2007

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Porozumienie nr EST.I.0116-POR-74/2007 zawarte w dniu 06.12.2007 r. w sprawie przyznania stypeniów uczniom z powiatu włoclawskiego

Porozumienie nr EST.I.0116-POR-74/2007 w sprawie przyznania stypendiów dla uczbniów dziennych liceów i techników Porozumienie zawarte w dniu 6 grudnia 2007 r. pomiędzy Województwem KujawskoPomorskim reprezentowanym przez Wicemarszałka [...]

Porozumienie zawarte w dniu 03.12.2007 r. w sprawie badania dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz z autyzmem z powiatu włocławskiego.

Porozumienie W dniu 3 grudnia 2007r. pomiędzy Gminą Miasto Włocławek reprezentowaną przez: Pana Andrzeja Pałuckiego – Prezydenta Miasta Włocławek przy udziale Skarbnika Miasta Włocławek Pani Janiny [...]

Porozumienie zawarte w dniu 26.11.2007r., w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. „zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2007-2008” na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska.

Porozumienie zawarte w dniu 26.11.2007r. w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. „zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2007-2008”, pomiędzy: 1. Powiatem [...]

Porozumienie nr 43/07 z dnia 26.11.2007 r. zawarte pomiędzy Powiatem Włocławskim a Technikum Agrobiznesu w Zespole Szkół w Kowalu w sprawie dotacji na zakup pomocy dydaktycznych.

Porozumienie nr 43/07 zawarte w dniu 26 listopada 2007 roku we Włocławku, pomiędzy: 1. Powiatem Włocławskim, zwanym dalej „Jednostką samorządu terytorialnego”, reprezentowanym przez: 1) Pana [...]

Porozumienie nr 38/07 z dnia 26.11.2007 r. zawarte pomiędzy Powiatem Włocławskim a Technikum Agrobiznesu w Zespole Szkół w Kowalu w sprawie dotacji na zakup pomocy dydaktycznych.

Porozumienie nr 38/07 zawarte w dniu 26 listopada 2007 roku we Włocławku, pomiędzy: 1. Powiatem Włocławskim, zwanym dalej „Jednostką samorządu terytorialnego”, reprezentowanym przez: 1) Pana [...]

Porozumienie nr 37/07 z dnia 26.11.2007 r. zawarte pomiędzy Powiatem Włocławskim a Technikum Agrobiznesu w Zespole Szkół w Kowalu w sprawie dotacji na zakup pomocy dydaktycznych.

Porozumienie nr 37/07 zawarte w dniu 26 listopada 2007 roku we Włocławku, pomiędzy: 1.Powiatem Włocławskim, zwanym dalej „Jednostką samorządu terytorialnego”, reprezentowanym przez: 1) Pana [...]

Porozumienie nr 36/07 z dnia 26.11.2007 r. zawarte pomiędzy Powiatem Włocławskim a Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego w Zespole Szkół w Kowalu w sprawie dotacji na zakup pomocy dydaktycznych.

Porozumienie nr 36/07 zawarte w dniu 26 listopada 2007 roku we Włocławku, pomiędzy: 1. Powiatem Włocławskim, zwanym dalej „Jednostką samorządu terytorialnego”, reprezentowanym przez: 1) Pana Jana Ambrożewicza - [...]

Porozumienie nr 35/07 z dnia 26.11.2007 r. zawarte pomiędzy Powiatem Włocławskim a Zasadniczą Szkołą Zawodową w Zespole Szkół w Kowalu w sprawie dotacji na zakup pomocy dydaktycznych.

Porozumienie nr 35/07 zawarte w dniu 26 listopada 2007 roku we Włocławku, pomiędzy: 1. Powiatem Włocławskim, zwanym dalej „Jednostką samorządu terytorialnego”, reprezentowanym przez: 1) Pana [...]

Porozumienie nr 34/07 z dnia 26.11.2007 r. zawarte pomiędzy Powiatem Włocławskim a Zasadniczą Szkołą Zawodową w Zespole Szkół w Kowalu w sprawie dotacji na zakup pomocy dydaktycznych.

Porozumienie nr 34/07 zawarte w dniu 26 listopada 2007 roku we Włocławku, pomiędzy: 1. Powiatem Włocławskim, zwanym dalej „Jednostką samorządu terytorialnego”, reprezentowanym przez: 1) Pana Jana Ambrożewicza [...]

Porozumienie nr 33/07 z dnia 26.11.2007 r. zawarte pomiędzy Powiatem Włocławskim a Zespołem Szkół i RCKU Stary Brześć w sprawie dotacji na zakup pomocy dydaktycznych.

Porozumienie nr 33/07 zawarte w dniu 26 listopada 2007 roku we Włocławku, pomiędzy: 1. Powiatem Włocławskim, zwanym dalej „Jednostką samorządu terytorialnego”, reprezentowanym przez: 1) Pana Jana Ambrożewicza [...]

Porozumienie nr 32/07 z dnia 26.11.2007 r. zawarte pomiędzy Powiatem Włocławskim a Zespołem Szkół i RCKU Stary Brześć w sprawie dotacji na zakup pomocy dydaktycznych.

Porozumienie nr 32/07 zawarte w dniu 26 listopada 2007 roku we Włocławku, pomiędzy: 1. Powiatem Włocławskim, zwanym dalej „Jednostką samorządu terytorialnego”, reprezentowanym przez: 1) Pana Jana Ambrożewicza - [...]

Porozumienie nr 42/07 z dnia 23.11.2007 r. zawarte pomiędzy Powiatem Włocławskim a Technikum Agrobiznesu w Zespole Szkół w Lubrańcu - Marysinie w sprawie dotacji na zakup pomocy dydaktycznych.

Porozumienie nr 42/07 zawarte w dniu 23 listopada 2007 roku we Włocławku, pomiędzy: 1. Powiatem Włocławskim, zwanym dalej „Jednostką samorządu terytorialnego”, reprezentowanym przez: 1) Pana [...]

Porozumienie nr 41/07 z dnia 23.11.2007 r. zawarte pomiędzy Powiatem Włocławskim a Zespołem Szkół w Chodczu w sprawie dotacji na zakup pomocy dydaktycznych.

Porozumienie nr 41/07 zawarte w dniu 23 listopada 2007 roku we Włocławku, pomiędzy: 1. Powiatem Włocławskim, zwanym dalej „Jednostką samorządu terytorialnego”, reprezentowanym przez: 1) Pana [...]

Porozumienie nr 40/07 z dnia 23.11.2007 r. zawarte pomiędzy Powiatem Włocławskim a Zespołem Szkół w Chodczu w sprawie dotacji na zakup pomocy dydaktycznych.

Porozumienie nr 40/07 zawarte w dniu 23 listopada 2007 roku we Włocławku, pomiędzy: 1. Powiatem Włocławskim, zwanym dalej „Jednostką samorządu terytorialnego”, reprezentowanym przez: 1) Pana [...]

Porozumienie nr 39/07 z dnia 23.11.2007 r. zawarte pomiędzy Powiatem Włocławskim a Zespołem Szkół w Izbicy Kujawskiej w sprawie dotacji na zakup pomocy dydaktycznych.

Porozumienie nr 39/07 zawarte w dniu 23 listopada 2007 roku we Włocławku, pomiędzy: 1. Powiatem Włocławskim, zwanym dalej „Jednostką samorządu terytorialnego”, reprezentowanym przez: 1) Pana [...]

Porozumienie zawarte w dniu 19.11.2007r., w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. „zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2007-2008” na terenie Miasta i Gminy Lubień Kujawski.

Porozumienie zawarte w dniu 19.11.2007r., w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. „zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2007-2008”, pomiędzy: 1. Powiatem [...]

Porozumienie zawarte w dniu 19.11.2007r., w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. „zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2007-2008” na terenie Gminy Kowal.

Porozumienie zawarte w dniu 19.11.2007r., w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. „zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2007-2008”, pomiędzy: 1. Powiatem [...]

Porozumienie zawarte w dniu 19.11.2007r., w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. „zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2007-2008” na terenie Miasta i Gminy Chodecz.

Porozumienie zawarte w dniu 19.11.2007r., w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. „zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2007-2008”, pomiędzy: 1. Powiatem Włocławskim, [...]

Porozumienie zawarte w dniu 19.11.2007r., w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. „zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2007-2008” na terenie Gminy Baruchowo.

Porozumienie zawarte w dniu 19.11.2007r., w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. „zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2007-2008”, pomiędzy: 1. Powiatem [...]

Porozumienie zawarte w dniu 13.11.2007r., w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. „zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2007-2008” na terenie Miasta Kowal.

Porozumienie zawarte w dniu 13.11.2007r., w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. „zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2007-2008”, pomiędzy: 1. Powiatem [...]

Porozumienie zawarte w dniu 13.11.2007r., w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. „zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2007-2008” na terenie Gminy Lubanie.

Porozumienie zawarte w dniu 13.11.2007r., w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. „zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2007-2008”, pomiędzy: 1. Powiatem Włocławskim, [...]

Porozumienie zawarte w dniu 13.11.2007r., w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. „zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2007-2008” na terenie Gminy Boniewo.

Porozumienie zawarte w dniu 13.11.2007r., w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. „zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2007-2008”, pomiędzy: 1. Powiatem [...]

Porozumienie zawarte w dniu 12.11.2007r., w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. „zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2007-2008” na terenie Gminy Fabianki.

Porozumienie zawarte w dniu 12.11.2007r., w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. „zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2007-2008”, pomiędzy: 1. Powiatem [...]

Porozumienie zawarte w dniu 02.11.2007r., w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. „zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2007-2008” na terenie Miasta i Gminy Lubraniec.

Porozumienie zawarte w dniu 02.11.2007r., w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. „zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2007-2008”, pomiędzy: 1. Powiatem [...]

Porozumienie zawarte w dniu 26.10.2007 r., w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2904C Szpetal Górny -Włocławek wraz z odwodnieniem pasa drogowego, - II etap - dł. 82

Porozumienie zawarte w dniu 26.10.2007 r., w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2904C Szpetal Górny -Włocławek wraz z odwodnieniem pasa drogowego, - II [...]

Aneks do porozumienia z dnia 22.10.2007 r. w sprawie określenia zasad wsparcia finansowego Powiatu Włocławskiego na modernizację Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu.

Aneks z dnia 22 października 2007 r. do porozumienia z dnia 28 maja 2007 r. zawartego pomiędzy Powiatem Włocławskim a Gminą i Miastem Lubraniec w sprawie określenia zasad wsparcia finansowego Powiatu Włocławskiego w [...]

Porozumienie nr 21/07 zawarte w dniu 05.09.2007r., w sprawie realizacji i finansowania zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2938 Chodecz - gr. woj. - Dąbrowice - ul. Warszawska w m. Chodecz na odcinku 900 mb" .

Porozumienie nr 21/07 zawarte w dniu 05.09.2007r., w sprawie realizacji i finansowania zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2938 Chodecz - gr. woj. - Dąbrowice - ul. Warszawska w m. Chodecz na odcinku 900 mb" pomiędzy: 1. Powiatem [...]

Aneks nr 1/07 do porozumienia z dnia 01.06.2005r. w sprawie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Włocławek wysokości wydatków ponoszonych na ich utrzymanie.

Aneks nr 1/07 do porozumienia z dnia 01.06.2005r. w sprawie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Włocławek i wysokości wydatków ponoszonych na ich utrzymanie zawarty w dniu [...]

Porozumienie nr 3/07 zawarte w dniu 13.07.2007 r. w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej.

Porozumienie nr 3/07 w sprawie umieszczenia dziecka ************* w rodzinie zastępczej i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie zawarte w dniu 13.07.2007r. pomiędzy: Powiatem Włocławskim reprezentowanym przez: 1. Jana [...]

Aneks nr 1/07 do porozumienia z dnia 03 marca 2005 r. w sprawie określenia warunków i sposobu przekazywania środków finansowych na wydatki związane z utrzymaniem wychowanków pochodzących z terenu Miasta Włocławka.

Aneks nr 1/07 do porozumienia z dnia 03 marca 2005 r. w sprawie określenia warunków i sposobu przekazywania środków finansowych na wydatki związane z utrzymaniem wychowanków pochodzących z terenu Miasta Włocławka umieszczanych [...]

Aneks nr 1/07 do porozumienia z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie określenia warunków i sposobu przekazywania środków finansowych na wydatki związane z utrzymaniem wychowanków pochodzących z terenu Miasta Bydgoszczy.

Aneks nr 1/07 do porozumienia z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie określenia warunków i sposobu przekazywania środków finansowych na wydatki związane z utrzymaniem wychowanków pochodzących z terenu Miasta Bydgoszczy umieszczanych [...]

Porozumienie z dnia 02.07.2007 r. w sprawie określenia warunków i sposobu przekazywania środków finansowych na wydatki związane z utrzymaniem wychowanków pochodzących z terenu Powiatu Sierpeckiego.

Porozumienie z dnia 02.07.2007r. w sprawie określenia warunków i sposobu przekazywania środków finansowych na wydatki związane z utrzymaniem wychowanków pochodzących z terenu Powiatu Sierpeckiego umieszczanych w [...]

Aneks nr 1/07 do porozumienia z dnia 08 marca 2006 r. w sprawie określenia warunków i sposobu przekazywania środków finansowych na wydatki związane z utrzymaniem wychowanków pochodzących z terenu Powiatu Radziejowskiego.

Aneks nr 1/07 do porozumienia z dnia 08 marca 2006 r. w sprawie określenia warunków i sposobu przekazywania środków finansowych na wydatki związane z utrzymaniem wychowanków pochodzących z terenu Powiatu Radziejowskiego umieszczanych [...]

Aneks nr 1/07 do porozumienia z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie określenia warunków i sposobu przekazywania środków finansowych na wydatki związane z utrzymaniem wychowanków pochodzących z terenu Powiatu Rypińskiego.

Aneks nr 1/07 do porozumienia z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie określenia warunków i sposobu przekazywania środków finansowych na wydatki związane z utrzymaniem wychowanków pochodzących z terenu Powiatu Rypińskiego umieszczanych [...]

Aneks nr 1/07 do porozumienia Nr 17/06 z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia warunków i sposobu przekazywania środków finansowych na wydatki związane z utrzymaniem wychowanków pochodzących z terenu Miasta Gdańska.

Aneks nr 1/07 do porozumienia Nr 17/06 z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia warunków i sposobu przekazywania środków finansowych na wydatki związane z utrzymaniem wychowanków pochodzących z terenu Miasta Gdańska [...]

aneks nr 1/07 do porozumienia z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie określenia warunków i sposobu przekazywania środków finansowych na wydatki związane z utrzymaniem wychowanków pochodzących z terenu Powiatu Lipnowskiego.

Aneks nr 1/07 do porozumienia z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie określenia warunków i sposobu przekazywania środków finansowych na wydatki związane z utrzymaniem wychowanków pochodzących z terenu Powiatu Lipnowskiego umieszczanych [...]

Aneks nr 1/0z do porozumienia z dnia 02 czerwca 2005 r. w sprawie określenia warunków i sposobu przekazywania środków finansowych na wydatki związane z utrzymaniem wychowanków pochodzących z terenu Powiatu Chełmińskiego.

Aneks nr 1/07 do porozumienia z dnia 02 czerwca 2005 r. w sprawie określenia warunków i sposobu przekazywania środków finansowych na wydatki związane z utrzymaniem wychowanków pochodzących z terenu Powiatu Chełmińskiego [...]

Aneks nr 1/07 do porozumienia z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia warunków i sposobu przekazywania środków finansowych na wydatki związane z utrzymaniem wychowanków pochodzących z terenu Powiatu Aleksandrowskiego.

Aneks nr 1/07 do porozumienia z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia warunków i sposobu przekazywania środków finansowych na wydatki związane z utrzymaniem wychowanków pochodzących z terenu Powiatu Aleksandrowskiego [...]

Porozumienie zawarte w Lubrańcu w niu 28.05.2007 r. w sprawie zasad wsparcia finansowego Powiatu Włocławskiego w przeprowadzeniu modernizacji siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu.

Porozumienie zawarte w Lubrańcu dnia 28 maja 2007 roku pomiędzy: 1) Powiatem Włocławskim, w którego imieniu działa Zarząd Powiatu we Włocławku reprezentowanym przez: Starostę Włocławskiego - [...]

Aneks nr 1/07 do porozumienia z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie określenia warunków i sposobu przekazywania środków finansowych na wydatki związane z utrzymaniem wychowanków pochodzących z terenu Powiatu Tucholskiego.

Aneks nr 1/07 do porozumienia z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie określenia warunków i sposobu przekazywania środków finansowych na wydatki związane z utrzymaniem wychowanków pochodzących z terenu Powiatu Tucholskiego umieszczanych [...]

Aneks nr 1/07 do porozumienia z dnia 03 marca 2005 r. w sprawie określenia warunków i sposobu przekazywania środków finansowych na wydatki związane z utrzymaniem wychowanków pochodzących z terenu Powiatu Sępoleńskiego.

Aneks nr 1/07 do porozumienia z dnia 03 marca 2005 r. w sprawie określenia warunków i sposobu przekazywania środków finansowych na wydatki związane z utrzymaniem wychowanków pochodzących z terenu Powiatu Sępoleńskiego umieszczanych [...]

Porozumienie (DON or. 761-131/07) zawarte w Warszawie w dniu 15 maja 2007r w sprawie przekazaniu szkół Ministrstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Porozumienie (DON or. 761-131/07) zawarte w Warszawie w dniu 15 maja 2007r., pomiędzy: Powiatem Włocławskim, zwanym dalej „Przekazującym”, reprezentowanym przez: 1) Jana Ambrożewicza - Starostę Włocławskiego, 2) [...]

Porozumienie (DON or. 761-117/07) zawarte w Warszawie w dniu 15 maja 2007r w sprawie przekazaniu szkół Ministrstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Porozumienie (DON or. 761-117/07) zawarte w Warszawie w dniu 15 maja 2007r., pomiędzy: Powiatem Włocławskim, zwanym dalej „Przekazującym”, reprezentowanym przez: 1) Jana Ambrożewicza - Starostę Włocławskiego, 2) [...]

Porozumienie zawarte w dniu 12.04.2007 r. w sprawie umieszczenia małoletniej z terenu Powiatu Włocławskiego na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój

Porozumienie zawarte w dniu 12.04.2007r. pomiędzy: Miastem Jastrzębie Zdrój z siedzibą : 44-335 Jastrzębie Zdrój, AL Piłsudskiego 60, reprezentowanym przez: 1. Franciszek Piksa - I Zastępca Prezydenta Miasta [...]

Porozumienie zawarte w dniu 26.01.2007 r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych

Porozumienie w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku zawarte w dniu [...]

Aneks nr 1/07 do porozumienia nr EK.I.0116-POR-134/2006 z dnia 07.11.2006 r. w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników

Aneks nr 1/2007 do porozumienia nr EK.I.0116-POR-134/2006 z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników zawartego pomiędzy: Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem [...]

Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy nr 19/06 w sprawie określenia zasad przekazania oraz trybu rozliczenia dotacji celowej.

Porozumienie nr 1/07 zawarte w dniu 11 stycznia 2007r. we Włocławku, między : 1. Powiatem Włocławskim, w którego imieniu działa Zarząd Powiatu we Włocławku reprezentowany przez: Starostę Włocławskiego - Jana [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij