Odpowiedzi na interpelacje

Odpowiedź na interpelację Pana Piotra Stannego z dnia 27 lipca 2018 r.

W odpowiedzi na ponowienie interpelacji złożonej przez Pana Radnego w dniu 06.08.2018 r. dotyczącej Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu Włocławskiego informuję, że z uwagi na złożoność problemu [...]

Odpowiedź na interpelację Pana Piotra Stannego zgłoszona na XXXIV Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 26 czerwca 2018 r.

W odpowiedzi na złożoną interpelację podczas obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2018 roku, dotyczącej stanowiska Rady Powiatu we Włocławku z dnia 15 lutego 2018 r. popierającego projekt [...]

Odpowiedź na interpelację Pana Piotra Stannego zgłoszoną na XXXIV Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 26 czerwca 2018 r.

    W odpowiedzi na interpelację złożoną przez Pana Radnego w dniu 26.06.2018r. dotyczącą Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu Włocławskiego informuję:     Plan [...]

Odpowiedź na pierwszą interpelację Pana Karola Matusiaka zgłoszoną na XXX Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 15 grudnia 2017 r.

W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na XXX Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 15 grudnia 2017 roku za pośrednictwem Przewodniczącego Rady uprzejmie informuję, że podjecie decyzji przez Zarząd Powiatu we Włocławku w kwestii [...]

Odpowiedź na pierwszą interpelację Pana Jerzego Donajczyka zgłoszoną na XXV Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 27 czerwca 2017 r.

W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną przez Pana Radnego podczas XXV sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 27 czerwca 2017 r. dotyczącej dodatkowego oznakowania drogi powiatowej nr 2909C Włocławek – Kruszyn – Choceń na [...]

Odpowiedź na pierwszą interpelację Pana Romana Gołębiewskiego zgłoszoną na XXIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku

W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną przez Pana Radnego podczas XXIII sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 30 marca  2017 r. dotyczącej odstąpienia od pobierania opłat bądź obniżenia wysokości opłat za drewno pozyskane z [...]

Odpowiedź na pierwszą interpelację Pana Karola Matusiaka zgłoszoną na XXII Sesji Rady Powiatu we Włocławku

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 28 lutego 2017 r. informuję, że Pani Sylwia Lewandowska wniosła sprawę przeciwko Liceum Ogólnokształcącemu w Kowalu jednak Sąd Rejonowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń [...]

Odpowiedź na pierwszą interpelację Pana Piotra Stannego zgłoszoną na XVI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 24 czerwca 2016 r.

W odpowiedzi na złożoną interpelację podczas obrad XVI Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 24 czerwca  2016 roku dotyczącą opracowania  Monografii Powiatu Włocławskiego uprzejmie informuję, że [...]

Odpowiedź na pierwszą interpelacje Pana Piotra Stannego zgłoszoną na XIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku

W odpowiedzi na pytanie zadane na XIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dn. 9 lutego 2016r. uprzejmie informuje, że droga powiatowa nr 2910C Nowa Wieś – Smólsk – Kruszyn była naprawiana w ramach remontu, a nie przebudowy. Stąd też [...]

Odpowiedź na trzecia interpelację Pana Jerzego Donajczyka zgłoszoną na XIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 9 lutego 2016 r.

W odpowiedzi na Pana interpelacje złożone podczas XIII sesji Rady Powiatu we Włocławku odbytej w dniu 9 lutego 2016 r., wyjaśniam:II. Odnośnie darowizny gruntów na rzecz gminy [...]

Odpowiedź na pierwszą interpelację Pana Jerzego Donajczyka zgłoszoną na XIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 9 lutego 2016 r.

W odpowiedzi na Pana interpelacje złożone podczas XIII sesji Rady Powiatu we Włocławku odbytej w dniu 9 lutego 2016 r., wyjaśniam: I. Odnośnie roszczeń Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu wobec Skarbu Państwa. [...]

Odpowiedź na drugą interpelację Pana Jerzego Donajczyka zgłoszoną na XIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 9 lutego 2016 r.

W odpowiedzi na złożoną interpelację podczas obrad XIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 9 lutego  2016 roku w sprawie drugiej edycji plebiscytu „ Człowiek ROKU 2015 Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Odpowiedź na drugą interpelację Pana Piotra Stannego zgłoszoną na XI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 30 listopada 2015 r.

W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną przez Pana Radnego podczas XI sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 30 listopada 2015 roku w sprawie likwidacji dyspozytorni medycznej funkcjonującej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we [...]

Odpowiedź na czwartą interpelację Pana Piotra Stannego zgłoszoną na XI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 30 listopada 2015 r.

W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną przez Pana Radnego podczas XI sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 30 listopada 2015 r., w sprawie opracowywanej dokumentacji na III etap przebudowy drogi powiatowej nr 2807C Osięciny - Wieniec - [...]

Odpowiedź na pierwszą interpelację Pana Piotra Stannego zgłoszona na XI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 30 listopada 2015 r.

W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną przez Pana Radnego podczas XI sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 30 listopada 2015 r., w sprawie potrzeby opracowania dokumentu pn.: "Raport o drogach powiatowych na terenie [...]

Odpowiedź na pierwszą interpelację zgłoszoną przez Panią Jadwigę Fiałkowską na VIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 28 sierpnia 2015 r.

W odpowiedzi na złożoną interpelację podczas obrad VIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 28 sierpnia 2015 roku, dotyczącą wycinki drzew przy drodze wojewódzkiej nr 269 (DW269) na odcinku drogi z m. Chodecz [...]

Odpowiedź na pierwsza interpelację Pana Piotra Stannego zgłoszoną na VII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 24.06.2015 r.

W odpowiedzi na złożoną interpelację podczas obrad VII Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 24 czerwca 2015 roku, dotyczącą konieczności rozpoczęcia prac nad opracowaniem „Strategii Rozwoju [...]

Odpowiedź na pierwsza interpelację Pana Romana Gołębiewskiego zgłoszona na VII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 24 czerwca 2015 r.

W odpowiedzi na złożoną interpelację podczas obrad VII Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 24 czerwca 2015 roku, dotyczącą zadania inwestycyjnego, które znajduję się w tegorocznym budżecie Powiatu [...]

Odpowiedź na druga interpelację Pana Piotra Stannego zgłoszoną na III Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 29 stycznia 2015 r.

W odpowiedzi na interpelację 5/15 zgłoszoną przez Pana na III Sesji Rady Powiatu w dniu 29 stycznia 2015r. chciałbym poinformować, iż uchwałą nr XXI/222/13 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wykonania Programu [...]

Odpowiedź na pierwsza interpelację Pana Piotra Stannego zgłoszona na III Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 29 stycznia 2015 r.

   W odpowiedzi na interpelację 5/15 zgłoszoną przez Pana na III Sesji Rady Powiatu w dniu 29 stycznia 2015 r. podtrzymuję wcześniejszą odpowiedź na interpelację nr 3/14 z dnia 5 stycznia 2015 r.   Ponadto pragnę [...]

Odpowiedź na trzecia interpelację Pana Piotra Stannego zgłoszona na III Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 29 stycznia 2015 r.

     W odpowiedzi na interpelację 6/15 zgłoszoną przez Pana na III Sesji Rady Powiatu w dniu 29 stycznia 2015 r. dotyczącą treści  § 2 ust 5 pkt 4 Uchwały II/29/14 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 19 grudnia 2014 [...]

Odpowiedź na pierwszą interpelację Pana Romana Gołębiewskiego zgłoszoną na III Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 29 stycznia 2015 r.

W odpowiedzi na Pańską interpelację skierowaną do Zarządu Powiatu podczas obrad III Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się 29 stycznia 2015 roku, o następującej treści : „ Jak Zarząd Powiatu planuje [...]

Odpowiedź na drugą interpelację Pana Romana Gołębiewskiego zgłoszoną na III Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 29 stycznia 2015 r.

W odpowiedzi na Pana interpelację zgłoszoną  na posiedzeniu III Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 29 stycznia 2015r., dot. zmiany struktury zatrudnienia w Starostwie Powiatowym we Włocławku w okresie ostatnich 6 miesięcy [...]

Odpowiedź na pierwszą interpelację Pana radnego Piotra Stannego zgłoszoną na II Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 19 grudnia 2014 roku.

W odpowiedzi na interpelację, złożoną przez Pana Radnego podczas II Sesji Rady Powiatu we Włocławku  w dniu 19.12.2014r. dotyczącej możliwości dofinansowania przez Powiat Włocławski lokalnych połączeń autobusowych [...]

Odpowiedź na drugą interpelację Pana Piotra Stannego zgłoszoną na II Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 19 grudnia 2014 r.

   W odpowiedzi na złożoną w dniu 27 listopada 2014 r. interpelację dotyczącą Statutu Powiatu Włocławskiego uprzejmie informuję, że w Starostwie Powiatowym we Włocławku zostaną niezwłocznie podjęte działania mające na [...]

Odpowiedź na pierwszą interpelację Pana Piotra Stannego zgłoszoną na I Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 27 listopada 2014 roku.

  W odpowiedzi na złożoną w dniu 27 listopada 2014 r. interpelację dotyczącą Statutu Powiatu Włocławskiego uprzejmie informuję, że w Starostwie Powiatowym we Włocławku zostaną niezwłocznie podjęte działania mające na celu [...]

Odpowiedź na pierwszą interpelację Pana Karola Matusiaka zgłoszoną na I Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 27 listopada 2014 roku.

W odpowiedzi na interpelację, złożoną przez Pana Radnego w dniu 27.11.2014r. w sprawie likwidacji kursów autobusowych z Włocławka do Izbicy Kujawskiej pragnę poinformować, iż zostały podjęte działania w przedmiotowej sprawie. Z [...]

Odpowiedź na drugą interpelację Pana Piotra Stannego zgłoszoną na I Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 27 listopada 2014 roku.

W nawiązaniu do przesłanej w dniu  2 grudnia 2014 r (wpływ) interpelacji 2/14, złożonej w dniu 27 listopada 2014 r. przez Pana Piotra Stannego Radnego Powiatu we Włocławku, dotyczącej pomocy osobom niepełnosprawnym na aktywizację [...]

Odpowiedź na druga interpelację zgłoszoną przez Pana Jerzego Donajczyjka podczas XXVI Sesji Rady Powiatu we Włocławku

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego zgłoszoną podczas obrad XXVI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 27 września 2013r. uprzejmie informuję, że odnosząc się do przedstawionej kwestii dotyczącej możliwości wykonania chodnika [...]

Odpowiedź na pierwszą interpelację zgłoszoną przez Pana Jerzego Donajczyka podczas obrad XXVI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 27 września 2013 r.

Odnosząc się do kolejnego pytania Pana Radnego dotyczącego możliwości dokonania usunięcia drzew rosnących przy drodze powiatowej nr 2931C Izbica – Boniewo – Borzymie na odcinku Szczytno – Borzymie należy wyjaśnić, że drzewa te [...]

Odpowiedź na pierwsze zapytanie Pani Jadwigi Molendy zgłoszone na XXV Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 26 sierpnia 2013 roku.

W odpowiedzi na interpelację Pani Radnej zgłoszoną podczas obrad XXV Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 26 sierpnia 2013r. uprzejmie informuję, że w odniesieniu do zgłoszonego wniosku dotyczącego podjęcia działań [...]

Odpowiedź na pierwszą interpelację Pana Karola Matusiaka zgłoszoną na XVII Sesji Rady Powiatu we Włocławku

W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną przez Pana Radnego na XVII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 9 listopada 2012 r. w sprawie położenia dywanika asfaltowego na drodze powiatowej nr 2912C Bielawy – Kazanie – [...]

Odpowiedź na druga interpelację Pana Jacka Jabłońskiego zgłoszoną na XVII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 9 listopada 2012 roku.

W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną przez Pana Radnego na XVII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 9 listopada 2012 r. dotyczącą  budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2911C Brześć – Kujawski – Humlin [...]

Odpowiedź na pierwsza interpelację Pana Jacka Jabłońskiego zgłoszoną na XVII Sesji Rady Powiatu we Włocławku

W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną przez Pana Radnego na XVII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 9 listopada 2012 r. dotyczącą remontu drogi powiatowej nr 2626C Kazimierzewo – Jaranowo miejscowości Ustronie o [...]

Odpowiedź na pierwszą interpelację Pani Ewy Kończyńskiej zgłoszonej na XVI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 26 września 2012 roku.

W odpowiedzi na interpelacje Pani Radnej zgłoszonej podczas obrad XVI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 26 września 2012r. uprzejmie informuję, że realizowana w 2009 r. inwestycja polegająca na przebudowie drogi powiatowej nr 2807C [...]

Odpowiedź na pierwszą interpelację Pana Andrzeja Spychalskiego zgłoszoną na XII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 27 lutego 2012 roku.

  W odpowiedzi na interpelacje Pana Radnego zgłoszone podczas obrad XII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 27 lutego 2012r. uprzejmie informuję, że:1) Droga powiatowa nr 2913C Lubraniec – Kruszynek nie jest umieszczona w Wieloletnim [...]

Odpowiedź na pierwsza interpelację Pana Andrzeja Spychalskiego zgłoszoną na X Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 29 grudnia 2011 roku

  W odpowiedzi na interpelacje Pana Radnego zgłoszone podczas obrad X Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 29 grudnia 2011r. uprzejmie informuję, że:Docelowe uregulowanie stanu prawnego gruntów pod drogą powiatową nr 2913C Lubraniec [...]

Odpwiedź na pierwszą interpelację Pani Jadwigi Molendy zgłoszoną na X Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 29 grudnia 2011 roku.

  W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną przez Panią podczas obrad X Sesji Rady Powiatu we Włocławku w sprawie „umieszczenia w Gazecie Pomorskiej lub Gazecie Powiatowej informacji o pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów” uprzejmie [...]

Odpowiedź na pierwszą interpelcję pana Piotra Grudzińskiego zgłoszoną na X Sesji Rad Powiatu w dniu 29 grudnia 2012 roku

  W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną przez Pana podczas obrad X Sesji Rady Powiatu we Włocławku w sprawie „potwierdzenia na piśmie słów użytych przez Pana Starostę podczas posiedzenia Zarządu Powiatu, że zadanie polegające na [...]

Odpowiedź na pierwszą interpelację pana Romana Tomaszewskiego zgłoszoną na IX Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 15 listopada 2011 roku

  W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego zgłoszoną na piśmie podczas obrad IX Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 15 listopada 2011r. w sprawie „różnych perturbacji związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych” [...]

Odpowiedź na pierwszą interpelację Pana Piotra Grudzińskiego zgłoszoną na VIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 27 września 2011 roku

W odpowiedzi na złożoną interpelację podczas obrad VIII Sesji Rady Powiatu    we Włocławku,  która odbyła się w dniu 27 września 2011 roku,  dotyczącą: wprowadzenia zakazu ruchu pojazdów powyżej 15 ton na [...]

Odpowiedź na interpelację pana Piotra Grudzińskiego zgłoszoną w okresie między sesjami w dniu 19 września 2011 roku.

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego zgłoszoną na piśmie w dniu 19.09.2011 r. do Starosty Włocławskiego uprzejmie informuję, że zgłoszone uwagi dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 2907C Mostki  - Kowal niezwłocznie [...]

Odpowiedź na pierwszą interpelację pana Karola Matusiaka zgłoszoną na VII Sesji Rday Powiatu we Włocławku w dniu 30 sierpnia 2011 roku.

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego złożoną podczas obrad VII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 30 sierpnia 2011 r. dotyczącą „kryteriów, parametrów i sposobów zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym [...]

Odpowiedź na pierwszą interpelację pana Piotra Grudzińskiego zgłoszoną na VII Sesji Rady Powiatu w dniu 30 sierpnia 2011 roku

  W odpowiedzi na złożoną interpelację podczas obrad VII Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 30 sierpnia 2011 roku, w załączeniu przekazuję informacje dotyczące wydatkowania środków finansowych zapisanych w [...]

Odpowiedź na drugą interpelację Pana Piotra Grudzińskiego zgłoszoną na VII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 30 sierpnia 2011 roku

   Odpowiadając na interpelację zgłoszoną przez Pana podczas obrad VII Sesji Rady Powiatu we Włocławku, dotyczącą udzielenia wyjaśnień oraz udostępnienia pełnej dokumentacji prowadzonego postępowania administracyjnego w [...]

Odpowiedź na pierwszą interpelację pana Piotra Grudzińskiego zgłoszoną na IV Sesji Rady Powiatu w dniu 8 kwietnia 2011 roku

  W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną podczas obrad IV Sesji Rady Powiatu we Włocławku, stanowiącej w swej treści ponowienie interpelacji zgłoszonej w dniu  21 lutego 2011 r., w sprawie funkcjonowania powiatowej strony [...]

Odpowiedź na pierwszą interpelację Pana Jerzego Donajczyka zgłoszoną na III Sesji Rady Powiatu w dniu 21 lutego 2011 roku.

  W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego złożoną podczas obrad III Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 21 lutego 2011 roku dotyczącą przebudowy drogi powiatowej nr 2909C Włocławek – Kruszyn – Choceń uprzejmie informuję, [...]

Odpowiedź na pierwszą interpelację pana Piotra Grudzińskiego zgłoszoną na III Sesji Rady Powiatu w dniu 21 lutego 2011 roku

  W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego złożoną podczas obrad III Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 21 lutego 2011 roku dotyczącą uszkodzeń infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie Gminy Baruchowo uprzejmie [...]

Odpowiedź na drugą interpelację pana Piotra Grudzińskiego zgłoszoną na III Sesji Rady Powiatu w dniu 21 lutego 2011 roku

  W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną podczas III Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 21 lutego 2011 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości w zakresie dostępu do [...]

Odpowiedź na interpelację drugą Pana Romana Gołębiewskiego zgłoszoną na XXXIV Sesji Rady Powiatu w dniu 27 września 2010 roku

W odpowiedzi na interpleację Pana Radnego złożoną podczas obrad XXXIV Sesji Rday Powiatu we Włocławku w dniu 27 września 2010 roku dotyczącą zaprojektowania i wykonania aktywnego oznakowania znakami świetlnymi odcinka drogi powiatowej nr [...]

odpowiedź na drugą interpelację pani Janiny Mierzwickiej zgłosoznej na XXXIV Sesji Rday Powiatu w dniu 27 września 2010 roku

W odpowiedzi na interpelację Pani Radnej złożona podczas obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 27 września 2010 roku dotyczącą "przedstawienia rozliczenia końcowego z wykonawcą przebudowy drogi powiatowej nr 2807C [...]

Odpowiedź na interplacje pierwszą pana Romana Gołębiewskiego zgłoszoną na XXXIV Sesji Rday Powiatu w dniu 27 września 2010 roku

  W związku z interpelacją Pana Radnego zgłoszoną podczas obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 27 września 2010r. uprzejmie informuję, że Gmina Włocławek zwróciła się do Starosty Włocławskiego [...]

Odpowiedź na pierwszą interpelację Pani Janiny Mierzwickiej zgłoszonej na XXXIV Sesji Rady Powiatu

  W odpowiedzi na złożoną interpelację podczas obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu we Włocławku “ile wynosi zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek i do kiedy muszą zostać spłacone? Jaka jest kwota zobowiązań z tytułu zawartych [...]

Odpowiedź na interpelację pierwszą pani Janiny Mierzwickiej zgłoszoną na XXXIII Sesji Rady Powiatu w dniu 30 czerwca 2010 roku.

  W odpowiedzi na złożoną interpelację podczas obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku "w związku z oszczędnością tj. 127.500 zł jaka powstała w wyniku przeprowadzenia przetargu na zadanie ORLIK 2010 przy ZS w Lubrańcu [...]

Odpowiedź na pierwszą interpelację Pani Janiny Mierzwickiej zgłoszona na XXX SEsji Rday Powiatu w dniu 26 lutego 2010 roku.

  Odpowiadając na Pani interpelacje zgłoszone podczas XXX Sesji Rady Powiatu w dniu 26 lutego 2010 r. uprzejmie informuję, że odpowiedzi w tej sprawie otrzymała Pani w kolejnych moich pismach z dnia 01.12.2009 r. nr OPK.0045/1/09, [...]

Odpowiedź na pierwsza interpelację Pana Romana Gołębiewskiego zgłoszoną na XXX Sesji Rady Powiatu w dniu 26 lutego 2010 roku.

  W odpowiedzi na złożoną interpelację podczas obrad XXX Sesji Rady Powiatu we Włocławku "aby przy dokonywaniu zmian do budżetu uwzględnić dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Włocławskiego. Radny [...]

odpowiedź na pierwszą interpelację pana Marka Śledzińskiego zgłoszoną na XXX Sesji Rady Powiatu w dniu 26 lutego 2010 roku.

  W odpowiedzi na zgłoszoną w dniu 26 lutego 2010 roku podczas obrad XXX Sesji Rady Powiatu we Włocławku interpelację w sprawie realizacji decyzji Starosty Włocławskiego na zamknięcie 2 lub 3 składowisk odpadów na terenie powiatu [...]

Odpowiedź na interpelację pana Romana Gołębiewskiego zgłoszoną w okresie między sesjami w dniu 12 lutego 2010 roku.

  W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego z dnia 12 lutego br., dotyczącą budowy chodników w ciągach dróg powiatowych nr 2909C Włocławek – Kruszyn – Choceń i 2913C Lubraniec – Kruszynek uprzejmie informuję, że postulaty Pana [...]

Odpowiedź na pierwszą interpelację pani Janiny Mierzwickiej zgłoszoną na XXIX Sesji Rady Powiatu w dniu 29 grudnia 2009 roku.

  Podczas obrad XXIX Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 r. zgłosiła Pani interpelację w sprawie „przeprowadzonego remontu „Domu Ogrodnika” w Lubrańcu - Marysinie oraz rozwiązania problemów [...]

odpowiedź na drugą interpelację pana Andrzeja Spychalskiego zgłoszona na XXIX Sesji Rady Powiatu w dniu 29 grudnia 2009 roku.

  W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego złożoną w dniu 29 grudnia 2009 roku podczas obrad XXIX Sesji Rady Powiatu w sprawie pisma mieszkańca Gminy Włocławek z dnia 20.10.2009 r. uprzejmie informuję, iż sprawę tę [...]

Odpowiedź na pierwszą interpelację pana Andrzeja Spychlaskiego zgłoszoną na XXIX Sesji Rady Powiatu w dniu 29 grudnia 2009 roku.

  W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną podczas XXIX Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 29 grudnia 2009 r. dotyczącą „ wniosku Stowarzyszenia „Nowa Gmina” do Prezesa OSP w Kruszynie o udostępnienie informacji publicznej. [...]

Odpowiedź na trzecią interpelację pana Romana Gołębiewskiego zgłoszoną na XXIX Sesji Rady Powiatu w dniu 29 grudnia 2009 roku

  W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną podczas XXIX Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 29 grudnia 2009 r. w sprawie „ publikacji Stowarzyszenia „Nowa Gmina”, które w ostatnim czasie wydaje publikacje, które są nieprzyjazne [...]

Odpowiedź na drugą interpelację pana Romana Gołębiewskiego zgłoszoną na XXIX Sesji Rady Powiatu w dniu 29 grudnia 2009 roku.

  W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego złożoną podczas obrad XXIX Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 29 grudnia 2009 roku w sprawie „przedstawienia uwarunkowań formalnoprawnych remontu drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec - [...]

Odpowiedź na pierwszą interpelację pani Janiny Mierzwickiej zgłoszonej na XXVII Sesji Rady Powiatu w dniu 24 września 2009 roku.

  W odpowiedzi na złożoną przez Panią interpelację podczas obrad XXVII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 24 września 2009 roku „ Zbliża się okres planowania i uchwalania budżetu na przyszły rok, w związku z tym radna [...]

Odpowiedź na drugą interpelację pana Marka Śledzinskiego zgłoszoną na XXIII Sesji Rday Powiatu w dniu 21 kwietnia 2009 roku.

  W odpowiedzi na złożoną interpelację podczas obrad XXI Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 21 kwietnia 2009 roku uprzejmie informuję, że Zarząd Powiatu we Włocławku na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia br. [...]

Odpowiedź na pierwszą interpelację pana Marka Śledzińskiego zgłoszona na XXIII Sesji Rady Powiatu w dniu 21 kwietnia 2009 roku

  W odpowiedzi na Pańską interpelację zgłoszoną w imieniu Klubu Radnych PSL podczas obrad XXIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku uprzejmie informuję, że Zarząd Powiatu, po przeanalizowaniu wysokości wpływów na konto Powiatowego [...]

Odpowiedź na pierwszą interpelację pana Romana Gołebiewskiego zgłoszoną na XXII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 25 marca 2009 roku.

  Odpowiadając na interpelację zgłoszoną podczas obrad XXII Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 25 marca 2009 roku dotyczącą uwłaszczenia Polskich Kolei Państwowych (kolei wąskotorowych przebiegających przez [...]

Odpowiedź na trzecią interpelację pana Romana Gołebiewskiego zgłoszona na XXII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 25 marca 2009 roku.

  Odpowiadając na Pana interpelację zgłoszoną podczas obrad XXII Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 25 marca 2009r. uprzejmie informuję, że w Starostwie Powiatowym we Włocławku nie ma zatrudnionych osób na [...]

Odpowiedź na drugą interpelację pana Romana Gołębiewskiego zgłoszoną na XXII Sesji Rady powiatu w dniu 25 marca 2009 roku.

  W związku ze zgłoszoną interpelacją podczas obrad XXII Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 25 marca 2009 r., o treści:„dlaczego w Powiecie Włocławskim nie został opracowany Powiatowy Program Opieki nad [...]

Odpowiedź na interpelację pana Romana Gołębiewksiego zgłoszoną w okresie między Sesjami w dniu 4 lutego 2009 roku.

  Odpowiadając Panu Radnemu na interpelację dotyczącą konkursu w ramach osi priorytetowej nr 1 Rozwój infrastruktury technicznej, działanie 1.1 Infrastruktura drogowa uprzejmie informuję, że Powiat Włocławski przygotowuje do [...]

Odpowiedź na pierwszą interpelację pani Janiny Mierzwickiej zgłosozną na XXI Sesji Rady Powiatu w dniu 23 stycznia 2009 roku.

  W odpowiedzi na zapytanie Pani Radnej złożone podczas obrad XXI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 23 stycznia 2009 roku pn. „jakie zostały podjęte działania w celu połączenia Powiatu Włocławskiego z Powiatem Aleksandrowskim [...]

Odpowiedź na pierwszą interpelację pani Jadwigi Błaszkiewicz zgloszoną na XXI Sesji Rady Powiatu w dniu 23 stycznia 2009 roku.

  W odpowiedzi na złożoną interpelację podczas obrad XXI Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 23 stycznia 2009 roku uprzejmie informuję, że środki finansowe na budowę drogi powiatowej 2904 C Szpetal Górny – [...]

Odpowiedź na pierwszą interpelację pana Zdzisława Krzyżanowskiego zgłoszoną na XIX Sesji Rady powiatu w dniu 16 grudnia 2008 roku.

  W odpowiedzi na zapytanie zgłoszone podczas obrad XIX Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 16.12.2008 r. „ czy prawdą jest, że Pan Marek Góreczny Radny Rady Powiatu we Włocławku prowadzi działalność [...]

Odpowiedź na drugą interpelację pana Zdzisława Krzyżanowskiego zgłoszona na XIX Sesji Rady Powiatu w dniu 16 grudnia 2008 roku.

  W odpowiedzi na pismo znak:00P.0045-10/08 z dnia 18 grudnia 2008r. dotyczące zgłoszonych interpelacji radnego Zdzisława Krzyżanowskiego, wyjaśniam: Ad. 1 Nieprawdą jest, że w ostatnim czasie ani kiedykolwiek wcześniej miało miejsce [...]

Odpowiedź na drugą interpelację pana Romana Gołebiewskiego zgłoszoną na XVIII Sesji Rady Powiatu w dniu 19 listopada 2008 roku

  Odpowiadając na interpelację zgłoszoną podczas obrad XVIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 19 listopada 2008 r. uprzejmie informuję, iż z Panem Jackiem Piotrem Zbonikowskim Naczelnikiem Wydziału Edukacji i [...]

Odpowiedź na pierwszą interpelację pana Romana Gołębiewskiego zgłoszona na XVIII Sesji Rday Powiatu w dniu 19 listopada 2008 roku.

  W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego złożoną podczas obrad XVIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 19 listopada 2008 roku o treści:"Radny R.Gołębiewski powiedział, że podczas ostatniej Sesji Rady Powiatu tj. 7 listopada [...]

Odpowiedź na drugą interpelację pana Marka Górecznego zgłoszoną na XVIII Sesji Rady Powiatu w dniu 19 listopada 2008 roku.

  W odpowiedzi na zadane pytanie podczas obrad VIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 19 listopada 2008 roku, dotyczące sprawy związanej z budową dróg w momencie, kiedy powiat otrzyma dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy [...]

Odpowiedź na pierwszą interpelację pana Marka Górecznego zgłoszoną na XVIII Sesji Rady Powiatu w dniu 19 listopada 2008 roku.

  Odpowiadając na Pana zapytanie zgłoszone podczas obrad XVIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 19 listopada 2008r. dotyczące prac nad Statutem Powiatu Włocławskiego, uprzejmie informuję, iż w dniu 06 [...]

Odpowiedź na pierwszą interpelację pana Romana Gołębiewskiego zgłoszoną na XVII Sesji Rady Powiatu w dniu 7 listopada 2008 roku.

  W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego złożoną podczas obrad XVII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 7 listopada 2008 roku o treści:“w dniu 21 kwietnia 2008 roku została podjęta uchwała o założeniu Liceum [...]

Odpowiedź na pierwszą interpelację pana Andrzeja Spychalskiego zgłoszoną na XVII Sesji Rady Powiatu w dniu 7 listopada 2008 roku.

  W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną w dniu 7 listopada 2008r. podczas obrad XVII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w sprawie przedstawienia Panu szczegółowego rozliczenia z zadań na realizację których zostały nawiązane umowy [...]

Odpowiedź na interpelację pani Janiny Mierzwickiej zgłoszoną na XVI Sesji Rady Powiatu w dniu 29 września 2008 roku

  W odpowiedzi na złożoną interpelację podczas obrad XVI Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 29 września 2008 roku uprzejmie informuję, że w drodze konsultacji społecznych nad projektem „Programu Rozwoju [...]

Odpowiedź na trzecią interpelację pana Romana Gołębiewskiego zgłoszoną na XVI Sesji Rady Powiatu w dniu 29 września 2008 roku

  Nawiązując do interpelacji Pana Radnego w sprawie wykonania przez Miasto Włocławek brakującego odcinka chodnika na ul. Jana Pawła II od ul. Lipowej do granic miasta, łączącego istniejący chodnik z nowo wybudowanym, uprzejmie [...]

Odpowiedź na pierwszą interpelację pana Romana Gołebiewskiego zgłoszoną na XVI Sesji Rady Powiatu w dniu 29 września 2008 roku

  W odpowiedzi na złożoną interpelację podczas obrad XVI Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 29 września 2008 roku uprzejmie informuję, iż wnioski dotyczące ujęcia zadania inwestycyjnego w Programie Rozwoju [...]

Odpowiedź na interpelację pana Romana Gołębiewskiego zgłoszoną w okresie między sesjami w dniu 19 września 2008 roku

  W dniu 19 września 2008 r. złożył Pan, za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Powiatu we Włocławku interpelację w sprawie udzielenia wyjaśnień dotyczących prac remontowych przeprowadzonych w budynku Starostwa Powiatowego we [...]

Odpowiedź na pierwszą interpelację pana Romana Gołębiewskiego zgłoszona na XV Sesji Rady Powiatu w dniu 30 czerwca 2008 roku.

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego złożoną podczas obrad XV Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 30 czerwca 2008 roku dotyczącą kontynuacji ścieżki rowerowej na terenie miasta Włocławka uprzejmie informuję, że Zarząd Powiatu [...]

Odpowiedź na pierwszą interpelację pani Janiny Miezrwickiej zgłoszonej na XV Sesji Rady Powiatu w dniu 30 czerwca 2008 roku.

W odpowiedzi na interpelację Pani Radnej złożoną podczas obrad XV Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 30 czerwca 2008 roku o treści:“ Stwierdziła Pani , że na Sesji przedstawiono Radzie Powiatu projekty uchwał dotyczące likwidacji 5 [...]

Odpowiedź na interpelację pana Marka Śledzińskiego zgłoszoną na XIV Sesji Rady Powiatu w dniu 13 maja 2008 roku

W odpowiedzi na Pana interpelację zgłoszoną podczas obrad XIV Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 13 maja 2008r. „Jak wygląda sytuacja kadrowa w Wydziale Geodezji, Nieruchomości, Architektury i Budownictwa", uprzejmie informuję, iż w [...]

Odpowiedź na drugą interpelację pana Romana Gołębiewskiego zgłoszoną na XI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 28 lutego 2008 roku

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego złożoną podczas obrad XI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 28 lutego 2008 roku w sprawie „wykonania przejścia dla pieszych wraz z organizacją ruchu na drodze powiatowej Włocławek - Kruszyn - [...]

Odpowiedź na interpelację pani Henryki Podlewskiej zgloszoną na XI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 28 lutego 2008 roku

W odpowiedzi na Pani interpelację zgłoszoną podczas obrad XI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 28 lutego 2008r., dotyczącą dalszego sposobu postępowania w sprawie przedłożenia zmian do Statutu Powiatu Włocławskiego, uprzejmie [...]

Odpowiedź na interpelację pana Andrzeja Spychalskiego zgłoszoną na XI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 28 lutego 2008 roku

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego złożoną podczas obrad XI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 28 lutego 2008 roku w sprawie „drogi powiatowej nr 2909 w miejscowości Kruszyn, gdzie znajdują się wysepki spowalniające do [...]

Odpowiedź na drugą interpelację pana Marka Górecznego zgłoszoną na XI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 28 lutego 2008 roku

W odpowiedzi na interpelację złożoną w dniu 28.02.2008 r. podczas obrad XI Sesji Rady Powiatu we Włocławku o treści: „czy jest możliwe, by Zarząd Powiatu zrezygnował z wydawania jednego numeru gazety powiatowej „Tu i Teraz", [...]

Odpowiedź na pierwszą interpelację pana Marka Górecznego zgłoszoną na XI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 28 lutego 2008 roku

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego złożoną podczas obrad XI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 28 lutego 2008 roku dotyczącą "zwiększenia liczby powierzchni reklamowych przy drogach powiatowych i określenia zasad pobierania [...]

Odpowiedź na pierwszą interpelację pana Romana Gołębiewskiego zgłoszoną na XI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 28 lutego 2008 roku

Informuję, że zgodnie z § 1 Zarządzenia nr 20/04 Starosty Włocławskiego z dnia 15.06.2004r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz § 8 Porozumienia zawartego przez Starostę Włocławskiego z Burmistrzami [...]

Odpowiedź na interpelację pana Marka Górecznego zgłoszoną na X Sesji Rady Powiatu w dniu 19 grudnia 2007 roku.

W odpowiedzi na złożoną interpelację podczas obrad X Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 19 grudnia 2007 roku uprzejmie informuje iż; prace nad aktualizacja Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 zostały [...]

Odpowiedź na drugą interpelację pana Romana Gołębiewskiego zgłoszoną na X Sesji Rady Powiatu w dniu 19 grudnia 2007 roku.

Odpowiadając Panu na interpelację zgłoszoną podczas X Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 19 grudnia 2007 roku, dotyczącą „rozliczenia środków na remonty i inwestycje w zakresie drogownictwa z podziałem na gminy Powiatu [...]

Odpowiedź na pierwszą interpelację pana Romana Gołębiewskiego zgłoszoną na X Sesji Rady Powiatu w dniu 19 grudnia 2007 roku.

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego złożoną podczas obrad X Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 19 grudnia 2007 roku o treści:„prosi o przedstawienie rozliczenia dotacji dla Towarzystwa prowadzącego szkolę ponadgimnazjatną w [...]

Odpowiedź na interpelację pana Andrzeja Spychalskiego zgłoszoną na VIII Sesji Rady Powiatu w dniu 24 września 2007 r.

W związku z Pana interpelacją, złożoną podczas VIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 24 września 2007 r.,“jak na ten rok wygląda rozwiązanie kwestii rozliczania w jednostkach zakupu olejów opałowych, podania normy i rozliczenia [...]

odpowiedź na interpelację pani Jadwigi Fijałkowskiej zgłoszoną na VIII Sesji Rady Powiatu w dniu 24 września 2007 r.

W związku ze złożoną przez Panią w trakcie obrad VIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku interpelacją „dlaczego na stronie internetowej powiatu włocławskiego jest brak informacji na temat działów kultura i sztuka, sport i rekreacja a [...]

Odpowiedź na interpelację pana Marka Śledzińskiego zgłoszoną na VIII Sesji Rady Powiatu w dniu 24 września 2007 r.

W odpowiedzi na Pana interpelację zgłoszoną podczas VIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 24 września 2007 r. dotyczącą prac nad zmianami w Statucie Powiatu Włocławskiego uprzejmie informuję, że od kwietnia br. trwają prace [...]

Odpowiedz na interpelacje pani Ewy Kończyńskiej zgłoszoną na VIII Sesji Rady Powiatu w dniu 24 września 2007 r.

         W związku z Pani interpelacją, złożoną podczas VIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 24 września 2007 r., “na temat gotowości kotłowni podlegających starostwu do rozruchu z powodu [...]

Odpowiedż na interpelacje pana Marka Górecznego zgłoszoną na VIII Sesji Rady Powiatu w dniu 24 września 2007 r.

Odpowiadając na interpelacje zgłoszoną podczas obrad VIII Sesji Rady Powiatu, w dniu 24 września 2007 roku, uprzejmie informuję, że wprowadzenie ograniczenia tonażu można zastosować na drogach, gdzie jest uzasadniona konieczność [...]

Odpowiedź na interpelację pana Romana Gołębiewskiego zgłoszoną w dniu 24 września 2007 r.

Odpowiadając na interpelacje zgłoszoną podczas obrad VIII Sesji Rady Powiatu, w dniu 24 września 2007 roku, uprzejmie informuję, że wprowadzenie ograniczenia tonażu można zastosować na drogach, gdzie jest uzasadniona konieczność [...]

Odpowiedź na drugą interpelację Pani Janiny Mierzwickiej złożoną między sesjami Rady Powiatu w dniu 07.05.2007 r.

W odpowiedzi na złożoną interpelację Pani Radnej w okresie między sesjami Rady Powiatu we Włocławku, z dnia 7 maja 2007 roku dotyczącą udostępnienia danych o ilości złożonych interpelacji, wniosków i zapytań przez Panią Ewę [...]

Odpowiedź na interpelację Pana Marka Śledzińskiego złożoną na VI Sesji Rady Powiatu w dniu 27.04.2007 r.

  W odpowiedzi na złożoną interpelację Pana Radnego złożoną podczas obrad VI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 27 kwietnia 2007 roku dotyczącą „przydziału polbruku na poszczególne gminy, a konkretnie chodzi o gminę Izbica [...]

Odpowiedź na pierwszą interpelację Pani Janiny Mierzwickiej złożoną na VI Sesji Rady Powiatu w dniu 27.04.2007 r.

  W odpowiedzi na interpelację Pani Radnej złożoną podczas obrad VI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 27 kwietnia 2007 roku dotyczącą „rozstrzygnięcia tegorocznego problemu obcinania rowów przy drogach powiatowych...”, [...]

Odpowiedź na drugą interpelację Pana Marka Górecznego złożoną na IV Sesji Rady Powiatu w dniu 22.02.2007 r.

Po otrzymaniu od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego szczegółowych procedur nastąpi uszczegółowienie powyższej wstępnej analizy zamierzeń inwestycyjnych w Strategii Powiatu oraz Planie Rozwoju Lokalnego. Przystąpienie do [...]

Odpowiedź na pierwszą interpelację Pana Marka górecznego złożoną na IV Sesji Rady Powiatu w dniu 22.02.2007 r.

W dniu 28 grudnia 2006 r. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego wystąpił do Starostów wszystkich powiatów wchodzących w skład Województwa Kujawsko- Pomorskiego. z prośbą o przedstawienie wstępnych planów rozwojowych powiatu na [...]

Odpowiedź na interpelację Pani Janiny Mierzwickiej złożoną na III Sesji Rady Powiatu w dniu 12.01.2007 r.

W odpowiedzi na złożoną przez Panią Radną interpelację podczas obrad III Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 12 stycznia 2007 roku ''dotyczącą przedłożenia informacji na temat kontroli kompleksowej, przeprowadzonej w miesiącach [...]

Odpowiedź na interpelację Pana Mirosława Orlińskiego złożoną na XLIV Sesji Rady Powiatu w dniu 31.08.2006 r.

Informuję, Pana iż w sprawie zgłoszonej w czasie obrad XLIV Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 30 sierpnia 2006r. interpelacji dotyczącej zasad funkcjonowania giełdy rolno-spożywczej przy Al. Kazimierza Wielkiego 12 we [...]

Odpowiedź na interpelację Pani Ewy Kończyńskiej złożoną na XLIII Sesji Rady Powiatu w dniu 30.06.2006 r.

W związku ze złożoną interpelacją zgłoszoną przez Panią Radną w dniu 30 czerwca 2006 roku w trakcie obrad XLIII Sesji, a dotyczącą ruchu kadrowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Przychodni Specjalistycznych we Włocławku w okresie od [...]

Odpowiedź na interpelację Pana Ireneusza Cichockiego złożoną na XLIII Sesji Rady Powiatu w dniu 30.06.2006 r.

Podczas XLIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2006 r. zgłosił Pan następującą interpelację – o przedstawienie szczegółowej informacji na temat stopnia realizacji i harmonogramu przewidywanych [...]

Odpowiedź na interpelację Pana Mirosława Orlińskiego złożoną na XLIII Sesji Rady Powiatu w dniu 30.06.2006 r

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego złożoną podczas obrad XLIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 30 czerwca 2006 roku dotyczącą „wniosku mieszkańców powiatu, którzy mieszkają przy drodze powiatowej na trasie Śmiłowice [...]

Odpowiedź na interpelację Pana Grzegorza Biernackiego złożoną na XLIII Sesji Rady Powiatu w dniu 30.06.2006 r

W związku ze złożoną na XLIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 30 czerwca  2006r. przez radnego Rady Powiatu we Włocławku Pana Grzegorza Biernackiego, interpelacją dotyczącą [...]

Odpowiedź na interpelację drugą Pana Mirosława Orlińskiego złożoną na XLII Sesji Rady Powiatu w dniu 24.05.2006 r

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego Rady Powiatu zgłoszoną podczas obrad XLII Sesji Rady Powiatu we Włocławku dotyczącą: "remontu dalszego odcinka drogi powiatowej nr 2909 Włocławek – Kruszyn – Choceń w miejscowości [...]

Odpowiedź na interpelację pierwszą Pana Mirosława Orlińskiego złożoną na XLII Sesji Rady Powiatu w dniu 24.05.2006 r.

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego Rady Powiatu zgłoszoną podczas obrad XLII Sesji Rady Powiatu we Włocławku dotyczącą „uzupełnienia ubytków w nawierzchni parkingu przy cmentarzu w miejscowości Śmiłowice w ciągu drogi [...]

Odpowiedź na interpelację Pana Jerzego Pawłowskiego złożoną na XLII Sesji Rady Powiatu w dniu 24.05.2006 r.

Odpowiadając na interpelację zgłoszoną na XLII Sesji Rady Powiatu, która odbyła się w dniu 24 maja 2006 r., w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców ul. Kujawskiej w Lubrańcu o ograniczenie ruchu pojazdów pow. 3,5 tony, [...]

Odpowiedź na interpelację Pana Ireneusza Cichockiego złożoną na XL Sesji Rady Powiatu w dniu 12.04.2006 r.

W odpowiedzi na interpelację Pana Przewodniczącego Rady Powiatu złożoną podczas obrad XL Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 12 kwietnia 2006 roku dotyczącą zmiany nazwy inwestycji „Budowa ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem w [...]

Odpowiedź na interpelację Pana Piotra Grudzińskiego złożoną na XXXVIII Sesji Rady Powiatu w dniu 15.02.2006 r.

W trakcie obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 15 lutego 2006r. zgłosił Pan interpelację na temat zintensyfikowania prac przygotowujących inwestycję pn. :Budowa hali sportowej przy ZS w Kowalu” jak [...]

Odpowiedź na interpelację Pani Janiny Mierzwickiej złożoną na XXXVIII Sesji Rady Powiatu w dniu 15.02.2006 r.

W odpowiedzi na interpelację Pani Radnej złożonej podczas obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 15 lutego 2006r., uprzejmie informuję, że problem dewastacji dróg powiatowych, jak Pani zapewne wie, był już podejmowany w [...]

Odpowiedź na interpelację Pana Henryka Krzyżanowicza złożoną na XXXV Sesji Rady Powiatu w dniu 26.10.2005 r.

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego złożoną podczas obrad XXXV Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 26 października 2005r., dotyczącą ujęcia w projekcie budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2006 zadania inwestycyjnego o nazwie [...]

Odpowiedź na interpelację Pana Mirosława Orlińskiego złożoną na XXXIV Sesji Rady Powiatu w dniu 21.09.2005 r.

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego złożoną podczas obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 21 września 2005 roku, dotyczącą usprawnienia ruchu na skrzyżowaniu dróg Śmiłowice – Kowal w związku z ograniczeniem [...]

Odpowiedź na interpelację Pana Edwarda Mańkowskiego złożoną na XXXIV Sesji Rady Powiatu w dniu 21.09.2005 r.

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego złożoną podczas obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 21 września 2005 r., dotyczącą ujęcia w budżecie Powiatu Włocławskiego na rok 2006 środków finansowych na dokonanie remontu [...]

Odpopwiedź na interpelację Pana Piotra Grudzińskiego złożoną na XXXIII Sesji Rady Powiatu w dniu 17.08.2005 r.

Odpowiadając na Pana interpelację zgłoszoną podczas obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 17 sierpnia 2005r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do uzyskania odszkodowania od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i [...]

Odpopwiedź na interpelację Pana Bogdana Czajki złożoną na XXXII Sesji Rady Powiatu w dniu 23.06.2005 r.

W odpowiedzi na interpelację Pana Wiceprzewodniczącego złożoną podczas obrad XXXII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 23 czerwca 2005r. o treści „w imieniu posiadaczy broni i amunicji oraz osób, które pragną zrezygnować z jej [...]

Odpowiedż na drugą interpelację Pana Piotra Grudzińskiego złożoną na XXXII Sesji Rady Powiatu w dniu 23.06.2005 r.

W odpowiedzi na interpelacje Pana Radnego złożone podczas obrad XXXII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 23 czerwca 2005 roku, uprzejmie informuje, że po podjęciu uchwały przez Radę Powiatu we Włocławku o zwiększeniu środków na [...]

Odpowiedź na pierwszą interpelację Pana Piotra Grudzińskiego złożoną na XXXII Sesji Rady Powiatu w dniu 23.06.2005 r.

W odpowiedzi na interpelacje Pana Radnego złożone podczas obrad XXXII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 23 czerwca 2005 roku, uprzejmie informuje, że po podjęciu uchwały przez Radę Powiatu we Włocławku o zwiększeniu środków na [...]

Odpopwiedź na interpelację Pana Tomasdza Olacha złożoną na XXXI Sesji Rady Powiatu w dniu 04.06.2005 r.

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego złożoną podczas obrad XXXI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 04.06. 2005 roku uprzejmie informuję, co następuje:Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 [...]

Odpowiedź na drugą interpelację Pana Tomasza Olacha złożoną na XXX Sesji Rady Powiatu w dniu 27.04.2005 r.

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego złożoną podczas obrad XXX Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 27 kwietnia 2005r, uprzejmie informuję, że istnieje ograniczenie widoczności na wlotach od Nakonowa i od Szatek. Obecnie [...]

Odpowiedź na pierwszą interpelację Pana Tomasz Olacha złożoną na XXX Sesji Rady Powiatu w dniu 27.04.2005 r.

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego złożoną podczas obrad XXX Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 27 kwietnia 2005r, uprzejmie informuję, że z wyjaśnień uzyskanych od Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w [...]

Odpopwiedź na interpelację Pana Ireneusza Cichockiego złożoną na XXX Sesji Rady Powiatu w dniu 27.04.2005 r.

W odpowiedzi na interpelację Pana Przewodniczącego złożoną podczas obrad XXX Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 27 kwietnia 2005r., uprzejmie informuję, że podzielam opinię Pana Przewodniczącego, że droga ta wymaga gruntowego [...]

Odpowiedź na drugą interpelację Pani Ewy Kończyńskiej złożoną na XXX Sesji Rady Powiatu w dniu 27.04.2005 r.

W odpowiedzi na interpelacje Pani Radnej złożone podczas obrad XXX Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 27 kwietnia 2005r. uprzejmie informuję, że Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach rozpoczął wykonywanie remontów [...]

Odpowiedź na pierwszą interpelację Pani Ewy Kończyńskiej zgłoszonej na XXX Sesji Rady Powiatu w dniu 27.04.2005 r.

W odpowiedzi na interpelację Pani Radnej złożoną podczas obrad XXX Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 27 kwietnia 2005r. uprzejmie informuję, że Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach rozpoczął wykonywanie remontów [...]

Odpowiedź na trzecią interpelację Pani Ewy Kończyńskiej zgłoszoną na XXX Sesji Rady Powiatu w dniu 27.04.2005 r.

W odpowiedzi na Pani interpelację złożoną w dniu 27 kwietnia 2005r. podczas obrad XXX Sesji Rady Powiatu we Włocławku – uprzejmie informuję, iż stan zatrudnienia w Starostwie Powiatowym we Włocławku wynosił: - na dzień [...]

Odpowiedź na drugą interpelację Pana Piotra Zbonikowskiego zgłoszoną na XXIX Sesji Rady Powiatu w dniu 30.03.2005 r.

Odpowiadając na interpelację, którą zgłosił Pan podczas obrad XXIX Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się 30 marca 2005 roku, uprzejmie informuję, że Zarząd Powiatu we Włocławku co roku podejmuje działania związane z [...]

Odpowiedź na pierwszą interpelację Pana Piotra Zbonikowskiego zgłoszoną na XXIX Sesji Rady Powiatu w dniu 30.03.2005 r.

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego złożoną podczas obrad XXIX Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 30 marca 2004r., uprzejmie informuję, co następuje:Problematyka będąca przedmiotem interpelacji Pana Radnego była analizowana [...]

Odpowiedź na interpelację Pani Janiny Mierzwickiej zgłoszoną na XXIX Sesji Rady Powiatu w dniu 30.03.2005 r.

W odpowiedzi na Pani interpelację, uprzejmie informuję, że podległe mi służby dostrzegają wagę tego problemu. W dniu 18 marca 2005r. odbyło się w tej sprawie spotkanie z udziałem przedstawicieli zarządcy dróg krajowych, policji i [...]

Odpowiedź na drugą interpelację Pana Piotra Grudzińskiego zgłoszoną na XXIII Sesji Rady Powiatu w dniu 27.10.2004 r.

W odpowiedzi na zgłoszone przez Pana Radnego zapytanie podczas obrad XXIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 27 października 2004 roku, dotyczące finansowania działalności Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Kowalu [...]

Odpowiedź na pierwszą interpelację Pana Piotra Grudzińskiego zgłoszoną na XXIII Sesji Rady Powiatu w dniu 27.10.2004 r.

Podczas XIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 27 października 2004 r.zwrócił się Pan z prośbą o udzielnie informacji na temat:- przebiegu negocjacji z Burmistrzem Miasta Kowala zmierzających do podpisania porozumienia pomiędzy [...]

Odpowiedź na trzecią interpelację Pana Piotra Grudzińskiego zgłoszoną na XXIII Sesji Rady Powiatu w dniu 27.10.2004 r.

Odpowiadając na Pana zapytania zgłoszone na XXIII Sesji Rady Powiatu, a dotyczące zmian w organizacji ruchu na drogach powiatowych informuję:Wniosek o ograniczenie dopuszczalnej prędkości jazdy na odcinku drogi powiatowej nr 2925 Czerniewiczki [...]

Odpowiedź na czwartą interpelację Pana Piotra Grudzińskiego zgłoszoną na XXIIISesji Rady Powiatu w dniu 27.10.2004 r.

Odpowiadając na Pana zapytania zgłoszone na XXIII Sesji Rady Powiatu, a dotyczące zmian w organizacji ruchu na drogach powiatowych informuję:Wniosek o wprowadzenie ograniczenia ruchu ciężkich pojazdów na drodze powiatowej nr 2907 Mostki - [...]

Odpowiedź na trzecią inter[elację Pana Tomasza Olacha zgłoszoną na XXIII Sesji Rady Powiatu w dniu 27.10.2004 r.

Odpowiadając na pytanie zadane przez Pana podczas obrad XXIII Sesji Rady Powiatu w dniu 27 października 2004 roku, pragnę zauważyć, iż sprawę trybu udzielania i rozliczania dotacji reguluje uchwała Nr XVIII/217/04 Rady Powiatu we [...]

Odpowiedź na drugą interpelację Pana Tomasza Olacha zgłoszoną na XXIII Sesji Rady Powiatu w dniu 27.10.2004 r.

Odpowiadając na pytanie zadane przez Pana podczas obrad XXIII Sesji Rady Powiatu w dniu 27 października 2004 roku, uprzejmie wyjaśniam:Waga P 9 = 0,80, którą Pan wskazuje nie dotyczy wydatków związanych z awansem zawodowym nauczycieli lecz [...]

Odpowiedź na pierwszą interpelację Pana Tomasza Olacha zgłoszoną na XXIII Sesji Rady Powiatu w dniu 27.10.2004 r.

Odpowiadając na pytanie zadane przez Pana podczas obrad XXIII Sesji Rady Powiatu w dniu 27 października 2004 roku, uprzejmie wyjaśniam:Wysokość dotacji na jednego ucznia w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym i w Społecznej Zasadniczej [...]

Odpowiedź na interpelację Pana Mirosława Orlińsiego zgłoszoną na XXIII Sesji Rady Powiatu w dniu 27.10.2004 r.

Nawiązując do interpelacji Pana Radnego złożonej podczas XXIII sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się 27 Października 2004 roku, dotyczącej „wykonania zatok przy drodze powiatowej nr 2909 w miejscowości Szatki i chodnika [...]

Odpowiedź na interpelację Pana Henryka Krzyżanowicza zgłoszoną na XXIIISesji Rady Powiatu w dniu 27.10.2004 r.

Odpowiadając na interpelację zgłoszoną przez Pana Radnego podczas obrad XXIII Sesji  Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 27 października 2004 roku, o treści : "mając na względzie interes powiatu, zarówno społeczny [...]

Odpowiedź na szóstą interpelację Pana Piotra Grudzińskiego zgłoszoną na XXIIISesji Rady Powiatu w dniu 27.10.2004 r.

Odpowiadając na prośbę zgłoszoną przez Pana Radnego podczas obrad XXIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 27 października 2004 roku, dotyczącą możliwości wyrównania i zarazem podniesienia poziomu jezdni na [...]

Odpowiedź na piątą interpelację Pana Piotra Grudzińskiego zgłopszoną na XXIII Sesji Rady Powiatu w dniu 27.10.2004 r.

Odpowiadając na prośbę zgłoszoną przez Pana Radnego podczas obrad XXIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 27 października 2004 roku, dotyczące: “usunięcia ubytków na drodze powiatowej nr 2907 Mostki - Kowal [...]

Odpowiedź na siódmą interpelację Pana Piotra Grudzińskiego zgłoszoną na XXIII Sesji Rady Powiatu w dniu 27.10.2004 r.

Odpowiadając na Pana pytanie zgłoszone podczas obrad XXIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 27 października 2004r. dotyczące możliwości wydzielenia i sprzedaży działek znajdujących się w Kowalu przy ul. M. Konopnickiej, będących [...]

Odpowiedź na interpelację Pana Gzregorza Biernackiego zgłoszoną na XXI Sesji Rady Powiatu w dniu 7.08.2004 r.

W dniu 7 sierpnia 2004r. podczas obrad XXI sesji Rady Powiatu we Włocławku zwrócił się Pan do Powiatowego Rzecznika Konsumentów z wnioskiem o rozstrzygnięcie  problemu prawnego z jakim  borykają się emeryci i renciści [...]

Odpowiedź na interpelację Pana Mirosława Orlińskiego zgłoszoną na XXI Sesji Rady Powiatu w dniu 07.08.2004 r.

W odpowiedzi na zgłoszony wniosek przez Pana Radnego podczas obrad XXI sesji Rady Powiatu a dotyczący zasilania wydatków szkół i domów pomocy społecznej środkami pochodzącymi z wypracowanych przez te jednostki dochodów – [...]

Odpowiedź na drugą interpelację Tomasza Olacha złożoną na XX Sesji Rady Powiatu w dniu 30.06.2004 r.

Odpowiadając na interpelację zgłoszoną przez Pana w trakcie obrad XX Sesji Rady Powiatu we Włocławku dotyczącą terminów odbywania sesji, pragnę Pana Radnego poinformować, że zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o [...]

Odpowiedź na pierwszą interpelację Pana Tomasza Olacha złożoną na XX Sesji Rady Powiatu w dniu 30.06.2004 r.

W złożonej  przez Pana, oraz Panią radną Ewę Kończyńską,  podczas  obrad XX sesji Rady Powiatu we Włocławku interpelacji dotyczącej utworzenia w powiecie włocławskim szkoły wyższej zostały zauważone i pozytywnie [...]

Odpowiedź na interpelację Henryka Krzyżanowicza złożoną na XIX Sesji Rady Powiatu w dniu 16.06.2004 r.

  Odpowiadając na interpelację zgłoszoną przez Pana w trakcie obrad XIX Sesji  Rady Powiatu we Włocławku dotyczącą:  „ funkcjonowania od 1 lipca br. internatów funkcjonujących przy szkołach powiatowych” pragnę [...]

Odpowiedź na interpelacje Henryka Krzyżanowicza zgłoszoną na XVII Sesji Rady Powiatu z dnia 28.04.2004 r.

W odpowiedzi na interpelację złożoną podczas obrad XVII Sesji Rady Powiatu we Włocławku dotyczącą „wniosku złożonego przez dyrektora Pogotowia Opiekuńczego w Brzeziu”, wyjaśniam, co następuje: -Pogotowie Opiekuńcze w [...]

Odpowiedź na pierwszą interpelację Grzegorza Biernackiego złożoną na XVII Sesji Rady Powiatu z dnia 28.04.2004 r.

Odpowiadając na interpelację zgłoszoną przez Pana Radnego podczas obrad XVII Sesji Rady Powiatu we Włocławku, dotyczącą „drogi powiatowej Izbica Kujawska w kierunku Topólki w miejscowości Podhulanka”,  uprzejmie [...]

Odpowiedź na interpelację Ewy Kończyńskiej złożonej na XVII Sesji Rady Powiatu z dnia 28.04.2004 r.

W związku ze zgłoszoną przez Panią Radną w trakcie obrad XVII Sesji Rady Powiatu we Włocławku interpelacją, uprzejmie wyjaśniam: Problem, który Pani poruszyła jest istotny i wymaga pilnego rozwiązania. Dlatego w dniu 2 lutego 2004r. [...]

Odpowiedź na interpelację Leszka Komorka zgłoszoną na XVII Sesji Rady Powiatu z dnia 28.04.2004 r.

W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone przez Pana Radnego podczas obrad XVII Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 28.04.2004r., uprzejmie informuję, że: Przyczyna zalewania pól uprawnych i łąk przy tej drodze nie tkwi [...]

Odpowiedź na pierwszą interpelację Grzegorza Biernackiego złożoną na XVI Sesji Rady Powiatu z dnia 14.04.2004 r.

W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną przez  Pana Radnego podczas obrad XVI Sesji Rady Powiatu we Włocławku, uprzejmie wyjaśniam, iż Rada Powiatu uchwałą nr XII/102/99  z dnia 29 listopada 1999r. powierzyła obowiązki [...]

Odpowiedź na drugą interpelację Grzegorza Biernackiego złożoną na XVII Sesji Rady Powiatu z dnia 28.04.2004 r.

W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone przez Pana Radnego podczas obrad XVII Sesji Rady Powiatu, a dotyczące:1/„ problematyki świadectw weterynaryjnych zwierząt przeznaczonych na rzeź” , zgodnie z informacją  uzyskaną od [...]

Odpowiedź na interpelację Tomasza Olacha złożoną na XV Sesji Rady Powiatu z dnia 31.03.2004 r.

W odpowiedzi na Pana interpelację zgłoszoną podczas obrad XV Sesji Rady Powiatu dotyczącą zatrudnienia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku administratora ds. informatyki, w której podnosi Pan, że na stanie w tej jednostce jest [...]

Odpowiedź na drugą interpelację Grzegorza Biernackiego złożoną na XIV Sesji Rady Powiatu z dnia 03.03.2004 r.

W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną przez Pana Radnego podczas obrad XIV Sesji rady Powiatu we Włocławku  w dniu 03 marca 2004r., uprzejmie informuję, że Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku [...]

Odpowiedź na interpelację Tomasza Olacha złożoną na XIV Sesji Rady Powiatu z dnia 03.03.2004 r.

Odpowiadając na interpelację zgłoszoną przez Pana Radnego podczas obrad XIV Sesji Rady Powiatu we Włocławku, uprzejmie informuję, że w latach 2000 – 2001 zrealizowano część umowy nr 6/2000. Niestety Rada Powiatu poprzedniej kadencji [...]

Odpowiedź na drugą interpelację Ewy Kończyńskiej złożoną na XIV Sesji Rady Powiatu z dnia 03.03.2004 r.

Odpowiadając na interpelację zgłoszoną przez Panią Radną podczas obrad XIV Sesji Rady Powiatu we Włocławku, uprzejmie informuję, że Powiatowy Zarząd Dróg rozpoczął wiosenne remonty cząstkowe. Ubytki w nawierzchni są, w miarę [...]

Odpowiedź na pierwszą interpelację Ewy Kończyńskiej złożoną na XIV Sesji Rady Powiatu z dnia 03.03.2004 r.

Odpowiadając na interpelację zgłoszoną przez Panią Radną podczas obrad XIV Sesji Rady Powiatu we Włocławku, uprzejmie informuję, że Powiatowy Zarząd Dróg rozpoczął wiosenne remonty cząstkowe. Ubytki w nawierzchni są, w miarę [...]

Odpowiedż na pierwszą interpelację grzegorza Biernackiego złożoną na XIV Sesji Rady Powiatu w dniu 03.03.2004 r.

Odpowiadając na interpelację zgłoszoną przez Pana Radnego podczas obrad XIV Sesji rady Powiatu we Włocławku, uprzejmie informuję, że dostrzegając już wcześniej ten problem, wystąpiłem  w dniu 1 marca 2004r. z wnioskiem do [...]

Odpowiedź na interpelację Romualda Czerwińskiego złożoną na XIV Sesji Rady Powiatu z dnia 03.03.2004 r.

Odpowiadając na interpelację zgłoszoną przez Pana Radnego podczas obrad XIV Sesji Rady Powiatu we Włocławku, uprzejmie informuję, że podzielam uwagi Pana Radnego dotyczące dewastacji w/w drogi. Dlatego poleciłem podległym mi służbom [...]

Odpowiedź na interpelację Mirosława Orlińskiego złożoną na XIV Sesji Rady Powiatu z dnia 03.03.2004 r.

Nawiązując do interpelacji Pana Radnego złożonej podczas XIV Sesji Rady Powiatu we Włocławku uprzejmie informuję, że remonty cząstkowe nawierzchni dróg są prowadzone, przez Powiatowy Zarząd Dróg w miarę możliwości, na bieżąco. [...]

Odpowiedź na interpelację Mirosława Orlińskiego złożoną na XIII Sesji Rady Powiatu z dnia 28.01.2004 r.

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego, zgłoszoną podczas obrad XIII Sesji Rady Powiatu w dniu 28 stycznia 2004r., uprzejmie informuję, że Zarząd Powiatu w dniu 28 stycznia 2004r. przyjął informację Powiatowego Zarządu Dróg we [...]

Odpowiedź na interpelację Mirosława Orlińskiego złożoną na XII Sesji Rady Powiatu z 30.12.2003 r.

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego, zgłoszoną w dniu 30 grudnia 2003r. podczas XII Sesji Rady Powiatu we Włocławku, dotyczącą: “Wykonania 3-ch przepustów przez rów przy drodze powiatowej 46 923 w Kuźnicach przy osiedlu [...]

Odpowiedź na interpelację Tomasza Olacha złożoną na XII Sesji Rady Powiatu z dnia 14.01.2004 r.

W związku ze zgłoszoną przez Pana Radnego interpelacją, stosownie do § 25 ust. 3 Statutu Powiatu Włocławskiego uprzejmie informuję:Zgodnie z art. 90 ust. 2a ustawy  o systemie oświaty – dotacje dla szkół niepublicznych o [...]

Odpowiedź na interpelację Grzegorza Biernackiego złożoną na XI Sesji Rady Powiatu z dnia 29.11.2003 r.

W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną przez Pana Radnego podczas obrad XI Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 29 listopada 2003r. dot. sposobu przeprowadzania kontroli przez Powiatowego Inspektora Weterynarii we Włocławku w Pana [...]

Odpowiedź na trzecią interpelację Grzegorza Biernackiego złożoną na IX Sesji Rady Powiatu z dnia 10.09.2003 r.

Odpowiadając na interpelację uprzejmie informuję, że wykonanie utwardzenia nawierzchni zjazdu polbrukiem mieszkance miejscowości Pasieka nie zostało wykonane ze środków budżetu Powiatu Włocławskiego i z programu SAPARD. Utwardzenie [...]

Odpowiedź na szóstą interpejację Romualda Czerwińskiego złożoną na IX Sesji Rady Powiatu z dnia 10.09.2003 r.

Odpowiadając na interpelację uprzejmie informuję:Ograniczone środki budżetowe nie pozwolą na uregulowanie odwodnienia na drogach powiatowych przed najbliższą zimą. Aby rozwiązać sprawy odwodnienia konieczne są w wielu przypadkach, [...]

Odpowiedź na czwartą interpelację Romualda Czerwińskiego złożonej na IX Sesji Rady Powiatu z dnia 10.09.2003 r.

Odpowiadając na interpelację uprzejmie informuję:Potwierdzam fakt, że w dniu 16.06.2003r. wpłynęło na moje ręce pismo Wójta Gminy w Lubaniu przekazujące wniosek mieszkańców. Zgodnie z właściwością rzeczową pismo to przekazałem do [...]

Odpowiedź na trzecią interpelację Romualda Czerwińskiego złożoną na IX Sesji ady Powiatu z dnia 10.09.2003 r.

Odpowiadając na interpelację uprzejmie informuję:Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku dysponuje brygadą utrzymaniową złożoną z trzech pracowników: brygadzisty – kierowcy zatrudnionego na pełnym etacie i dwóch pracowników [...]

Odpowiedź na drugą interpelację Romualda Czerwińskiego złożonej na IX Sesji Rady Powiatu z dnia 10.09.2003 r.

Odpowiadając na interpelację uprzejmie informuję:Potwierdzam fakt, iż w dniu 15.01.2003r. na moje ręce wpłynęło pismo Wójta Gminy w Lubaniu dotyczące współpracy w finansowaniu modernizacji drogi powiatowej Kazimierzewo – Jaranowo. [...]

Odpowiedź na pierwszą interpelację Romualda Czerwińskiego złożonej na IX Sesji Rady Powiatu z dnia 10.09.2003 r.

Odpowiadając na interpelację uprzejmie informuję:Zarząd Powiatu nie kwestionuje potrzeby utwardzenia odcinka 300 mb drogi powiatowej Nieszawa – Kawka. Potwierdza się fakt, że były podjęte luźne rozmowy pomiędzy dyrektorem Powiatowego [...]

Odpowiedź na drugą interpelację Grzegorza Biernackiego złożoną na IX Sesji Rady Powiatu z dnia 10.09.2003 r.

Odpowiadając na interpelację uprzejmie informuję, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w rozporządzeniu z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie wzoru świadectw zdrowia dla zwierząt wprowadzanych na rynek – ogłoszonym w Dz. U. nr 166 z 22 [...]

Odpowiedź na pierwszą interpelację Grzegorza Biernackiego złożoną na IX Sesji Rady Powiatu z dnia 10.09.2003 r.

Odnosząc się do zaproponowanych rozwiązań pragnę Pana poinformować, że zagadnienia szeroko pojmowanej polityki informacyjnej były wielokrotnie, przez zarząd powiatu i przeze mnie, rozważane. Wprawdzie nie brano wówczas pod uwagę [...]

Odpowiedź na interpelację Ireneusza Cichockiego złożonej na IX Sesji Rady Powiatu z dnia 10.09.2003 r.

Odpowiadając na interpelację, uprzejmie informuję, że w wyniku dokonanych oględzin, stan przepustu wymaga przeprowadzenia specjalistycznej ekspertyzy wraz z badaniami gruntu (konieczność dokonania odwiertów), w oparciu o którą można [...]

Odpowiedź na piątą interpelację Romualda Czerwińskiego złożoną na IX Sesji Rady Powiatu z dnia 10.09.2003 r.

Odpowiadając na interpelację uprzejmie informuję:Brygada patrolowa złożona z trzech osób pracuje na bez mała 400 kilometrach bieżących dróg powiatowych. Mimo największych chęci i zaangażowania PZD przy takich siłach i środkach nie [...]

Odpowiedź na interpelacje Henryka Krzyżanowicza złożonej na VIII Sesji Rady Powiatu z dnia 02.07.2003 r.

Ad.1. W roku 2004 jest planowane wykonanie modernizacji drogi nr 46 938 Boniewo – Izbica Kujawska – na odcinku długości 900 mb. Długość modernizowanego odcinka jest ograniczona ze względu na podjęte próby zmiany przebiegu ww. [...]

Odpowiedź na interpelację Mirosława Orlińskiego złożonej na VIII Seasji Rady Powiatu z dnia 02.07.2003 r.

Odpowiadając na złożona przez Pana Radnego interpelację o treści:“ spowodowanie rozbiórki zdewastowanego, obniżającego estetykę miejscowości, w znacznej części zawalonego, stwarzającego zagrożenie dla bawiących się tam dzieci, [...]

Odpowiedź na interpelację Janiny Mierzwickiej Złożonej na VII Sesji Rady Powiatu w dniu 30.05.2003 r.

Odpowiadając na interpelację dotyczącą przyjęcia do przyszłorocznego planu “ modernizacji drogi powiatowej nr 46 931 Zgłowiączka – Smogorzewo w gm. Lubraniec”, uprzejmie informuję, że zostaną poczynione starania o [...]

Odpowiedź na drugą interpelację Henryka Krzyżanowicza zgłoszoną na VII Sesji Rady Powiatu w dniu 30.05.2003 r.

Odpowiadając  na interpelacje , które dotyczyły:- Poprawy stanu technicznego drogi powiatowej nr 46723 Siutkowo – Mikanowo- Uprzątnięcia wyciętych zarośli na drodze powiatowej nr 46 731 Żabieniec – Kazimierzewo w [...]

Odpowiedź na pierwszą interpelację Henryka Krzyżanowicza zgłoszoną na VII Sesji Rady Powiatu w dniu 30.05.2003 r.

Odpowiadając na interpelację dotyczącą pogarszania się stanu dróg powodowanym brakiem odpływu wody, - uprzejmie informuję, że Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z / s w Jarantowicach począwszy od 5 maja br. przy pomocy nowopowstałej [...]

Odpowiedź na drugą interpelację Mirosława Orlińskiego złożoną na VII Sesjai Rady Powiatu w dniu 30.05.2003 r.

Odpowiadając na interpelację dotyczącą remontu drogi powiatowej nr 46923 Szatki – Kowal na długości 700 mb w miejscowości Wola Nakonowska, uprzejmie informuję, że Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach przy pomocy [...]

Odpowiedź na pierwszą interpelację Mirosława Orlińskiego zgłoszoną na VII Sesjai Rady Powiatu w dniu 30.05.2003 r.

Odpowiadając na interpelację uważam , po jej przeanalizowani, iż Pańska propozycja sygnalizuje szerszy aspekt sprawy jakim jest potrzeba wspierania działań mających na celu zachowanie równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych [...]

Odpowiedź na interpelację Edwarda Mańkowskiego złożoną na VII Sesji Rady Powiatu w dniu 30.05.2003 r.

W związku ze złożoną  interpelacją ,uprzejmie  wyjaśniam, że reorganizacja polegająca na połączeniu dawnych dwóch wydziałów starostwa : Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Architektury i Budownictwa w jeden [...]

Odpowiedź na interpelację Edwarda Mańkowskiego zgłoszoną na VI Sesji Rady Powiatu w dniu 16.04.2003 r.

  Odpowiadając na interpelację  uprzejmie informuję, że  rozpoczęcie remontów dróg powiatowych na terenie gminy Fabianki i pozostałych gmin naszego powiatu przewidywane było na pierwszą dekadę maja 2003 roku w ramach [...]

Odpowiedź na interpelację Tomasza Olacha zgłoszoną na VI Sesji Rady Powiatu w dniu 16.04.2003 r.

W  odpowiedzi na interpelację , informuję, co następuje:Warunki rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych określają:- rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych [...]

Odpowiedź na drugą interpelację Ireneusza Cichockiego złożoną na V Sesji Rady Powiatu z dnia 12.03.2003 r.

Odpowiadając na interpelację uprzejmie informuję, że rozpoczęcie remontu wymienionej drogi przewidywane jest w pierwszej dekadzie miesiąca maja 2003 r. w ramach środków bieżących przeznaczonych na remonty dróg powiatowych, których kwota [...]

Odpowiedź na drugą interpelację Henryka Krzyżanowicza zgłoszoną na V Sesji Rady Powiatu w dniu 12.03.2003 r.

  Odpowiadając na interpelację dotyczącą potrzeby budowy chodnika w miejscowości Błenna, uprzejmie informuję, że w dniu 2 kwietnia 2003r. Powiatowy Zarząd Dróg rozpocznie przegląd dróg, po którym zostanie określona [...]

Odpowiedź na pierwszą interpelację Henryka Krzyżanowicza zgłoszoną na V Sesji Rady Powiatu w dniu 12.03.2003 r.

Odpowiadając na interpelację dotyczącą zniwelowania poboczy w każdej gminie celem odprowadzenia wody z jezdni do rowów uprzejmie informuję, że obecnie prowadzone są prace związane z likwidacją ubytków w nawierzchni jezdni dróg [...]

Odpowiedź na interpelację Grzegorza Biernackiego zgłoszoną na V Sesji Rady Powiatu w dniu 12.03.2003 r.

Odpowiadając na interpelację , uprzejmie informuję, że w miejscowości Pasieka i Sokołowo zaplanowana jest modernizacja drogi powiatowej nr 46 938 Izbica Kuj.- Boniewo – Borzymie na odcinku 1600 mb tj. od km 1+800 do km 3+ 400. W dniu [...]

Odpowiedź na pierwszą interpelację Ireneusza Cichockiego zgłoszoną na V Sesja Rady Powiatu w dniu 12.03.2003 r.

Odpowiadając na interpelację dot. uwzględnienia w budżecie powiatu na 2003 rok środków na opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy ulicy Jana Pawła II w Kruszynie oraz Nowej Wsi uprzejmie informuję, że Powiatowy Zarząd Dróg [...]

Odpowiedź na drugą interpelację Romualda Czerwińskiego zgłoszoną na V Sesji Rady Powiatu w dniu 12.03.2003 r.

Odpowiadając na interpelację zgłoszoną przez Pana podczas obrad V Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 12 marca 2003r. pragnę poinformować, że droga nr 46723 Siutkowo – Mikanowo podobnie jak i inne drogi [...]

Odpowiedź na pierwszą interpelację Romualda Czerwińskiego zgłoszoną na V Sesji Rady Powiatu w dniu 12.03.2003 r.

Odpowiadając na interpelację zgłoszoną przez Pana podczas obrad V Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 12 marca 2003r. dotyczącą zalewania przez wodę spływającą z pól drogi powiatowej nr 46723 Siutkowo – [...]

Odpowiedź na interpelację Tomasza Olacha zgłoszoną na V Sesji Rady Powiatu w dniu 12.03.2003 r.

Odpowiadając na interpelację, zgłoszoną przez Pana podczas obrad V Sesji Rady Powiatu we Włocławku, która odbyła się w dniu 12 marca 2003r.,  dotyczącą konieczności modernizacji dróg o popękanych i uszkodzonych nawierzchniach, jak [...]

Odpowiedź na interpelację Tomasza Olacha zgłoszoną na V Sesji Rady Powiatu

W odpowiedzi na interpelację zawierającą się w pytaniu “ w jakim terminie będzie realizowana sprzedaż mieszkań powiatowego zasobu mieszkaniowego” na podstawie obowiązującej procedury sprzedaży mienia będącego własnością [...]

Odpowiedź na interpelację Grzegorza Biernackiego zgłoszoną na IV Sesji Rady Powiatu w dniu 28.01.2003 r.

Odpowiadając na interpelację, zgłoszoną przez Pana podczas obrad IV Sesji  Rady Powiatu we Włocławku informuję, że zimowe utrzymanie dróg powiatowych pozamiejskich powierzono jednemu wykonawcy, którym jest konsorcjum złożone z Firmy [...]

Odpowiedź na interpelację Jerzego Pawłowskiego zgłoszoną na IV Sesji Rady Powiatu w dniu 29.01.2003 r.

Działając na podstawie § 25 ust. 4 Statutu Powiatu Włocławskiego, odpowiedzi na złożoną przez Pana, w trakcie Sesji Rady Powiatu w dniu 29 stycznia 2003r., interpelację dotyczącą „ wyjaśnienia kwestii związanych z ujęciem w [...]

Odpowiedź na interpelację Janiny Mierzwickiej zgłoszoną na IV Sesji Rady Powiatu w dniu 29.01.2003 r.

Działając na podstawie § 25 ust. 4 Statutu Powiatu Włocławskiego, w odpowiedzi na złożoną przez Panią i Pani kolegów radnych z klubu SLD – UP, interpelację – mającą w moim odczuciu bardziej charakter zapytania dotyczącego [...]

Odpowiedź na drugą interpelację Tomasza Olacha zgłoszoną na II Sesji Rady Powiatu w dniu 11.12.2002 r.

Odpowiadając na interpelację złożoną przez Pana Radnego, uprzejmie informuję, że w dniu 2 grudnia 2002 roku wystąpiłem do wszystkich gmin, które nie realizują na dziś zadań w tym zakresie, z zapytaniem o ich zainteresowanie tą [...]

Odpowiedź na trzecią interpelację Mirosława Orlińskiego zgłoszoną na II Sesji Rady Powiatu w dniu 11.12.2002 r.

Działając na podstawie § 25 ust. 4 Statutu Powiatu Włocławskiego przedkładam niniejszym odpowiedź:Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach eksploatuje mechaniczno – biologiczną oczyszczalnię ścieków typu MINIBLOK M-9 od 1988 r. [...]

Odpowiedź na trzecią interpelację Tomasza Olacha zgłoszoną na II Sesji Rady Powiatu w dniu 11.12.2002 r.

Problem poruszony przez Pana w interpelacji jest mi dobrze znany i dlatego rozumiem zainteresowanie nim ze strony radnych. Nie ma on jednak tylko i wyłącznie aspektu społecznego, który na dziś pozwalałby jednostronnie formułować oceny o [...]

Odpowiedź na pierwszą interpelację Tomasza Olacha zgłoszoną na II Sesji Rady Powiatu w dniu 11.12.2002 r.

Nawiązując do interpelacji, uprzejmie informuję, że:Przyjęty przez Zarząd Powiatu we Włocławku projekt planu rzeczowo finansowego dla PZD na 2003 rok przewiduje kontynuację modernizacji następujących odcinków dróg:- ulicy Mickiewicza w [...]

Odpowiedź na drugą interpelację Mirosława Orlińskiego zgłoszoną na II Sesji Rady Powiatu w dniu 11.12.2002 r.

Odpowiadając na zgłoszoną interpelację uprzejmie wyjaśniam:Modernizacja odcinka drogi, o którym mowa tj. : drogi nr 46 928 Śmiłowice – Wilkowiczki w miejscowości Śmiłowice nie są ujęte w projekcie planu rzeczowo – [...]

Odpowiedź na pierwszą interpelację Mirosława Orlińskiego zgłoszoną na II Sesji Rady Powiatu w dniu 11.12.2002 r.

Odpowiadając na zgłoszoną interpelację uprzejmie wyjaśniam:modernizację odcinka drogi, o którym mowa tj. : drogi nr 46 915 Włocławek – Choceń nie jest ujęta w projekcie planu rzeczowo – finansowego Powiatowego [...]

Odpowiedź na interpelację Henryka Krzyżanowicza zgłoszoną na II Sesji Rady Powiatu w dniu 11.12.2002 r.

  Działając na podstawie § 25 ust. 4 Statutu Powiatu Włocławskiego, uwzględniając Pana wolę uzyskania pisemnej odpowiedzi na zgłoszone w trakcie Sesji Rady Powiatu w dniu 11 grudnia 2002r., interpelacje – niniejszym [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij