2017

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
2016 | 2017 | 2018 | 2019

Zarządzenie nr 59/2017 Starosty Włocławskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego we Włocławku.

Zarządzenie nr 59/2017 Starosty Włocławskiego  z dnia 29 grudnia 2017r.   w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego we Włocławku.    Na podstawie art. 39 [...]

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uzgodnienia rocznego „Planu audytu wewnętrznego na 2018 rok”.

Zarządzenie Nr 58/2017Starosty Włocławskiego z dnia 29 grudnia 2017 r.  w sprawie uzgodnienia rocznego „Planu audytu wewnętrznego na 2018 rok”.  Na podstawie art. 283 ust. 1 i 3 [...]

ZARZĄDZENIE Nr 57/2017 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont odcinków dróg powiatowych - ułożenie warstwy ścieralnej.

ZARZĄDZENIE  Nr 57/2017 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2017 r.    w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na remont odcinków dróg [...]

ZARZĄDZENIE Nr 56/2017 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont odcinków dróg powiatowych - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją i grysami

ZARZĄDZENIE  Nr 56/2017 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2017 r.    w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na remont odcinków dróg [...]

ZARZĄDZENIE Nr 54/2017 Starosty Włocławskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

ZARZĄDZENIE  Nr 54/2017 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2017 r.    w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w  Starostwie Powiatowym we Włocławku, których wartość [...]

ZARZĄDZENIE Nr 53/2017 Starosty Włocławskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania i powołania komisji przetargowej na: „Usługi ochrony i dozoru dla Starostwa Powiatowego we Włocławku” z podziałem na 2 zadania.

ZARZĄDZENIE Nr 53/2017 Starosty Włocławskiegoz dnia 13 grudnia 2017 r.   w sprawie wszczęcia postępowania i powołania komisji przetargowej na: „Usługi ochrony i dozoru dla Starostwa Powiatowego we Włocławku” [...]

Zarządzenie nr 52/2017 Starosty Włocławskiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej na stanowisko urzędnicze Referenta w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych

Zarządzenie nr 52/2017 Starosty Włocławskiego z dnia 4 grudnia 2017 r.    w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisko urzędnicze [...]

ZARZĄDZENIE NR 51/2017 Starosty Włocławskiego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wyznaczenia redaktora internetowego serwisu informacyjnego, redaktora powiatowej strony BIP, administratora internetowego serwisu, administratora powiatowej strony BIP.

Zarządzenie Nr 51/2017Starosty Włocławskiego z dnia 24 listopada 2017 r.  w sprawie wyznaczenia redaktora internetowego serwisu informacyjnego, redaktora powiatowej strony BIP, administratora internetowego serwisu, [...]

ZARZĄDZENIE NR 50/2017 Starosty Włocławskiego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie powiatowego internetowego serwisu informacyjnego i powiatowej strony Biuletynu Informacji Publicznej.

  Zarządzenie Nr 50/2017Starosty Włocławskiego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie powiatowego internetowego serwisu informacyjnego i powiatowej strony Biuletynu Informacji Publicznej.  Na podstawie § [...]

Zarządzenie nr 49/2017 Starosty Włocławskiego z dnia 3 listopada 2017r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Wydziale Komunikacji.

  Zarządzenie nr 49/2017 Starosty Włocławskiego z dnia 3 listopada 2017r.   w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w [...]

Zarządzenie nr 48/17 Starosty Włocławskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej.

Zarządzenie nr 48/17 Starosty Włocławskiego z dnia 30 października 2017 r.  w sprawie zmiany  zarządzenia w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej. Na podstawie § 3 ust. 3 uchwały nr 97/07 [...]

ZARZĄDZENIE NR 46/2017 Starosty Włocławskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmian do rocznego „Planu audytu wewnętrznego na 2017 rok”

Zarządzenie Nr 46/2017Starosty Włocławskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmian do rocznego „Planu audytu wewnętrznego na 2017 rok”  Na podstawie art. 283 ust. 1 i 3 ustawy [...]

ZARZĄDZENIE NR 45/2017 Starosty Włocławskiego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie punktów i harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Zarządzenie Nr 45/2017Starosty Włocławskiego z dnia  20 października 2017 r. w sprawie punktów i harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  Na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 2 w [...]

ZARZĄDZENIE Nr 44/2017 Starosty Włocławskiego z dnia 10 października 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania na dostawę kostki brukowej.

ZARZĄDZENIE Nr 44/17 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 10 października 2017 r.  w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kostki brukowej dla zadania pn. [...]

ZARZĄDZENIE Nr 43/2017 Starosty Włocławskiego z dnia 05 października 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania na Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu włocławskiego w sezonie 2017/2018, z podziałem na 7 zadań

ZARZĄDZENIE  Nr 43/2017 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 05 października 2017 r.   w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zimowe utrzymanie dróg [...]

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 8 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Instrukcji i kontroli dowodów księgowych w Starostwie Powiatowym we Włocławku

Zarządzenie Nr 36/2017Starosty Włocławskiego z dnia 8 sierpnia 2017 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie Instrukcji i kontroli dowodów księgowych w Starostwie Powiatowym we Włocławku  Na podstawie [...]

ZARZĄDZENIE Nr 33/2017 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania na remont i wymianę instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego oraz montaż instalacji alarmowej

ZARZĄDZENIE  Nr 33/2017 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 26 lipca 2017 r.   w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na remont i wymianę instalacji [...]

ZARZĄDZENIE NR 32/2017 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 20 lipca 2017 r.w sprawie zmian do rocznego „Planu audytu wewnętrznego na 2017 rok”

Zarządzenie Nr 32/2017 Starosty Włocławskiego z dnia 20 lipca 2017 r.  w sprawie zmian do rocznego „Planu audytu wewnętrznego na 2017 rok”  Na podstawie art. 283 ust. 1 i 3 ustawy [...]

Zarządzenie nr 31/2017 Starosty Włocławskiego z dnia 19 lipca 2017r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym we Włocławku, w zamian za święto przypadające w sobotę.

              Zarządzenie nr 31/2017 Starosty Włocławskiego z dnia 19 lipca 2017r.    w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym we Włocławku, w zamian za [...]

Zarządzenie nr 30/2017 Starosty Włocławskiego z dnia 19 lipca 2017r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Wydziale ES

Zarządzenie nr 30/2017 Starosty Włocławskiego z dnia 19 lipca 2017r.    w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Wydziale Edukacji i [...]

Zarządzenie nr 29/2017 Starosty Włocławskiego z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór ubezpieczyciela majątku Powiatu Włocławskiego

ZARZĄDZENIE  Nr 29/2017 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 13 lipca 2017 r.   w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór ubezpieczyciela majątku [...]

ZARZĄDZENIE Nr 28 /2017 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 03 lipca 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót remontowych w budynku szkoły – Zespołu Szkół w Lubrańcu

  ZARZĄDZENIE  Nr 28 /2017 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 03 lipca 2017 r.    w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót [...]

ZARZĄDZENIE NR 27/2017 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości dla Starostwa Powiatowego we Włocławku

Zarządzenie Nr  27/2017Starosty Włocławskiego z dnia 30 czerwca 2017 r.  w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości dla Starostwa Powiatowego we Włocławku Na podstawie art. 4 oraz art.10 ustawy [...]

Zarządzenie nr 26/2017 Starosty Włocławskiego z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Wydziale FK

Zarządzenie nr 26/2017 Starosty Włocławskiego z dnia 29 czerwca 2017r.     w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w [...]

ZARZĄDZENIE Nr 25/2017 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania i powołania komisji przetargowej na: „Dozór i ochronę mienia obiektów stanowiących zespół pałacowy w miejscowości Brzezie”.

ZARZĄDZENIE Nr 25/2017 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 20 czerwca 2017 r.    w sprawie wszczęcia postępowania i powołania komisji przetargowej na: „Dozór i ochronę mienia obiektów stanowiących zespół [...]

Zarządzenie nr 24/2017 Starosty Włocławskiego z dnia 7 czerwca 2017r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Wydziale FK

Zarządzenie nr 24/2017 Starosty Włocławskiego z dnia 7 czerwca 2017r.    w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Wydziale [...]

Zarządzenie nr 23/2017 Starosty Włocławskiego z dnia 22 maja 2017r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Wydziale FK

Zarządzenie nr 23/2017 Starosty Włocławskiego z dnia 22 maja 2017r.    w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w [...]

Zarządzenie nr 22/2017 Starosty Włocławskiego z dnia 22 maja 2017r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Wydziale GGN

Zarządzenie nr 22/2017 Starosty Włocławskiego z dnia 22 maja 2017r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Wydziale [...]

Zarządzenie nr 21/2017 Starosty Włocławskiego z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmian składu osobowego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności we Włocławku

Zarządzenie nr 21/2017 Starosty Włocławskiego z dnia 10 maja 2017 r.      W sprawie zmian składu osobowego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności we [...]

Zarządzenie Nr 20/2017 Starosty Włocławskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na remont odcinków dróg powiatowych...

ZARZĄDZENIE  Nr 20/2017 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2017 r.   w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na remont odcinków dróg powiatowych [...]

Zarządzenie nr 19/2017 Starosty Włocławskiego z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na remont odcinków dróg powiatowych - ułożenie warstwy ścieralnej

Zarządzenie  nr 19/2017 Starosty Włocławskiego z dnia 13 kwietnia 2017 r.   w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na remont odcinków dróg powiatowych [...]

Zarządzenie nr 18/2017 Starosty Włocławskiego z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przeglądu, konserwacji i inwentaryzacji ...

Zarządzenie  nr 18/2017 Starosty Włocławskiego z dnia 13 kwietnia 2017 r.   w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przeglądu, konserwacji i [...]

Zarządzenie nr 17/2017 Starosty Włocławskiego z dnia 10 kwietnia 2017r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Wydziale OŚB

Zarządzenie nr 17/2017 Starosty Włocławskiego z dnia 10 kwietnia 2017r.     w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Wydziale [...]

Zarządzenie nr 16/2017 Starosty Włocławskiego z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisko urzędnicze Specjalisty w Wydziale GGN

Zarządzenie nr 16/2017 Starosty Włocławskiego  z dnia 5 kwietnia 2017 r.     w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisko urzędnicze [...]

Zarządzenie nr 15/2017 Starosty Włocławskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 8 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na ternie Powiatu Włocławskiego

  ZARZĄDZENIE Nr 15/2017 Starosty Włocławskiego- Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 8 marca 2017 r.   zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania [...]

Zarządzenie nr 14/2017 Starosty Włocławskiego z dnia 07 marca 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na bieżącą dostawę prefabrykatów betonowych

ZARZĄDZENIE  Nr 14/17 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 07 marca 2017 r.   w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na bieżącą dostawę prefabrykatów [...]

Zarządzenie Nr 13/2017 Starosty Włocławskiego z dnia 22 lutego 2017 t. w sprawie zmian do rocznego "Planu audytu wewnętrznego na 2017 rok"

Zarządzenie Nr 13/2017 Starosty Włocławskiego z dnia 22 lutego 2017r.     w sprawie zmian do rocznego „Planu audytu wewnętrznego na 2017 rok”     Na podstawie art. 283 ust. 1 i 3 ustawy z dnia [...]

Zarządzenie Nr 12/2017 Starosty Włocławskiego z dnia 22.02.2017 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Wydziale OŚB Starostwa Powiatowego we Włocławku

Zarządzenie nr 12/2017 Starosty Włocławskiego z dnia 22 lutego 2017r.   w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Wydziale [...]

Zarządzenie Nr 11/2017 Starosty Włocławskiego z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych

Zarządzenie Nr  11/2017 Starosty Włocławskiego z dnia 21 lutego 2017 r.   w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach [...]

Zarządzenie Nr 10/2017 Starosty Włocławskiego z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej

Zarządzenie Nr 10/2017 Starosty Włocławskiego z dnia 21 lutego 2017 r.   w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy [...]

Zarządzenie Nr 9/2017 Starosty Włocławskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania niektórych czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym we Włocławku

  Zarządzenie Nr 9/2017 Starosty Włocławskiego z dnia 15 lutego 2017 r.   w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania niektórych czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym we Włocławku. Na podstawie [...]

Zarządzenie nr 8/2017 Starosty Włocławskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie Powiatu Włocławskiego

Zarządzenie Nr 8/2017 Starosty Włocławskiego- Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 25 stycznia 2017 r.   zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania  o zagrożeniach na terenie Powiatu [...]

Zarządzenie nr 7/2017 Starosty Włocławskiego z dnia 19 stycznia 2017r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Wydziale Finansowo- Księgowym

Zarządzenie nr 7/2017 Starosty Włocławskiego z dnia 19 stycznia 2017r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Wydziale Finansowo- Księgowym [...]

Zarządzenie nr 6/2017 Starosty Włocławskiego z dnia 16 stycznia 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości dla Starostwa Powiatowego we Włocławku

Zarządzenie nr 6/2017 Starosty Włocławskiego z dnia 16 stycznia 2017r     zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości dla Starostwa Powiatowego we [...]

Zarządzenie nr 5/2017 Starosty Włocławskiego z dnia 16 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w Starostwie Powiatowym we Włocławku

Zarządzenie nr 5/2017 Starosty Włocławskiego z dnia 16 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w Starostwie Powiatowym we Włocławku   Na podstawie art.10 [...]

Zarządzenie nr 4/17 Starosty Włocławskiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia podziału obowiązków pomiędzy zatrudnionych w Starostwie Powiatowym we Włocławku członków zarządu powiatu

  ZARZĄDZENIE NR 4/17 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 5 stycznia 2017 r.   w sprawie ustalenia podziału obowiązków pomiędzy zatrudnionych w Starostwie Powiatowym we Włocławku członków zarządu powiatu w [...]

Zarządzenie nr 3/2017 Starosty Włocławskiego z dnia 04 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy we Włocławku

Zarządzenie nr 3/2017 Starosty Włocławskiego z dnia 04 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy we Włocławku         Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 [...]

Zarządzenie nr 2/2017 Starosty Włocławskiego z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na kierownicze stanowiska urzędnicze.

Zarządzenie nr 2/2017 Starosty Włocławskiego  z dnia 3 stycznia 2017 r.   w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na kierownicze stanowiska [...]

Zarządzenie nr 1/2017 Starosty Włocławskiego- Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie Powiatu Włocławskiego

Zarządzenie nr 1/2017 Starosty Włocławskiego- Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 2  stycznia 2017 r.   w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie Powiatu [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij