2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Porozumienie zawarte w dniu 02.06.2005 r. w sprawie określenia warunków i sposobu przekazywania środków finansowych na wydatki związane z utrzymaniem wychowanków pochodzących z terenu Powiatu Chełmińskiego umieszczanych w placówkach opiekuńczo

Porozumienie z dnia 2.06.2005r. w sprawie określenia warunków i sposobu przekazywania środków finansowych na wydatki związane z utrzymaniem wychowanków pochodzących z terenu Powiatu Chełmińskiego umieszczanych w placówkach opiekuńczo -–wychowawczych na terenie Powiatu Włocławskiego zawarty pomiędzy:
1. Powiatem Włocławskim reprezentowanym  przez:
Pana Piotra Stannego - Starostę
Pana Ryszarda Machnowskiego - Wicestarostę
i
2. Powiatem Chełmińskim reprezentowanym przez:
Pana Wojciecha  Bińczyka - Starostę
Pana  Zdzisława Gomańskiego - Wicestarostę
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Pani Janiny Siemiątkowskiej.
Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.):

§ 1. 1. Przedmiotem porozumienia są warunki i sposób przekazywania środków finansowych na wydatki związane z utrzymaniem wychowanków pochodzących z terenu Powiatu Chełmińskiego umieszczanych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Włocławskiego zgodnie z postanowieniami art. 86 ust.1 ustawy o pomocy społecznej  lub § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005r. w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych (Dz. U. Nr 37, poz. 331).
2.Szczegółowy wykaz placówek opiekuńczo –wychowawczych, o których mowa w ust. 1  zawiera załącznik nr 1 do porozumienia.
3.Szczegółową listę wychowanków, o których mowa w ust. 1 wraz z ich danymi osobowymi zawiera załącznik nr 2 do niniejszego porozumienia.

§ 2. 1. Podmiotem prowadzącym Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim oraz Pogotowie Opiekuńcze w Brzeziu jest Powiat Włocławski.
2.Zobowiązanym do przekazywania środków finansowych na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, o których mowa w § 1 ust. 1 jest Powiat Chełmiński.

§ 3. 1. Podstawą rozliczenia umawiających się stron z tytułu wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo – wychowawczej jest wysokość średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego na dany rok.
2. Do czasu ogłoszenia wysokości kosztu, o którym mowa w ust. 1 podstawą do rozliczenia się umawiających się stron jest wysokość średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka, określonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego za rok poprzedni, Różnica powstała w wyniku przesunięcia terminu opublikowania kosztu, o którym mowa w ust. 1 przekazana zostanie niezwłocznie w trybie określonym w § 4 porozumienia.
3. Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w poszczególnych placówkach opiekuńczo – wychowawczych na dany rok określony jest w załączniku nr 3 do porozumienia.
4. O średnim miesięcznym koszcie utrzymania dziecka w poszczególnych placówkach opiekuńczo – wychowawczych na każdy rok informuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku co będzie stanowić aktualizację załącznika nr 3 do porozumienia.

§ 4. 1. Powiat Chełmiński zobowiązuje się do przekazywania Powiatowi Włocławskiemu co miesiąc środków  finansowych  z tytułu wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, w kwocie stanowiącej iloczyn dzieci wskazanych w załączniku nr 2 do porozumienia i średnio miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce, ustalonego zgodnie z § 3 porozumienia.
2. Przekazywanie środków finansowych ustalonych w sposób i na warunkach określonych w ust. 1 następować będzie  w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Powiat Chełmiński informacji Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku o liczbie dzieci i ilości dni ich pobytu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Włocławski na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego we Włocławku BOŚ S.A. nr  87 1540 1069 2001 8714 1673 0004.
3. W razie niedotrzymania przez Powiat Chełmiński ustalonego w ust. 2 terminu przekazywania środków finansowych z tytułu wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej Powiatowi Włocławskiemu przysługuje prawo żądania odsetek ustawowych za czas opóźnienia.
4. Każdorazowa zmiana ilości dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych spowoduje aktualizację załącznika nr 2 do porozumienia dokonywaną przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku.

§ 5. Porozumienie zostało sporządzone w  czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 6.  Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005r. 


Wytworzył: Starosta Włocławski (2 czerwca 2005)
Opublikował: Bogdan Nowicki (15 czerwca 2005, 13:12:34)

Ostatnia zmiana: Bogdan Nowicki (15 czerwca 2005, 13:26:18)
Zmieniono: zmieniono katalog

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1498

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij