2009

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
2016 | 2017 | 2018 | 2019

Zarządzenie nr 46/09 Starosty Włocławskiego z dnia 23.12.2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę nowych tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego we Wło

Zarządzenie nr 46/09 Starosty Włocławskiego z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na bieżącą dostawę nowych tablic [...]

Zarządzenie nr 45/09 Starosty Włocławskiego z dnia 16.12.2009 r. w sprawie powołania komisji odbiorczej.

Zarządzenie nr 45/09 Starosty Włocławskiego z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie powołania komisji odbiorczej Na podstawie § 48 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku zarządza się, co następuje:   § [...]

Zarządzenie nr 44/09 Starosty Włocławskiego z dnia 09.12.2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ustalenie i regulację stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa...

Zarządzenie nr 44/09 Starosty Włocławskiego z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na ustalenie i regulację stanu prawnego [...]

Zarządzenie nr 43/09 Starosty Włocławskiego z dnia 09.12.2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie 22 tablic interaktywnych...

Zarządzenie nr 43/09 Starosty Włocławskiego z dnia 09 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie 22 tablic [...]

Zarządzenie nr 42/09 Starosty Włocławskiego z dnia 30.11.2009 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Zarządzenie nr 42/09 Starosty Włocławskiego z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym we Włocławku. Na podstawie  art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z [...]

Zarządzenie nr 41/09 Starosty Włocławskiego z dnia 18.11.2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na ochronę osób i mienia Starostwa Powiatowego we Włocławku.

Zarządzenie nr 41/09 Starosty Włocławskiego z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania  w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na ochronę osób i mienia [...]

Zarządzenie nr 40/09 Starosty Włocławskiego z dnia 12.11.2009 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Zarządzenie nr 40/09. Starosty Włocławskiego z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym we Włocławku   Na podstawie art.4 ust.3 oraz art.26 ustawy z dnia 29 września 1994r. [...]

Zarządzenie nr 39/09 Starosty Włocławskiego z dnia 04.11.2009 r. w sprawie powołania Biura Zarządzania Projektem ds. realizacji projektu pn. „Równe szanse dla młodych mieszkańców Powiatu Włocławskiego”

Zarządzenie Nr 39/09 Starosty Włocławskiego z dnia 04 listopada 2009 r. w sprawie powołania Biura Zarządzania Projektem ds. realizacji projektu pn. „Równe szanse dla młodych mieszkańców Powiatu Włocławskiego” w [...]

Zarządzenie nr 38/09 Starosty Włocławskiego z dnia 29.10.2009 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego w Starostwie Powiatowym we Włoc

Zarządzenie nr 38/09 Starosty Włocławskiego z dnia  29.10.2009r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego w [...]

Zarządzenie nr 37/09 Starosty Włocławskiego z dnia 25.09.2009 r. w sprawie zorganizowania przetargu, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie ewidencyjnym Cyprianka gmina Fabianki.

Zarządzenie nr 37/09 Starosty Włocławskiego z dnia 25 września  2009 roku w sprawie zorganizowania przetargu, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie ewidencyjnym [...]

Zarządzenie nr 36/09 Starosty Włocławskiego z dnia 15.09.2009 r. w sprawie ustalenia zakresu działań Starostwa Powiatowego we Włocławku w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju.

Zarządzenie nr 36/09 Starosty Włocławskiego z dnia 15 września  2009 r. w sprawie ustalenia zakresu działań Starostwa Powiatowego we Włocławku w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju Na podstawie § 3 ust. 1 zarządzenia [...]

Zarządzenie nr 35/09 Starosty Włocławskiego z dnia 28.08.2009 r. w sprawie powołania Biura Zarządzania Projektem ds. realizacji projektu pn. „Moja uniszkoła zawodowa”

Zarządzenie nr 35/09 Starosty Włocławskiego z dnia 28.08.2009r. w sprawie powołania Biura Zarządzania Projektem ds. realizacji projektu pn. „Moja uniszkoła zawodowa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego [...]

Zarządzenie nr 34/09 Starosty Włocławskiego z dnia 26.08.2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania na ustalenie i regulację stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa.

Zarządzenie nr 34/09 Starosty Włocławskiego z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ustalenie i regulację stanu prawnego [...]

Zarządzenie nr 33/09 Starosty Włocławskiego z dnia 19.08.2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem pomieszczeń w budy

Zarządzenie nr 33/09 Starosty Włocławskiego z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych [...]

Zarządzenie nr 32/09 Starosty Włocławskiego z dnia 07.08.2009 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Zarządzenie nr 32/09 Starosty Włocławskiego z dnia 7 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w Starostwie Powiatowym we Włocławku.Na podstawie art. 10 ust.1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy z dnia [...]

Zarządzenie nr 31/09 Starosty Włocławskiego z dnia 31.07.2009 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości dla Starostwa Powiatowego we Włocławku.

Zarządzenie nr 31/09 Starosty Włocławskiego z dnia 31 lipca 2009 roku w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości dla Starostwa Powiatowego we Włocławku.Na podstawie art. 4, art.10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o [...]

Zarządzenie nr 30/09 Starosty Włocławskiego z dnia 31.07.2009 r. zmieniające zarządzenie nr 38/05 Starosty Włocławskiego z dnia 01.09.2005 r. w sprawie określenia zasad refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracowników...

Zarządzenie nr 30/09 Starosty Włocławskiego z dnia 31 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie nr 38/05 Starosty Włocławskiego z dnia 01.09.2005 r. w sprawie określenia zasad refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok [...]

Zarządzenie nr 29/09 Starosty Włocławskiego z dnia 24.07.2009 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Brzeziu.

Zarządzenie nr 29/09 Starosty Włocławskiego dnia  24  lipca  2009 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – [...]

Zarządzenie nr 28 /09 Starosty Włocławskiego z dnia 17.07.2009 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. środowiska w Wydziale Środowiska Starostwa Powi

Zarządzenie nr 28 /09 Starosty Włocławskiego z dnia 17.07.2009 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. środowiska w Wydziale Środowiska [...]

Zarządzenie nr 27/09 z dnia 16 lipca 2009 r w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym we Włocławku

Zarządzenie nr 27/09 Starosty Włocławskiego z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym we Włocławku. Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy(Dz.U. z 1998r. Nr [...]

Zarządzenie nr 26/09 Starosty Włocławskiego z dnia 22.06.2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego we Włocławku.

Zarządzenie nr 26/09 Starosty Włocławskiego z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego we Włocławku.Na podstawie art. 104, art.104 ¹ - 104 ³ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 [...]

Zarządzenie nr 25/09 Starosty Włocławskiego z dnia 15.06.2009 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu.

Zarządzenie nr 25/09 Starosty Włocławskiego z dnia 15.06.2009 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu.Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z [...]

Zarządzenie nr 24/09 Starosty Włocławskiego z dnia 12.06.2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku oraz...

Zarządzenie nr 24/09 Starosty Włocławskiego z dnia 12 czerwca 2009 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku oraz członków Powiatowego Zespołu do [...]

Zarządzenie nr 23/09 Starosty Włocławskiego z dnia 12.06.2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie kompleksowych usług telekomunikacyjnych...

Zarządzenie nr 23/09 Starosty Włocławskiego z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie kompleksowych usług [...]

Zarządzenie nr 22/09 Starosty Włocławskiego z dnia 04.06.2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego we Włocławku.

Zarządzenie nr 22/09 Starosty Włocławskiego z dnia 04 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego we Włocławku.Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o [...]

Zarządzenie nr 21/09 Starosty Włocławskiego z dnia 01.06.2009 r. w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu partnerskiego pt. „Wdrożenie i certyfikacja Systemu zarządzania zgodnego z normą ISO w jednostkach samorządu...

Zarządzenie nr 21/09 Starosty Włocławskiego z dnia  1.06.2009 r. w sprawie powołania  zespołu ds.  realizacji projektu partnerskiego    pt. „Wdrożenie i certyfikacja Systemu zarządzania zgodnego z normą [...]

Zarządzenie nr 20/09 Starosty Włocławskiego z dnia 29.05.2009 r. w sprawie ochrony fizycznej Starostwa Powiatowego we Włocławku.

Zarządzenie nr 20/09 Starosty Włocławskiego z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie ochrony fizycznej Starostwa Powiatowego we Włocławku.Na podstawie § 48 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku zarządza się, co [...]

Zarządzenie nr 19/09 Starosty Włocławskiego z dnia 15.05.2009 r. w sprawie określenia stanowisk i rodzajów prac zleconych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych...

Zarządzenie nr 19/09 Starosty Włocławskiego z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie określenia stanowisk i rodzajów prac zleconych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych, oraz sposobu postępowania w celu zapewnienia [...]

Zarządzenie nr 18/09 Starosty Włocławskiego z dnia 05.05.2009 r. w sprawie zasad organizowania i przeprowadzania naboru kandydatów na stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Zarządzenie nr 18/09 Starosty Włocławskiego z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie zasad organizowania i przeprowadzania naboru kandydatów na stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym we [...]

Zarządzenie nr 17/09 Starosty Włocławskiego z dnia 04.05.2009 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowań konkursowych na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Zarządzenie nr 17/09 Starosty Włocławskiego z dnia 04.05.2009 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowań konkursowych na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym we Włocławku. Na podstawie z § 1 ust. 4 [...]

Zarządzenie nr 16/09 Starosty Włocławskiego z dnia 29.04.2009 r. w sprawie uchylenia zarządzeń

Zarządzenie nr 16/09 Starosty Włocławskiego z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie uchylenia zarządzeńNa podstawie § 48 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku zarządza się, co następuje:§ 1. Uchyla [...]

Zarządzenie nr 15/09 Starosty Włocławskiego z dnia 28.04.2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obsady Stałego Dyżuru w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Zarządzenie nr 15/09 Starosty Włocławskiego z dnia 28 kwietnia 2009 roku zmieniające zarządzenie Starosty Włocławskiego w sprawie powołania obsady Stałego Dyżuru w Starostwie Powiatowym we WłocławkuNa podstawie § 5 pkt 1 [...]

Zarządzenie nr 14/09 Starosty Włocławskiego z dnia 22.04.2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku oraz...

Zarządzenie nr 14/09 Starosty Włocławskiego z dnia 22 kwietnia 2009 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku oraz członków Powiatowego Zespołu do [...]

Zarządzenie nr 13/09 Starosty Włocławskiego z dnia 01.04.2009 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze geodety powiatowego, naczelnika wydziału Geodezji...

Zarządzenie nr 13/09 Starosty Włocławskiego z dnia 01 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze geodety powiatowego, naczelnika [...]

Zarządzenie nr 12/09 Starosty Włocławskiego z dnia 24.03.2009 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Starosty Włocławskiego w sprawie ustalenia organizacji prac związanych z wykonywaniem niektórych uchwał rady powiatu.

Zarządzenie nr 12/09 Starosty Włocławskiego z dnia 24 marca 2009r. w sprawie  uchylenia zarządzenia Starosty Włocławskiego w sprawie ustalenia organizacji prac związanych z wykonywaniem niektórych uchwał rady powiatu.Na podstawie [...]

Zarządzenie nr 11/09 Starosty Włocławskiego z dnia 17.03.2009 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli problemowej w jednostkach organizacyjnych powiatu włocławskiego w zakresie zużycia oleju opałowego w sezonie grzewczym 2008/

Zarządzenie nr 11/09 Starosty Włocławskiego z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli problemowej w jednostkach organizacyjnych powiatu  włocławskiego  w zakresie zużycia oleju [...]

Zarządzenie nr 10/09 Starosty Włocławskiego z dnia 09.03.2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Zarządzenie nr 10/09 Starosty Włocławskiego z dnia 09 marca 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.Na podstawie art. 86 ust. 7 i 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 [...]

Zarządzenie nr 9/09 Starosty Włocławskiego z dnia 09.03.2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej.

Zarządzenie Nr 9/09     Starosty Włocławskiego z dnia 09 marca 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej.Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 w [...]

Zarządzenie nr 8/09 Starosty Włocławskiego z dnia 04.03.2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie nr 8/09 Starosty Włocławskiego z dnia 4 marca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym we WłocławkuNa podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 04 marca 1994 roku [...]

Zarządzenie nr 7/09 Starosty Włocławskiego z dnia 02.03.2009 r. w sprawie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Starostwa Powiatowego we Włocławku.

Zarządzenie nr 7/09 Starosty Włocławskiego z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Starostwa Powiatowego we Włocławku.Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych [...]

Zarządzenie nr 6/09 Starosty Włocławskiego z dnia 16.02.2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie wyboru wydawcy czterech numerów gazety powiatowej w 2009 r.

Zarządzenie nr 6/09 Starosty Włocławskiego z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wydawcy czterech numerów [...]

Zarządzenie nr 5/09 Starosty Włocławskiego z dnia 12.02.2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Zarządzenie nr 5/09 Starosty Włocławskiego z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie Szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym we Włocławku.Na [...]

Zarządzenie nr 4/09 Starosty Włocławskiego nz dnia 29.01.2009 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli problemowej w jednostkach organizacyjnych powiatu włocławskiego w zakresie sprawdzenia gospodarki materiałowej.

Zarządzenie nr 4/09 Starosty Włocławskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli problemowej w jednostkach organizacyjnych powiatu  włocławskiego  w zakresie  sprawdzenia  [...]

Zarządzenie nr 3/09 Starosty Włocławskiego z dnia 29.01.2009 r. w sprawie powołania komisji do spraw kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz kontroli formalnej zaświadczeń lekarskich.

Zarządzenie nr 3/09 Starosty Włocławskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie powołania komisji do spraw kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz kontroli formalnej zaświadczeń lekarskich.Na podstawie art. [...]

Zarządzenie nr 2/09 Starosty Włocławskiego z dnia 26.01.2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu osobowego.

Zarządzenie nr 2/09 Starosty Włocławskiego z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania  w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu [...]

Zarządzenie nr 01/09 Starosty Włocławskiego z dnia 22.01.2009 r. w sprawie powołania komisji dokonującej brakowania i przekazania na makulaturę dokumentacji, której okres przechowywania w archiwum zakładowym mija z dniem 31 grudnia 2008 roku.

Zarządzenie nr 01/09 Starosty Włocławskiego z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie powołania komisji dokonującej brakowania i przekazania na makulaturę dokumentacji, której okres przechowywania w archiwum zakładowym mija z dniem 31 [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij