2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
2016 | 2017 | 2018 | 2019

Uchwała budżetowa w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na 2003 rok

Uchwała nr V/62/03
Rady Powiatu
z dnia 12 marca 2003


w sprawie uchwalenia budżetu powiatu włocławskiego na 2003 rok

Na podstawie art.12, pkt. 5 pkt 8 lit d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym( tekst jednolity z 2001r., Dz.U.Nr 142, poz.1592 z późn.zm.) oraz art.109 art.116 ust.1 , art 124 ust. 1 i 2 , art. 128 ust.2, pkt 1, art.. 134 ust. 3, art. 135 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2003r. Dz. U Nr 15, poz.148)


uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 1, na kwotę - 28.831.290 zł. w tym:

 • dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami , zgodnie z załącznikiem nr 1 a, na kwotę - 3.997.800 zł.
 • dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu - 7.932.390 zł.
 • dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa
 • na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - 6.000 zł.
 • między jednostkami samorządu terytorialnego
 • dochody własne powiatu w kwocie - 3.335.141 zł.
 • subwencja ogólna w kwocie - 12.929.959 zł. z tego:
  • część oświatowa w kwocie - 8.698.974zł.
  • część wyrównawcza w kwocie - 1.371.091 zł.
  • część drogowa w kwocie - 2.859.894 zł.
 • środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu, pozyskane
 • z innych źródeł (SAPARD) - 630.000 zł.

§ 2

 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę - 29.246.767 zł. w tym: wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami , zgodnie z załącznikiem nr 2a na kwotę - 3.997.800 zł.

 2. W wydatkach ustalonych w §2 pkt. 1 wyodrębnia się:
  1. wydatki bieżące w kwocie - 27.161.556 zł. z tego:
   • wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 17.523.864 zł.
   • dotacje - 1.346.930 zł
  2. wydatki majątkowe - 2.085.211 zł. z tego: wydatki inwestycyjne - 2.061.506 zł.

§ 3

Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 2.085.211 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2003- 2005, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 415.477 zł., który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

§ 6

Ustala się rezerwę budżetową ogólną w wysokości 252.253 zł.

§ 7

 1. Ustala się plan przychodów gospodarstw pomocniczych w łącznej kwocie 446.378 zł. oraz wydatków w kwocie 446.378 zł.- zgodnie z załącznikiem nr 5.
 2. Ustala się plan przychodów środków specjalnych w łącznej kwocie 198.863 zł. oraz wydatków w kwocie 198.863 zł.- zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

 1. Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 480.000 oraz kosztów Funduszu w kwocie 480.000 zł.- zgodnie z załącznikiem nr 7.

 2. Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 72.500 zł. oraz kosztów Funduszu w kwocie 106.599 zł.- zgodnie z załącznikiem nr 8.

 3. Ustala się dotacje dla innych podmiotów w łącznej kwocie 1.346.930 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Prognozowane kwoty długu na 2003 r. i lata następne przedstawia załącznik nr 10.

§ 10

Informację o stanie mienia Powiatu przedstawia załącznik nr 11.

Planowane dochody z gospodarki mieniem powiatu przedstawia załącznik nr 11a.

§ 11

Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2003r. przedstawia załącznik nr 12.

§ 12

Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem wydatków inwestycyjnych i dotacji.

§ 13

Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków finansowych w innych bankach.

§ 14

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym w kwocie 630.000 zł.

§ 15

Zobowiązuje się Zarząd Powiatu do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu poprzez wyłożenie do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku przez okres 15 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

Pobierz pełną treść uchwały wraz z załącznikami (1369kB) plik


Wytworzył: Rada Powiatu (12 marca 2003)
Opublikował: Marcin Pruchniak (19 maja 2006, 14:02:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3955

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij