2013

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
2016 | 2017 | 2018 | 2019

Zarządzenie Nr 40/2013 Starosty Włocławskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uzgodnienia rocznego "Planu audytu wewnętrznego na 2014 rok"

Zarządzenie Nr 40/2013 Starosty Włocławskiego z dnia 30 grudnia 2013 r.   w sprawie uzgodnienia rocznego „Planu audytu wewnętrznego na 2014 rok”   Na podstawie art. 283 ust 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 [...]

Zarządzenie nr 39 /2013 Starosty Włocławskiego z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Rozwoju, Edukacji ....

Zarządzenie nr 39 /2013 Starosty Włocławskiego z dnia 27 grudnia 2013 r.   w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Rozwoju, [...]

Zarządzenie Nr 38/2013 Starosty Włocławskiego z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie Nr 26/2013 Starosty Włocławskiego z dnia 28.10.2013 r. w sprawie powołania zespołu Projektowego do realizacji zadania - Zarządzanie Projektem...

Zarządzenie Nr 38/2013 Starosty Włocławskiegoz dnia 27 grudnia 2013 r.     zmieniające zarządzenie Nr 26/2013 Starosty Włocławskiego z dnia 28.10.2013 r. w sprawie powołania zespołu Projektowego do realizacji zadania [...]

Zarządzenie Nr 37/13 Starosty Włocławskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na bieżącą dostawę materiałów biurowych..

ZARZĄDZENIE  Nr 37/13 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 16 grudnia 2013 r.   w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na bieżącą dostawę materiałów [...]

Zarządzenie Nr 36/13 Starosty Włocławskiego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę nowych materiałów dydaktycznych ...

ZARZĄDZENIE  Nr 36/13 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 11 grudnia 2013 r.   w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę nowych materiałów [...]

Zarządzenie nr 35/2013 Starosty Włocławskiego z dnia 9.12.2013r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora

Zarządzenie nr  35/2013 Starosty Włocławskiego z dnia 9.12.2013r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Rozwoju, Edukacji i [...]

ZARZĄDZENIE Nr 34/13 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ochronę osób i mienia Starostwa Powiatowego we Włocławku...

ZARZĄDZENIE  Nr 34/13 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ochronę osób i mienia Starostwa [...]

Zarządzenie nr 33/2013 Starosty Włocławskiego z dnia 26.11.2013r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora...

Zarządzenie nr 33/2013 Starosty Włocławskiego z dnia 26.11.2013r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Rozwoju, Edukacji i Spraw [...]

Zarządzenie nr 32/2013 Starosty Włocławskiego z dnia 15.11.2013 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisko urzędnicze w Wydziale Komunikacji i Dróg ...

Zarządzenie nr 32 /2013 Starosty Włocławskiego z dnia 15.11.2013 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisko urzędnicze w Wydziale Komunikacji [...]

Zarządzenie nr 31/2013 Starosty Włocławskiego z dnia 15.11.2013 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisko urzędnicze w Wydziale Rozwoju, Edukacji ...

Zarządzenie nr 31 /2013 Starosty Włocławskiego z dnia 15.11.2013 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisko urzędnicze w Wydziale Rozwoju, Edukacji [...]

Zarządzenie Nr 30/2013 Starosty Włocławskiego z dnia 15.11.2013 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji ...

Zarządzenie nr 30/2013 Starosty Włocławskiego z dnia 15.11.2013 r.     w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisko urzędnicze w Wydziale [...]

Zarządzenie Nr 29/13 Starosty Włocławskiego z dnia 04.11.2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym we Włocławku

Zarządzenie nr 29/13 Starosty Włocławskiego  z dnia 04.11.2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym we Włocławku. Na podstawie art. 4 ust.3 oraz art.26 ustawy z dnia 29 września 1994r. [...]

Zarządzenie Nr 28/2013 Starosty Włocławskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 31 października 2013 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie Powiatu Włocławskiego

  ZARZĄDZENIE Nr 28/2013 Starosty Włocławskiego- Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 31 października 2013 r.   w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie Powiatu [...]

Zarządzenie nr 27 Starosty Włocławskiego z dnia 28.10.2013r w sprawie ustalenia zasad rachunkowości i wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zarządzenie nr 27  Starosty Włocławskiego z dnia 28.10.2013r w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości i wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu [...]

Zarządzenie Nr 26/2013 Starosty Włocławskiego z dnia 28.10.2013 r. w sprawie powołania zespołu Projektowego do realizacji zadania - Zarządzanie Projektem pt.: "Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie włocławskim"...

Zarządzenie Nr 26/2013 Starosty Włocławskiego z dnia 28.10.2013 r.  w sprawie powołania zespołu Projektowego do realizacji zadania - Zarządzanie Projektem pod tytułem: „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w [...]

ZARZĄDZENIE Nr 25/13 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 23 października 2013 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego...

ZARZĄDZENIE  Nr 25/13 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 23 października 2013 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego dla potrzeb [...]

Zarządzenie nr 24/2013 Starosty Włocławskiego z dnia 17.10.2013r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowiska urzędnicze podinspektorów w Wydziale...

Zarządzenie nr 24/2013 Starosty Włocławskiego z dnia 17.10.2013r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowiska urzędnicze podinspektorów w Wydziale Rozwoju, Edukacji i Spraw [...]

Zarządzenie Nr 23/13 Starosty Włocławskiego z dnia 07 października 2013 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 23/13 Starosty Włocławskiego z dnia 07 października 2013 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Przetargowej   Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z [...]

Zarządzenie nr 22/2013 Starosty Włocławskiego z dnia 27.09.2013r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty w Wydziale...

Zarządzenie nr 22/2013 Starosty Włocławskiego z dnia 27.09.2013r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty w Wydziale Zarządzania, Administracji i [...]

ZARZĄDZENIE Nr 21/13 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 19 września 2013 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji członków Zespołu Zarządzającego Projektu...

ZARZĄDZENIE  Nr 21/13 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 19 września 2013 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji członków [...]

Zarządzenie nr 20/2013 Starosty Włocławskiego z dnia 16.08.2013r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze inspektora

Zarządzenie nr 20/2013 Starosty Włocławskiego z dnia 16.08.2013r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Ochrony Środowiska i [...]

Zarządzenie Nr 19/2013 Starosty Włocławskiego z dnia 09 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w sprawach dotyczących rzeczy znalezionych.

Na podstawie § 8 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku w związku z art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885) zarządza się co [...]

Zarządzenie Nr 18/2013 Starosty Włocławskiego z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego ,,KOBRA-2013-POWIAT WŁOCŁAWSKI"...

Zarządzenie Nr 18/2013 Starosty Włocławskiego z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego ,,KOBRA-2013-POWIAT WŁOCŁAWSKI” we współdziałaniu z powiatowymi [...]

ZARZĄDZENIE NR 17/2013 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie wykonania zabiegów zwalczających w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, zagrożonych przez organizmy szkodliwe – brudnicę mniszkę

ZARZĄDZENIE NR 17/2013 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 27 maja 2013 r.   w sprawie wykonania zabiegów zwalczających w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, zagrożonych przez organizmy szkodliwe – brudnicę [...]

Zarządzenie nr 16 /13 Starosty Włocławskiego z dnia 20.05.2013r w sprawie zmiany zarządzenia nr 14/12 Starosty Włocławskiego z dnia 24.04.2012r w sprawie ustalenia (zasad) polityki rachunkowości dla Starostwa Powiatowego we Włocławku.

Zarządzenie nr 16 /13 Starosty Włocławskiego z dnia 20.05.2013r w sprawie zmiany zarządzenia nr 14/12 Starosty Włocławskiego z dnia 24.04.2012r w sprawie ustalenia (zasad) polityki rachunkowości dla Starostwa Powiatowego we [...]

ZARZĄDZENIE Nr 15/2013 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO-SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie opracowania planów ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia).

ZARZĄDZENIE Nr 15/2013 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO-SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie opracowania planów ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III [...]

Zarządzenie nr 14/13 Starosty Włocławskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro...

Zarządzenie nr 14/13 Starosty Włocławskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro [...]

Zarządzenie nr 13 /2013 Starosty Włocławskiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania niektórych czynności kancelaryjnych, w tym czynności związanych z elektroniczną skrzynką podawczą...

Zarządzenie nr 13/2013 Starosty Włocławskiego z dnia  27 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania niektórych czynności kancelaryjnych, w tym czynności związanych z elektroniczną skrzynką podawczą w Starostwie [...]

Zarządzenie nr 12/13 Starosty Włocławskiego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zasad użytkowania systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku starostwa.

Zarządzenie nr 12/13 Starosty Włocławskiego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zasad użytkowania systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku starostwa. Na podstawie § 8 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we [...]

Zarządzenie nr 11/2013 Starosty Włocławskiego z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia i aktualizacji kart informacyjnych w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Zarządzenie nr 11/2013 Starosty Włocławskiego z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia i aktualizacji kart informacyjnych w Starostwie Powiatowym we Włocławku.   Na podstawie § 8 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa [...]

Zarządzenie Nr 10/13 Starosty Włocławskiego z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Zarządzenie Nr 10/13 Starosty Włocławskiego z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.   Na podstawie art. 196 ust. [...]

Zarządzenie Nr 9/13 Starosty Włocławskiego z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej.

Zarządzenie Nr 9/13 Starosty Włocławskiego z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej.   Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 w związku z [...]

Zarządzenie nr 8/2013 Starosty Włocławskiego z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie uchylenia zarządzeń.

Zarządzenie nr 8/2013 Starosty Włocławskiego z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie uchylenia zarządzeń.   Na podstawie § 8 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku stanowiącego załącznik do Uchwały Nr III/54/11 [...]

Zarządzenie nr 7/2013 Starosty Włocławskiego z dnia 22.02.2013r. zmieniające Zarządzenie Starosty Włocławskiego w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego we Włocławku.

Zarządzenie nr 7/2013 Starosty Włocławskiego z dnia 22.02.2013r. zmieniające Zarządzenie Starosty Włocławskiego w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego we Włocławku.   Na podstawie art. 104, art. [...]

Zarządzenie nr 6/2013 Starosty Włocławskiego z dnia 07.02.2013 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika...

Zarządzenie nr 6/2013 Starosty Włocławskiego z dnia 07.02.2013 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału [...]

Zarządzenie nr 5/2013 Starosty Włocławskiego z dnia 07.02.2013 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Powiatowego...

Zarządzenie nr 5/2013 Starosty Włocławskiego z dnia 07.02.2013 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Powiatowego [...]

ZARZĄDZENIE NR 4/2013 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie powołania komisji do dokonania spisu dokumentacji niearchiwalnej w archiwum zakładowym.

ZARZĄDZENIE NR 4/2013 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie powołania komisji do dokonania spisu dokumentacji niearchiwalnej w archiwum zakładowym.   Działając na podstawie § 8 Regulaminu Organizacyjnego [...]

ZARZĄDZENIE Nr 3/13 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie promocji powiatu...

ZARZĄDZENIE  Nr 3/13 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie promocji powiatu [...]

Zarządzenie nr 2/2013 Starosty Włocławskiego z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania pomocy konsumentom z terenu Powiatu Włocławskiego w indywidualnych sprawach przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów we Włocławku.

Zarządzenie nr 2/2013 Starosty Włocławskiego z dnia 17 stycznia 2013 r.  w sprawie ustalenia zasad udzielania pomocy konsumentom z terenu Powiatu Włocławskiego w indywidualnych sprawach przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów we [...]

Zarządzenie nr 1/13 Starosty Włocławskiego z dnia 14.01.2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Starosty Włocławskiego w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości Starostwa Powiatowego we Włocławku.

Zarządzenie nr 1/13 Starosty Włocławskiego z dnia 14.01.2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Starosty Włocławskiego w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości Starostwa Powiatowego we Włocławku.   Na [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij