2015

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
2016 | 2017 | 2018 | 2019

Zarządzenie Nr 50/2015 Starosty Włocławskiego z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie prowadzenia rejestru umów w Starostwie Powiatowym we Włocławku

Zarządzenie Nr 50/2015Starosty Włocławskiegoz dnia 31 grudnia 2015 r.w sprawie prowadzenia rejestru umów w Starostwie Powiatowym we WłocławkuNa podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 [...]

Zarządzenie Nr 49/2015 Starosty Włocławskiego z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uzgodnienia rocznego „Planu audytu wewnętrznego na 2016 rok”

  Zarządzenie Nr 49/2015 Starosty Włocławskiego z dnia 31 grudnia 2015r.     w sprawie uzgodnienia rocznego „Planu audytu wewnętrznego na 2016 rok”     Na podstawie art. 283 ust. 1 i 3 [...]

Zarządzenie nr 48/2015 Starosty Włocławskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia lokalizacji punktów i harmonogramu pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu włocławskiego

Zarządzenie nr 48 /2015Starosty Włocławskiegoz dnia 30 grudnia 2015r.w sprawie  ustalenia lokalizacji punktów i harmonogramu pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu włocławskiegoNa podstawie art. 9 ust. 2 pkt 2 [...]

Zarządzenie Nr 47/2015 Starosty Włocławskiego z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian do rocznego "Planu audytu wewnętrznego na 2015 rok"

  Zarządzenie Nr 47/2015 Starosty Włocławskiego z dnia 15 grudnia 2015.r.     w sprawie zmian do rocznego „Planu audytu wewnętrznego na 2015 rok”     Na podstawie art. 283 ust. 1 i 3 [...]

Zarządzenie Nr 46/15 Starosty Włocławskiego z dnia 03 grudnia 2015 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Budowa 2 budynków mieszkalnych dla podopiecznych Wielofunkcyjnej Placówki

  ZARZĄDZENIE  Nr 46/15 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 03 grudnia 2015 r.   w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Budowa 2 budynków mieszkalnych dla [...]

Zarządzenie Nr 45/2015 Starosty Włocławskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej

Zarządzenie Nr 45/2015 Starosty Włocławskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej   Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca [...]

Zarządzenie nr 44/2015 Starosty Włocławskiego z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym we Włocławku

Zarządzenie nr 44/2015 Starosty Włocławskiego  z dnia  24 listopada 2015r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym we Włocławku.   Na podstawie art. 4 ust.3 oraz art. 26 ustawy z dnia 29 [...]

Zarządzenie nr 43/2015 Starosty Włocławskiego z dnia 23.11.2015 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty w Wydziale Zarządzania, Administracji (...)

Zarządzenie nr 43/2015 Starosty Włocławskiego z dnia 23.11.2015 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty w Wydziale Zarządzania, Administracji i [...]

Zarządzenie Nr 42/15 Starosty Włocławskiego z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej (...)

ZARZĄDZENIE  Nr 42/15 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 18 listopada 2015 r.   w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej, w [...]

Zarządzenie Nr 41/2015 Starosty Włocławskiego z dnia 09 listopada 2015 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych we Włocławku.

Zarządzenie Nr 41/2015 Starosty Włocławskiego z dnia 09 listopada 2015 r.  w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych we Włocławku. Na podstawie art. 44b ust.1 i art. 44c [...]

Zarządzenie nr 40/2015 Starosty Włocławskiego z dnia 28 października 2015 r. w sprawie punktów i harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Zarządzenie nr  40/2015Starosty Włocławskiegoz dnia  28 października 2015r.w sprawie  punktów i harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnejNa podstawie art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej [...]

Zarządzenie Nr 39/15 Starosty Włocławskiego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego przez okres 30 miesięcy (...)

ZARZĄDZENIE  Nr 39/15 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 22 października 2015 r.   w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego [...]

Zarządzenie nr 38/2015 Starosty Włocławskiego z dnia 15 października 2015r. w sprawie punktów i harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Zarządzenie nr  38/2015 Starosty Włocławskiego z dnia  15 października 2015r.   w sprawie  punktów i harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy [...]

Zarządzenie nr 37/2015 Starosty Włocławskiego z dnia 14.10.2015 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisko urzędnicze w Wydziale Ochrony Środowiska (...)

Zarządzenie nr 37/2015 Starosty Włocławskiego z dnia 14.10.2015 r.     w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisko urzędnicze w [...]

Zarządzenie Nr 36/2015 Starosty Włocławskiego z dnia 2 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji etyki do przeprowadzania postępowań w sprawach o naruszenie Kodeksu etyki pracowników Starostwa Powiatowego we Włocławku

Zarządzenie Nr 36/2015 Starosty Włocławskiego z dnia 2 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji etyki do przeprowadzania postępowań w sprawach o naruszenie Kodeksu etyki pracowników Starostwa Powiatowego we [...]

Zarządzenie Nr 35/2015 Starosty Włocławskiego z dnia 17 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w sprawach dotyczących rzeczy znalezionych”

Zarządzenie Nr 35/2015 Starosty Włocławskiego z dnia 17 września 2015 r.   w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w sprawach dotyczących rzeczy znalezionych”   Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 [...]

ZARZĄDZENIE NR 34/2015 Starosty Włocławskiego z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia i upoważnienia osób do przygotowania i złożenia wymaganych ustawami i prawem sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych (...).

ZARZĄDZENIE NR 34/2015    Starosty Włocławskiego z  dnia 8 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia i upoważnienia osób do przygotowania i złożenia wymaganych ustawami i prawem sprawozdań budżetowych, [...]

Zarządzenie nr 33 /2015 Starosty Włocławskiego z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia osób i uczestnictwa w czynnościach zdawczo-odbiorczych...

ZARZĄDZENIE NR  33 /2015    Starosty Włocławskiego z  dnia  25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia osób i uczestnictwa w czynnościach zdawczo-odbiorczych pomiędzy Publiczną Szkołą [...]

Zarządzenie Nr 32/2015 Starosty Włocławskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników i zastępców kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych

ZARZĄDZENIE Nr 32/2015 Starosty Włocławskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników i zastępców kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu [...]

Zarządzenie nr 31/2015 Starosty Włocławskiego z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego we Włocławku.

Zarządzenie nr 31/2015 Starosty Włocławskiego  z dnia 21 sierpnia 2015 r.   w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego we Włocławku.   Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 [...]

Zarządzenie nr 30/15 Starosty Włocławskiego z dnia 7 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 13/08 Starosty Włocławskiego z dnia 11.02.2008 r. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej

Zarządzenie nr 30/15 Starosty Włocławskiego z dnia 7 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 13/08 Starosty Włocławskiego z dnia 11.02.2008 r. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej. Na podstawie § 3 ust. 3 [...]

Zarządzenie Nr 29/2015 Starosty Włocławskiego z dnia 3 sierpnia 2015 r. zmieniające Zarządzenie nr 27/08 Starosty Włocławskiego z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie powiatowego internetowego serwisu informacyjnego i powiatowej strony ...

Zarządzenie Nr  29/2015 Starosty Włocławskiego z dnia 3 sierpnia 2015 r. zmieniające Zarządzenie nr 27/08 Starosty Włocławskiego z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie powiatowego internetowego serwisu informacyjnego i [...]

Zarządzenie nr 28/15 Starosty włocławskiego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania...

ZARZĄDZENIE  Nr 28/15 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 17 lipca 2015 r.   w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Wykonanie prac geodezyjnych [...]

Zarządzenie nr 27/2015 Starosty Włocławskiego z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Starostwie Powiatowym we Włocławku, w zamian za święta przypadające w sobotę.

Zarządzenie nr 27/2015 Starosty Włocławskiego z dnia 13 lipca 2015 r.       w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Starostwie Powiatowym we Włocławku, w zamian za święta przypadające w [...]

Zarządzenie nr 26/2015 Starosty Włocławskiego z dnia 25.06.2015r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Ochrony Środowiska ...

Zarządzenie nr 26/2015 Starosty Włocławskiego z dnia 25.06.2015r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Ochrony Środowiska i [...]

Zarządzenie nr 25/2015 Starosty Włocławskiego z dnia 25.06.2015r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze Głównego specjalisty w Wydziale Ochrony Środowiska...

Zarządzenie nr 25/2015 Starosty Włocławskiego z dnia 25.06.2015 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze Głównego specjalisty w Wydziale [...]

Zarządzenie Nr 24/15 Starosty Włocławskiego z dnia 18 czerwca 2015 r.w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych w celu modernizacji osnowy (...)"

  ZARZĄDZENIE  Nr 24/15 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 18 czerwca 2015 r.   w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Wykonanie prac geodezyjnych [...]

Zarządzenie Nr 23/15 Starosty Włocławskiego z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej

                 ZARZĄDZENIE  Nr 23/15 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 10 czerwca 2015 r.   w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie [...]

Zarządzenie Nr 22/15 Starosty Włocławskiego z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej

ZARZĄDZENIE  Nr 22/15 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 27 maja 2015 r.   w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej   Na podstawie art. 4 [...]

Zarządzenie nr 21/15 Starosty Włocławskiego z dnia 21 maja 2015 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynków...

ZARZĄDZENIE  Nr 21/15 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 21 maja 2015 r.   w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. [...]

Zarządzenie Nr 20/15 Starosty Włocławskiego z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynków ....

ZARZĄDZENIE  Nr 20/15 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 18 maja 2015 r.   w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. [...]

Zarządzenie nr 19/2015 Starosty Włocławskiego z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu dla pracowników, którym pracodawca wyraził zgodę na przejazd w podróży służbowej samochodem...

Zarządzenie nr 19/2015 Starosty Włocławskiegoz dnia 11 maja 2015r.w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu dla pracowników, którym pracodawca wyraził zgodę na przejazd w podróży służbowej samochodem osobowym [...]

Zarządzenie Nr 18/15 Starosty Włocławskiego z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ...

ZARZĄDZENIE  Nr 18/15 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2015 r.   w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków [...]

Zarządzenie Nr 17/15 Starosty Włocławskiego z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ..."

ZARZĄDZENIE  Nr 17/15 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 21 kwietnia 2015 r.   w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności [...]

Zarządzenie nr 16/2015 Starosty Włocławskiego z dnia 15.04.2015 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska...

Zarządzenie nr 16/2015 Starosty Włocławskiego z dnia 15.04.2015r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału [...]

Zarządzenie Nr 15/2015 Starosty Włocławskiego z dnia 27.03.2015 r. w sprawie powołania komisji do dokonania spisu dokumentacji niearchiwalnej w archiwum zakładowym

ZARZĄDZENIE NR 15/2015 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO0 z dnia 27.03.2015 r.     w sprawie powołania komisji do dokonania spisu dokumentacji niearchiwalnej w archiwum zakładowym.   Działając na podstawie § 8 [...]

Zarządzenie Nr 14/15 Starosty Włocławskiego z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie ustalenia zakresu działań Starostwa Powiatowego we Włocławku w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju

ZARZĄDZENIE Nr 14/15 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 19 marca2015 r.   w sprawie ustalenia zakresu działań Starostwa Powiatowego we Włocławku w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju   W związku z art. 2 [...]

Zarządzenie Nr 13/2015 Starosty Włocławskiego z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zmian składu osobowego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku

Zarządzenie Nr 13/2015 Starosty Włocławskiego z dnia 16 marca 2015 r.     w sprawie zmian składu osobowego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku.   Na podstawie [...]

Zarządzenie Nr 12/15 Starosty Włocławskiego z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na bieżącą dostawę biurowych materiałów pomocniczych w ramach projektu

ZARZĄDZENIE  Nr 12/15 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 12 marca 2015 r.   w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na bieżącą dostawę biurowych [...]

Zarządzenie Nr 11/2015 Starosty Włocławskiego z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego we Włocławku

Zarządzenie Nr 11/2015 Starosty Włocławskiego z dnia 11 marca 2015 r.     w sprawie Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego we Włocławku      Na podstawie art. 104, art. 104 1 – 104 3 [...]

Zarządzenie Nr 10/2015 Starosty Włocławskiego z dnia 11.03.2015 r. w sprawie powołania dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku

  ZARZĄDZENIE nr 10/2015 Starosty Włocławskiego z dnia 11.03.2015 r.   w sprawie  powołania dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku.            Na podstawie [...]

Zarządzenie Nr 9/15 Starosty Włocławskiego z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Zarządzenie Nr 9/15 Starosty Włocławskiego z dnia 6 marca 2015 r.   w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach [...]

Zarządzenie Nr 8/15 Starosty Włocławskiego z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej.

   Zarządzenie Nr 8/15     Starosty Włocławskiego z dnia 6 marca 2015 r.   w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy [...]

Zarządzenie Nr 07/2015 Starosty Włocławskiego z dnia 04 marca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad użytkowania samochodu służbowego w Starostwie Powiatowym we Włocławku

Zarządzenie Nr 07/2015 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 04 marca 2015 r.       w sprawie ustalenia zasad użytkowania samochodu służbowego w Starostwie Powiatowym we Włocławku.     Na podstawie [...]

Zarządzenie Nr 6/15 Starosty Włocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego we Włocławku

ZARZĄDZENIE Nr 6/15 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 25 lutego 2015 r.   w sprawie składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego we Włocławku   Na podstawie art. 17 [...]

Zarządzenie nr 5 Starosty Włocławskiego z dnia 10.02.2015 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku.

Zarządzenie nr 5/2015 Starosty Włocławskiego z dnia 10.02.2015r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy [...]

Zarządzenie Nr 4/2015 Starosty Włocławskiego z dnia 04 lutego 2015 r. w sprawie zmian do rocznego „Planu audytu wewnętrznego na 2015 rok”

  Zarządzenie Nr  4/2015 Starosty Włocławskiego z dnia04 lutego 2015r.     w sprawie zmian do rocznego „Planu audytu wewnętrznego na 2015 rok”     Na podstawie art. 283 ust. 1 i 3 [...]

Zarządzenie Nr 3/15 Starosty Włocławskiego z dnia 03 lutego 2015 roku w sprawie powołania osób do składu osobowego Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego

Zarządzenie  Nr 3/15 Starosty Włocławskiego z dnia 03 lutego 2015 roku   w sprawie powołania osób do składu osobowego Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu  i [...]

Zarządzenie Nr 2/15 Starosty Włocławskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego "KOBRA-15" we współdziałania z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami ....

  Zarządzenie Nr 2/15 Starosty Włocławskiego z dnia  28 stycznia 2015 r.     w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego        ,,KOBRA-15- [...]

Zarządzenie nr 1/2015 Starosty Włocławskiego z dnia 23 stycznia 2015r. W sprawie przeprowadzenia konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku.

Zarządzenie nr 1/2015 Starosty Włocławskiego Z dnia 23 stycznia 2015r.   W sprawie  przeprowadzenia konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij