2004

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
2016 | 2017 | 2018 | 2019

Zarządzenie Starosty Włocławskiego nr 55/04 z dnia 22.12.2004 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego we Włocławku.

Zarządzenie  nr 55/04 Starosty Włocławskiego z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego we Włocławku.Na podstawie  art. 104  -  1043 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy [...]

Zarządzenie Starosty Włoclawskiego nr 54/04 z dnia 22.12.2004 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Nagród Pracowników Starostwa Powiatowego we Włocławku.

Zarządzenie nr 54/04 Starosty Włocławskiego z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Nagród Pracowników Starostwa Powiatowego we Włocławku.Na podstawie § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z [...]

Zarządzenie Starosty Włocławskiego nr 53/04 z dnia 21.12.2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania niektórych czynności kancelaryjnych.

Zarządzenie nr 53/04 Starosty Włocławskiego z dnia 21 grudnia 2004 roku w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania niektórych czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym we Włocławku.Na podstawie § 54 Regulaminu [...]

Zarządzenie Starosty Włocławskiego nr 52/04 z dnia 17.12.2004 r. w sprawie ustalenia zasad planowania dostaw, usług i robót budowlanych oraz sposobu postępowania w sprawach o udzielanie zamówień publicznych związanych z ich realizacją.

Zarządzenie nr 52/04 Starosty Włocławskiego z dnia 17 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia zasad planowania dostaw, usług i robót budowlanych oraz sposobu postępowania w sprawach o udzielanie zamówień publicznych związanych [...]

Zarządzenie Starosty Włocławskiego nr 51/2004 z dnia 06.12.2004 r. w sprawie powołania składu oraz trybu pracy Komisji Stypendialnej dla rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgim

Zarządzenie nr 51/2004 Starosty Włocławskiego z dnia 6 grudnia   2004 roku w sprawie powołania składu oraz trybu pracy Komisji Stypendialnej dla rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych [...]

Zarządzenie Starosty Włocławskiego nr 50/04 z dnia 02.12.2004 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego we Włocławku.

Zarządzenie nr 50/04 Starosty  Włocławskiego z dnia 02 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego we Włocławku.Na podstawie § 54 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa [...]

Zarządzenie Starosty Włocławskiego nr 49/04 z dnia 25.11.2004 r. zmieniające Zarządzenie Starosty Włocławskiego w sprawie funkcjonowania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej we Włocławku

Zarządzenie nr 49/04 Starosty Włocławskiego z dnia 25 listopada 2004 r. zmieniające Zarządzenie Starosty Włocławskiego w sprawie funkcjonowania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej we WłocławkuNa podstawie art.7d [...]

Zarządzenie Starosty Włocławskiego nr 48/04 z dnia 19.11.2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „ Planu ochrony obiektu i terenu Starostwa Powiatowego we Włocławku”.

Zarządzenie nr 48/04 Starosty Włocławskiego z dnia  19 listopada  2004 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „ Planu ochrony obiektu i terenu Starostwa Powiatowego we [...]

Zarządzenie Starosty Włocławskiego nr 47/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania na dostawę bonów towarowych.

Zarządzenie nr 37/2004 Starosty Włocławskiego z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania na dostawę bonów towarowych jako ważnego środka płatniczego, na zakup całości [...]

Zarządzenie Starosty Włocławskiego nr 46/04 z dnia 16.11.2004 r. w sprawie ustalenia Instrukcji inwentaryzacyjnej dla Starostwa Powiatowego we Włocławku.

Zarządzenie nr 46/04  Starosty Włocławskiego z dnia 16 listopada 2004r. w sprawie ustalenia Instrukcji inwentaryzacyjnej dla Starostwa Powiatowego we Włocławku.Na podstawie art. 4 ust. 3 pkt 3 oraz art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 [...]

Zarządzenie Starosty Włoclawskiego nr 45/2004 z dnia 02.11.2004 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia we Włocławku.

Zarządzenie nr 45/2004 Starosty Włocławskiego z dnia 02.11.2004r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia we Włocławku.Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. [...]

Zarządzenie nr 43 Starosty Włocławskiego z dnia 27.09.2004 r. w sprawie funkcjonowania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej we Włocławku

Zarządzenie nr 43/04 Starosty Włocławskiego z dnia 27 września 2004 r. w sprawie funkcjonowania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej we WłocławkuNa podstawie art.7d pkt.2 i art.28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo [...]

Zarządzenie nr 42 Starosty Włoclawskiego z dnia 27.09.2004 r. zmieniające Zarządzenie Starosty Włocławskiego w sprawie ustalenia trybu i zakresu prac związanych z klasyfikowaniem, kwalifikowaniem, i porządkowaniem materiałów wyłączonych z pa

Zarządzenie nr 42/04 Starosty Włocławskiego z dnia 27 września /04 zmieniające  Zarządzenie Starosty Włocławskiego  w sprawie ustalenia trybu i zakresu prac związanych z klasyfikowaniem, kwalifikowaniem, i [...]

Zarządzenie nr 41 Starosty Włocławskiego z dnia 16.09.2004 r. w sprawie powołania Komisji do spraw przyznawania nauczycielom Nagrody Starosty Włocławskiego w 2004r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Zarządzenie nr 41/2004 Starosty Włocławskiego z dnia 16 września 2004r. w sprawie powołania  Komisji do spraw przyznawania nauczycielom Nagrody Starosty Włocławskiego w 2004r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej.Na podstawie [...]

Zarządzenie nr 40 Starosty Włocławskiego z dnia 16.09.2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Zarządzenie nr 40/04 Starosty Włocławskiego z dnia 16.09.2004r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt w Starostwie Powiatowym we Włocławku.Na podstawie § 13 ust. 7 Rozporządzenia Prezesa [...]

Zarządzenie nr 39 Starosty Włocławskiego z dnia 16.09.2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia pełnomocnika oraz horyzontalnego zespołu zadaniowego ds. rozwoju lokalnego.

Zarządzenie nr 39/04 Starosty Włocławskiego z dnia 16 września 2004r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia pełnomocnika oraz horyzontalnego zespołu zadaniowego ds. rozwoju lokalnego.Na podstawie § 54 Regulaminu [...]

Zarządzenie nr 38 Starosty Włoclawskiego z dnia 14.09.2004 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do opracowania koncepcji dalszego funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

Zarządzenie nr 38/04 Starosty Włocławskiego z dnia 14 września 2004r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do opracowania koncepcji dalszego funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we [...]

Zarządzenie nr 37 Starosty Wlocławskiego z dnia 8.09.2004 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku oraz członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku

Zarządzenie nr 37/04 Starosty Włocławskiego z dnia 8 września 2004r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku oraz członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o [...]

Zarządzenie nr 36 Starosty Włocławskiego z dnia 6.09.2004 r.w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego

Zarządzenie nr. 36/04 Starosty Włocławskiego z dnia 06.09.2004 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Reagowania KryzysowegoNa podstawie art. 12 ust. 1-4 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej ( Dz. U. Nr [...]

Zarządzenie nr 35 Starosty Włocławskiego z dnia 30.08.2004 r. w sprawie zasad redagowania i prowadzenia w Starostwie Powiatowym we Włocławki internetowego serwisu informacyjnego i Biuletynu Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 35/04 Starosty Włocławskiego z dnia 30 sierpnia  2004 roku w sprawie zasad redagowania i prowadzenia w Starostwie Powiatowym we Włocławku internetowego serwisu informacyjnego i podmiotowej strony [...]

Zarządzenie nr 34/2004 Starosty Włocławskiego z dnia 20.08.2004 r. w sprawie zorganizowania przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Świerna

Zarządzenie nr 34/2004 Starosty Włocławskiego z dnia 20 sierpnia 2004 roku w sprawie zorganizowania przetargu, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Świerna gm. Lubień [...]

Zarządzenie nr 33/2004 Starosty Włocławskiego z dnia 20.08.2004 r. zmieniajace zarządzenie w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Choceń.

Zarządzenie nr 33/2004 Starosty Włocławskiego z dnia 20 sierpnia 2004 roku zmieniające Zarządzenie Starosty Włocławskiego w sprawie zorganizowania przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, [...]

Zarządzenie nr 32/04 Starosty Włoclawskiego z dnia 20.08.2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia pełnomocnika d/s wyborów - urzędnika wyborczego

Zarządzenie Nr 32/04 Starosty Włocławskiego z dnia 20 sierpnia 2004 roku zmieniające zarządzenie Starosty Włocławskiego w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów  - urzędnika wyborczego.Na podstawie art. [...]

Zarządzenie nr 31/04 Starosty Włocławskiego z dnia 27.07.2004 r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok

Zarządzenie Nr 31/04 Starosty Włocławskiego z dnia 27 lipca 2004 roku zmieniające zarządzenie Starosty Włocławskiego w sprawie określenia zasad refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracowników Starostwa Powiatowego we [...]

Zarządzenie nr 30/04 Starosty Włocławskiego z dnia 27.07.2004 r. w sprawie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Zarządzenie Nr 30/04 Starosty Włocławskiego z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Starostwa Powiatowego we Włocławku. Na podstawie art.4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie [...]

Zarządzenie nr 29/2004 Starosty Włocławskiego z dnia 14.07.2004 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na wykonanie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków dla gminy Lubraniec

Zarządzenie nr 29/2004 Starosty Włocławskiego z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie numerycznej mapy ewidencji gruntów i [...]

Zarządzenie nr 28 Starosty Włocławskiego z dnia 09.07.2004 r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego stałej komisji likwidującej składniki majątkowe

Zarządzenie nr 28 Starosty Włocławskiego z dnia 09 lipca 2004 r. zmieniające zarządzenie Starosty Włocławskiego w sprawie powołania stałej komisji dla potrzeb zlikwidowania składników majątkowych nie nadających się do użytkowania w [...]

Zarządzenie nr 27 Starosty Włocławskiego z dnia 09.07.2004 r. w sprawie korzystania z samochodów służbowych

Zarządzenie nr 27 Starosty Włocławskiego z dnia 09 lipca 2004 r. w sprawie ustalania zasad korzystania ze służbowych samochodów osobowych w Starostwie Powiatowym we Włocławku.Na podstawie § 54 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa [...]

Zarządzenie nr 26/2004 Starosty Włocławskiego z dnia 05.07.2004 r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego zasad i trybu obiegu dokumentów i korespondencji

Zarządzenie nr 26/2004 Starosty Włocławskiego z dnia 05.07.2004r. zmieniające zarządzenie  Starosty Włocławskiego w sprawie ustalenia zasad i trybu obiegu dokumentów i korespondencji w Starostwie.Na podstawie § 54 Regulaminu [...]

Zarządzenie nr 25/2004 Starosty Włocławskiego z dnia 16.06.2004 r. w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Choceń

Zarządzenie nr 25/2004 Starosty Włocławskiego z dnia 16 czerwca 2004 roku w sprawie zorganizowania przetargu, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Choceń przy ul. Sikorskiego 8, [...]

Zarządzenie nr 24/2004 Starosty Włoclawskiego z dnia 16.06.2004 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na wykonanie modernizacji ewidencji budynków dla m. Chodecz

Zarządzenie nr 24/2004 Starosty Włocławskiego z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i [...]

Zarządzenie nr 23/2004 Starosty Włocławskiego z dnia 16.06.2004 r. w sprawie powołaniaq Powiatowego Zespołu d.s. Orzekania o Niepełnosprawności

Zarządzenie nr 23/2004 Starosty Włocławskiego z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku Na podstawie art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o [...]

Zarządzenie nr 22/2004 Starosty Włocławskiego z dnia 16.06.2004 r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego kontroli wykorzystania zwolnień lekarskich

ZARZĄDZENIE Nr 22/2004 Starosty Włocławskiego z dnia 16.06.2004 r. zmieniające zarządzenie Starosty Włocławskiego w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich od pracy oraz [...]

Zarządzenie nr 21/2004 Starosty Włoclawskiego z dnia 16.06.2004 r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego identyfikatorów służbowych

ZARZĄDZENIE Nr  21/2004 Starosty Włocławskiego z dnia 16.06.2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obowiązku używania identyfikatorów służbowych.Na podstawie §  61 ust. 4 Statutu Powiatu Włocławskiego oraz § 54 Regulaminu [...]

Zarządzenie nr 20/04 Starosty Włocławskiego z dnia 15.06.2004 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Zarządzenie nr 20/04 Starosty  Włocławskiego z dnia 15 czerwca  2004 roku w sprawie powołania Powiatowej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej  Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy  z dnia 27 marca 2003 roku o [...]

Zarządzenie nr 19/04 Starosty Włocławskiego z dnia 09.06.2004 r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego

Zarządzenie Nr 19/04 Starosty Włocławskiego z dnia  09 czerwca 2004 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „ Planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje stanowiące tajemnicę [...]

Zarządzenie nr 18/2004 Starosty Włocławskiego z dnia 04.06.2004 r. w sprawie wyznaczenia jednostek do usuwania pojazdów z dróg i parkingów strzeżonych

Zarządzenie Nr 18/2004 Starosty Włocławskiego z dnia 04 czerwca 2004 roku w sprawie wyznaczenia jednostek do usuwania pojazdów z dróg i parkingów strzeżonych na których mają być one parkowane. Na podstawie art. 130a ust. 5 i 6 ustawy z [...]

Zarządzenie nr 17/2004 Starosty Włocławskiego z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie korzystania z delegacji służbowych przez kierowników jednostek organizacyjnych

Zarządzenie  Nr 17/2004 Starosty  Włocławskiego z dnia 19 maja 2004 roku w  sprawie korzystania z delegacji służbowych związanych z odbywaniem krajowych podróży służbowych przez kierowników jednostek organizacyjnych  [...]

Zarządzenie nr 16/04 Starosty Włocławskiego z dnia 17.05.2004 r. w sprawie likwidacji komputerów ADAX

Zarządzenie nr 16/04 Starosty Włocławskiego z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie zlikwidowania komputerów ADAX nie nadających się do użytku w Styarostwie Powiatowym we Włocławku. Na podstawie § 54 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa [...]

Zarządzenie nr 15/04 Starosty Włocławskiego z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie likwidacji składników majątkowych

Zarządzenie Nr 15/04 Starosty Włocławskiego z dnia 30 kwietnia 2004r. W sprawie zlikwidowania składników majątkowych ruchomych nie nadających się do użytku w Starostwie Powiatowym we Włocławku. Na podstawie § 54 Regulaminu [...]

Zarządzenie nr 14/04 Starosty Włocławskiego z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy

Zarządzenie Nr 14/2004 Starosty Włocławskiego z dnia 16 kwietnia 2004r. W sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Starostwie Powiatowym we Włocławku. Na podstawie § 54 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we [...]

Zarządzenie nr 13/04 Starosty Włoclawskiego z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany zarządzenia odnośnie internetowego serwisu informacyjnego

Zarządzenie Nr 13/04 Starosty Włocławskiego z dnia 15 kwietnia 2004r. Zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia w Starostwie Powiatowym we Włocławku internetowego serwisu informacyjnego, tworzenia i prowadzenia podmiotowej strony [...]

Zarządzenie nr 11/04 Starosty Włocławskiego z dnia 01 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany zarządzenia o powołaniu Powiatowej Społecznej Rady d.s. Osób Niepełnosprawnych

Zarządzenie Nr 11/2004 Starosty Włocławskiego z dnia 01 kwietnia 2004r. Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnośprawnych.Na podstawie art. 44 c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o [...]

Zarządzenie nr 10/04 Starosty Wloclawskiego z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu d.s. Orzekania o Niepełnosprawności

Zarządzenie Nr 10/2004 Starosty Włocławskiego z dnia 30.03.2004r. W sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku.Na podstawie § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i [...]

Zarządzenie nr 9/04 Starosty Włocławskiego z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dostawę i instalację sprzętu komputerowego

Zarządzenie Nr 9/2004 Starosty Włocławskiego z dnia 25 marca 2004r. W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i instalację sprzętu komputerowego i [...]

Zarządzenie nr 8/04 Starosty Włoclawskiego z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Powiatowego Zespołu d.s. Orzekania o Niepełnosprawności

Zarządzenie Nr 8/2004 Starosty Włocławskiego z dnia 25 marca 2004r. W sprawie powołania Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku. Na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra [...]

Zarządzenie nr 7/04 Starosty Włocławskiego z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu d.s. Orzekania o Niepełnosprawności

Zarządzenie Nr 7/2004 Starosty Włocławskiego z dnia 25 marca 2004r. W sprawie powołania Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku.Na podstawie art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji [...]

Zarządzenie nr 6/04 Starosty Włoclawskiego z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt

Zarządzenie Nr 6/04 Starosty Włocławskiego z dnia 24.03.2004r. W sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt w Starostwie Powiatowym we Włocławku. Na podstawie § 13 ust. 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia [...]

Zarządzenie nr 5/04 Stzrosty Włoclawskiego z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie ustalenia kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Zarządzenie Nr 5/2004 Starosty Włocławskiego z dnia 18.03.2004r. W sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Na podstawie art. 33 a ust. 11 ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o [...]

Zarządzenie nr 4/04 Starosty Włoclawskiego z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie ustalenia kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej

Zarządzenie Nr 4/2004 Starosty Włocławskiego z dnia 18.03.2004r. W sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej. Na podstawie art. 35 ust. 13 ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej / [...]

Zarządzenie nr 4a/04 Starosty Włoclawskiego z dnia 05 marca 2004 r. w sprawie powołania Komisji dokonującej oceny brakowania dokumentacji

Zarządzenie Nr 4a/2004 Starosty Włocławskiego z dnia 5 marca 2004r. W sprawie powołania Komisji dokonującej oceny brakowania i przekazywania na makulaturę dokumentacji, której czasookres przechowywania w archiwum zakładowym mija w roku [...]

Zarządzenie nr 3/04 Starosty Włocławskiego z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie wyznaczenia pełnomocnika d.s. rozwoju lokalnego

Zarządzenie Nr 3/2004 Starosty Włocławskiego z dnia 12 lutego 2004r. W sprawie wyznaczenia pełnomocnika oraz horyzontalnego zespołu zadaniowego ds. rozwoju lokalnego. Na podstawie § 54 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we [...]

Zarządzenie nr 2/04 Starosty Włocławskiego z dnia 02 lutego 2004 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego

Zarządzenie Nr 2/2004 Starosty Włocławskiego z dnia 2 lutego 2004r. W sprawie powołania Zespołu Doradczego do wypracowania założeń i koncepcji racjonalnego funkcjonowania oświaty w powiecie włocławskim w latach 2004 – 2006. Na [...]

Zarządzenie nr 1/04 Starosty Włoclawskiego z dnia 02 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany zarządzenia odnośnie internetowego serwisu informacyjnego

Zarządzenie Nr1/04 Starosty Włocławskiego z dnia 02 stycznia 2004r. Zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia w Starostwie Powiatowym we Włocławku internetowego serwisu informacyjnego, tworzenia i prowadzenia podmiotowej strony Biuletynu [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij