Wydział Komunikacji

Wydział Komunikacji
ul. Cyganka, 28
87 - 800 Włocławek

e-mail: starostwo@powiat.wloclawski.pl
pok. nr 1, 6, 7, 9, 10, 12

Naczelnik Wydziału - Krystyna Ewa Sikorska
tel. 54 230-46-23

tel. 54 230-46-25, 54 230-46-26 (rejestracja)
tel. 54 230-46-31 (prawa jazdy)
tel. 54 230-46-32 (zmiany w dowodach rejestracyjnych)Wydział Komunikacji realizuje zadania w zakresie rejestracji pojazdów, wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, wydawaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego, sprawowania nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, ośrodkami szkolenia kierowców, transportu zbiorowego oraz innych należących do właściwości starosty i organów powiatu w świetle ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustawy o transporcie drogowym i ustawy Prawo przewozowe.

Do podstawowego zakresu zadań wydziału należy w szczególności:
1) prowadzenie rejestracji pojazdów, wydawanie dowodów i tablic rejestracyjnych;
2) dokonywanie wpisów w karcie pojazdu o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz zmian danych w dowodzie rejestracyjnym;
3) kierowanie pojazdów do dodatkowego badania technicznego w sytuacjach przewidzianych w przepisach prawa;
4) prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji zawodowej kierowcy wykonujący przewóz drogowy;
5) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o kontrolnym sprawdzaniu kwalifikacji do kierowania pojazdem;
6) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o kierowaniu na badania lekarskie kierującego pojazdem w przypadku nasuwających zastrzeżeń co do stanu zdrowia;
7) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy;
8) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie;
9) prowadzenie spraw związanych z wprowadzaniem zakazu pędzenia zwierząt na drogach;
10) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem międzynarodowych praw jazdy;
11) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami (praw jazdy, oraz pozwoleń na kierowanie tramwajami);
12) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem kart pojazdów dla pojazdów sprowadzanych z zagranicy i tam zarejestrowanych;
13) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem upoważnień do przeprowadzania badań technicznych dla stacji kontroli pojazdów;
14) przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów;
15) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych;
16) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń dla jednostek prowadzących szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami;
17) dokonywanie wpisów do ewidencji instruktorów oraz wydawania legitymacji instruktorów,
18) sprawowanie nadzoru w zakresie zgodności prowadzenia szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem lub pojazdami silnikowymi, kursu dla kandydatów na instruktorów i kandydatów na wykładowców oraz dla instruktorów i wykładowców, z wymaganiami określonymi w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
19) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań powiatu w zakresie organizowania transportu zbiorowego, w szczególności:
a) planowanie rozwoju publicznego transportu, a w tym opracowywanie uchwał organów powiatu w sprawie uchwalenie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego,
b) podejmowanie działań zmierzających do realizacji istniejącego planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego albo do aktualizacji tego planu,
c) organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym na obszarze powiatu zgodnie z planem, o którym mowa w pkt. 19 lit. a;
20) prowadzenie spraw związanych z koordynacją rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym w zależności od przebiegu linii komunikacyjnej;
21) prowadzenie spraw związanych z ograniczaniem obowiązku przewozu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa, bądź w wypadku klęski żywiołowej,
22) prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem zgody i określanie warunków ograniczania obowiązków przewozu przez przewoźnika;
23) prowadzenie spraw związanych z nakładaniem na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego, gdy jest niezbędne z uwagi na obronność lub bezpieczeństwo państwa, bądź w wypadku klęski żywiołowej;
24) prowadzenie spraw związanych z określaniem przepisów porządkowych dotyczących  przewozu osób i bagażu poszczególnymi rodzajami środków transportu;
25) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem przepisów porządkowych w zakresie koordynacji rozkładów jazdy;
26) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na krajowy zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami w skali powiatu lub powiatu sąsiadującego z powiatem właściwym dla siedziby przedsiębiorcy;
27) prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem zezwoleń na prowadzenie regularnych przewozów na linii komunikacyjnej obejmującej powiaty lub województwa sąsiadujące;
28) prowadzenie spraw związanych z powierzaniem dokonania kontroli działalności gospodarczej posiadacza zezwolenia innemu organowi państwowemu;
29) prowadzenie spraw związanych z wzywaniem przedsiębiorcy prowadzącego działalność transportową do usunięcia braków formalnych;
30) prowadzenie spraw związanych z zobowiązywaniem posiadacza zezwolenia do przedstawienia w wyznaczonym terminie dokumentów potwierdzających, że spełnia on warunki do prowadzenia zarobkowego przewozu osób określone w ustawie o transporcie oraz w  zezwoleniu;
31) prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem wniosków o likwidacji linii kolejowej na której zawieszono przewozy;
32) prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem projektu likwidacji linii kolejowych lub ich części przez sejmiki samorządowe województwa i rady powiatów, na obszarze na którym przebiega ta linia, zaś w przypadku odcinka linii kolejowej przebiegającej wyłącznie na terenie jednego powiatu – przez radę tego powiatu;
33) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń oraz wypisu z zaświadczenia w krajowym transporcie drogowym na przewozy własne dla przedsiębiorców, których siedziba znajduje się na terenie powiatu;
34) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego;
35) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przez starostę zadań w zakresie organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych i powiatowych;
36) prowadzenie spraw związanych z usuwaniem pojazdów i przechowywaniem pojazdów oraz ustaleniem opłat;
37) wykonywanie innych zadań określonych w regulaminie oraz wynikających dla wydziału z zarządzeń i decyzji starosty.

Wytworzył: Rada Powiatu (23 marca 2007)
Opublikował: (30 czerwca 2003, 08:23:01)

Ostatnia zmiana: Emilia Kordylewska (1 lutego 2019, 12:28:28)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 26298

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij