2006

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Aneks nr 1/2006 w sprawie przekazywania środków finansowych na wydatki związane z utrzymaniem wychowanków pochodzących z terenu Powiatu Rypińskiego umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Włocławskiego.

Aneks nr 1/2007 do porozumienia z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie określenia warunków i sposobu przekazywania środków finansowych na wydatki związane z utrzymaniem wychowanków pochodzących z terenu Powiatu Rypińskiego umieszczanych w [...]

Aneks nr 1/2006 w sprawie przekazywania środków finansowych na wydatki związane z utrzymaniem wychowanków pochodzących z terenu Miasta Gdańska umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Włocławskiego.

Aneks nr 1/2007 do porozumienia Nr 17/06 z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia warunków i sposobu przekazywania środków finansowych na wydatki związane z utrzymaniem wychowanków pochodzących z terenu Miasta Gdańska [...]

Aneks nr 1/2006 w sprawie przekazywania środków finansowych na wydatki związane z utrzymaniem wychowanków pochodzących z terenu Powiatu Radziejowskiego umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Włocławskiego.

Aneks nr 1/2007 do porozumienia z dnia 08 marca 2006 r. w sprawie określenia warunków i sposobu przekazywania środków finansowych na wydatki związane z utrzymaniem wychowanków pochodzących z terenu Powiatu Radziejowskiego umieszczanych [...]

Aneks nr 1/2006 w sprawie przekazywania środków finansowych na wydatki związane z utrzymaniem wychowanków pochodzących z terenu Powiatu Lipnowskiego umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Włocławskiego.

Aneks nr 1/2006 do porozumienia z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie określenia warunków i sposobu przekazywania środków finansowych na wydatki związane z utrzymaniem wychowanków pochodzących z terenu Powiatu Lipnowskiego umieszczanych [...]

Aneks nr 1/2006 w sprawie przekazywania środków finansowych na wydatki związane z utrzymaniem wychowanków pochodzących z terenu Powiatu Chełmińskiego umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Włocławskiego.

Aneks nr 1/2006 do porozumienia z dnia 02 czerwca 2005 r. w sprawie określenia warunków i sposobu przekazywania środków finansowych na wydatki związane z utrzymaniem wychowanków pochodzących z terenu Powiatu Chełmińskiego [...]

Aneks nr 1/2006 w sprawie przekazywania środków finansowych na wydatki związane z utrzymaniem wychowanków pochodzących z terenu Powiatu Tucholskiego umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Włocławskiego.

Aneks nr 1/2006 do porozumienia z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie określenia warunków i sposobu przekazywania środków finansowych na wydatki związane z utrzymaniem wychowanków pochodzących z terenu Powiatu Tucholskiego umieszczanych w [...]

Aneks nr 1/2006 w sprawie przekazywania środków finansowych na wydatki związane z utrzymaniem wychowanków pochodzących z terenu Miasta Włocławka umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Włocławskiego.

Aneks nr 1/2006 do porozumienia z dnia 03 marca 2005 r. w sprawie określenia warunków i sposobu przekazywania środków finansowych na wydatki związane z utrzymaniem wychowanków pochodzących z terenu Miasta Włocławka umieszczanych w [...]

Aneks nr 1/2006 w sprawie przekazywania środków finansowych na wydatki związane z utrzymaniem wychowanków pochodzących z terenu Powiatu Sępoleńskiego umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Włocławskiego.

Aneks nr 1/2006 do porozumienia z dnia 03 marca 2005 r. w sprawie określenia warunków i sposobu przekazywania środków finansowych na wydatki związane z utrzymaniem wychowanków pochodzących z terenu Powiatu Sępoleńskiego umieszczanych [...]

Aneks nr 1/2006 w sprawie przekazywania środków finansowych na wydatki związane z utrzymaniem wychowanków pochodzących z terenu Powiatu Aleksandrowskiego umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Włocławskiego.

Aneks nr 1/2006 do porozumienia z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia warunków i sposobu przekazywania środków finansowych na wydatki związane z utrzymaniem wychowanków pochodzących z terenu Powiatu Aleksandrowskiego [...]

Porozumienie z dnia 22 listopada 2006r. w sprawie przekazywania środków finansowych na wydatki związane z utrzymaniem wychowanków pochodzących z terenu Miasta Bydgoszczy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Włocł

Porozumienie z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie określenia warunków i sposobu przekazywania środków finansowych na wydatki związane z utrzymaniem wychowanków pochodzących z terenu Miasta Bydgoszczy umieszczonych w placówkach [...]

Porozumienie nr 33/06 zawarte w dniu 08.11.2006 r. w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. „zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2006-2007”-Izbica Kujawska

Porozumienie nr 33/06 zawarte w dniu 8 listopada 2006 roku, w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. „zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym [...]

Porozumienie nr 32/06 zawarte w dniu 08.11.2006 r. w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. „zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2006-2007”-miasto Kowal

Porozumienie nr 32/06 zawarte w dniu 8 listopada 2006 roku, w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. „zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym [...]

Porozumienie nr 31/06 zawarte w dniu 08.11.2006 r. w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. „zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2006-2007”-Baruchowo

Porozumienie nr 31/06 zawarte w dniu 8 listopada 2006 roku, w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. „zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym [...]

Porozumienie nr 30/06 zawarte w dniu 08.11.2006 r. w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. „zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2006-2007”-Fabianki

Porozumienie nr 30/06 zawarte w dniu 8 listopada 2006 roku, w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. „zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2006-2007”, [...]

Porozumienie nr 29/06 zawarte w dniu 08.11.2006 r. w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. „zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2006-2007”-Lubień Kujawski

Porozumienie nr 29/06 zawarte w dniu 8 listopada 2006 roku, w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. „zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym [...]

Porozumienie nr 28/06 zawarte w dniu 08.11.2006 r. w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. „zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2006-2007”- Lubanie

Porozumienie nr 28/06 zawarte w dniu 8 listopada 2006 roku, w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. „zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2006-2007”, [...]

Porozumienie nr 27/06 zawarte w dniu 08.11.2006 r. w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. „zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2006-2007”-gmina Kowal

Porozumienie nr 27/06 zawarte w dniu 8 listopada 2006 roku, w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. „zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym [...]

Porozumienie nr 26/06 zawarte w dniu 08.11.2006 r. w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. „zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2006-2007”-Boniewo

Porozumienie nr 26/06 zawarte w dniu 8 listopada 2006 roku, w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. „zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym [...]

Porozumienie nr 25/06 zawarte w dniu 08.11.2006 r. w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. „zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2006-2007”-Lubraniec

Porozumienie nr 25/06 zawarte w dniu 8 listopada 2006 roku, w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. „zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2006-2007”, [...]

Porozumienie nr 24/06 zawarte w dniu 08.11.2006 r. w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. „zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2006-2007”-Chodecz

Porozumienie nr 24/06 zawarte w dniu 8 listopada 2006 roku, w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. „zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym [...]

Porozumienie nr EK.I.0116-POR-134/2006 w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników.

Porozumienie nr EK.I.0116-POR-134/2006 w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników Porozumienie zawarte w dniu 7 listopada 2006 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim reprezentowanym przez Marszałka [...]

Uzgodnienia finansowe dotyczące wspólnego prowadzenia Powiatowego Urzędu Pracy.

Uzgodnienie finansowe na 2007 rok do Porozumienia zawartego w dniu 31 grudnia 1999 roku pomiędzy Prezydentem Miasta Włocławek- Stanisławem Wawrzonkowskim a Starostą Powiatu Włocławskiego - Marią Ciesielską w zakresie wspólnego [...]

Porozumienie nr 4/06 z dnia 25.08.2006 r. w zakresie realizacji stypendiów dla co najmniej 12 stypendystów

Porozumienie nr 4 / 06 zawarte w dniu 25 sierpnia 2006 roku we Włocławku pomiędzy: 1. Starostą Włocławskim Panem Piotrem Stannym - Włocławek, ul. Cyganka 28, zwanym dalej „ Starostą “ przy kontrasygnacie Skarbnika [...]

Porozumienie nr 4/06 z dnia 25.08.2006 r. w zakresie realizacji stypendiów dla co najmniej 12 stypendystów.

Porozumienie nr 4 / 06 zawarte w dniu 25 sierpnia 2006 roku we Włocławku pomiędzy: 1. Starostą Włocławskim Panem Piotrem Stannym - Włocławek, ul. Cyganka 28, zwanym dalej „ Starostą “ przy kontrasygnacie Skarbnika [...]

Porozumienie nr 4/06 z dnia 25.08.2006 r. w zakresie realizacji stypendiów dla co najmniej 13 stypendystów.

Porozumienie nr 4 / 06 zawarte w dniu 25 sierpnia 2006 roku we Włocławku pomiędzy: 1. Starostą Włocławskim Panem Piotrem Stannym - Włocławek, ul. Cyganka 28, zwanym dalej „ Starostą " przy kontrasygnacie Skarbnika [...]

Porozumienie nr 21/06 zawarte w dniu 28.06.2006 r., w sprawie realizacji i finansowania remontu pn. „Remont drogi powiatowej nr 2917 Szatki – Wola Nakonowska – Kowal w m. Wola Nakonowska na odcinku 645m polegający na profilowaniu nawier

Porozumienie nr 21/06 zawarte w dniu 28 czerwca 2006 r., w sprawie realizacji i finansowania remontu pn. „Remont drogi powiatowej nr 2917 Szatki – Wola Nakonowska – Kowal w m. Wola Nakonowska na odcinku 645m polegający na [...]

Porozumienie nr 20/06 zawarte w dniu 25.05.2006 r., w sprawie realizacji i finansowania inwestycji pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2928 C Modlibórz – Kłóbka – Chodecz w m. Kłóbka”.

Porozumienie nr 20/06 zawarte w dniu 25 maja 2006r., w sprawie realizacji i finansowania inwestycji pn. „ Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2928 C Modlibórz – Kłóbka – Chodecz w m. Kłóbka ” [...]

Aneks nr 1 a dnia 17.05.2006 r. do porozumienia zawartego w dniu 20.04.2005 r. w sprawie realizacji i finansowania inwestycji pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2927 C Wilkowiczki – Lutobórz – Janowo, dł. 1,1 km”

Aneks nr 1 z dnia 17 maja 2006 r. do porozumienia zawartego w dniu 20.04.2005 r. w sprawie realizacji i finansowania inwestycji pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2927 C Wilkowiczki – Lutobórz – Janowo, dł. 1,1 [...]

Aneks nr 1 z dnia 17.05.2006 r. do porozumienia zawartego w dniu 20.04.2005 r. w sprawie realizacji i finansowania inwestycji pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2927 C Wilkowiczki – Lutobórz – Janowo, dł. 1,1 km”

Aneks nr 1 z dnia 17 maja 2006 r. do porozumienia zawartego w dniu 20.04.2005 r. w sprawie realizacji i finansowania inwestycji pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2927 C Wilkowiczki – Lutobórz – Janowo, dł. 1,1 km” [...]

Aneks nr 1 z dnia 23.03.2006r. do Porozumienia nr 29 zawartego w dniu 01.12.2005r. w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. „zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2005-2006”

ANEKS nr 1 z dnia 23.03.2006r . do Porozumienia nr 29 zawartego w dniu 01.12.2005r. w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. „zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym [...]

Aneks nr 1 z dnia 23.03.2006r. do Porozumienia nr 28 zawartego w dniu 30.11.2005r. w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. „zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2005-2006"

ANEKS nr 1 z dnia 23.03.2006 r. do Porozumienia nr 28 zawartego w dniu 30.11.2005r. w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. „zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym [...]

ANEKS nr 1 z dnia 23.03.2006r. do porozumienia nr 36 zawartego w dniu 24.11.2005r. w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. „ zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2005-2006"

ANEKS  nr 1  z dnia 23.03.2006 r. do porozumienia nr 36 zawartego w dniu 24.11.2005r. w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. „ zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym [...]

Aneks nr 1 z dnia 23.03.2006 r. do porozumienia nr 32 zawartego w dniu 24.11.2005r. w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. „zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2005-2006”

ANEKS nr 1 z dnia 23.03.2006 r. do porozumienia nr 32 zawartego w dniu 24.11.2005r. w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. „zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach  tych dróg w sezonie zimowym [...]

Aneks nr 1 z dnia 23.03.2006 r. do porozumienia nr 34 zawartego w dniu 29.11.2005r. w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. „zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2005-2006”

ANEKS nr 1 z dnia 23.03.2006 r. do porozumienia nr 34 zawartego w dniu 29.11.2005r. w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. „zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach  tych dróg w sezonie zimowym [...]

Aneks nr 1 z dnia 23.03.2006 r. do porozumienia nr 26 zawartego w dniu 24.11.2005r. w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. „zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2005-2006"

ANEKS nr 1 z dnia 23.03.2006 r. do porozumienia nr 26 zawartego w dniu  24.11.2005r. w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. „zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym [...]

Aneks nr 1 z dnia 23.03.2006 r. do porozumienia nr 31 zawartego w dniu 24.11.2005r. w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. „zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2005-2006”

ANEKS nr 1 z dnia 23.03.2006 r. do porozumienia nr 31 zawartego w dniu  24.11.2005r. w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. „zimowe  utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg  w sezonie [...]

Aneks nr 1 z dnia 23.03.2006 r. do Porozumienia nr 33 zawartego w dniu 24.11.2005r. w sprawie realizacji i funkcjonowania zadania pn. „zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2005-2006"

ANEKS nr 1 z dnia 23.03.2006 r. do Porozumienia nr 33 zawartego w dniu 24.11.2005r. w sprawie realizacji i funkcjonowania zadania pn. „zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym [...]

ANEKS nr 1 z dnia 23.03.2006 r. do porozumienia nr 27 zawartego w dniu 30.11.2005r. w sprawie realizacji i finansowania zdania pn. „zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2005 – 2006&#8

ANEKS nr 1 z dnia 23.03.2006 r. do porozumienia nr 27 zawartego w dniu 30.11.2005r. w sprawie realizacji i finansowania zdania pn. „zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2005 [...]

Porozumienie zawarte w dniu 16.03.2006 r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku.

PorozumienieW sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku zawarte w dniu 16 marca 2006 r.Pomiędzy Gminą [...]

Aneks do porozumienia nr EK.I.0116-POR-85/2005 z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników.

Aneks nr 1/2006Do porozumienia nr EK.I.0116-POR-85/2005 z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników zawartego pomiędzy: Województwem Kujawsko – Pomorskim a Powiatem WłocławskimW [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij