janiny Mierzwickiej zgłoszone na XXVII Sesji Rady Powiatu w dniu 24 września 2009 roku

  Radna Janina Mierzwicka powiedziała, że prawie rok temu zadała pytanie dotyczące programu ochrony nad zabytkami, na które otrzymała odpowiedź, iż jest to wina poprzedniego Zarządu Powiatu oraz poprzedniej Rady Powiatu, ale minął [...]

Zapytanie pierwsze pana Marka Śledzińskiego zgłoszone na XXVI Sesji Rady Powiatu w dniu 10 sierpnia 2009 roku

  Radny Marek Śledziński powiedział, że w Izbicy Kujawskiej odbył się przetarg na budowę sali gimnastycznej. Sala będzie budowana przy ZS w Izbicy Kujawskiej – prowadzonej przez powiat oraz Gimnazjum prowadzonym przez gminę. Radny [...]

Zapytanie pierwsze pani Jadwigi Błaszkiewicz zgłoszone na XXVI Sesji Rady Powiatu w dniu 10 sierpnia 2009 roku.

  Radna Jadwiga Błaszkiewicz powiedziała, że trwa przebudowa drogi powiatowej nr 904 Szpetal Górny-Włocławek od km 0+ 000 do km 1 + 997,48 w m. Szpetal Górny iw związku z tym odzyskiwane są pewne materiały rozbiórkowe w tym przede [...]

Zapytanie drugie pani Jadwigi Błaszkiewicz zgłoszone na XXV Sesji Rady Powiatu w dniu 25 czerwca 2009 roku.

  Radna Jadwiga Błaszkiewicz powiedziała, że w dniu 12 maja 2009 na ręce pana Starosty zostało złożone pismo radnych, w którym grupa radnych poprosiła o udostępnienie, poświadczonych “za zgodność z oryginałem”, kserokopii [...]

Zapytanie pierwsze pana Marka Osińskiego zgłoszone na XXV Sesji Rady Powiatu w dniu 25 czerwca 2009 roku

  Radny Marek Osiński skierował pytanie do pana Starosty i poprosił o pisemną odpowiedź. Jakie środki zostały skierowane do wszystkich szkół powiatowych od początku kadencji do chwili obecnej oprócz subwencji. [...]

Zapytanie pierwsze pani Jadwigi Błaszkiewicz zgłoszone na XXV Sesji Rady Powiatu w dniu 25 czerwca 2009 roku

  Radna Jadwiga Błaszkiewicz zapytała od kiedy planowane jest wypłacanie dodatkowego wynagrodzenia członkom zespołu mającego za zadanie wdrożyć system ISO. Czy to będzie tak jak jest zapisane w Zrządzeniu nr 21/09 Starosty [...]

Zapytanie pierwsze pana Romana Gołębiewskiego zgłoszone na XXV Sesji Rady Powiatu w dniu 25 czerwca 2009 roku

  Radny Roman Gołębiewski zadał pytanie dotyczące Zarządzenia nr 21/09 Starosty Włocławskiego z dnia 1 czerwca 2009 roku w sprawie powołania zespołu ds. Realizacji realizacji projektu partnerskiego pt.: "Wdrożenie i certyfikacja [...]

Zapytanie pierwsze pani Janiny Mierzwickiej zgłoszone na XXIII Sesji Rady Powiatu w dniu 21 kwietnia 2009 roku.

  Radna Janina Mierzwicka zapytała, kiedy zostanie zmieniony Regulamin przyznawania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej? Obecne wydatkowanie środków z Funduszu, zdaniem radnej, jest niezgodne z [...]

Zapytanie pierwsze pani Jadwigi Błaszkiewicz zgłoszone na XXII Sesji Rday Powiatu w dniu 25 marca 2009 roku.

  Radna Jadwiga Błaszkiewicz powiedziała, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Włocławskiego w zakładce Zarządzenia Starosty brakuje Zarządzenia nr 5 z 2009 roku. Radna zapytała czy jest to niedopatrzenie czy też [...]

Zapytanie pierwsze pani Janiny Mierzwickiej zgłoszone na XXII Sesji Rday Powiatu w dniu 25 marca 2009 roku.

  Radna Janina Mierzwicka zadała pytanie w sprawie Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Z nieoficjalnych źródeł radna wie, że od jakiegoś czasu Rzecznikiem Konsumentów jest Pan Piotr Chrzanowski. Radna spotkała się z pytaniem, które [...]

Zapytanie drugie pana Jerzego Donajczyka zgłoszone na XIX Sesji Rady Pwiatu w dniu 16 grudnia 2008 roku.

Radny zapytał czy prawdą jest, że radna Mierzwicka wynajmuje w ramach działalności gospodarczej mieszkanie obcej osobie i bierze z tego jakieś określone pieniądze? Czy prawdą jest, że radna Mierzwicka pobiera jednocześnie świadczenie [...]

Zapytanie pierwsze pana Jerzego Donajczyka zgłoszone na XIX Sesji Rady Powiatu w dniu 16 grudnia 2008 roku.

  Radny Jerzy Donajczyk powiedział, że do Przewodniczącego Rady wpłynęło pismo od mieszkańca powiatu w sprawie radnego Romana Gołębiewskiego. Radny zapytał czy prawdą jest, że radny odparł te zarzuty i sam wystąpił z pozwem [...]

Zapytanie drugie pani Janiny Mierzwickiej zgłoszone na XIX Sesji Rady Powiatu w dniu 16 grudnia 2008 roku.

  Radna zadała drugie pytanie dotyczące Programu usuwania azbestu z terenu powiatu włocławskiego. Dwa tygodnie temu odbyła sie konferencja w Zarzeczewie na ten temat. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy i rolnicy powiatu włocławskiego [...]

Zapytanie pierwsze pani Janiny Mierzwickiej zgłosozne na XIX Sesji Rady Powiatu w dniu 16 grudnia 2008 roku.

 Radna Janina Mierzwicka powiedziała, że powiat ma ustawowo określone obowiązki dotyczące opieki nad zabytkami. Na terenie powiatu znajdują się zabytki, które są własnością powiatu włocławskiego. Radna zapytała kiedy zostanie [...]

Zapytanie trzecie pani Jadwigi Błaszkiewicz zgłosozne na XIX Sesji Rady Powiatu w dniu 16 grudnia 2008 roku.

  Poprosiła o wykonanie zestawienia będącego odzwierciedleniem wszelkich kosztów, nakładów związanych z wydaniem Gazety Tu i Teraz. Radni mają pewne wątpliwości, co do prawidłowości postępowania Zarządu Powiatu w sprawie [...]

Zapytanie drugie pani Jadwigi Błaszkiewicz zgłoszone na XIX Sesji Rady Powiatu w dniu 16 grudnia 2008 roku.

Powiedziała, że na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 27.11.2008 r. rozpatrywany był wniosek głównego księgowego Starostwa Powiatowego dotyczący zwiększenia w planie dochodów i wydatków w rozdziale 75020. Wydatki zwiększono w dwóch [...]

Zapytanie pierwsze pani Jadwigi Błaszkiewicz zgłoszone na XIX Sesji Rady Powiatu w dniu 16 grudnia 2008 roku.

 Powiedziała, że w czasie obrad ostatniej Sesji Rady Powiatu zwróciła się z zapytaniem dotyczącym zasadności zatrudnienia Pana Marka Golasińskiego na stanowisko p.o. Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Organów Powiatu. Częścią [...]

Zapytanie drugie pana Marka Górecznego zgłoszone na XIX Sesji Rady Powiatu w dniu 16 grudnia 2008 roku.

Zapytał jakie organizacje i jakie organy zgłaszały panu Staroście kandydatów na członków Powiatowej Rady Zatrudnienia? Jeśli jest to możliwe to radny poprosił również o dołączenie zgłoszeń do odpowiedzi. Radny poprosił pisemną [...]

Zapytanie pierwsze pana Marka Górecznego zgłoszone na XIX Sesji Rady Powiatu w dniu 16 grudnia 2008 roku.

Radny powiedział, że jest w posiadaniu opinii prawnej dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora LO dla dorosłych w Kowalu pani Annie Osińskiej. Opinia jednoznacznie określa, że podjęcie takiej uchwały nie [...]

Zapytanie pierwsze pana Romana Gołębiewskiego zgłoszone na XVIII Sesji Rady Powiatu w dniu 19 listopada 2008 roku.

  Skierował pytanie do Radcy Prawnego, czy w dniu dzisiejszym można powierzyć obowiązki dyrektora szkoły pewnej osobie bez konkursu, w myśl ustawy o systemie oświaty i to jeszcze z dniem 1 września 2008 jeśli dzisiaj mamy 19 listopada [...]

Zapytanie pierwsze pana Marka Górecznego zgłoszone na XVIII Sesji Rady Powiatu w dniu 19 listopada 2008 roku.

  Skierował pytanie do pana Starosty dotyczące wczorajszej tj. wypowiedzi z dnia 18.11.2008 r. wypowiedzi pana Starosty, z której wynikało, że pan Naczelnik Zbonikowski jest lub był zatrudniony w charakterze koordynatora jednego z [...]

Zapytanie pierwsze pana Marka Górecznego zgłoszone na XVIII Sesji Rady Powiatu w dniu 18 listopada 2008 roku.

  Zadał pytanie dotyczące powołania Pana Marka Golasińskiego na p.o. Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów. Radny zapytał czy przepisy prawa zezwalają na taką formę zatrudnienia? Radny poprosił o interpretacje prawną dotyczącą [...]

Zapytanie pierwsze pani Jadwigi Błaszkiewicz zgłoszone na XVIII Sesji Rady Powiatu w dniu 18 listopada 2008 roku.

  Zapytała w jakich przypadkach ustawodawca dopuszcza powierzenie pełnienia obowiązków naczelnika wydziału? Jeśli ustawodawca nie przewiduje takiego rozwiązania to dlaczego powierzono obowiązki Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i [...]

Zapytanie drugie pani Janiny Mierzwickiej zgłoszone na XVII Sesji Rady Powiatu w dniu 7 listopada 2008 roku.

  Zapytała ile środków pozyskał powiat ze sprzedaży majątku, ponieważ te środki nie są przekazywane na oświatę tylko na drogi. Radna poprosiła o odpowiedź na piśmie. [...]

Zapytanie pierwsze pana Marka Śledzińskiego zgłoszone na XVII Sesji Rady Powiatu w dniu 7 listopada 2008 roku.

  Radny Marek Śledziński zapytał, czy był określony (jeśli tak to jaki) zakres współfinansowania budowy sali gimnastycznej w Izbicy Kujawskiej? W tej sprawie do powiatu zwrócił sie Burmistrz Izbicy Kujawskiej. Radny zapytał czy [...]

Zapytanie pierwsze pani Janiny Mierzwickiej zgłoszone na XVII Sesji Rady Powiatu w dniu 7 listopada 2008 roku.

  Radna Janina Mierzwicka zapytała ile kilometrów dróg zostało wybudowane od podstaw? To że drogi są remontowane, kładzione są dywaniki, ścinane pobocza itp. - to radna przyznaje, że jest to robione w dużej ilości i bardzo dobrze, [...]

Zapytanie drugie pana Marka Śledzińskiego zgłoszone na XVI Sesji Rady Powiatu w dniu 29 września 2008 roku.

  Radny Marek Śledziński powiedział, że w 2008 roku prowadzona jest kompleksowa kontrola we wszystkich szkołach przez Komisje Rewizyjną. Komisja sprawdza różne sprawy związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych ale radni nie [...]

Zapytanie trzecie pana Marka Śledzińskiego zgłoszone na XVI Sesji Rady Powiatu w dniu 29 września 2008 roku

  Radny Marek Śledziński powiedział, że na terenie gminy Izbica Kujawska od 2005 roku znajduje się 306 m² kostki brukowej, 247 m bieżących krawężnika, 167m bieżących obrzeża. Są to materiały Starostwa Powiatowego, które zostały [...]

Zapytanie pierwsze pana Marka Śledzińskiego zgłoszone na XVI Sesji Rady Powiatu w dniu 29 września 2008 roku

  Radny Marek Śledziński  zapytał o podwyżkę płac dla kierowników jednostek. Czy w tym roku kierownicy jednostek mieli podwyżki bądź będą mieć podwyżki? [...]

Zapytanie pana Włodzimierza Majewskiego zgłoszone na XVI Sesji Rady Powiatu w dniu 29 września 2008 roku

  Radny Włodzimierz Majewski zadał pytanie związane z ułożeniem chodnika w miejscowości Skrzynki. Radny zapytał o cenę jednego m² chodnika, o wybór firmy oraz z zakres robót, który zostanie tam wykonany. Poprosił o pisemną [...]

Zapytanie trzecie pani Janiny Mierzwickiej zgłoszone na XVI Sesji Rady Powiatu w dniu 29 września 2008 roku

  Radna Janina Mierzwicka powiedziała, że Zarząd Powiatu deklarował iż Starostwo Powiatowe będzie szukać wszędzie oszczędności, aby były jak najmniejsze koszty działalności Starostwa Powiatowego. Nie zaprzecza to, że właściwi [...]

Zapytanie drugie pani Janiny Mierzwickiej zgłoszone na XVI Sesji Rady Powiatu w dniu 29 września 2008 roku.

  Radna Janina Mierzwicka powiedziała, że część subwencji ogólnej na 2008 rok dzielona jest na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem zakresu realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych określonych w [...]

Zapytanie pierwsze pani Janiny Mierzwickiej zgłoszone na XVI Sesji Rady Powiatu w dniu 29 września 2008 roku

  Na posiedzeniu w dniu 18 lipca 2008 roku Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg i przyjął propozycje dotyczące przesunięcia środków finansowych między paragrafami w związku [...]

Zapytanie pana Romana Gołębiewskiego zgłoszone na XVI Sesji Rady Powiatu w dniu 29 września 2008 roku

   Radny Roman Gołębiewski poprosił o przedstawienie wynagrodzenia pana Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Piotra Jacka Zbonikowskiego (w okresie przyznanego dodatku za koordynowanie Wydziałem Rozwoju Lokalnego, [...]

Zapytanie pierwsze pana Marka Górecznego zgłoszone na XV Sesji Rady Powiatu w dniu 30 czerwca 2008 roku.

Radny Marek Góreczny zapytał czy istnieje jakiś długofalowy program przydziału prefabrykatów do remontu  i budowy chodników uwzględniający problematykę i uwarunkowania każdej z gmin czy po prostu każdorazowo Zarząd Powiatu wraz z [...]

Zapytanie drugie pani Jadwigi Błaszkiewicz zgłoszone na XV Sesji Rady Powiatu w dniu 30 czerwca 2008 roku.

Pani Radna zwróciła się do pana Starosty  i powiedziała, że w projekcie budżetu na 2007 rok, autorstwa poprzedniego Zarządu Powiatu, zapisane były środki na zadanie pn. “Przebudowa drogi w Szpetalu Górnym”. Zadanie to jednak w [...]

Zapytanie pierwsze pani Jadwigi Błaszkiewicz zgłoszone na XV Sesji Rday Powiatu w dniu 30 czerwca 2008 roku.

Radna Jadwiga Błaszkiewicz zapytała jakie zasoby mieszkaniowe istnieją w powiecie, czyli jakimi zasobami mieszkaniowymi dysponuje powiat oraz w jaki sposób te zasoby mieszkaniowe są wykorzystywane. Radna poprosiła o odpowiedź na piśmie. [...]

Zapytanie pierwsze pani Ewy Kończyńskiej zgłoszone na XV Sesji Rady Powiatu w dniu 30 czerwca 2008 roku.

Radna Ewa Kończyńska zapytała jak daleko zaawansowane są prace na drodze Włocławek-Wieniec? Radna poprosiła o odpowiedź na piśmie. [...]

Zapytanie trzecie pani Janiny Mierzwickiej zgłoszone na XV Sesji Rady Powiatu w dniu 30 czerwca 2008 roku.

Zapytała na jakim etapie jest połączenie dróg powiatowych między Sarnówką a Jaranowem? Na jakim etapie są prowadzone rozmowy ze Starostą Aleksandrowskim? Radna poprosiła o odpowiedź  pisemną. [...]

Zapytanie drugie pani Janiny Mierzwickiej zgłoszone na XV Sesji Rady Powiatu w dniu 30 czerwca 2008 roku.

Skierowała pytanie do pana Wicestarosty. Półtora miesiąca temu odbyło sie spotkanie w sprawie statusu mieszkańców oficyny przy internacie w Lubrańcu. Radna zapytała jakie są efekty spotkania z panią właścicielką (panią  [...]

Zapytanie pierwsze pani Janiny Mierzwickiej zgłoszone na XV Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 30 czerwca 2008 roku

Radna Janina Mierzwicka skierowała swoje pytanie do pana Starosty. Radna powiedziała, że 8 maja br. podczas posiedzenia Zarządu Powiatu była omawiana sprawa czynszu za zajmowany lokal przez Wydział Geodezji na ulicy św. Antoniego. Radna [...]

Zapytanie pani Janiny Mierzwickiej zgłoszone na XIV Sesji Rady Powiatu w dniu 13 maja 2008 roku

Radna Janina  Mierzwicka powiedziała,  że w dzisiejszej  Gazecie  Kujawskiej  ukazała się w rubryce "Ludzie mówią" informacja na temat drzew ściętych przy drodze wiodącej od Kruszyna do Chocenia. Po usunięciu drzew [...]

Zapytanie pani Jadwigi Błaszkiewicz zgłosozne na XIV sesji Rady Powiatu w dniu 13 maja 2008 roku

W ostatnim numerze Gazety Powiatowej "TU I TERAZ" ukazała się informacja: "Urząd Gminy w Lubaniu w zeszłym roku otrzymał z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2000 złoty na szczepienie kasztanowców". Radna zapytała [...]

Zapytanie szóste pana Marka Górecznego zgłoszone na XIII Sesji Rady Powiatu w dniu 21 kwietnia 2008 roku.

Czemu powiat nie rozwiązał umowy najmu z mieszkańcami oficyny? W październiku pan Słupska, która zakupiła pałac wystosowała pismo, które jest aneksem do umowy Rady Powiatu tak naprawdę jest to umowa najmu ze szkołą, która w imieniu [...]

Zapyatnie piąte pana Marka Górecznego zgłoszone na XIII Sesji Rady Powiatu w dniu 21 kwietnia 2008 roku.

W jaki sposób powiat egzekwuje czy nadzoruje zapisy aktu notarialnego dotyczące zobowiązań wobec lokatorów i utrzymywania zabytków w odpowiednim stanie. W akcie notarialnym jest zapis mówiący o tym, że stan techniczny budynków [...]

Zapytanie czwarte pana Marka Górecznego zgłoszone na XIII Sesji Rady Powiatu w dniu 21 kwietnia 2008 roku.

Z decyzji konserwatora zabytków, którą radny posiada, nie wynika, że zakupu tego kompleksu nie mogą dokonać lokatorzy już tam mieszkający. Radny zapytał dlaczego lokatorzy nie zostali poinformowani o prawie pierwokupu. Pan radny uważa, że [...]

Zapytanie trzecie pana Marka Górecznego zgłoszone na XIII Sesji Rady Powiatu w dniu 21 kwietnia 2008 roku.

Dlaczego w akcie notarialnym nie została wymieniona oficyna wysoka o kubaturze 2 457 m³ lecz budynek gospodarczy lokatorski o powierzchni zabudowy 178 m² i kubaturze 704 m³. W dokumentacji i kserokopiach planów tych działek i zabudowy [...]

Zapytanie drugie pana Marka Górecznego zgłoszone na XIII Sesji Rady Powiatu w dniu 21 kwietnia 2008 roku.

Dlaczego cena wywoławcza wynosiła tylko 732 000 złotych i była tylko ceną nieruchomości? Radny wie, że osiągnięto większą kwotę w ogólnym rozrachunku ale nie ujęto ceny działek? Jest wyraźnie napisane, że ceny nieruchomości to 732 [...]

Zapytanie pierwsze pana Marka Górecznego zgłoszone na XIII Sesji Rady Powiatu w dniu 21 kwietnia 2008 roku.

Radny Marek Góreczny powiedział, że z operatu szacunkowego nie wynika aby był wyceniony budynek oficyny o kubaturze 2 457 m³, w którym jest 15 mieszkań. Radny zapytał czy budynek ten był w ogóle wyceniany; czy zlecono wycenę zespołu [...]

Zapytanie pana Marka Śledzińskiego zgłoszone na XIII Sesji Rady Powiatu w dniu 21 kwietnia 2008 roku.

Radny Marek Śledziński zadał pytanie panu Staroście, czy przewidziana jest w tym roku ścinka poboczy przy drogach powiatowych? Jeśli tak to radny prosi o uwzględnienie odcinka drogi Izbica Kujawska -Modzerwo w sołectwie Tymień oraz odcinku [...]

Zapytanie trzecie pana Marka Górecznego zgłoszone na XI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 28 lutego 2008 roku

Radny Marek Góreczny zapytał, czy prawdą jest, że w obecnej chwili trwają postępowania prokuratorskie związane  z działalnością powiatu jeśli tak to jakich spraw dotyczą i na czyj wniosek są prowadzone? [...]

Zapytanie drugie pana Marka Górecznego zgłoszone na XI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 28 lutego 2008 roku

Radny Marek Góreczny zapytał, czym kierował się Zarząd Powiatu przyznając kwotę dofinansowania większą od wnioskowanej przez ZHP Chorągiew Kujawsko-Pomorska Komenda Hufca-Włocławek Powiat z siedzibą w Choceniu z przeznaczeniem na [...]

Zapytanie pierwsze pana Marka Górecznego zgłoszone na XI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 28 lutego 2008 roku

Radny Marek Góreczny zapytał czy przyznanie środków na wymianę okien drewnianych w placówkach podległych powiatowi jest zgodne z regulaminem przydziałów środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Włocławku [...]

Zapytanie trzecie pana Marka Śledzińskiego zgłoszone na XI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 28 lutego 2008 roku

Radny Marek Śledziński w punkcie dotyczącym rozpatrzenia sprawozdania Zarządu Powiatu z jego działalności w okresie od 20 grudnia 2007 roku do dnia sesji,  zwrócił się z pytaniem do Pana Starosty w sprawie organizacji „stołów [...]

Zapyatnie drugie pana Marka Śledzińskiego zgłoszone na XI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 28 lutego 2008 roku

Radny Marek Śledziński złożył zapytanie dotyczące sytuacji kadrowej w Wydziale Geodezji i Kartografii. Jeśli chodzi o ten wydział, to czeka powiat dużo pracy i sygnały jakie docierają są naprawdę niepokojące. Radni na Komisji [...]

Zapytanie pierwsze pana Marka Śledzińskiego zgłoszone na XI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 28 lutego 2008 roku

Radny Marek Śledziński zapytał, na jakim etapie jest przygotowanie do wydania kolejnego numeru gazety powiatowej? Radny zwrócił się z prośbą, by Naczelnik Wydziału Środowiska umieściła w tej gazecie informację dotyczącą zmian w [...]

Zapytanie Pani Janniny Mierzwickiej zgłoszone na XI Sesji Rady Powiatu w dniu 28 lutego 2008 roku

Radna Janina Mierzwicka zapytała, jaka jest średnia płaca w Starostwie Powiatowym od 1 stycznia 2008 r. z rozbiciem na pracowników (średnio) i naczelników wydziałów. [...]

Zapytanie trzecie pani Janiny Mierzwickiej zgłoszone na VIII Sesji Rady Powiatu w dniu 24 września 2007 r.

Radna Janina Mierzwicka zadała pytanie o remont na drodze Polówka w Gminie Brześć Kujawski. Został tam zdjęty znak zakazujący poruszania się pojazdów o tonażu większym niż 15 ton, jeśli droga ta nie jest wyremontowana to Radna prosi aby [...]

Zapytanie drugie pani Janiny Mierzwickiej zgłoszone na VIII Sesji Rady Powiatu w dniu 24 września 2007 r.

Radna Janina Mierzwicka zadała pytania dotyczące spraw kadrowych tj. ile osób po wymianach odeszło, ile osób nowych jest zatrudnionych na ich miejsca, jakie są koszty związane z wymianą osób, jakie z tego tytułu starostwo poniosło koszty [...]

Zapytanie pierwsze pani Janiny Mierzwickiej zgłoszone na VIII Sesji Rady Powiatu w dniu 24 września 2007 r.

Radna Janina Mierzwicka zadała pytania w sprawie remontu budynku w którym znajduje się starostwo konkretnie chodzi o wyniki przetargu i harmonogramy realizacji działania. [...]

Zapytanie pana Marka Górecznego zgłoszone na VIII Sesji Rady Powiatu w dniu 24 września 2007 r.

Radny Marek Góreczny zapytał o wydatki na zakup systemu informatycznego do skrzynki podawczej. Z planowanej kwoty 164560 złoty wydatkowano kwotę 15290 złoty. Czy są planowane jeszcze jakieś wydatki na tą skrzynkę podawczą, czy będą [...]

Zapytanie pani Jadwigi Fijałkowskiej zgłoszone na VIII Sesji Rady Powiatu w dniu 24 września 2007 r.

Radna Jadwiga Fijałkowska zadała pytanie dotyczące skażenia wody z ujęcia miejskiego w Brześciu Kujawskim, bakterie są szkodliwe dla organizmu człowieka. Radna zapytała czy została znaleziona przyczyna tego skażenia i została usunięta. [...]

Zapytanie drugie Pana Andrzeja Spychalskiego zgłoszone na VIII Sesji Rady Powiatu w dniu 24 września 2007r.

Radny Andrzej Spychalski zadał pytanie w sprawie pisma skierowanego w dniu 23 lipca 2007 roku do Dyrektora PZD we Włocławku dotyczące wykonania zadań remontowych i porządkowych przy drogach powiatowych w 2007 roku, na które również Radny [...]

Zapytanie pierwsze Pana Andrzeja Spychalskiego zgłoszone na VIII Sesji Rady Powiatu w dniu 24 września 2007 r.

Radny Andrzej Spychalski zadał pytanie w sprawie pism składanych do Pana Starosty. Pan Radny złożył pismo 1 sierpnia 2007 roku i do chwili obecnej nie otrzymał odpowiedzi na to pismo. W związku z tym radny prosi o pisemną odpowiedź czy [...]

Zapytanie drugie Pana Marka Śledzińskiego zgłoszone na VII Sesji Rady Powiatu w dniu 26.06.2007 r.

Kolejne pytanie dotyczy miejscowości Modzerowo, gdzie jest poprzeczny garb, który trzeba zlikwidować, ponieważ tą drogą przejeżdża duża ilość turystów, więc jest zapytanie, kiedy ten garb zostanie usunięty? [...]

Zapytanie pierwsze Pana Marka Śledzińskiego zgłoszone na VII Sesji Rady Powiatu w dniu 26.06.2007 r.

Radny zapytał, kiedy nastąpi wycięcie krzewów przy drodze powiatowej Izbica Kuj. – Nowa Wieś – Błenna i Izbica Kuj. – Modzerowo. Są to interpelacje zgłoszone na sesji Rady Gminy i trzeba radnym przedstawić odpowiedź na [...]

Zapytanie trzecie Pani Janiny Mierzwickiej zgłoszone na VII Sesji Rady Powiatu w dniu 26.06.2007 r.

Poprosiła Panią Skarbnik, aby wyjaśniła, ile Gmina Lubanie w latach 2005 i 2006 dołożyła partycypując w kosztach remontów i napraw dróg powiatowych: Ustronie – Sarnówka i Lubanie – Kucerz oraz jaki był współudział [...]

Zapytanie drugie Pani Janiny Mierzwickiej zgłoszone na VII Sesji Rady Powiatu w dniu 26.06.2007 r.

Radna zapytała, jaka będzie kolejność obcinania rowów przydrożnych, ponieważ aura sprzyja i trawa i krzewy rosną. Pierwsze cięcie zostało wykonane, a jak będzie rozstrzygnięte drugie cięcie, ponieważ krzewy będą zasłaniały [...]

Zapytanie pierwsze Pani Janiny Mierzwickiej zgłoszone na VII Sesji Rady Powiatu w dniu 26.06.2007 r.

Mimo udzielonych wcześniej odpowiedzi, wniosła o pisemne uzasadnienie odrzucenia skarg złożonych przez odwołujących się, czyli Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną z Zespołu Szkół w Chodczu oraz kandydata na dyrektora w Starym [...]

Zapytanie trzecie Pana Marka Górecznego zgłoszone na VII Sesji Rady Powiatu w dniu 26.06.2007 r.

Radny zapytał, jak wygląda stan zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego i w samym Starostwie Powiatowym? Ile jest wakatów i na jakich stanowiskach? [...]

Zapytanie drugie Pana Marka Górecznego zgłoszone na VII Sesji Rady Powiatu w dniu 26.06.2007 r.

Radny zapytał, dlaczego nie został zarejestrowany wpływ pisma z dnia 27 marca 2007 roku skierowanego do Przewodniczącego Rady Powiatu w sprawie Regulaminu Organizacyjnego, nadanego jako przesyłkę poleconą nr 27666 w dniu 29 marca 2007 [...]

Zapytanie pierwsze Pana Marka Górecznego zgłoszone na VII Sesji Rady Powiatu w dniu 26.06.2007 r.

Radny zapytał, czy wpłynęła odpowiedź z Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zakończenia postępowania nadzorczego w sprawie uchwały Nr V/65/07 dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego. Jeżeli taka odpowiedź jest, to Radny prosi o kopię [...]

Zapytanie Pana Romana Gołębiewskiego zgłoszone na VI Sesji Rady Powiatu w dniu 27.04.2007 r.

Radny Roman Gołębiewski stwierdził, że jego również nie satysfakcjonuje odpowiedź udzielona odnośnie gazetki, w związku z tym ponawia swoje zapytania, a także prosi o wgląd do dokumentu, umowę o zrealizowanie zamówienia publicznego. [...]

Zapytanie Pani Janiny Mierzwickiej zgłoszone na VI Sesji Rady Powiatu w dniu 27.04.2007 r.

Radna Janina Mierzwicka zwróciła się z zapytaniem o udzielenie odpowiedzi, czy jest ogłoszony przetarg na prefabrykaty zgodnie z uchwałą budżetową i kiedy zostanie rozstrzygnięty? Pan Wicestarosta informował, że to będzie odbywać się [...]

Zapytanie Pana Marka Górecznego zgłoszone na VI Sesji Rady Powiatu w dniu 27.04.2007 r.

Radny Marek Góreczny podniósł sprawę swoich zapytań podczas VI Sesji Rady Powiatu, dotyczących wydania gazetki Tu i Teraz, gdzie otrzymał pismo od Pana Wicestarosty Kacy , które jest identyczne z odpowiedziami dla innych radnych, np. do Pana [...]

Zapytanie Pana Marka Górecznego zgłoszone na V Sesji Rady Powiatu w dniu 23.03.2007 r.

Radny Marek Góreczny zgłosił następujące zapytanie: nawiązał do protokołu nr 6/2007 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 25 stycznia, zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej, gdzie w adnotacji do pkt 12 jest napisane: „w [...]

Zapytanie Pana Romana Gołębiwewskiego zgłoszone na V Sesji Rady Powiatu w dniu 23.03.2007 r.

Radny poprosił o wyjaśnienie w jaki sposób dokonano zamówienia publicznego na wydawanie gazetki publicznej Tu i Teraz, ile to kosztowało Powiat, jakie były wpływy od firm, które w gazecie umieściły reklamę, czy to było przeprowadzone [...]

Zapytanie Pani Janiny Mierzwickiej zgłoszone na V Sesji Rady Powiatu w dniu 23.03.2007 r.

Radna zapytała, czy będą obowiązywały takie samy zasady, jak w latach poprzednich, czy będzie nowy regulamin przekazywania materiałów, bo do tej pory tak było? Zbliża się wiosna i gminy będą rozpoczynały prace związane z budową i [...]

Zapytanie Pani Janiny Mierzwickiej zgłoszone na IV Sesji Rady Powiatu w dniu 22.02.2007 r.

Radna zapytała o artykuł w prasie z dnia 29 stycznia 2007 roku, gdzie zostało podane, iż z kasy Powiatu w roku 2006 wydano 800.000 zł na utrzymanie brzeskiej placówki, natomiast z bilansu otwarcia na dzień 30 listopada 2006 roku, którą [...]

Zapytanie Pana Marka Górecznego zgłoszone na IV Sesji Rady Powiatu w dniu 22.02.2007 r.

Radny zapytał o różnicę wynikającą z podwyżki diet radnych, a także jakie to stanowi skutki finansowe dla budżetu Powiatu? Sprawa ta była poruszana przy podejmowaniu uchwały w sprawie określenia wysokości diet radnych oraz zasad ich [...]

Zapytanie Pana Arkadiusza Gąsiorowskiego zgłoszone na IV Sesji Rady Powiatu w dniu 22.02.2007 r.

Radny zapytał, czy prowadzone są jakiekolwiek działania w sprawie utworzenia na terenie gmin punktów obsługi interesanta w zakresie komunikacji. Jeżeli tak jest, to na jakim etapie tworzenia są te punkty i kiedy zostaną uruchomione? [...]

Zapytanie trzecie Pana Marka Śledzińskiego zgłoszone na IV Sesji Rady Powiatu w dniu 22.02.2007 r.

Radny w punkcie dotyczącym “Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu we Włocławku z jego działalności w okresie od dnia 12 stycznia 2007 roku do dnia sesji” zapytał, czym spowodowane [...]

Zapytanie drugie Pana Marka Śledzińskiego zgłoszone na IV Sesji Rady Powiatu w dniu 22.02.2007 r.

Pytanie dotyczyło sytuacji w zakresie składowania odpadów stałych na terenie Powiatu Włocławskiego. W kilku gminach kończy się okres eksploatacji istniejących wysypisk śmieci. W ostatnim czasie odbyło się spotkanie, na którym była [...]

Zapytanie pierwsze Pana Marka Śledzińskiego zgłoszone na IV Sesji Rady Powiatu w dniu 22.02.2007 r.

Radny zapytał o plan zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Włocławskiego na lata 2007-2013. Ten plan powstał, a radni bardzo mało na ten temat wiedzą. Czy będzie ten plan przedstawiony Radzie Powiatu i czy Rada będzie mogła zająć [...]

Zapytanie Pana Jerzego Donajczyka zgłoszone na III Sesji Rady Powiatu w dniu 12.01.2007 r.

Radny Jerzy Donajczyk poprosił, aby Pan Starosta w sposób syntetyczny przekazał informacje ze spotkania starostów z marszałkiem Województwa Kujawsko — Pomorskiego, na którym to poruszano wiele spraw związanych z pozyskiwaniem [...]

Zapytanie Pani Ewy Kończyńskiej zgłoszone na II Sesji Rady Powiatu w dniu 20.12.2006 r

Jaka jest sytuacja w domach pomocy społecznej, ponieważ z budżetu, który został przedstawiony wynika, że w domach pomocy społecznej są niewykorzystane miejsca. Radna pragnie wiedzieć, na ile nie są wykorzystane miejsca pobytu w [...]

Zapytanie Pana Marka Górecznego zgłoszone na II Sesji Rady Powiatu w dniu 20.12.2006 r

Jaka jest koncepcja pracy Powiatu na najbliższy rok, ponieważ wiele się słyszy w mediach na temat koncepcji z dziedziny oświaty, służby zdrowia, dróg, czy innych spraw związanych z Powiatem. Radni również chcieliby się zapoznać, [...]

Zapytanie Pani Janiny Mierzwickiej zgłoszone na II Sesji Rady Powiatu w dniu 20.12.2006 r.

Jakie są plany odnośnie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubrańcu. Czy Zarząd Powiatu nosi się z zamiarem przeniesienia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej do Starego Brześcia? Radna nie wyobraża sobie przeniesienia [...]

Zapytanie drugie Pana Grzegorza Biernackiego zgłoszone na XLV Sesji Rady Powiatu w dniu 27.09.2006 r.

Drugie pytanie dotyczyło kosztów pobytu pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej, ile wynosi odpłatność, jaki to stanowi procent? W przypadku, kiedy emerytura, czy renta jest niska, czy gminy dofinansowują pobyt mieszkańca danej [...]

Zapytanie pierwsze Pana Grzegorza Biernackiego zgłoszone na XLV Sesji Rady Powiatu w dniu 27.09.2006 r.

Radny zapytał, czy do przychodni specjalistycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Przychodni Specjalistycznych we Włocławku można rejestrować się telefonicznie? [...]

Zapytanie Pani Ewy Kończyńskiej zgłoszone na XLIV Sesji Rady Powiatu w dniu 31.08.2006 r.

Radna Ewa Kończyńska poprosiła Pana Starostę, będącego jednocześnie Przewodniczącym Rady Społecznej, aby wyegzekwował odpowiedź na poprzednią interpelację od Pana Dyrektora SPZPS. Skoro są problemy w uzyskaniu pełnej informacji, [...]

Zapytanie Pana Grzegorza Biernackiego zgłoszone na XLIII Sesji Rady Powiatu w dniu 30.06.2006 r.

Radny Grzegorz Biernacki zapytał o chodniki przy drogach powiatowych w gminie Izbica Kuj. Jakiej długości i przy których drogach te chodniki będą budowane, ponieważ mieszkańcy ul. 3 –go Maja złożyli wniosek, aby przy tej ulicy [...]

Zapytanie Pana Edwarda Mańkowskiego zgłoszone na XL Sesji Rady Powiatu w dniu 12.04.2006 r.

Radny  Edward Mańkowski -  zapytał o realizację wspólnej inwestycji w Szpetalu Górnym, która ma być prowadzona przez Powiat  z gminą Fabianki. Inwestycja ma być prowadzona przy współudziale środków unijnych, a na chwilę [...]

Zapytanie Pana Ireneusza Cichockiego zgłoszone na XL Sesji Rady Powiatu w dniu 12.04.2006 r.

Radny  Ireneusz Cichocki  -  zapytał, w jakim terminie planowany jest remont ubytków na drodze powiatowej Mostki – Kowal, na odcinku Mostki do miejscowości Smólnik? Droga w tym miejscu jest w bardzo złym stanie, w związku [...]

Zapytanie Pana Grzegorza Biernackiego zgłoszone na XL Sesji Rady Powiatu w dniu 12.04.2006 r.

Radny Grzegorz Biernacki -  zapytał, czy wiadomo, ile w danym okręgu wyborczym będzie mandatów, czy planuje się zmiany okręgów wyborczych, ponieważ może być tak, że sš opracowywane zmiany i dopiero okaże się to przy zatwierdzaniu [...]

Zapytanie Pana Henryka Krzyżanowicza zgłoszone na XXXIX Sesji Rady Powiatu w dniu 22.03.2006 r.

Radny  Henryk Krzyżanowicz – zapytał o drogę Samszyce – Izbica Kujawska. Problem ten był poruszany w roku ubiegłym. Na odcinku gminy Topólka droga będzie naprawiana i finansowana w ramach środków unijnych. Stan w [...]

Zapytanie Pani Ewy Kończyńskiej zgłoszone na XXXIX Sesji Rady Powiatu w dniu 22.03.2006 r.

Radna  Ewa Kończyńska – zapytała:1. Jaką technologią był naprawiany zakręt  na drodze do Wieńca, ponieważ naprawa nie wytrzymała nawet dwóch miesięcy? Jaki był koszt tego przedsięwzięcia?2. Kiedy będzie [...]

Zapytanie Pana Zygmunta Wierzowieckiego zgłoszone na XXXIX Sesji Rady Powiatu w dniu 22.03.2006 r.

Radny Zygmunt Wierzowiecki -  zapytał, czy nie można wykorzystać potencjału więźniów przebywających w Zakładzie Karnym we Włocławku, którzy utrzymywani są z podatków społeczeństwa i zatrudniać ich przy łataniu dziur, czy [...]

Zapytanie Pana Grzegorza Biernackiego zgłoszone na XXXIX Sesji Rady Powiatu w dniu 22.03.2006 r.

Radny Grzegorz Biernacki - zapytał kiedy przewiduje się niwelacje poboczy i czy w ogóle przewiduje się takie prace, ponieważ użytkownicy dróg skarżą się, że pobocza są wyższe od jezdni i topniejący śnieg nie ma gdzie spływać i [...]

Zapytanie Pana Grzegorza Biernackiego zgłoszone na XXXVIII Sesji Rady Powiatu w dniu 15.02.2006 r.

Zapytał o środki unijne na budowę płyt gnojowych i zbiorników na gnojowicę, czy te  budowle będą zaliczane jako budowle czy budowy? Czy nie ma zagrożenia, że z powodu nieudolności w pracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji [...]

Zapytanie Pana Jerzego Pawłowskiego zgłoszone na XXXVIII Sesji Rady Powiatu w dniu 15.02.2005 r.

Zapytał, czy został sporządzony plan wycinki drzew w obrębie gminy Lubraniec, a konkretnie w miejscowości Zgłowiączka nr 5. Czy drzewa, które rzekomo zagrażają nieruchomości są ujęte w tym planie wycinki? [...]

Zapytanie Pana Grzegorza Biernackiego zgłoszone na XXXVII Sesji Rady Powiatu w dniu 30.12.2005 r.

Kto jest właściwym do załatwienia sprawy dotyczącej płatności składek członkowskich na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Brześciu Kujawskim, a także ich umorzenia z tytułu zalewania gruntów rolnych i ponoszenia z tego tytułu strat. Radny [...]

Zapytanie Pana Mirosława Orlińsiego zgłoszone na XXXVI Sesji Rady Powiatu w dniu 07.12.2005 r.

Radny zapytał odnośnie składanej interpelacji podczas obrad VIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się 2 lipca 2003r. Radnego interesuje na jakim etapie jest realizacja tej interpelacji. Interpelacja dotyczyła spowodowania [...]

Zapytanie Pana Piotra Zbonikowskiego zgłoszone na XXXV Sesji Rady Powiatu w dniu 26.10.2005 r.

Radny zapytał, w związku z tym, że zbliża się koniec roku budżetowego, kiedy nastąpi realizacja średnich awansu zawodowego w szkołach ponadgimnazjalych? W związku z tym, że w roku ubiegłym “batalia” o te środki awansu [...]

Zapytanie piąte Pana Grzegorza Biernackiego zgłoszone na XXXV Sesji Rady Powiatu w dniu 26.10.2005 r.

Kiedy zostanie naprawiona nawierzchnia na drodze Izbica Kujawska – Samszyce? [...]

Zapytanie czwarte Pana Grzegorza Biernackiego zgłoszone na XXXV Sesji Rady Powiatu w dniu 26.10.2005 r.

Kto zobowiązany jest do odbioru ptaków padłych na terenie Powiatu Włocławskiego, ponieważ mieszkańcy są niedoinformowani, gdzie to padłe ptactwo moją odwozić? [...]

Zapytanie trzecie Pana Grzegorza Biernackiego zgłoszone na XXXV Sesji Rady Powiatu w dniu 26.10.2005 r.

Pan Radny rok temu występował do powiatowego rzecznika konsumentów o wyjaśnienie na czym polega i z czego wynika prognozowana opłata za energię elektryczną, która jest dużo wyższa niż rzeczywista, jaką się ponosi z tytułu zużycia. [...]

Zapytanie drugie Pana Grzegorza Biernackiego zgłoszone na XXXV Sesji Rady Powiatu w dniu 26.10.2005 r.

Czy Wydział Ochrony środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Infrastruktury Budowlanej lub Wydział Geodezji jest informowany o naprawach, remontach, modernizacjach czy wymianach słupów, czy to się odbywa za zgodą i wiedzą właścicieli grunt [...]

Zapytanie pierwsze Pana Grzegorza Biernackiego zgłoszone na XXXV Sesji Rady Powiatu w dniu 26.10.2005 r.

Czy na terenie Powiatu Włocławskiego zlokalizowane są budowle transformatorowe? Wskazane byłoby się zorientować i jeżeli okaże się, że takowe są, to wystąpić do spółek, aby płaciły na rzecz powiatu dzierżawę lub dokonały wykupu [...]

Zapytanie Pana Grzegorza Biernackiego zgłoszone na XXXIII Sesji Rady Powiatu w dniu 17.08.2005 r.

Kiedy zostanie wyremontowana  droga w Izbicy Kujawskiej w kierunku Topólki?  Droga jest w tragicznym stanie, a mieszkańcy zapowiadają, że zaczną skarżyć Starostwo Powiatowe za zniszczenie podwozi samochodów. [...]

Zapytanie drugie Pana Piotra Zbonikowskiego zgłoszone na XXXIII Sesji Rady Powiatu w dniu 17.08.2005 r.

Czy i kiedy zostaną wykonane prace remontowo – naprawcze drogi powiatowej Kowal – Mostki, głównie chodzi o obrzeża drogi? [...]

Zapytanie pierwsze Pana Piotra Zbonikowskiego zgłoszone na XXXIII Sesji Rady Powiatu w dniu 17.08.2005 r.

Czy i kiedy zostanie uregulowana sprawa zaległego wyrównania średnich płac nauczycielskich zgodnie z art. 30 ustawy Karta nauczyciela (średnie awansu zawodowego)? [...]

Zapytanie Pana Piotra Zbonikowskiego zgłoszone na XXXII Sesji Rady Powiatu w dniu 23.06.2005 r.

Jaka jest procedura przydzielania rodzin zastępczych i czy przewiduje ona przeprowadzenie wywiadu środowiskowego? [...]

Zapytanie trzecie Pana Grzegorza Biernackiego zgłoszone na XXXI Sesji Rady Powiatu w dniu 04.06.2005 r.

Czy wszystkie Gminy na terenie Powiatu udzielają informacji na temat pokryć dachowych z eternitu, czy tylko takie informacje można uzyskać w Wydziale budownictwa Starostwa Powiatowego? Czy istnieje możliwość i gdzie ewentualnie mieszkańcy [...]

Zapytanie drugie Pana Grzegorza Biernackiego zgłoszone na XXXI Sesji Rady Powiatu w dniu 04.06.2005 r.

Drugie pytanie dotyczy parkingu przy Starostwie Powiatowym, ponieważ mieszkańcy przyjeżdżający załatwić sprawę do Urzędu nie mają gdzie zaparkować samochodu. Na parkingu przy katedrze często są zakładane blokady na koła. W związku z [...]

Zapytanie pierwsze Pana Grzegorza Biernackiego zgłoszone na XXXI Sesji Rady Powiatu w dniu 04.06.2005 r.

Radny zapytał o czas pracy przychodni w Samodzielnym Publicznym Zespole Przychodni Specjalistycznych we Włocławku, ponieważ są skargi ze strony mieszkańców. Na drzwiach są wywieszone informacje, że lekarz powinien przyjmować w określonym [...]

Zapytanie Pana Piotra Zbonikowskiego zgłoszone na XXXI Sesji Rady Powiatu w dniu 04.06.2005 r.

Jakie kolejne działania zostaną podjęte przez Zarząd Powiatu, aby zrealizować średnie poszczególnych grup awansu zawodowego nauczycieli w zakresie roku 2004 i roku 2005? [...]

Zapytanie Pana Jerzego Pawłowskiego zgłoszone na XXXI Sesji Rady Powiatu w dniu 04.06.2005 r.

Jakie Zarząd Powiatu wraz ze Starostą Włocławskim mają plany zagospodarowania obiektów po Internacie w Lubrańcu, który zostanie zlikwidowany i co zamierza zrobić, aby obiekt nie stał pusty, co może się przyczynić do jego dalszej [...]

Zapytanie czwarte Pana Grzegorza Biernackiego zgłoszone na XXIX Sesji Rady Powiatu w dniu 30.03.2005 r.

Czy do budowy płyt gnojowych i montażu gotowych zbiorników na gnojowicę do 25 m3  wymagane są plany geodezyjne i pozwolenia na budowę? Radny pragnie uzyskać odpowiedź z podaniem podstawy prawnej i dokładnym wyjaśnieniem, czy przy [...]

Zapytanie trzecie Pana Grzegorza Biernackiego zgłoszone na XXIX Sesji Rady Powiatu w dniu 30.03.2005 r.

Kiedy zostanie przeprowadzony remont drogi powiatowej Izbica Kujawska – Topólka, ponieważ tą drogą nie da się miejscami przejechać, ponieważ tej drogi prawie nie ma, a także na drodze Izbica – Modzerowo i Nowa Wieś, gdzie [...]

Zapytanie drugie Pana Grzegorza Biernackiego zgłoszone na XXIX Sesji Rady Powiatu w dniu 30.03.2005 r.

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego wydał pozwolenie na wyznaczenie na jezdni znaku poziomego w postaci zatoki wzdłuż przystanku autobusowego w miejscowości Izbica Kujawska. W budynku poczekalni prowadzona jest działalność gospodarcza [...]

Zapytanie pierwsze Pana Grzegorza Biernackiego zgłoszone na XXIX Sesji Rady Powiatu w dniu 30.03.2005 r.

Radny Grzegorz Biernacki zapytał, czy pracownicy Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego otrzymali należności za wdrożenie Systemu CEPIK, jeśli nie to kiedy zostaną wypłacone? [...]

Zapytanie Pana Tomasza Olacha zgłoszone na XXIII Sesji Rady Powiatu w dniu 27.10.2004 r.

Skierował pytanie dotyczące przepustu na drodze powiatowej, który utrudnia przepływ wody pomiędzy dwoma rowami. W ostatnim czasie rowy te zostały oczyszczone przez Urząd Gminy w Choceniu. Urząd Gminy w Choceniu zwracał się z tą sprawą do [...]

Zapytanie Pana Grzegorza Biernackiego zgłoszone na XXIII Sesji Rady Powiatu w dniu 27.10.2004 r.

Czy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie były gratyfikacje i czy również dotyczyły naszego kolegi radnego? Radny z uporem maniaka ciągle się pyta, bo interesuje go, czy taką motywację do pracy ma Radny w ochronie przyjacielskiej czy [...]

Zapytanie Pana Henryka Krzyżanowicza zgłoszone na XXIII Sesji Rady Powiatu w dniu 27.10.2004 r.

Czy w związku z wprowadzeniem do struktury organizacyjnej Starostwa Powiatowego z dniem 16 kwietnia 2003 roku Biura Prawnego poniesione zostały dodatkowe koszty? Jeśli tak, to ile one wynoszą? [...]

Zapytanie Piotra Zbonikowskiego zgłoszone na XXII Sesji Rady Powiatu w dniu 08.09.2004 r.

Na jakim etapie jest inwestycja pn. Budowa hali sportowej w Kowalu? Co Zarząd planuje na kolejne miesiące roku kalendarzowego? [...]

Zapytanie trzecie Grzegorza Biernackiego postawione na XXII Sesji Rady Powiatu w dniu 08.09.2004 r.

Kiedy zostanie uregulowana sprawa wykupu działek przeznaczonych na poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej Izbica – Boniewo – Borzymie? [...]

Zapytanie drugie Grzegorza Biernackiego postawione na XXII Sesji Rady Powiatu w dniu 08.09.2004 r.

Jaka opłata zostaje pobierana z tytułu nadawania numeru ewidencyjnego nowo wybudowanego budynku mieszkalnego? Radny otrzymał sygnał od mieszkańca Izby Kujawskiej, iż  jest to kwota rzędu 1.000 zł. [...]

Zapytanie pierwsze Grzegorza Biernackiego postawione na XXII Sesji Rady Powiatu w dniu 08.09.2004 r.

Czy prawdą jest, że wnioski, które zostały złożone o zalesienie do Starostwa Powiatowego zostały przekazane do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa? [...]

Zapytanie Grzegorza Biernackiego postawione na XXI Sesji Rady Powiatu w dniu 07.08.2004 r.

Radny Grzegorz Biernacki zapytał, kiedy zostaną uregulowane akty notarialne z mieszkańcami miejscowości Pasieka, dotyczące budowy drogi? [...]

Zapytanie Grzegorza Birenackiego postawione na XVIII Sesji Rady Powiatu w dniu 31.05.2004 r.

Radny zapytał na jakim etapie jest sprawa uregulowania własności drogi  Lubomin – Izbica? Radny poprosił o odpowiedź na piśmie. [...]

Zapytanie Mirosława Orlińskiego postawione na XVIII Sesji Rady Powiatu w dniu 31.05.2004 r.

Radny zadał pytanie dotyczące zbiorników retencyjnych na przykładzie zbiornika w Śmiłowicach. Jakie działania należy podejmować, aby te zbiorniki retencyjne przywrócić do życia lub chociaż częściowo nadać im pierwotną formę i [...]

Zapytanie drugie Edwarda Mańkowskiego postawione na XVII Sesji Rady Powiatu w dniu 14.04.2004 r.

Od miesiąca lipca 2003 roku Starosto wynajmuje pomieszczenia od Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Brzeskiej 6. Z informacji uzyskanych wcześniej od Pana Starosty podczas obrad sesji, a także Komisji Administracji, wynikało, że Zarząd Powiatu [...]

Zapytanie pierwsze Edwarda Mańkowskiego postawione na XVI Sesji Rady Powiatu w dniu 14.04.2004 r.

W imieniu mieszkańców gminy Fabianki i własnym poprosił o pilne przystąpienie do naprawy nawierzchni dróg powiatowych przebiegających w gminie Fabianki. Pomimo monitów, zarówno ze strony radnego jak i ze strony Urzędu Gminy Fabianki [...]

Zapytanie Grzegorza Biernackiego postawione na XI Sesji Rady Powiatu w dniu 29.11.2003 r.

Podczas obrad XI Sesji Rady Powiatu zadał pytanie odnośnie pobieranych opłat przy wjeździe do przychodni przy ulicy Szpitalnej. Czy opłaty pobiera pracownik Starostwa, czy pracownik SPZPS czy być może jakaś firma? Czy Powiat albo nasza [...]

Zapytanie Edwarda Mańkowskiego postawione na IX Sesji Rady Powiatu w dniu 10.09.2003 r.

Jakie koszty poniesie Starostwo do końca bieżącego roku budżetowego z tytułu powołania oddziałów, czy były na to zaplanowane środki w tegorocznym budżecie, a jeżeli nie, to dlaczego koszty te nie zostały uwzględnione w poprawkach do [...]

Zapytanie Ireneusza Cichockiego postawione na IX Sesji Rady Powiatu w dniu 10.09.2003 r.

Czy Pan Starosta w następnych latach zamierza utrzymać taką formę, zdaniem radnego bardzo dobrą. Jest to spojrzenie gospodarskie na tego typu rzeczy, ponieważ takim sposobem można zrobić tych prac więcej, mianowicie kupowanie materiałów [...]

Zapytanie drugie Edwarda Mańkowskiego postawione na VII Sesji Rady Powiatu w dniu 30.05.2003 r.

Drugie pytanie dotyczy odwołania z funkcji dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Ewy Rosińskiej. Czy uchybienia były tak istotne, że skutkowały zwolnieniem z pracy Pani Dyrektor? [...]

Zapytanie pierwsze Edwarda Mańkowskiego postawione na VII Sesji Rady Powiatu w dniu 30.05.2003 r.

Zapytał o sprawy zmian kadrowych, a konkretnie zwolnień pracowników Starostwa Powiatowego. Radny pragnie uzyskać informację dlaczego został zwolniony z pracy Pan Maciej Trzmielewski. Wiadomo, że była przeprowadzona reorganizacja i przy [...]

Zapytanie Ireneusza Cichockiego postawione na VII Sesji Rady Powiatu w dniu 30.05.2003 r.

Skierował kilka pytań do Pana Starosty. W dniu 25 marca 2003 r,. radny otrzymał odpowiedź na interpelację w temacie opracowania dokumentacji na budowę chodnika przy ul. Jana Pawła II w Kruszynie oraz Nowej Wsi. Pismo to z jednej strony [...]

Zapytanie Mirosława Orlińskiego na VII Sesji Rady Powiatu w dniu 30.05.2003 r.

Jak jest przeprowadzana procedura usuwania drzew, na czyj wniosek są usuwane i kto zagospodarowuje drewno? Kto zajmuje się nasadzeniem młodego drzewostanu w miejsce usuwanego i jaka jest rola ochrony środowiska w tej sprawie? [...]

Zapytanie trzecie Grzegorza Biernackiego postawione na VII Sesji Rady Powiatu w dniu 30.05.2003 r.

Pytanie dotyczy naprawy dróg powiatowych. Mieszkańców gminy Izbica Kujawska bardzo niepokoi ta sprawa. [...]

Zapytanie drugie Grzegorza Biernackiego postawione na VII Sesji Rady Powiatu w dniu 30.05.2003 r.

Kiedy zostanie rozpoczęta budowa chodników przy drogach powiatowych? [...]

Zapytanie pierwsze Grzegorza Biernackiego postawione na Vii Sesji Rady Powiatu w dniu 30.05.2003 r.

Poinformował, że jest mieszkańcem gminy Izbica Kujawska i niepokoi go sprawa budowy drogi finansowanej ze środków SAPARD. Radny pragnie uzyskać informacje jak długo i kiedy zostanie rozpoczęta budowa drogi, czy są trudności powodujące [...]

Zapytanie drugie Henryka Krzyżanowicza postawione na VI Sesji Rady Powiatu w dniu 16.04.2003 r.

Zapytał, czy przewodniczący Rady ma kompetencje do wypowiadania się w imieniu Regionalnej Izby Obrachunkowej, stwierdzając, że RIO pozytywnie zaopiniowała wniosek. Radny zażądał wyjaśnienia tej kwestii i podstaw prawnych na piśmie , [...]

Zapytanie pierwsze Henryka Krzyżanowicza postawione na VI Sesji Rady Powiatu w dniu 16.04.2003 r.

Poprosił o wyczerpującą odpowiedź pisemną. Zapytanie dotyczy wątpliwości § 20 pkt 1 Statutu, materiały na sesję, o których mowa w § 18 ust. 1 zdanie drugie brzmi:” do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad [...]

Zapytanie Grzegorza Biernackiego postawione na IV Sesji Rady Powiatu w dniu 29.01.2003 r.

Czy w związku z faktem, iż zgodnie z przepisami, które będą obowiązywały od września 2003 roku w sprawie odbywania praktyk zawodowych w szkołach rolniczych oraz wymogów kwalifikacyjnych osób, u których te praktyki będą miały miejsce, [...]

Zapytanie Ewy Kopczyńskiej postawione na II Sesji Rady Powiatu w dniu 11.12.2002 r.

Zgłosiła, aby Pan Starosta w terminie do następnej sesji przedstawił jak w chwili obecnej wygląda organizacja Starostwa Powiatowego, ile osób jest zatrudnionych w każdym wydziale, ile każdy wydział kosztuje  i jakie wykonuje działani [...]

Zapytanie Ireneusza Cichockiego postawione na II Sesji Rady Powiatu w dniu 11.12.2002 r.

Pytanie dotyczy Unii Europejskiej. Wyborcy radnego pytają na temat Pana Starosty, na temat nowych władz. Jaki jest stosunek do Unii Europejskiej, jaki też będzie stosunek powiatu do tych spraw. Radny zdaje sobie sprawę, że nie są to do końca [...]

Zapytanie pierwsz Mirosława Orlińskiego postawione na II Sesji Rady Powiatu w dniu 11.12.2002 r.

Czy zostały podzielone kompetencje na członków Zarządu, ponieważ wtedy łatwiej byłoby zadawać pytania? [...]

Zapytanie pierwsze Pana Piotra Grudzińskiego zgłoszone na IV Sesji Rady Powiatu w dniu 8 kwietnia 2011 roku

  Radny Piotr Grudziński na podstawie § 26 Statutu Powiatu Włocławskiego zwrócił się z zapytaniem w następującej sprawie:czy został rozstrzygnięty konkurs na stanowiska naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego we [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij