2016

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
2016 | 2017 | 2018 | 2019

Zarządzenie Nr 50/2016 Starosty Włocławskiego z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uzgodnienia rocznego „Planu audytu wewnętrznego na 2017 rok”

Zarządzenie Nr  50/2016 Starosty Włocławskiego z dnia 30 grudnia 2016r.     w sprawie uzgodnienia rocznego „Planu audytu wewnętrznego na 2017 rok”     Na podstawie art. 283 ust. 1 i 3 [...]

Zarządzenie nr 47/2016 Starosty Włocławskiego z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchylenia Zarządzeń w sprawie powołań Komisji egzaminacyjnych.

Zarządzenie nr 47/2016 Starosty Włocławskiego z dnia 30 grudnia 2016r.     w sprawie uchylenia Zarządzeń w sprawie powołań Komisji egzaminacyjnych.     Na podstawie §8 Regulaminu Organizacyjnego [...]

Zarządzenie nr 49/2016 Starosty Włocławskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisko urzędnicze.

Zarządzenie nr 49/2016 Starosty Włocławskiego  z dnia 30 grudnia 2016 r.     w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisko [...]

Zarządzenie nr 48/2016 Starosty Włocławskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisko urzędnicze

Zarządzenie nr 48/2016 Starosty Włocławskiego  z dnia 30 grudnia 2016 r.     w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisko [...]

Zarządzenie nr 46/2016 Starosty Włocławskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisko urzędnicze Specjalisty w Wydziale Komunikacji

Zarządzenie nr 46/2016 Starosty Włocławskiego  z dnia 21 grudnia 2016 r.     w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisko urzędnicze [...]

Zarządzenie nr 45/2016 Starosty Włocławskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisko urzędnicze Specjalisty w Wydziale OŚB

Zarządzenie nr 45/2016 Starosty Włocławskiego  z dnia 21 grudnia 2016 r.     w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisko urzędnicze [...]

Zarządzenie nr 44/2016 Starosty Włocławskiego z dnia 25.11.2016r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Zarządzenie nr 44/2016 Starosty Włocławskiego z dnia 25.11.2016r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Wydziale Geodezji i Gospodarki [...]

Zarządzenie nr 43/2016 Starosty Włocławskiego z dnia 21 listopada 2016r w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Zarządzenie nr 43/2016 Starosty Włocławskiego  z dnia  21 listopada 2016r w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym we Włocławku.   Na podstawie § 5 ust. 5 Instrukcji [...]

ZARZĄDZENIE NR 42/2016 Starosty Włocławskiego z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia i upoważnienia osób do przygotowania i złożenia wymaganych ustawami i prawem sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych i innych dokumentów

ZARZĄDZENIE NR 42/2016    Starosty Włocławskiego z  dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia i upoważnienia osób do przygotowania i złożenia wymaganych ustawami i prawem sprawozdań budżetowych, [...]

Zarządzenie Nr 41/2016 Starosty Włocławskiego z dnia 31 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia komisji ds. przejęcia oraz przekazania mienia jednostkom organizacyjnym powiatu

Zarządzenie Nr 41/2016 Starosty Włocławskiego z dnia 31 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia komisji ds. przejęcia   oraz przekazania mienia jednostkom organizacyjnym powiatu   Na podstawie § 8 [...]

Zarządzenie nr 40/2016 Starosty Włocławskiego z dnia 31 października 2016 r. w sprawie organizacji ochrony fizycznej obiektów Starostwa Powiatowego we Włocławku

Zarządzenie nr 40/2016 Starosty Włocławskiego z dnia 31 października 2016 r. w sprawie organizacji ochrony fizycznej obiektów Starostwa Powiatowego we Włocławku   Na podstawie § 8 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa [...]

ZARZĄDZENIE Nr 39/2016 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 13 października 2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zimowe utrzymanie dróg powiatowych...

ZARZĄDZENIE  Nr 39/2016 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 13 października 2016 r.   w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zimowe utrzymanie dróg [...]

Zarządzenie nr 38/2016 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 20 września 2016 r. w sprawie organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu ich prowadzenia

Zarządzenie nr 38/2016 STAROSTY  WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 20 września  2016 r. w sprawie organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu ich prowadzenia   Na podstawie § 8 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa [...]

Zarządzenie Nr 37/2016 Starosty Włocławskiego z dnia 14 września 2016r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Kowal

ZARZĄDZENIE NR 37 /2016 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 14 września 2016r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie gminy [...]

Zarządzenie Nr 34/2016 Starosty Włocławskiego z dnia 08 września 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania niektórych czynności kancelaryjnych, w tym czynności związanych z elektroniczną skrzynką podawczą (...)

Zarządzenie Nr 34/2016 Starosty Włocławskiego z dnia 08 września 2016 r.   w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania niektórych czynności kancelaryjnych, w tym czynności związanych z elektroniczną skrzynką [...]

Zarządzenie nr 36/2016 Starosty Włocławskiego z dnia 08.09.2016r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty w Wydziale Zarządzania, Administracji i (...)

Zarządzenie nr 36/2016 Starosty Włocławskiego z dnia 08.09.2016r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty w Wydziale [...]

Zarządzenie nr 35/2016 Starosty Włocławskiego z dnia 08.09.2016r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty w Wydziale Komunikacji (...)

Zarządzenie nr 35 /2016 Starosty Włocławskiego z dnia 08.09.2016r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty w Wydziale Komunikacji Starostwa [...]

Zarządzenie nr 33/2016 Starosty Włocławskiego z dnia 06 września 2016 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu stałych dyżurów oraz powołania punktu kontaktowego w Starostwie Powiatowym we Włocławku (...)

ZARZĄDZENIE NR 33/2016 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 06 września 2016 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu stałych dyżurów oraz powołania punktu kontaktowego w Starostwie Powiatowym we Włocławku oraz w jednostkach [...]

Zarządzenie nr 32/2016 Starosty Włocławskiego z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 30/2016 Starosty Włocławskiego z dnia 1 sierpnia 2016r., w sprawie zmian w strukturach organizacyjnych wydziałów

Zarządzenie nr 32/2016 Starosty Włocławskiego z dnia 8 sierpnia 2016r.     w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 30/2016 Starosty Włocławskiego  z dnia 1 sierpnia 2016r., w sprawie zmian w strukturach [...]

Zarządzenie nr 31/2016 Starosty Włocławskiego z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie przeglądu wytworzonych w starostwie dokumentów zawierających informacje niejawne

ZARZĄDZENIE NR 31/2016 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 3 sierpnia 2016 r.   w sprawie przeglądu wytworzonych w starostwie dokumentów zawierających informacje niejawne         Na [...]

Zarządzenie 30/2016 Starosty Włocławskiego z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w strukturach organizacyjnych wydziałów

Zarządzenie 30/2016 Starosty Włocławskiego z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w strukturach organizacyjnych wydziałów   Na podstawie §8 i §12 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we [...]

Zarządzenie nr 29/2016 Starosty Włocławskiego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji do spraw wyłączania z powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego materiałów...

Zarządzenie nr 29/2016 Starosty Włocławskiego z dnia 11 lipca  2016 r.   w sprawie powołania komisji do spraw wyłączania z powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego materiałów, które [...]

Zarządzenie Nr 28/2016 Starosty Włocławskiego z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia procedury windykacji i egzekucji należności pieniężnych Skarbu Państwa i Powiatu Włocławskiego oraz udzielania ulg w spłacaniu należności...

Zarządzenie Nr  28/2016 Starosty Włocławskiego z dnia 11 lipca 2016r.   w sprawie wprowadzenia procedury windykacji i egzekucji należności pieniężnych Skarbu Państwa i Powiatu Włocławskiego oraz udzielania ulg w [...]

Zarządzenie nr 27/2016 Starosty Włocławskiego z dnia 08 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na kierownicze stanowisko urzędnicze (...)

Zarządzenie nr 27/2016  Starosty Włocławskiego    z dnia 08 czerwca 2016 r.   w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na kierownicze [...]

Zarządzenie nr 26/2016 Starosty Włocławskiego z dnia 16.05.2016r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Geodezji (...)

Zarządzenie nr 26/2016 Starosty Włocławskiego z dnia 16.05.2016r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Geodezji i [...]

Zarządzenie Nr 25/16 Starosty Włocławskiego z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty uzupełniające w zadaniu pn. „Remont odcinków dróg (...)

ZARZĄDZENIE  Nr 25/16 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 11 maja 2016 r.   w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty uzupełniające w zadaniu pn. [...]

Zarządzenie nr 24/2016 Starosty Włocławskiego z dnia 11 maja 2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 31/2015 Starosty Włocławskiego z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania (...)

Zarządzenie nr 24 /2016 Starosty Włocławskiego z dnia 11 maja 2016r.   w sprawie zmiany Zarządzenia nr 31/2015 Starosty Włocławskiego  z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników [...]

Zarządzenie nr 23/2016 Starosty Włocławskiego z dnia 04.05.2016r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Geologa powiatowego

Zarządzenie nr 23/2016 Starosty Włocławskiego z dnia 04.05.2016r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Geologa powiatowego w Wydziale Ochrony [...]

Zarządzenie Nr 22/2016 Starosty Włocławskiego z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie: wdrożenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku

Zarządzenie Nr 22/2016 Starosty Włocławskiego z dnia 11 kwietnia 2016  r. w sprawie: wdrożenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku Na podstawie § 8 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego [...]

ZARZĄDZENIE NR 21/2016 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie wycofania z eksploatacji systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone”.

ZARZĄDZENIE NR 21/2016 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 11 kwietnia 2016 r.   w sprawie wycofania z eksploatacji systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli [...]

Zarządzenie Nr 20/2016 Starosty Włocławskiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmian składu osobowego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku

Zarządzenie  Nr 20/2016 Starosty Włocławskiego z dnia 30 marca 2016 r.   w sprawie zmian składu osobowego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku   Na podstawie § 18 [...]

Zarządzenie Nr 19/16 Starosty Włocławskiego z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na remont odcinków dróg powiatowych – ułożenie warstwy ścieralnej

ZARZĄDZENIE  Nr 19/16 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 23 marca 2016 r.   w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na remont odcinków dróg powiatowych – [...]

Zarządzenie Nr 18/2016 Starosty Włocławskiego z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Zarządzenie Nr 18/2016 Starosty Włocławskiego z dnia 9 marca 2016 r.   w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach [...]

Zarządzenie Nr 17/2016 Starosty Włocławskiego z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej

Zarządzenie Nr   17/2016 Starosty Włocławskiego z dnia 9 marca 2016r.   w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy [...]

Zarządzenie nr 16/2016 Starosty Włocławskiego z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w Starostwie Powiatowym we Włocławku

Zarządzenie nr 16/2016 Starosty Włocławskiego z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie  Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w Starostwie Powiatowym we Włocławku Na podstawie art.10 ust. 1 pkt. 3 i 4 oraz [...]

Zarządzenie nr 15/2016 Starosty Włocławskiego z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości dla Starostwa Powiatowego we Włocławku.

Zarządzenie nr 15/2016Starosty Włocławskiegoz dnia  1 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości dla Starostwa Powiatowego we Włocławku.Na podstawie art. 4 oraz art.10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o [...]

Zarządzenie nr 13/2016 Starosty Włocławskiego z dnia 12.02.2016r., zmieniające Zarządzenie nr 5/2016 Starosty Włocławskiego z dnia 13.01.2016r.,

Zarządzenie nr 13/2016 Starosty Włocławskiego z dnia 12.02.2016r., zmieniające Zarządzenie nr 5/2016 Starosty Włocławskiego z dnia 13.01.2016r., w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania [...]

Zarządzenie Nr 12/2016 Starosty Włocławskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Kowal.

ZARZĄDZENIE NR   12/2016 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie gminy [...]

Zarządzenie Nr 11 /2016 Starosty Włocławskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Lubień Kujawski.

ZARZĄDZENIE NR   11 /2016 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie gminy [...]

Zarządzenie Nr 10/2016 Starosty Włocławskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie miasta Chodcza.

ZARZĄDZENIE NR   10 /2016 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie miasta [...]

Zarządzenie Nr 9/2016 Starosty Włocławskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Choceń.

ZARZĄDZENIE NR   9/2016 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia  28 stycznia 2016r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie [...]

Zarządzenie nr 8/2016 Starosty Włocławskiego z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie zorganizowania przetargu na sprzedaż środka trwałego.

Zarządzenie nr 8/2016 Starosty Włocławskiego z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie zorganizowania przetargu na sprzedaż środka trwałego. Na podstawie § 8 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku w [...]

Zarządzenie Nr 7/16 Starosty Włocławskiego z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym we Włocławku, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

ZARZĄDZENIE  Nr 7/16 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w  Starostwie Powiatowym we Włocławku, których wartość [...]

Zarządzenie Nr 6/2016 Starosty Włocławskiego z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym we Włocławku

ZARZĄDZENIE NR 6/2016 STAROSTY  WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 15 stycznia 2016 roku          w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym we [...]

Zarządzenie nr 5/2016 Starosty Włocławskiego z dnia 13.01.2016r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu ds. organizacyjno (...)

Zarządzenie nr 5/2016 Starosty Włocławskiego z dnia 13.01.2016r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika [...]

Zarządzenie nr 4/2016 Starosty Włocławskiego z dnia 13.01.2016r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami (...)

  Zarządzenie nr 4/2016 Starosty Włocławskiego z dnia 13.01.2016r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu [...]

Zarządzenie Nr 3/2016 Starosty Włocławskiego z dnia 13.01.2016 r. w sprawie powołania Stałej komisji do dokonania spisu dokumentacji niearchiwalnej w archiwum zakładowym.

  ZARZĄDZENIE NR 3/2016 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO0 z dnia 13.01.2016 r.     w sprawie powołania Stałej komisji do dokonania spisu dokumentacji niearchiwalnej w archiwum zakładowym.   Działając na [...]

Zarządzenie Nr 2/16 Starosty Włocławskiego z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na bieżącą dostawę nowych tablic rejestracyjnych (...)

ZARZĄDZENIE  Nr 2/16 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 13 stycznia 2016 r.   w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na bieżącą dostawę nowych tablic [...]

Zarządzenie Nr 1/16 Starosty Włocławskiego z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Warunków Zamówienia oraz powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej

ZARZĄDZENIE  Nr 1/16 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 13 stycznia 2016 r.   w sprawie zatwierdzenia Warunków Zamówienia oraz powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij