2007

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
2016 | 2017 | 2018 | 2019

Zarządzenie nr 50/07 Starosty Włocławskiego z dnia 07 grudnia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Zarządzenie nr 50/07 Starosty Włocławskiego z dnia 07 grudnia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym we Włocławku oraz zarządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w [...]

Zarządzenie nr 49/07 Starosty Włocławskiego z dnia 07.12.2007 r. w sprawie określenia stanowisk i rodzajów prac zleconych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych.

Zarządzenie nr 49/07 Starosty Włocławskiego z dnia 07 grudnia 2007 r. w sprawie określenia stanowisk i rodzajów prac zleconych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych, oraz sposobu postępowania w celu [...]

Zarządzenie nr 48/07 Starosty Włocławskiego z dnia 07.12.2007 r. w sprawie wyznaczenia administratora systemu oraz inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego do realizacji zadań w zakresie teleinformatycznej ochrony informacji niejawnych.

Zarządzenie Nr 48/07 Starosty Włocławskiego z dnia 07 grudnia 2007 r. w sprawie wyznaczenia administratora systemu oraz inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego do realizacji zadań w zakresie teleinformatycznej ochrony informacji [...]

Zarządzenie nr 47/07 Starosty Włocławskiego z dnia 07.12.2007 r. zmieniające zarządzenie Starosty Włocławskiego w sprawie ustalenia wykazu rodzajów informacji, występujących lub mogących występować w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Zarządzenie nr 47/07 Starosty Włocławskiego z dnia 07 grudnia 2007 r. zmieniające zarządzenie Starosty Włocławskiego w sprawie ustalenia wykazu rodzajów informacji, występujących lub mogących występować w [...]

Zarządzenie nr 46/07 z dnia 07.12.2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowych do przeprowadzenia postępowań w sprawie o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie wektorowej mapy zasadniczej dla miasta Kowala

Zarządzenie nr 46/07 Staroaty Włocławskiego z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowych do przeprowadzenia postępowań w sprawie o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie wektorowej [...]

Zarządzenie nr 45/07 Starosty Włocławskiego z dnia 07.12.2007 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na usuwanie pojazdów z dróg oraz prowadzenia parkingów strzeżonych dla pojazdów usuniętych z dróg na terenie Powiatu Włocławskiego.

Zarządzenie nr 45 /07 Starosty Włocławskiego z dnia 7 grudnia 2007 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na usuwanie pojazdów z dróg oraz prowadzenia parkingów strzeżonych dla pojazdów usuniętych z dróg na terenie Powiatu [...]

Zarządzenie nr 44/07 Starosty Włocławskiego z dnia 28.11.2007 r. w sprawie obowiązku używania identyfikatorów służbowych przez pracowników Starostwa Powiatowego we Włocławku.

Zarządzenie nr 44/07 Starosty Włocławskiego z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie obowiązku używania identyfikatorów służbowych przez pracowników Starostwa Powiatowego we Włocławku. Na podstawie § 61 ust. 5 Statutu Powiatu [...]

Zarządzenie nr 43/07 Starosty Włocławskiego z dnia 19.11.2007 r. w sprawie zakazu używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w Starostwie Powiatowym we Włocławku

Zarządzenie nr 43/07 Starosty Włocławskiego z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie zakazu używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w Starostwie Powiatowym we Włocławku. Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 listopada [...]

Zarządzenie nr 42/07 Starosty Włocławskiego z dnia 15.11.2007 r. w sprawie powołania komisji odbiorczej.

Zarządzenie nr 42/07 Starosty Włocławskiego z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie powołania komisji odbiorczej Na podstawie § 48 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku zarządza się, co [...]

Zarządzenie nr 41/07 Starosty Włocławskiego z dnia 06.11.2007 r. w sprawie powołania komisji do spraw kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz kontroli formalnej zaświadczeń lekarskich.

Zarządzenie nr 41/07 Starosty Włocławskiego z dnia 06 listopada 2007 r. w sprawie powołania komisji do spraw kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz kontroli formalnej zaświadczeń [...]

Zarządzenie nr 40/07 Starosty Włocławskiego z dnia 05.11.2007 r. w sprawie powołania komisji do spraw oceny przydatności składników majątkowych do dalszego użytkowania.

Zarządzenie nr 40/07 Starosty Włocławskiego z dnia 05 listopada 2007 r. w sprawie powołania komisji do spraw oceny przydatności składników majątkowych do dalszego użytkowania. Na podstawie § 48 Regulaminu Organizacyjnego [...]

Zarządzenie nr 39/07 Starosty Włocławskiego z dnia 29.10.2007 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego we Włocławku.

Zarządzenie nr 39/07 Starosty Włocławskiego z dnia 29 października 2007 roku w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego we Włocławku. Na podstawie § 16 ust. 1 Regulaminu Pracy [...]

Zarządzenie nr 38/07 Starosty Włocławskiego z dnia 23.10.2007 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds Osób Niepełnosprawnych.

Zarządzenie nr 38/07 Starosty Włocławskiego z dnia 23 października 2007 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds Osób Niepełnosprawnych. Na podstawie art.44b i art.44c ust.2, 3 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. [...]

Zarządzenie nr 37/07 Starosty Włocławskiego z dnia 25.09.2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie o udzielenie zamówień publicznych na modernizację ewidencji gruntów...

Zarządzenie nr 37/07 Starosty Włocławskiego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie o udzielenie zamówień publicznych na modernizację [...]

Zarządzenie nr 36/07 Starosty Włocławskiego z dnia 13.09.2007 r. zmieniające zarządzenie nr 28/07 Starosty Włocławskiego Starosty Włocławskiego z dnia 11.06.2007 r. w sprawie używania samochodów prywatnych do celów służbowych.

Zarządzenie nr 36/07 Starosty Włocławskiego z dnia 13 września 2007 roku zmieniające zarządzenie Starosty Włocławskiego w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu dla pracowników, którym pracodawca wyraził zgodę [...]

Zarządzenie nr 35/07 Starosty Włocławskiego z dnia 06.08.2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowych do przeprowadzenia postępowań w sprawie o udzielenie zamówień publicznych na: odnowienie map glebowo-rolniczych.

Zarządzenie nr 35/07 Starosty Włocławskiego z dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowych do przeprowadzenia postępowań w sprawie o udzielenie zamówień publicznych na: odnowienie map [...]

Zarządzenie nr 34/07 Starosty Włocławskiego z dnia 27.07.2007 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Brzeziu.

Zarządzenie nr 34 /07 Starosty Włocławskiego z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej [...]

Zarządzenie nr 33/07 Starosty Włocławskiego z dnia 04.07.2007 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich i Organów Powiatu.

Zarządzenie nr 33/07 Starosty Włocławskiego z dnia 4 lipca 2007 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich i Organów [...]

Zarządzenie nr 32/07 Starosty Włocławskiego z dnia 29.06.2007 r. w sprawie powołania oraz określenia trybu pracy Komisji Zdrowotnej dla rozpatrzenia wniosków o udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

Zarządzenie nr 32/07 Starosty Włocławskiego z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie powołania oraz określenia trybu pracy Komisji Zdrowotnej dla rozpatrzenia wniosków o udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki [...]

Zarządzenie nr 31/07 Starosty Włocławskiego z dnia 21.06.2007 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim.

Zarządzenie nr 31/07 Starosty Włocławskiego z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim Na podstawie z [...]

Zarządzenie nr 30/07 Starosty Włocławskiego z dnia 19.06.2007 r. zmieniające zarządzenie Starosty Włocławskiego w sprawie powołania obsady Stałego Dyżuru w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Zarządzenie nr 30/07 Starosty Włocławskiego z dnia 19 czerwca 2007 roku zmieniające zarządzenie Starosty Włocławskiego w sprawie powołania obsady Stałego Dyżuru w Starostwie Powiatowym we Włocławku Na podstawie § 5 pkt [...]

Zarządzenie nr 29/07 Starosty Włocławskiego-Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 19.06.2007 r. w sprawie powołania osób do składu Rejonowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania na terenie Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego.

Zarządzenie nr 29/ 07 Starosty Włocławskiego- Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie powołania osób do składu Rejonowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania na [...]

Zarządzenie nr 28/07 Starosty Włocławskiego z dnia 11.06.2007 r. w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu dla pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej

Zarządzenie nr 28/07 Starosty Włocławskiego z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu dla pracowników, którym pracodawca wyraził zgodę na przejazd w podróży służbowej samochodem [...]

Zarządzenie nr 27/07 Starosty Włocławskiego z dnia 06.06.2007 r. w sprawie powołania Komisji konkursowych do przeprowadzenia postępowania konkursowego na kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym we Włocławku

Zarządzenie nr 27/07 Starosty Włocławskiego z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Komisji konkursowych do przeprowadzenia postępowania konkursowego na kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym [...]

Zarządzenie nr 26/07 Starosty Włocławskiego z dnia 04.06.2007 r. w sprawie organizowania systemu wykrywania i alarmowania na terenie Powiatu Włocławskiego.

Zarządzenie nr 26/07 Starosty Włocławskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 04 czerwca 2007 roku w sprawie organizowania systemu wykrywania i alarmowania na terenie Powiatu Włocławskiego Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7, art. 138 [...]

Zarządzenie nr 25/07 Starosty Włocławskiego z dnia 24.05.2007 r. w sprawie wyznaczenia Pana Kazimierza Kacy - Wicestarosty na Przewodniczącego Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

Zarządzenie nr 25/07 Starosty Włocławskiego z dnia 24 maja 2007 roku w sprawie wyznaczenia Pana Kazimierza Kacy - Wicestarosty na Przewodniczącego Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Przychodni Specjalistycznych we [...]

Zarządzenie nr 24/07 Starosty Włocławskiego z dnia 22.05.2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku.

Zarządzenie nr 24/07 Starosty Włocławskiego z dnia 22 maja 2007 r. zmieniające zarządzenie Starosty Włocławskiego w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku oraz [...]

Zarządzenie nr 23/07 Starosty Włocławskiego z dnia 21.05.2007 r. w sprawie powołania Komisji do podziału i zniszczenia dokumentacji z wyborów samorządowych.

Zarządzenie nr 23/07 Starosty Włocławskiego z dnia 21 maja 2007 roku w sprawie powołania Komisji do podziału i zniszczenia dokumentacji z wyborów samorządowych przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 roku zdeponowanej w Starostwie [...]

Zarządzenie nr 22/07 Starosty Włocławskiego z dnia 16.05.2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do Spraw Wyborów – Urzędnika Wyborczego.

Zarządzenie nr 22/07 Starosty Włocławskiego z dnia 16 maja 2007 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do Spraw Wyborów – Urzędnika Wyborczego Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca [...]

Zarządzenie nr 21/07 Starosty Włocławskiego z dnia 09.05.2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowych.

Zarządzenie nr 21/07 Starosty Włocławskiego z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowych do przeprowadzenia postępowań w sprawie o udzielenie zamówień publicznych na: dostawę rębaka do [...]

Zarządzenie nr 20/07 Starosty Włocławskiego z dnia 07.05.2007 r. w sprawie powołania Komisji konkursowych do przeprowadzenia postępowań konkursowych na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Zarządzenie nr 20/07 Stzrosty Włocławskiego z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie powołania Komisji konkursowych do przeprowadzenia postępowań konkursowych na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym we Włocławku Na podstawie [...]

Zarządzenie nr 19/07 Starosty Włocławskiego z dnia 30.04.2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji konkursowych do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Zarządzenie nr 19/07 Starosty Włocławskiego z dnia 30 kwietnia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji konkursowych do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym we [...]

Zarządzenie nr 18/07 Starosty Włocławskiego z dnia 25.04.2007 r. w sprawie zasad organizowania naboru kandydatów na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

Zarządzenie nr 18/07 Starosty Włocławskiego z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie zasad organizowania naboru kandydatów na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. Na podstawie § 48 Regulaminu Organizacyjnego [...]

Zarządzenie nr 17/07 Starosty Włocławskiego z dnia 23.04.2007 r. w sprawie opracowania regulaminu organizacyjnego na czas wojny w jednostkach organizacyjnych Powiatu Włocławskiego.

Zarządzenie nr 17/07 Starosty Włocławskiego z dnia 23 kwietnia 2007roku w sprawie opracowania regulaminu organizacyjnego na czas wojny w jednostkach organizacyjnych Powiatu Włocławskiego. Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 21 [...]

Zarządzenie nr 16/07 Starosty Włocławskiego z dnia 23.04.2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego na czas wojny.

zastrzeżone (jawne po odłączeniu załącznika nr 1) Egz. Nr 1 Zarządzenie nr 16/07 Starosty Włocławskiego z dnia 23 kwietnia 2007roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego na czas [...]

Zarządzenie nr 15/07 Starosty Włocławskiego z dnia 19.04.2007 r. w sprawie powołania Komisji konkursowych do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Zarządzenie nr 15/07 Starosty Włocławskiego z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji konkursowych do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym we Włocławku [...]

Zarządzenie nr 14/07 Starosty Włocławskiego z dnia 17.04.2007 r. w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Zarządzenie nr 14/07 Starosty Włocławskiego z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt w Starostwie Powiatowym we Włocławku. Na podstawie § 13 ust. 7 załącznika do rozporządzenia [...]

Zarządzenie nr 13/07 Starosty Włocławskiego z dnia 11.04.2007 r. w sprawie powołania Komisji ds. likwidacji składników majątku ruchomego, nienadających się do dalszego użytkowania w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Zarządzenie nr 13/07 Starosty Włocławskiego z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji ds. likwidacji składników majątku ruchomego, nienadających się do dalszego użytkowania w Starostwie Powiatowym we [...]

Zarządzenie nr 12/07 Starosty Włocławskiego z dnia 02.04.2007 r. w sprawie powołania Komisji konkursowych do przeprowadzenia postępowań konkursowych na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Zarządzenie nr 12/07 Starosty Włocławskiego z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji konkursowych do przeprowadzenia postępowań konkursowych na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym we Włocławku [...]

Zarządzenie nr 11/07 Starosty Włocławskiego z dnia 22.03.2007 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Zarządzenie nr 11/07 Starosty Włocławskiego z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Na podstawie art. 86 ust. 7 ustawy z [...]

Zarządzenie nr 10/07 Starosty Włocławskiego z dnia 22.03.2007 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej.

Zarządzenie nr 10/07 Starosty Włocławskiego z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej. Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z [...]

Zarządzenie nr 9/07 Starosty Włocławskiego z dnia 26.02.2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania na dostawę bonów towarowych.

Zarządzenie nr 9/07 Starosty Włocławskiego z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę bonów [...]

Zarządzenie nr 8/07 Starosty Włocławskiego z dnia 22.02.2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania na dostawę tablic rejestracyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego we Włocławku.

Zarządzenie nr 8/07 Starosty Włocławskiego z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę tablic [...]

Zarządzenie nr 7/07 Starosty Włocławskiego z dnia 05.02.2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad organizowania naboru kandydatów na stanowiska urzędnicze i niektóre kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Zarządzenie nr 7/07 Starosty Włocławskiego z dnia 05 lutego 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad organizowania naboru kandydatów na stanowiska urzędnicze i niektóre kierownicze stanowiska urzędnicze w [...]

Zarządzenie nr 6/07 Starosty Włocławskiego z dnia 01.02.2007 r. w sprawie zorganizowania przetargu, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie ewidencyjnym Świerna gm. Lubień Kujawski.

Zarządzenie nr 6/07 Starosty Włocławskiego z dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie zorganizowania przetargu, na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie ewidencyjnym [...]

Zarządzenie nr 5/07 Starosty Włocławskiego z dnia 01.02.2007 r. w sprawie zorganizowania przetargu, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie ewidencyjnym Choceń przy ul. Sikorskiego 8.

Zarządzenie nr 5/07 Starosty Włocławskiego z dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie zorganizowania przetargu, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie ewidencyjnym Choceń [...]

Zarządzenie nr 4/07 Starosty Włocławskiego z dnia 01.02.2007 r. w sprawie powołania komisji dokonującej brakowania i przekazania na makulaturę dokumentacji, której czasookres przechowywania w archiwum zakładowym mija w 2007 roku.

Zarządzenie nr 4 / 07 Starosty Włocławskiego z dnia 01 luty 2007 roku w sprawie powołania komisji dokonującej brakowania i przekazania na makulaturę dokumentacji, której czasookres przechowywania w archiwum zakładowym mija [...]

Zarządzenie nr 3/07 Starosty Włocławskiego z dnia 30.01.2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości dla Starostwa Powiatowego we Włocławku.

Zarządzenie nr 3/07 Starosty Włocławskiego z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości dla Starostwa Powiatowego we Włocławku Na podstawie art.10 ust.2 [...]

Zarządzenie nr 2/07 Starosty Włocławskiego z dnia 19.01.2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania na dostawę materiałów biurowych, eksploatacyjnych i druków dla potrzeb Starostwa Powiatowego we Włocławku.

Zarządzenie nrr 2/07 Starosty Włocławskiego z dnia 19 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę [...]

Zarządzenie nr 1/07 Starosty Włocławskiego z dnia 18.01.2007 r. w sprawie powołania składu oraz określenia trybu pracy Komisji Stypendialnej.

Zarządzenie nr 1/07 Starosty Włocławskiego z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie powołania składu oraz określenia trybu pracy Komisji Stypendialnej dla rozpatrzenia i zweryfikowania zaświadczeń o wysokości [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij