Powietrze

Dominuje klimat umiarkowany. Średnia roczna temperatura wynosi 8,1 0c  lata 14,1 0c, zimy 1,6 0c. Okres wegetacji ma 217 dni. Terminalna zima trwa 75 dni, a lato 89 dni. Obserwuje się powolne, ale jeszcze nie udokumentowane, ocieplenie klimatu. Ilość opadów waha się w granicach 500 mm na rok. Średnio roczna liczba dni pogodnych wynosi 52, pochmurnych 138. Średnie dzienne nasłonecznienie waha się od 0,8 godz. w grudniu do 7,4 godz. w czerwcu. Wiatry na obszarze powiatu najczęściej występują z kierunku zachodniego - 20%, południowo - zachodniego - 14% i północno zachodniego - 11%. Te wiatry stanowią 45% wszystkich wiatrów. Czas ciszy stanowi 12,3%. Wiatry zachodnie częstsze są jesienią, a najrzadsze wiosną. Wiatry wschodnie najczęściej występują wiosną i zimą, a najrzadziej latem. Wiatry południowe częściej wieją jesienią i zimą, natomiast wiatry północne latem i wiosną. Jakość powietrza jest związana przede wszystkim z jego cechami fizycznymi, chociażby takimi jak wilgotność i temperatura, ale ostatnio wpływa na nią także stopień zanieczyszczenia. Stopień ten zależy natomiast od rodzajów i ilości substancji wyrzucanych do powietrza i uznanych za jego zanieczyszczenia. Podstawowym parametrem, określającym stan zanieczyszczenia powietrza jest stężenie zawartej w nim substancji.
Działanie człowieka powodujące zanieczyszczenie atmosfery można umownie podzielić na grupy, o charakterystycznych wspólnych cechach:
" energetyczne spalanie paliw - główne źródło emisji dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx), pyłów - w tym pyłów metali ciężkich, dwutlenku węgla (CO2),
" produkcję wyrobów przemysłowych - główne źródło emisji lotnych związków organicznych i metanu, a także SO2, NOx, pyłów, CO2,
" transport towarów i ludzi - duży udział w emisjach CO, NOx i niemetanowych lotnych związków organicznych, CO2,
" produkcja rolna - źródło rozproszonej emisji dużych ilości amoniaku (NH3) i podtlenku azotu (N2O), co ma wpływ na zmiany kwasowości środowiska, eutrofizację ekosystemów wodnych, a także na ocieplenie klimatu.

Największym antropogenicznym źródłem emisji różnych substancji do powietrza jest proces energetycznego spalania paliw. Analizując sytuację lokalną i porównując ją do wyników badań jakości powietrza w innych miastach Polski można założyć, że jednym z najbardziej istotnych czynników wpływających na jakość powietrza na obszarze Brześcia Kujawskiego, Lubrańca, Izbicy Kujawskiej, Kowala, Lubienia Kujawskiego czy Chodcza są obecnie tzw. "niskie emisje" z palenisk indywidualnych. Piece i indywidualne systemy ogrzewania spalające węgiel kamienny funkcjonują nadal w setkach budynków jedno - i wielorodzinnych, nawet w tych rejonach, gdzie istnieje możliwość podłączenia do sieci gazowej lub sieci centralnego ogrzewania. Związane jest to m.in. z wyższą od węgla kamiennego jednostkową ceną gazu wykorzystywanego na cele grzewcze, ale przede wszystkim z wysokimi kosztami instalacji gazowych i jeszcze wyższymi kosztami przyłączeń budynków indywidualnych do miejskiej sieci c.o. Na obszarze powiatu występują także wsie, w których koncentracja zabudowy jest większa i występują gorsze warunki przewietrzania. Tam także występują w czasie sezonu grzewczego zagrożenia i uciążliwości związane z emisją z lokalnych kotłowni oraz indywidualnych palenisk. Sytuacja ta dotyczy przede wszystkim miejscowości będących siedzibami gmin. Oddziaływanie emisji z indywidualnych palenisk domowych i małych lokalnych kotłowni występujących na terenie powiatu ma niewielki zakres w przestrzeni i można powiedzieć, że ogranicza się do terenu miejscowości, w której występują źródła zanieczyszczenia. Czynnikami oddziaływującymi na zdrowie, środowisko i jakość życia mieszkańców powiatu związanymi ze spalaniem węgla w indywidualnych paleniskach domowych i małych lokalnych kotłowniach są:
" wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, stwarzające zagrożenie o charakterze kancerogennym dla zdrowia ludzi i zwierząt, a których reprezentantem jest benzo(a)piren,
" pył zawieszony, powodujący choroby układu oddechowego,
" substancje gazowe takie jak dwutlenek siarki i tlenki azotu oddziaływujące przede wszystkim na środowisko oraz na struktury budowlane (związki te powodują zwiększoną erozję budynków),
" dym, sadza, odory oddziaływujące na wrażenia estetyczne mieszkańców powiatu,


Wytworzył: Wojciech Dzik (3 lipca 2003)
Opublikował: Eugeniusz Lewandowski (28 sierpnia 2003, 10:47:51)

Ostatnia zmiana: Marcin Pruchniak (2 czerwca 2005, 10:50:46)
Zmieniono: sformatowano treść informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6183

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij