2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Aneks nr 1/2005 do porozumienia z dnia 03.03.2005 r. zawarty w dniu 03.06.2005 r. w sprawie określenia warunków i sposobu przekazywania środków finansowych na wydatki związane z utrzymaniem wychowanków pochodzących z terenu Powiatu Sępoleńskiego

Aneks nr 1/2005 do porozumienia z dnia 03 marca 2005 r. w sprawie określenia warunków i sposobu przekazywania środków finansowych na wydatki związane z utrzymaniem wychowanków pochodzących z terenu Powiatu Sępoleńskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Włocławskiego zawarty w dniu 03.06.2005r. pomiędzy:
1. Powiatem Włocławskim reprezentowanym przez:
Pana Piotra Stannego - Starostę
Pana Ryszarda Machnowskiego - Wicestarostę
i
2. Powiatem Sępoleńskim reprezentowanym przez:
Pana Stanisława Drozdowskiego - Starostę
Pana Jana Spirkę - Wicestarostę
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Pani Anny Hajduk – Kowalczyk
§ 1. W przywołanym wyżej porozumieniu wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Przedmiotem porozumienia są warunki i sposób przekazywania środków finansowych na wydatki związane z utrzymaniem wychowanków pochodzących z terenu Powiatu Sępoleńskiego umieszczanych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Włocławskiego zgodnie z postanowieniami art. 86 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej lub § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz. U. Nr 37, poz.331).”,
2) w § 3:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w poszczególnych placówkach opiekuńczo – wychowawczych na dany rok określony jest w załączniku nr 3 do porozumienia.”,
b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. O średnim miesięcznym koszcie utrzymania dziecka w poszczególnych placówkach opiekuńczo – wychowawczych na dany rok Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku, co stanowić będzie aktualizację załącznika nr 3 do porozumienia.”,
3) w § 4 ust. 2 i 4  otrzymują brzmienie:
„2. Przekazywanie środków finansowych ustalonych w sposób i na warunkach określonych w ust. 1 następować będzie w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Powiat Sępoleński informacji Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku o liczbie dzieci i ilości dni ich pobytu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Włocławski na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego we Włocławku BOŚ S.A. nr 87 1540 1069 2001 8714 1673 0004.
4. Każdorazowa zmiana ilości dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych spowoduje aktualizację załącznika nr 2 do porozumienia dokonywaną przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku.”.

§ 2. Pozostałe warunki porozumienia nie ulegają zmianie.

§ 3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.


Wytworzył: Starosta Włocławski (3 czerwca 2005)
Opublikował: Bogdan Nowicki (10 czerwca 2005, 14:47:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1766

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij