Tryb podejmowania uchwał Rady Powiatu

 

Rada Powiatu jest organem kolegialnym, dlatego podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uchwał. Rada Powiatu w formie uchwał wyraża opinie i zajmuje stanowiska w sprawach związanych z realizacją kompetencji stanowiących i kontrolnych.

1.      Uchwały rady powiatu są podejmowane zwykłą większością głosów  w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu jawnym, chyba  że przepisy ustawy stanowią inaczej.

2.      Odrzucenie w głosowaniu uchwały o udzieleniu absolutorium jest równoznaczne z przyjęciem uchwały o nie udzieleniu zarządowi absolutorium.

3.      Uchwałę w sprawie absolutorium rada powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady powiatu.

4.      W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki.

5.      Głosowanie jawne przeprowadza i oblicza wszystkie głosy przewodniczący rady powiatu przy pomocy wiceprzewodniczących i powołanych przez radę sekretarzy obrad.

6.      Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący rady powiatu.

7.      Wyniki głosowania jawnego odnotowuje się w protokole sesji.         

8.      W głosowaniu tajnym radni głosują na kartach opatrzonych pieczęcią rady.

9.      Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana przez radę powiatu  spośród radnych. Komisja skrutacyjna wybiera przewodniczącego komisji.

10.  Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.

11.  Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania tajnego niezwłocznie po ich ustaleniu.

12.  Z głosowania tajnego komisja skrutacyjna sporządza protokół, który stanowi załącznik do protokołu sesji.

13.  Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał największą liczbę głosów. Głosów nieważnych lub wstrzymujących się nie dolicza się do żadnej z grup głosujących.

14.  W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw”  w głosowaniu jawnym głosowanie powtarza się.

15.  Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów,  tzn. przeciwnych i wstrzymujących się. W razie parzystej liczby ważnie oddanych głosów bezwzględną większość stanowi 50% ważnie oddanych głosów plus jeden głos ważnie oddany. W razie nieparzystej liczby ważnie oddanych głosów bezwzględną większość głosów stanowi pierwsza liczba całkowita przewyższająca połowę ważnie oddanych głosów.

16.  Uchwały Rady Powiatu podpisuje Przewodniczący Rady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, uchwały podpisuje Wiceprzewodniczący Rady prowadzący sesję.

     (wyciąg z § 21, 33, 37, 38, 39 Statutu oraz art. 13 ustawy o samorządzie powiatowym).

Wytworzył: Katarzyna Dąbrowska - Czerwińska (26 czerwca 2003)
Opublikował: Katarzyna Dąbrowska - Czerwińska (27 czerwca 2003, 15:14:21)

Ostatnia zmiana: Daniel Pater (4 września 2003, 09:29:58)
Zmieniono: Zmiana tytułu informacji z "Tryb podejmowania" na "Tryb podejmowania uchwał Rady Powiatu"

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6467

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij