Aktualne zamówienia

(IR.272.1.20.2018) Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu włocławskiego w sezonie 2018/2019, z podziałem na 7 zadań

Aby pobrać treść ogłoszenia o zamówieniu, należy kliknąć Aby pobrać treść SIWZ - z załącznikami, należy kliknąć Aby pobrać Informację o unieważnieniu postępowania na zadanie nr 1 - droga nr 2907C Mostki - Kowal, [...]

(IR.272.1.21.2018) Prace geodezyjno- kartograficzne (Digitalizacja dokumentów analogowych PZGiK; Dostawa baz danych BDOT500 i GESUT; Harmonizacja baz danych, w tym korekta bazy danych EGiB) dla Powiatu Włocławskiego w ramach projektu...

(IR.272.1.21.2018) Prace geodezyjno- kartograficzne (Digitalizacja dokumentów analogowych PZGiK; Dostawa baz danych BDOT500 i GESUT; Harmonizacja baz danych, w tym korekta bazy danych EGiB) dla Powiatu Włocławskiego w ramach projektu: [...]

(1.16) Ubezpieczenie pojazdów Powiatu Włocławskiego

Aby pobrać treść ogłoszenia o zamówieniu, należy kliknąć Aby pobrać treść SIWZ - z załącznikami, należy kliknąć [...]

Ogłoszenie o zamówieniu na Prace geodezyjno- kartograficzne (Digitalizacja dokumentów analogowych PZGiK; Dostawa baz danych BDOT500 i GESUT; Harmonizacja baz danych, w tym korekta bazy...

Prace geodezyjno- kartograficzne (Digitalizacja dokumentów analogowych PZGiK; Dostawa baz danych BDOT500 i GESUT; Harmonizacja baz danych, w tym korekta bazy danych EGiB) dla Powiatu Włocławskiego w ramach projektu: „Infostrada Kujaw [...]

(1.19) Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu włocławskiego w sezonie 2017/2018, z podziałem na 7 zadań

Aby pobrać Ogłoszenie o zamówieniu, należy kliknąć Aby pobrać SIWZ z załącznikami, należy kliknąć [...]

(1.15.2017) Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Włocławskiego

Aby pobrać treść ogłoszenia o zamówieniu, należy kliknąć [...]

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu włocławskiego w sezonie 2016/2017, z podziałem na 7 zadań

Aby pobrać treść ogłoszenia o zamówieniu, należy kliknąć Aby pobrać SIWZ z załącznikami, należy kliknąć [...]

Ogłoszenie o zamówieniu na Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i geodezyjno-prawnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2905C Szpetal Górny-Kulin (ul. Dobrzyńska)"

Aby pobrać ogłoszenie o zamówieniu, należy kliknąć Aby pobrać SIWZ należy kliknąć Aby pobrać zał. nr 1 do SIWZ należy kliknąć Aby pobrać zał. nr 2 do SIWZ należy kliknąć Aby pobrać zał. [...]

Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych w celu przeglądu, konserwacji i inwentaryzacji poziomej osnowy szczegółowej 3 klasy oraz opracowanie projektu osnowy wielofunkcyjnej na terenie Powiatu Włocławskiego

Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych w celu przeglądu, konserwacji i inwentaryzacji poziomej osnowy szczegółowej 3 klasy oraz opracowanie projektu osnowy wielofunkcyjnej na terenie Powiatu [...]

Ogłoszenie o zamówieniu na ochronę osób i mienia Starostwa Powiatowego we Włocławku przez okres 24 miesięcy od daty obowiązywania umowy

Aby pobrać ogłoszenie o zamówieniu, należy kliknąć Aby pobrać zał. nr 4 do SIWZ należy kliknąć [...]

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi w zakresie promocji powiatu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.wloclawski.pl Włocławek: Usługi w zakresie promocji powiatu poprzez zamieszczanie materiałów [...]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 2012/S 103-172804 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na usługę edukacyjną

Aby zapoznać się z treścią informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, należy kliknąć [...]

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację dodatkowych zajęć pozaszkolnych w ramach projektu pn.: „Równe szanse dla młodych mieszkańców Powiatu Włocławskiego II edycja”.

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację dodatkowych zajęć pozaszkolnych rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie nauk przyrodniczo - matematycznych w ramach projektu pn.: „Równe szanse dla młodych mieszkańców Powiatu [...]

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację dodatkowych zajęć pozaszkolnych

Ogłoszenie o zamówieniu na  realizację dodatkowych zajęć pozaszkolnych rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie nauk przyrodniczo - matematycznych w ramach projektu pn.: „Równe szanse dla młodych mieszkańców Powiatu [...]

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi edukacyjne.

Aby pobrać treść ogłoszenia, należy kliknąć . [...]

Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację ewidencji gruntów dla gminy Lubanie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.wloclawski.pl Włocławek: Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów w zakresie aktualizacji użytków gruntowych [...]

Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację ewidencji gruntów dla gminy Włocławek

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.wloclawski.pl Włocławek: Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów w zakresie aktualizacji użytków gruntowych [...]

Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację ewidencji gruntów dla gminy Fabianki

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.wloclawski.pl Włocławek: Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów w zakresie aktualizacji użytków gruntowych [...]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Włocławek dn. 30.03.2012 r.ES.042.36.2012  [...]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług związanych z realizacją zadań członka Zespołu Zarządzającego Projektu Równe szanse dla młodych mieszkańców Powiatu Włocławskiego II edycja

Aby zapoznać się z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 42066 - 2012 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług związanych z realizacją zadań członka Zespołu Zarządzającego [...]

Ogłoszenie na świadczenie usług związanych z realizacją zadań członka Zespołu Zarządzającego Projektu "Równe szanse dla młodych mieszkańców Powiatu Włocławskiego II edycja”

Aby pobrać treść ogłoszenia, należy kliknąć . Aby pobrać tekst ogłoszenia o zmianie ogłoszenia kliknąć . Aby pobrać specyfikacje, należy kliknąć . Aby pobrać załącznik nr 1 formularz ofertowy, należy kliknąć . Aby [...]

Informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę edukacyjną realizowaną w ramach projektu pn.: „Równe szanse dla młodych mieszkańców Powiatu Włocławskiego II edycja”.

Aby zapoznać się z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 2012/S 3-004937 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na usługę edukacyjną realizowaną w ramach projektu pn.: „Równe szanse dla młodych [...]

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi w zakresie promocji powiatu.

Numer ogłoszenia w BZP: 51097 - 2012; data zamieszczenia: 05.03.2012 r. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Włocławski , ul. [...]

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi edukacyjne

Aby pobrać treść ogłoszenia, należy kliknąć . [...]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ochronę osób i mienia Starostwa Powiatowego

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.), zawiadamiam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania o cenę na na [...]

Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 4.700.000,00 na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w 2011 roku.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Numer ogłoszenia w BZP: 253095 - 2011; data zamieszczenia: 23.09.2011   SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Włocławski , ul. [...]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Włocławskiego

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zawiadamiam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na konwersję danych opisowych operatu ewidencji prowadzonej dla Powiatu Włocławskiego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty     Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami) zawiadamiam, [...]

Ogłoszenie o zamówieniu na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Włocławskiego przez okres 2 lat od daty obowiązywania umowy

Włocławek: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Włocławskiego przez okres 2 lat od daty obowiązywania umowy. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia [...]

Ogłoszenie o zamówieniu na konwersję danych opisowych ewidencji gruntów i budynków Powiatu Włocławskiego

Nr ogłoszenia w BZP - 197829 - 2011; data zamieszczenia: 20.07.2011 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe we [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wybór banku wykonującego obsługę bankową budżetu Powiatu Włocławskiego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Numer ogłoszenia w BZP: 163509 - 2011; data zamieszczenia: 13.06.2011 r.   SEKCJA I: [...]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wybór wydawcy czterech numerów gazety powiatowej w 2011 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami) zawiadamiam, że w przeprowadzonym [...]

Ogłoszenie o zamówieniu na wybór wydawcy czterech numerów gazety powiatowej w 2011 r. o nakładzie 27.500 egzemplarzy każdy.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi   Numer ogłoszenia w BZP: 20609 - 2011; data zamieszczenia: 18.01.2011 r. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.   SEKCJA I: [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij