Archiwum zamówień

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - mapa Chodecz.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.     Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 133, poz. 759, ze zmianami) zawiadamiam, [...]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - mapa Choceń.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.     Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 133, poz. 759, ze zmianami) zawiadamiam, [...]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - mapa Baruchowo.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.     Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 133, poz. 759, ze zmianami) zawiadamiam, [...]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - mapa Kowal.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.     Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 133, poz. 759, ze zmianami) zawiadamiam, [...]

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Chodecz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi   Numer ogłoszenia w BZP: 269612 - 2010; data zamieszczenia: 30.08.2010 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.   SEKCJA I: [...]

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Choceń

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi   Numer ogłoszenia w BZP: 269526 - 2010; data zamieszczenia: 30.08.2010 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. function redirectPage(link){ window.location = link; return false; [...]

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Baruchowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi   Numer ogłoszenia w BZP: 269464 - 2010; data zamieszczenia: 30.08.2010 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. function redirectPage(link){ window.location = link; return false; [...]

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Kowal

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi   Numer ogłoszenia w BZP: 269394 - 2010; data zamieszczenia: 30.08.2010 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. function redirectPage(link){ window.location = link; return false; [...]

Udzielenie i obsługa bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 4,289,880,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na 2010 rok.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Numer ogłoszenia w BZP: 231623 - 2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 r.   SEKCJA [...]

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla gminy Izbica Kujawska

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe we Włocławku , ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2315601, faks 054 2315680.Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.wloclawski.pl [...]

Ogłoszenie o zamówieniu na ustalenie i regulację stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa.

Numer ogłoszenia w BZP: 193031 - 2010; data zamieszczenia: 20.07.2010 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. function redirectPage(link); Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo [...]

Zawiadomienie o przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wydawcy czterech numerów gazety powiatowej w 2010 r.

Włocławek, 2010-03-03       Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.     Działając na podstawie art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień [...]

Ogłoszenie o zamówieniu na wybór wydawcy czterech numerów gazety powiatowej w 2010 r. o nakładzie 26.500 egzemplarzy każdy.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi   Numer ogłoszenia w BZP: 30537 - 2010; data zamieszczenia: 15.02.2010 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: [...]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wybór wydawcy czterech numerów gazety powiatowej w 2009 r. .

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zmianami) zawiadamiam, [...]

Ogłoszenie o wyborze wydawcy czterech numerów gazety powiatowej w 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Wybór wydawcy czterech numerów gazety powiatowej w 2009 r. o nakładzie 26.500 egzemplarzy każdyNumer ogłoszenia w BZP: 76340 - 2009; data zamieszczenia: 25.03.2009. Zamieszczanie ogłoszenia: [...]

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zmianami) w imieniu Starostwa Powiatowego we Włocławku zawiadamiam, że postępowanie o udzielenie [...]

Ogłoszenie o wyborze wydawcy czterech numerów gazety powiatowej w 2009 r. o nakładzie 26.500 egzemplarzy każdy.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi  Włocławek: Wybór wydawcy czterech numerów gazety powiatowej w 2009 r. o nakładzie 26.500 egzemplarzy każdy.Numer ogłoszenia w BZP: 31624 - 2009; data zamieszczenia: 18.02.2009 Zamieszczanie [...]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ochronę Starostwa Powiatowego we Włocławku.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) zawiadamiam, że  [...]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację ewidencji gruntów.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) zawiadamiam, że  w  przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację ewidencji gruntów oraz założenie ewidencji budynków i lokali dla części obszaru wiejskiego gminy Choceń.

Numer ogłoszenia w BZP: 192668 - 2008; data zamieszczenia: 19.08.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I [...]

Informacja o unieważnieniu przetargu na ochronę Starostwa Powiatowego we Włocławku

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w imieniu Starostwa Powiatowego we Włocławku zawiadamiam, [...]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) zawiadamiam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie [...]

Ogłoszenie o zamówieniu na wybór wydawcy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka 28, 87-800 [...]

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie wektorowej mapy zasadniczej dla miasta Lubraniec.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka 28, 87-800 [...]

Kolejna informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Działając na podstawie art. 92 w związku z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) zawiadamiam, że w [...]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wykonanie mapy wektorowej dla Miasta Kowal

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) zawiadamiam, że w przeprowadzonym postępowaniu w [...]

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie wektorowej mapy zasadniczej dla miasta Kowal w PUWG 2000, w oparciu o dokumenty zgromadzone w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka 28, [...]

Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację ewidencji gruntów oraz założenie ewidencji budynków i lokali dla części obszaru gminy Choceń.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka 28, [...]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przeprowadzonym postępowaniu na odnowienie map glebowo-rolniczych dla części Powiatu Włocławskiego.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.) zawiadamiam, że w przeprowadzonym [...]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przeprowadzonym postępowaniu na wybór ubezpieczyciela majątku Powiatu Włocławskiego przez okres 2 lat od daty obowiązywania umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przeprowadzonym postępowaniu na wybór ubezpieczyciela majątku Powiatu Włocławskiego przez okres 2 lat od daty obowiązywania umowy. Aby pobrać pełną treść inormacji należy klikną [...]

Ogłoszenie o zamówieniu na odnowienie map glebowo-rolniczych dla części Powiatu Włocławskiego poprzez przeniesienie infoprmacji z nośnika analogowego na nośnik cyfrowy

Włocławek: Przedmiotem zamówienia jest odnowienie map glebowo-rolniczych dla części Powiatu Włocławskiego poprzez przeniesienie informacji z nośnika analogowego na nośnik cyfrowy. Numer ogłoszenia: 135425 - 2007; data zamieszczenia: [...]

Ogłoszenie o zamówieniu na ochronę ubezpieczeniową majątku Powiatu Włocławskiego przez okres 2 lat od daty obowiązywania umowy

Aby zapoznać się z treścią ogłoszenia należy kliknąć Aby zapoznać się z treścią SIWZ należy kliknąć Aby zapoznać się z treścią załączników do SIWZ należy kliknąć [...]

Ogłoszenie o zawarciu umowy

 Numer ogłoszenia o wszczęciu postępowania:OWP/2006/11/29-1379221Nazwa i adres zamawiającego:Nazwa:Starostwo Powiatowe we Włocławku Adres pocztowy:Ulica: Cyganka 28 Miejscowość: WłocławekKod pocztowy: 87-800Województwo: [...]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.) zawiadamiam, że w przeprowadzonym [...]

Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów budynków i lokali dla Gminy Lubraniec

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUo wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro  Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z późn. [...]

Ogłoszenie o zawarciu umowy

ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY Numer ogłoszenia o wszczęciu postępowania:OWP/2006/10/19-1330406Nazwa i adres zamawiającego:Nazwa:Starostwo Powiatowe we WłocławkuAdres pocztowy:Ulica: Cyganka 28Miejscowość: WłocławekKod pocztowy: [...]

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty.  Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) zawiadamiam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu [...]

Zaciągnięcie bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 1.619.341 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu na 2006 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163). Nr zamówienia: ZP-10/06 [...]

Zawiadomienie o zawarciu umowy

ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY Nr 82     Numer ogłoszenia o wszczęciu postępowania: Zapytanie o cenę nr ZP-8/06 Nazwa i adres zamawiającego: Nazwa: Starostwo Powiatowe we Włocławku Adres pocztowy: Ulica: Cyganka [...]

zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.), zawiadamiam, że w prowadzonym postępowaniu w [...]

Zaprojektowanie zadania inwestycyjego pn.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUo wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz.177, z późn. zm.). Nazwa (firma) i adres zamawiającego: [...]

Zaprojektowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Kowalu” 2005

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz.177, z późn. zm.). Nazwa (firma) i adres [...]

Zaprojektowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Kowalu”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUo wartości szacunkowej poniżej 60.000 euroPostępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz.177, z późn. zm.). Nazwa (firma) i adres zamawiającego: [...]

Wybór ubezpieczyciela majątku Powiatu Włocławskiego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUo wartości szacunkowej poniżej 60.000 euroPostępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz.177, z późn. zm.) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: [...]

Wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Włocławskiego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUo wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz.177, z późn. zm.).  1. Nazwa (firma) i adres [...]

Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta Izbica Kujawska

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euroPostępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz.177, z późn. zm.). 1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: [...]

Wykonanie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków dla gminy Lubraniec w programie Ew Mapa Win 6,0

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz.177, z późn. zm.). Nazwa (firma) i adres [...]

Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla miasta Chodecz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUo wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz.177). 1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Starostwo [...]

Ogłoszenie o przetargu dotyczącego ochrony siedziby i mienia Starostwa Powiatowego we Włocławku

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Starosta Włocławski, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek, tel.: 0 (prefiks) 54 231 56 01, faks: 0 (prefiks) 54 231 56 80, NIP: 888 – 24 – 03 – 080, REGON: 910868533, zaprasza do [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie Starostwa Powiatowewgo i jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zarząd Powiatu we Włocławku, 87-800 Włocławek, ul. Cyganka Nr 28, tel. 0 (prefiks) 54 231 56 01, faks 0 (prefiks) 54 231 56 80, zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie Starostwa Powiatowewgo i jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zarząd Powiatu we Włocławku, 87-800 Włocławek, ul. Cyganka Nr 28, tel. 0 (prefiks) 54 231 56 01,  faks 0 (prefiks) 54 231 56 80, zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie prac geodezyjno - kartograficznych związanych z opracowaniem rastrowo - wektorowej mapy ewidencyjnej dla części powiatu włocławskiego

Starosta Włocławski, ul. Cyganka 28,  87-800 Włocławek, tel.: 0 (prefiks) 54 231 56 01, faks: 0 (prefiks) 54 231 56 80, NIP: 888 - 24 - 03 - 080, REGON: 910868533, zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij