2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
2016 | 2017 | 2018 | 2019

Uchwała budżetowa w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na 2004 rok

Uchwała nr XIII/152/04
Rady Powiatu
z dnia 28 stycznia 2004


w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na 2004 rok

Na podstawie art.12, pkt. 5 pkt 8 lit d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r., Dz.U.Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art.109 art.116 ust.1, art. 124 ust. 1 i 2, art.128 ust.2, pkt 1, art.134 ust.3, art. 135 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz. U Nr 15, poz.148 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1.Ustala się dochody budżetu powiatu  zgodnie z załącznikiem  nr 1, na kwotę- 34.318.983 zł.
   w tym:
- dotacje celowe na  realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami , zgodnie z załącznikiem nr 1 a,
na kwotę  -  2.993.000 zł.    
- dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu - 6.537.500  zł.
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 1.101.569 zł.
- dochody własne powiatu  w kwocie - 5.444.581 zł.
- subwencja ogólna w kwocie - 16.703.965  zł.
z tego:                    
-część oświatowa w kwocie -  11.078.408zł.     
-część wyrównawcza w kwocie - 3.537.608 zł.
-część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - 2.087.949 zł.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu, pozyskane z innych źródeł (SAPARD) - 700.000 zł.
-środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu, pozyskane z innych źródeł (Fundusze Strukturalne- ZPORR) - 765.000 zł.
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań
bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 73.368 zł.

§ 2

1.Ustala się wydatki budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę - 34.318.983 zł. 
   w tym:
 -wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań   zleconych  jednostce samorządu terytorialnego ustawami , zgodnie z załącznikiem nr 2 a na kwotę - 2.993.000 zł.
2.W wydatkach ustalonych w §2 pkt. 1 wyodrębnia się:
a)wydatki bieżące w kwocie  - 31.502.983 zł.
z tego:
-wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 17.870.850  zł.
-dotacje - 1.462.745  zł.

b)wydatki majątkowe - 2.816.000 zł. 
 
§ 3

Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 2.796.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr  3.

§ 4

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2004-2006, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Ustala się rezerwy budżetowe ogólne i celowe  w wysokości  1.836.601 zł. - w tym:
a)rezerwa ogólna, w kwocie-  342.532  zł.
b)rezerwa celowa, w kwocie -  1.494.069 zł. - z przeznaczeniem na wydatki bieżące w oświacie oraz edukacyjnej opiece wychowawczej.
                                                             

§ 6

1.Ustala się plan przychodów gospodarstw pomocniczych w łącznej kwocie 53.600.zł. oraz wydatków w kwocie  53.600 zł.- zgodnie z załącznikiem nr 5.

2.Ustala się plan przychodów środków specjalnych w łącznej kwocie 160.650 oraz wydatków w kwocie  158.950 - zgodnie z załącznikiem nr 6.
                                      

§ 7

1. Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki       Wodnej w kwocie 95.000 zł. oraz kosztów Funduszu w kwocie  94.000 zł.- zgodnie z załącznikiem nr  7.
2. Ustala się dotacje dla innych podmiotów w łącznej kwocie  2.462.745 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

Prognozowane kwoty długu na 2004 r. i lata następne przedstawia załącznik nr 9.

§ 9

Informację o stanie mienia Powiatu przedstawia załącznik nr 10.
Planowane dochody z gospodarki mieniem powiatu przedstawia załącznik nr 10a.

§ 10

Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2004r. przedstawia załącznik nr 11.

§ 11

Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem wydatków inwestycyjnych i dotacji.
                                                      

§ 12

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym w kwocie  1.465.000 zł.

§ 13

Zobowiązuje się Zarząd Powiatu do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  i podlega opublikowaniu poprzez wyłożenie do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku przez okres 15 dni od  dnia podjęcia niniejszej uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady
Leszek Komorek

Pobierz pełną treść załączników (1147kB) word


Wytworzył: Rada Powiatu we Włocławku (28 stycznia 2004)
Opublikował: Sylwia Andrzejczak (4 maja 2004, 09:55:14)

Ostatnia zmiana: Marcin Pruchniak (29 maja 2006, 09:49:38)
Zmieniono: przeniesiono do nowego katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4149

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij