2014

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Porozumienie Nr 6/POW/ST/2014 w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego Mieszkanie dla Dzieci i Młodzieży Nr 1

Aby zapoznać się z treścią porozumienia należy kliknąć Uwaga!Prawo dostępu do informacji publicznej w zakresie ujawnienia danych osobowych zawartych w publikowanym dokumencie ograniczono na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 [...]

Porozumienie Nr 5/POW/ST/2014 w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego Mieszkanie dla Dzieci i Młodzieży Nr 1

Aby zapoznać się z treścią porozumienia należy kliknąć Uwaga!Prawo dostępu do informacji publicznej w zakresie ujawnienia danych osobowych zawartych w publikowanym dokumencie ograniczono na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 [...]

Porozumienie nr 7/2014 zawarte w dniu 13 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie pomiędzy Powiatem Włocławskim a Powiatem Oleskim

Aby zapoznać się z treścią porozumienia należy kliknąć Uwaga!Prawo dostępu do informacji publicznej w zakresie ujawnienia danych osobowych zawartych w publikowanym dokumencie ograniczono na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 [...]

Porozumienie nr 6/2014 zawarte w dniu 13 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie pomiędzy Powiatem Włocławskim a Powiatem Oleskim

Aby zapoznać się z treścią porozumienia należy kliknąć Uwaga!Prawo dostępu do informacji publicznej w zakresie ujawnienia danych osobowych zawartych w publikowanym dokumencie ograniczono na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 [...]

Porozumienie nr 5/2014 zawarte w dniu 13 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie pomiędzy Powiatem Włocławskim a Powiatem Oleskim

Aby zapoznać się z treścią porozumienia należy kliknąć Uwaga!Prawo dostępu do informacji publicznej w zakresie ujawnienia danych osobowych zawartych w publikowanym dokumencie ograniczono na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 [...]

Porozumienie zawarte w dniu 06.11.2014 r. w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2014-2015", pomiędzy Powiatem Włocławskim, a Gminą Lubień Kuj.

Aby zapoznać się z treścią Porozumienia oraz Załącznikiem Nr 1 i 3 do Porozumienia należy kliknąć Aby zapoznać się z treścią Załącznika Nr 2 do Porozumienia należy kliknąć [...]

Porozumienie Nr 2/2014 Gminy Miasto Włocławek z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży ...

Porozumienie Nr 2/2014 Gminy Miasto Włocławek z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących, [...]

Porozumienie z dnia 21 sierpnia 2014 r. o rozwiązaniu Porozumienia z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie przekazania przez Powiat Włocławski Gminie Choceń zarządzania drogą powiatową

Porozumienie z dnia 21 sierpnia 2014 r. o rozwiązaniu Porozumienia z dnia 23 maja 2013 r.    w sprawie przekazania przez Powiat Włocławski Gminie Choceń zarządzania drogą powiatową.Aby zapoznać się z treścią Porozumienia należy [...]

Porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo - wychowawczej zawarte w dniu 04 lipca 2014r.

Porozumienie 5/2014 w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo - wychowawczej zawarte w dniu 04 lipca 2014r.Aby zapoznać się z treścią [...]

Porozumienie 1/2014 w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo - wychowawczej zawarte w dniu 21 maja 2014r.

Porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo - wychowawczej zawarte w dniu 21 maja 2014r. pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a [...]

Aneks nr 1/2014 z dnia 21 maja 2014r. do porozumienia nr 1/2012 w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

Aneks nr 1/2014 z dnia 21 maja 2014r. do porozumienia nr 1/2014 w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w placówce opiekuńczo - wychowawczej zawarty pomiędzy Powiatem [...]

Aneks z dnia 08 maja 2014 r. do porozumienia nr 7/2012 w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na niego opiekę i wychowanie.

Aneks z dnia 08 maja 2014r. do porozumienia nr 7/2012 w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie zawarty pomiędzy  Powiatem Włocławskim a Gminą Miasto [...]

Aneks z dnia 08 maja 2014r. do porozumienia nr 6/2012 w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie.

Aneks z dnia 08 maja 2014r. do porozumienia nr 6/2012 w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie zawarte pomiędzy Powiatem Włocławskim a Gminą Miasto [...]

Aneks do porozumienia Nr 5/2012 w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie.

Aneks z dnia 08 maja 2014r. do porozumienia nr 5/2012 w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie zawarty pomiędzy Powiatem Włocławskim a Gminą Miasto [...]

Aneks do porozumienia nr 4/2012 z dnia 08 maja 2014r., w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie.

Aneks z dnia 08 maja 2014r., do porozumienia nr 4/2012 w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie zawarty pomiędzy Powiatem Włocławskim a Gminą Miasto [...]

Porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawarte w dniu 08 maja 2014r. pomiędzy Gminą Włocławek a Powiatem Włocławskim.

Porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawarte w dniu 08 maja 2014r., pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Powiatem [...]

Porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawarte w dniu 08 maja 2014r.

Porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawarte w dniu 08 maja 2014r., pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Powiatem [...]

Porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu i wydatków na jego opiekę i wychowanie zawarte w dniu 05 maja 2014r., pomiędzy Powiatem Włocławskim a Powiatem Warszawskim Zachodnim.

Porozumienie Nr 4/2014 w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie zawarte w dniu 05 maja 2014r. pomiędzy Powiatem Włocławskim a Powiatem Warszawskim [...]

Porozumienie o współpracy w zakresie wspólnych działań podejmowanych na rzecz poprawy startu zawodowego młodzieży w powiecie włocławskim zawarte w dniu 29 kwietnia 2014 r.

Porozumienie o współpracy w zakresie działań podejmowanych na rzecz poprawy startu zawodowego młodzieży w powiecie włocławskim zawarte w dniu 29 kwietnia 2014r.Aby zapoznać się z treścią porozumienia, należy kliknąć [...]

Aneks do Porozumienia nr SI-I.45.122.UE.389.2013 , zawarty 14 kwietnia 2014r. w Toruniu

Aneks nr 1 do Porozumienia nr SI-I.45.122.UE.389.2013 z 13.06.2013r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo - finansowego realizacji projektu kluczowego pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza" realizowanego w ramach Regionalnego [...]

Porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie zawarte w dniu 10 kwietnia 2014r.

Porozumienie Nr 2/2014 w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie zawarte w dniu 10 kwietnia 2014r., pomiędzy Powiatem Włocławskim a Gminą Miasto [...]

Porozumienie Nr 1/2014 w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie zawarte w dniu 10 kwietnia 2014r.

Porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie zawarte w dniu 10 kwietnia 2014r., pomiędzy Powiatem Włocławskim a Gminą Miasto Włocławek.Aby [...]

Porozumienie Nr 3/2014 w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie zawarte w dniu 10 kwietnia 2014r.

Porozumienie Nr 3/2014 w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie zawarte w dniu 10 kwietnia 2014r, pomiędzy Powiatem Włocławskim a Gminą Miasto [...]

Porozumienie Nr 1/2014 w prawie przyjętego dziecka do placówki opiekuńczo - wychowawczej w Piotrkowie Trybunalskim oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie zawarte w dniu 30 stycznia 2014 r.

Porozumienie Nr 1/2014 w prawie przyjętego dziecka do placówki opiekuńczo - wychowawczej w Piotrkowie Trybunalskim oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie zawarte w dniu 30 stycznia 2014 r. pomiędzy Miastem Piotrków [...]

Aneks nr 1/2014 do porozumienia nr UM_ES.041.1.660.2013 z dnia 28 listopada w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników zawarty w dniu 23 stycznia 2014 r.

Aneks nr 1/2014 do porozumienia nr UM_ES.041.1.660.2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników zawartego pomiędzy: Województwem Kujawsko - Pomorskim a Powiatem Włocławskim zawarty [...]

Porozumienie Nr 3/2013 w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

Porozumienie Nr 3/2013 w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w placówce opiekuńczo - wychowawczej zawarte w dniu 16 grudnia 2013 r. pomiędzy Powiatem Włocławskim a Miastem [...]

Porozumienie Nr 59/2013 w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie zawarte w dniu 19.11.2013 r., pomiędzy Powiatem Włocławskim a Powiatem Sierpeckim

Porozumienie Nr 59/2013 w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie zawarte w dniu 19.11.2013 r., pomiędzy Powiatem Włocławskim a Powiatem Sierpeckim.Aby [...]

Porozumienie Nr 4/2013 w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie zawarte w dniu 15.11.2013 r., pomiędzy Powiatem Włocławskim a Powiatem Augustowskim.

Porozumienie Nr 4/2013 w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie zawarte w dniu 15.11.2013 r., pomiędzy Powiatem Włocławskim a Powiatem [...]

Porozumienie Nr 3/2013 w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie zawarte w dniu 15.11.2013 r., pomiędzy Powiatem Włocławskim a Powiatem Augustowskim.

Porozumienie Nr 3/2013 w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie zawarte w dniu 15.11.2013 r., pomiędzy Powiatem Włocławskim a Powiatem Augustowskim.Aby [...]

Porozumienie Nr 2/2013 w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie zawarte w dniu 15.11.2013 r., pomiędzy Powiatem Włocławskim a Powiatem Augustowskim

Porozumienie Nr 2/2013 w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie zawarte w dniu 15.11.2013 r., pomiędzy Powiatem Włocławskim a Powiatem Augustowskim.Aby [...]

Porozumienie Nr 15/2012 w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie zawarte w dniu 14.12.2012 r., pomiędzy Powiatem Włocławskim a Powiatem Człuchowskim.

Porozumienie Nr 15/2012 w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie zawarte w dniu 14.12.2012 r., pomiędzy Powiatem Włocławskim a Powiatem Człuchowskim.Aby [...]

Porozumienie Nr 12/2012 w sprawie warunków pobytu osoby, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej i wysokości wydatków z nim związanych zawarte w dniu 11.12.2012 r., pomiędzy Powiatem Włocławskim ...

Porozumienie Nr 12/2012 w sprawie warunków pobytu osoby, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej i wysokości wydatków z nim związanych zawarte w dniu 11.12.2012 r., pomiędzy Powiatem Włocławskim a Powiatem [...]

Porozumienie Nr 11/2012 w sprawie warunków pobytu osoby, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie zawarte w dniu 06.12.2012 r., pomiędzy Powiatem Włocławskim a Gdynią...

Porozumienie Nr 11/2012 w sprawie warunków pobytu osoby, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie zawarte w dniu 06.12.2012 r., pomiędzy Powiatem Włocławskim a [...]

Porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie zawarte w dniu 04.12.2012 r., pomiędzy Powiatem Włocławskim a Powiatem Aleksandrowskim

Porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie zawarte w dniu 04.12.2012 r., pomiędzy Powiatem Włocławskim a Powiatem Aleksandrowskim.Aby [...]

Porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie zawarte w dniu 04.12.2012 r., pomiędzy Powiatem Włocławskim a Powiatem Aleksandrowskim.

Porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie zawarte w dniu 04.12.2012 r., pomiędzy Powiatem Włocławskim a Powiatem Aleksandrowskim.Aby zapoznać [...]

Porozumienie Nr 10/2012 w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie zawarte w dniu 29.11.2012 r., pomiędzy Powiatem Włocławskim a Powiatem Rypińskim.

Porozumienie Nr 10/2012 w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie zawarte w dniu 29.11.2012 r., pomiędzy Powiatem Włocławskim a Powiatem Rypińskim.Aby [...]

Porozumienie Nr 3/2012 w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie zawarte w dniu 09.08.2012 r., pomiędzy Powiatem Włocławskim a Powiatem Wąbrzeskim

Porozumienie Nr 3/2012 w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie zawarte w dniu 09.08.2012 r., pomiędzy Powiatem Włocławskim a Powiatem Wąbrzeskim.Aby [...]

Porozumienie Nr 7/2012 w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie zawarte w dniu 25.07.2012 r., pomiędzy Powiatem Włocławskim a Gminą Miastem Włocławek

Porozumienie Nr 7/2012 w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie zawarte w dniu 25.07.2012 r., pomiędzy Powiatem Włocławskim a Gminą Miastem [...]

Porozumienie Nr 6/2012 w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie zawarte w dniu 25.07.2012 r., pomiędzy Powiatem Włocławskim a Gminą Miastem Włocławek.

Porozumienie Nr 6/2012 w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie zawarte w dniu 25.07.2012 r., pomiędzy Powiatem Włocławskim a Gminą Miastem [...]

Porozumienie Nr 5/2012 w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie zawarte w dniu 25.07.2012 r., pomiędzy Powiatem Włocławskim a Gminą Miastem Włocławek.

Porozumienie Nr 5/2012 w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie zawarte w dniu 25.07.2012 r., pomiędzy Powiatem Włocławskim a Gminą Miastem [...]

Porozumienie Nr 4/2012 w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie zawarte w dniu 25.07.2012 r., pomiędzy Powiatem Włocławskim a Gminą Miastem Włocławek

Porozumienie Nr 4/2012 w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie zawarte w dniu 25.07.2012 r., pomiędzy Powiatem Włocławskim a Gminą Miastem Włocławek.Aby [...]

Porozumienie Nr 2/2012 w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie zawarte w dniu 25.07.2012, pomiędzy Powiatem Włocławskim a Miastem Sosnowiec

Porozumienie Nr 2/2012 w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie zawarte w dniu 25.07.2012, pomiędzy Powiatem Włocławskim a Miastem Sosnowiec.Aby [...]

Porozumienie Nr 1/2012 w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie zawarte w dniu 25.07.2012, pomiędzy Powiatem Włocławskim a Miastem Sosnowiec

Porozumienie Nr 1/2012 w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie zawarte w dniu 25.07.2012, pomiędzy Powiatem Włocławskim a Miastem Sosnowiec.Aby zapoznać [...]

Porozumienie Nr 9/2012 w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie zawarte w dniu 09.07.2012 r., pomiędzy Powiatem Włocławskim a Powiatem Kutnowskim.

Porozumienie Nr 9/2012 w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie zawarte w dniu 09.07.2012 r., pomiędzy Powiatem Włocławskim a Powiatem Kutnowskim.Aby [...]

Porozumienie Nr 8/2012 w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie zawarte w dniu 09.07.2012 r., pomiędzy Powiatem Włocławskim a Powiatem Kutnowskim.

Porozumienie Nr 8/2012 w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie zawarte w dniu 09.07.2012 r., pomiędzy Powiatem Włocławskim a Powiatem Kutnowskim.Aby [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij