2005

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
2016 | 2017 | 2018 | 2019

Zarządzenie nr 62/05 Starosty Włocławskiego z dnia 27.12.2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia polityki rachunkowości w Starostwie Powiatowym we Włocławku, zakładowego planu kont dla budżetu powiatu oraz budżetu Starostwa Powiatow

Zarządzenie nr 62/05 Starosty  Włocławskiego z dnia 27 grudnia 2005r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia polityki rachunkowości w Starostwie Powiatowym we Włocławku, zakładowego planu kont dla budżetu powiatu oraz [...]

Zarząsdzenie nr 61/05 Starosty Włocławskiego z dnia 23.12.2005 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Zarządzenie Nr 61/05 Starosty Włocławskiego z dnia  23 grudnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w Starostwie Powiatowym we WłocławkuNa podstawie art. 10 ust.1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 [...]

Zarządzenie nr 60/05 Starosty Włocławskiego z dnia 23.12.2005 r. zmieniające zarządzenie Starosty Włocławskiego w sprawie ustalenia wykazu rodzajów informacji, występujących lub mogących występować w Starostwie Powiatowym.

Zarządzenie Nr 60/05 Starosty Włocławskiego z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniające zarządzenie Starosty Włocławskiego w sprawie ustalenia wykazu rodzajów informacji, występujących lub mogących występować w Starostwie Powiatowym we [...]

Zarządzenie nr 59/05 Starosty Włocławskiego z dnia 23.12.2005 r. w sprawie wyznaczenia administratora systemu oraz inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego do realizacji zadań w zakresie teleinformatycznej ochrony informacji niejawnych.

Zarządzenie Nr 59/05 Starosty Włocławskiego z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie wyznaczenia administratora systemu oraz inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego do realizacji zadań w zakresie teleinformatycznej ochrony informacji [...]

Zarządzenie nr 58/05 z 23.12.2005 r. zmieniające zarządzenie Starosty Włocławskiego w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania niektórych czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym.

Zarządzenie nr 58/05 Starosty Włocławskiego z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniające zarządzenie Starosty Włocławskiego w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania niektórych czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym we [...]

Zarządzenie nr 57/05 Starosty Włocławskiego z dnia 20.12.2005 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Zarządzenie nr 57/05 Starosty Włocławskiego z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji  w Starostwie Powiatowym we WłocławkuNa podstawie art.4 ust.3 oraz art.26 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o [...]

Zarządzenie nr 56 Starosty Włocławskiego z dnia 20.12.2005 r. w sprawie ustalenia instrukcji inwentaryzacyjnej.

Zarządzenie nr 56/05 Starosty Włocławskiego z dnia  20 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia instrukcji inwentaryzacyjnej dla Starostwa Powiatowego we Włocławku. Na podstawie art.4 ust.3 pkt 3 oraz art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 [...]

Zarządzenie nr 55/05 Starosty Włocławskiego z dnia 30.11.2005 r. w sprawie wprowadzenia i aktualizacji kart usług w Starostwie Powiatowym we Włocławku

Zarządzenie nr 55/05Starosty Włocławskiego z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie wprowadzenia i aktualizacji kart usług w Starostwie Powiatowym we Włocławku Na podstawie § 54 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we [...]

Zarządzenie nr 54/05 Starosty Włocławskiego z dnia 17.11.2005 r. w sprawie organizowania i funkcjonowania stałych dyżurów oraz powołania punktu kontaktowego w Starostwie Powiatowym we Włocławku oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Włocław

Zarządzenie nr 54/05 Starosty Włocławskiego z dnia 17 listopada 2005r. w sprawie organizowania i funkcjonowania stałych dyżurów oraz powołania punktu kontaktowego w Starostwie Powiatowym we Włocławku oraz w jednostkach organizacyjnych [...]

Zarządzenie nr 53/04 Starosty Włocławskiego z dnia 16.11.2005 r. w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego, na dostawę i instalację sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego we Włocławku.

Zarządzenie nr 53/05 Starosty Włocławskiego z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego, na dostawę i instalację sprzętu [...]

Zarządzenie nr 52/05 Starosty Włocławskiego z dnia 15.11.2005 r. w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego, na dostawę bonów towarowych dla potrzeb pracowników Starostwa Powiatowego we Włocławku.

Zarządzenie nr 52/05 Starosty Włocławskiego z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego, na dostawę bonów towarowych dla potrzeb [...]

Zarządzenie nr 50/05 Starosty Włocławskiego z dnia 08.11.2005 r. w sprawie procedury utworzenia i aktualizacji „Mapy aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Włocławskiego”

Zarządzenie nr 50/05 Starosty Włocławskiego z dnia 08 listopada 2005 r. w sprawie procedury utworzenia i aktualizacji „Mapy aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Włocławskiego”Na podstawie § [...]

Zarządzenie nr 49/05 Starosty Włocławskiego z dnia 04.11.2005 r. w sprawie ochrony fizycznej Starostwa Powiatowego we Włocławku.

Zarządzenie nr 49/05 Starosty Włocławskiego z dnia 04.11.2005 r. w sprawie ochrony fizycznej Starostwa Powiatowego we Włocławku.Na podstawie § 54 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku oraz w związku z § 2 [...]

Zarządzenie nr 48/05 Starosty Włocławskiego z dnia 02.11.2005 r. w sprawie powołania komisji do spraw kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz kontroli formalnej zaświadczeń lekarskich.

Zarządzenie nr 48/05 Starosty Włocławskiego z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie powołania komisji do spraw kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz kontroli formalnej  zaświadczeń [...]

Zarządzenie nr 45/05 Starosty Włocławskiego z dnia 27.10.2005 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego we Włocławku.

Zarządzenienr 45/05 Starosty Włocławskiego z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego we Włocławku.Na podstawie  art. 104 – 104³ ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z [...]

Zarządzenie nr 46/05 Starosty Włocławskiego z dnia 19.10.2005 r. w sprawie powołania składu oraz określenia trybu pracy Komisji Stypendialnej.

Zarządzenie nr 46/05 Starosty Włocławskiego z dnia  19 października 2005 roku w sprawie powołania składu oraz określenia trybu pracy Komisji Stypendialnej dla rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendiów na wyrównywanie szans [...]

Zarządzenie nr 44/05 Starosty Włocławskiego z dnia 17.10.2005 r. w sprawie ustalenia Karty audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu Włocławskiego

Z a r z ą d z e n i e  Nr  44/05  Starosty Włocławskiego  z dnia   17  października 2005 r. w sprawie ustalenia Karty audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu [...]

Zarządzenie nr 43/05 Starosty Włocławskiego z dnia 15.09.2005 r. w sprawie powołania Komisji do zniszczenia nieaktualnych i niewykorzystanych druków ścisłego zarachowania z zakresu działania Wydziału Komunikacji.

Zarządzenie nr 43/05 Starosty Włocławskiego z dnia 15 września 2005 roku w sprawie powołania Komisji do zniszczenia nieaktualnych i niewykorzystanych druków ścisłego zarachowania z zakresu działania Wydziału Komunikacji.Na podstawie [...]

Zarządzenie nr 42/05 Starosty Włocławskiego z dnia 12.09.2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Nagród Pracowników Starostwa Powiatowego we Włocławku.

Zarządzenie nr 42/05 Starosty Włocławskiego z dnia 12 września 2005 r. zmieniające zarządzenie Starosty Włocławskiego w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Nagród Pracowników Starostwa Powiatowego we Włocławku.Na podstawie § 13 [...]

Zarządzenie nr 41/05 Starosty Włocławskiego z dnia 09.09.2005 r. w sprawie powołania Komisji w celu oceny stanu technicznego lokalu znajdującego się w obrębie mieszkaniowym Lubraniec - Parcele.

Zarządzenie nr 41/05 Starosty Włocławskiego z dnia 09.09.2005 r. w sprawie powołania Komisji w celu oceny stanu technicznego lokalu znajdującego się w obrębie mieszkaniowym Lubraniec - Parcele.Na podstawie § 54 Regulaminu Organizacyjnego [...]

Zarządzenie nr 40/05 Starosty Włoclawskiego z dnia 01.09.2005 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w powiatowym urzędzie pracy.

Zarządzenie Nr 40/05 Starosty Włocławskiego z dnia 01.09.2005r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w powiatowym urzędzie pracy.Na podstawie § 2 ust. 2 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998r. [...]

Zarządzenie nr 39/05 Starosty Włoclawskiego z dnia 01.09.2005 r. w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Zarządzenie nr 39/05 Starosty Włocławskiego z dnia 01.09.2005r. w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt w Starostwie Powiatowym we Włocławku.Na podstawie § 13 ust. 7 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z [...]

Zarządzenie nr 38/05 Starosty Włocławskiego z dnia 01.09.2005 r. w sprawie określenia zasad refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracowników Starostwa Powiatowego we Włocławku zatrudnionych na stanowiskach pracy wyposażonych w

Zarządzenie nr38/05 Starosty Włocławskiego z dnia 01 września.2005 r. w sprawie określenia zasad refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracowników Starostwa Powiatowego we Włocławku zatrudnionych na stanowiskach [...]

Zarządzenie nr 37/05 Starosty Włoclawskiego z dnia 01.09.2005 r. zmieniające zarządzenie Starosty Włocławskiego w sprawie ustalania zasad korzystania ze służbowych samochodów osobowych w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Zarządzenie nr 37/05 Starosty Włocławskiego z dnia 01 września 2005 r. zmieniające zarządzenie Starosty Włocławskiego w sprawie ustalania zasad korzystania ze służbowych samochodów osobowych w Starostwie Powiatowym we Włocławku.Na [...]

Zarządzenie nr 36/05 Starosty Włocławskiego z dnia 30.08.2005 r. w sprawie procedury przygotowania corocznego informatora budżetowego pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”.

Zarządzenie nr 36/05 Starosty Włocławskiego z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie procedury przygotowania corocznego informatora budżetowego pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy” Na podstawie § 54 Regulaminu [...]

Zarządzenie nr 32/05 Starosty Włocławskiego z dnia 29,08.2005 r. w sprawie ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Zarządzenie nr 32/05 Starosty Włocławskiego z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym we Włocławku.Na podstawie § 54 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku, w [...]

Zarządzenie nr 34/05/ Starosty Włoclawskiego z dnia 29.08.2005 r. w sprawie ustalenia wykazu rodzajów informacji, występujących lub mogących występować w Starostwie Powiatowym we Włocławku, które mogą stanowić tajemnicę służbową.

Zarządzenie nr 34/05 Starosty Włocławskiego z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia wykazu rodzajów informacji, występujących lub mogących występować w Starostwie Powiatowym we Włocławku, które mogą stanowić tajemnicę [...]

Zarządzenie nr 33/05 Starosty Włocławskiego z dnia 29.08.2005 r. w sprawie określenia stanowisk oraz rodzajów prac zleconych w Starostwie Powiatowym we Włocławku, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych.

Zarządzenie Nr 33/05 Starosty Włocławskiego z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia stanowisk oraz rodzajów prac zleconych w Starostwie Powiatowym we Włocławku, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych.Na [...]

Zarządzenie nr 35/05 Starosty Włocławskiego z dnia 29.08.2005 r. zmieniające zarządzenie Starosty Włocławskiego w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

Zarządzenie nr 35/05 Starosty Włocławskiego z dnia  29.08. 2005 roku zmieniające zarządzenie Starosty Włocławskiego w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego.Na podstawie § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z [...]

Zarządzenie nr 31/05 Starosty Włoclawskiego z dnia 12.08.2005 r. w sprawie zorganizowania rokowań po drugim przetargu, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Świerna gmina Lubień Kujawski.

Zarządzenie nr 31/05 Starosty Włocławskiego z dnia 12 sierpnia 2005 roku w sprawie zorganizowania rokowań po drugim przetargu, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Świerna gmina [...]

Zarządzenie nr 30/05 Starosty Włoclawskiego z dnia 10.08.2005 r. w sprawie powołania składu oraz określenia trybu pracy Komisji Stypendialnej.

Zarządzenie nr 30/05 Starosty Włocławskiego z dnia 10 sierpnia 2005 roku w sprawie powołania składu oraz określenia trybu pracy Komisji Stypendialnej dla rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych [...]

Zarządzenie nr 29/05 Starosty Włocławskiego z dnia 15.07.2005 r. w sprawie w sprawie ustalenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie nr 29/05 Starosty Włocławskiego z dnia 15 lipca 2005r. w sprawie ustalenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym we Włocławku.Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 04 marca 1994r. o [...]

Zarządzenie nr 28/05 Starosty Włoclawskiego z dnia 13.07.2005 r. w sprawie w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w sposób uproszczony sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych, które zos

Zarządzenie nr 28/05 Starosty Włocławskiego z dnia  13 lipca 2005 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w sposób uproszczony sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych, [...]

Zarządzenie nr 27/05 Starosty Włoclawskiego z dnia 28.06.2005 r. zmieniające zarządzenie Starosty Włocławskiego w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku oraz członków Powiatowego Zespo

Zarządzenie nr 27/05 Starosty Włocławskiego z dnia 28 czerwca 2005 roku. zmieniające zarządzenie Starosty Włocławskiego w sprawie powołania Powiatowego  Zespołu  do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we [...]

Zarządzenie nr 25/05 Starosty Włocławskiego z dnia 23.06.2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad redagowania i prowadzenia w Starostwie Powiatowym we Włocławku internetowego serwisu informacyjnego i podmiotowej strony Biuletynu Informacji P

Zarządzenie Nr 25/05 Starosty Włocławskiego z dnia 23 czerwca  2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad redagowania i prowadzenia w Starostwie Powiatowym we Włocławku internetowego serwisu informacyjnego i podmiotowej [...]

Zarządzenie nr 24/05 Starosty Włocławskiego z dnia 23.06.2005 r. w sprawie zorganizowania rokowań po drugim przetargu, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Choceń przy ul. Sikorskiego 8, us

Zarządzenie nr 24/05 Starosty Włocławskiego z dnia  23  czerwca 2005 roku w sprawie zorganizowania rokowań po drugim przetargu, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w [...]

Zarządzenie nr 22/05 Starosty Włocławskiego z dnia 15.06.2005 r.w sprawie ustalenia szczegółowych zasad realizacji obowiązków starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu wobec organów powiatu i starosty.

Zarządzenie nr 22/05 Starosty Włocławskiego z dnia 15 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad realizacji obowiązków starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu wobec organów powiatu i starosty. Na podstawie § [...]

Zarządzenie nr 21/05.Starosty Włocławskiego z dnia 15.06.2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad planowania dostaw, usług i robót budowlanych oraz sposobu postępowania w sprawach o udzielanie zamówień publicznych związanych z

Zarządzenie nr 21/05 Starosty Włocławskiego z dnia 15 czerwca 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad planowania dostaw, usług i robót budowlanych oraz sposobu postępowania w sprawach o udzielanie zamówień [...]

Zarządzenie nr 20/05 Starosty Włocławskiego z dnia 06.05.2005 r. w sprawie zorganizowania drugiego przetargu, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Świerna gm. Lubień Kujawski.

Zarządzenie nr 20/05 Starosty Włocławskiego z dnia 6 maja 2005 roku. w sprawie zorganizowania drugiego przetargu, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Świerna gm. Lubień Kujawski, [...]

Zarządzenie nr 19/05 Starosty Włocławskiego z dnia 28.04.2005 r. w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Zarządzenie nr 19/05 Starosty Włocławskiego z dnia 28.04.2005 r. w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt w Starostwie Powiatowym we Włocławku. Na podstawie §13 ust.7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 [...]

Zarządzenie nr 18/05 Starosty Włocławskiego z dnia 27,04 2005 r. w sprawie powołania komisji dokonującej brakowania i przekazania na makulaturę dokumentacji, której czasookres przechowywania w archiwum zakładowym mija w 2005 r.

Zarządzenie nr 18/05 Starosty Włocławskiego z dnia 27.04.2005 r.. w sprawie powołania komisji dokonującej  brakowania i przekazania na makulaturę dokumentacji, której czasookres przechowywania w archiwum zakładowym mija w 2005 r.Na [...]

Zarządzenie nr 17/05 Starosty Włocławskiego z dnia 21.04.2005 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w sposób uproszczony środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnyc

Zarządzenie  nr 17/05 Starosty Włocławskiego z dnia 21 kwietnia 2005r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w sposób uproszczony środków trwałych, wyposażenia, wartości [...]

Zarządzenie nr 16/05 Starosty Włocławskiego z dnia 12.04.2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego, na dostawę tablic rejestracyjnych dla potrzeb Starostwa Powiato

Zarządzenie nr 16/05 Starosty Włocławskiego z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego, na dostawę tablic rejestracyjnych dla [...]

Zarządzenie nr 15/05 Starosty Włoclawskiego z dnia 05.04.2005 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Zarządzenie nr 15/05 Starosty Włocławskiego z dnia 5 kwietnia 2005r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym we Włocławku Na podstawie art. 129 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. [...]

Zarządzenie nr 13/05 Starosty Włocławskiego z dnia 24.03.2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego we Włocławku.

Zarządzenie nr 13/05 Starosty Włocławskiego z dnia 24 marca 2005r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego we Włocławku.Na  podstawie art. 772 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z [...]

Zarządzenie nr 14/05 Starosty Włoclawskiego z dnia 23.03.2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Zarządzenie nr 14/05 Starosty Włocławskiego z dnia 23 marca  2005. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych.Na podstawie § 61 ust.5 Statutu [...]

Zarządzenie nr 12/05 Starosty Włocławskiego z dnia 18.03.2005 r. w sprawie utworzenia Zespołu Zadaniowego do realizacji zadań w ramach Akcji Społecznej „ Przejrzysta Polska”.

Zarządzenie nr 12/05 Starosty Włocławskiego z dnia 18 marca 2005 roku w sprawie utworzenia Zespołu Zadaniowego do realizacji zadań w ramach Akcji Społecznej „Przejrzysta Polska”.Na podstawie § 54 Regulaminu Organizacyjnego [...]

Zarządzenie nr 11/05 Starosty Włoclawskiego z dnia 14.03.2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Zarządzenie nr 11/05 Starosty Włocławskiego z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.Na podstawie art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy [...]

Zarządzenie Starosty Włoclawskiego nr 9/05 z dnia 17.02.2005 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Zarządzenie nr 9/05 Starosty Włoclawskiego z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych.Na podstawie § 61 ust.5 Statutu Powiatu Włocławskiego w [...]

Zarządzenie Starosty Włocławskiego nr 8/05 z dnia 26.01.2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds Osób Niepełnosprawnych.

Zarządzenie nr 8/2005 Starosty Włocławskiego z dnia 26 stycznia 2005r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds Osób Niepełnosprawnych.Na podstawie art. 44b oraz art. 44c ust. 2, 3 i 9 ustawy z dnia 27 [...]

Zarządzenie Starosty Włocławskiego nr 6/05 z dnia 25.01.2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych, eksploatacyjnych i druków dla

Zarządzenie nr 6/05 Starosty Włocławskiego z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych, [...]

Zarządzenie Starosty Włocławskiego nr 5/05 z dnia 25.01.2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów oraz założenie ewid

Zarządzenie nr 5/05 Starosty Włocławskiego z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji ewidencji [...]

Zarządezenie Starosty Włoclawskiego nr 7/05 z dnia 25.01.2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i instalację sprzętu komputerowego.

Zarządzenie nr 7/05 Starosty Włocławskiego z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i instalację sprzętu [...]

Zarządzenie Starosty Włocławskiego nr 4/05 z dnia 21.01.2005 r. zmieniające Zarządzenie Starosty Włocławskiego w sprawie zorganizowania przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Świ

Zarządaenie nr 4/05 Starosty Włocławskiego z dnia 21 stycznia 2005 roku zmieniające Zarządzenie Starosty Włocławskiego w sprawie zorganizowania przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu [...]

Zarządzenie Starosty Włocławskiego nr 3/04 z dnia 21.01.2005 r. w sprawie zorganizowania drugiego przetargu, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Choceń przy ul. Sikorskiego 8, ustalenia cen

Zarządzenie nr 3 /05 Starosty Włoclawskiego z dnia 21 stycznia 2005 roku w sprawie zorganizowania drugiego przetargu, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Choceń przy ul. [...]

Zarządzenie Starosty Włocławskiego nr 2/05 z dnia 19.01.2005 r. w sprawie powołania osób do składu Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego.

Zarządzenie nr 2/05 Starosty Włocławskiego z dnia 19 stycznia 2005 roku w sprawie powołania osób do składu  Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego.Na [...]

Zarządzenie Starosty Włocławskiego nr 1/05 z dnia 13.-1.2005 r. w sprawie ustalenia organizacji prac związanych z wykonywaniem niektórych uchwał rady powiatu.

Zarządzenie nr 1/05 Starosty Włocławskiego z dnia 13 stycznia 2005 roku w sprawie ustalenia organizacji prac związanych z wykonywaniem niektórych uchwał rady powiatu.Na podstawie § 61 ust. 5 w związku z § 64 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij