2012

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
2016 | 2017 | 2018 | 2019

Zarządzenie nr 40/2012 Starosty Włocławskiego z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie powołania powiatowej rady zatrudnienia we Włocławku

Zarządzenie nr 40/2012 Starosty Włocławskiego z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie powołania powiatowej rady zatrudnienia we Włocławku   Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i [...]

Zarządzenie Nr 39/2012 Starosty Włocławskiego z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uzgodnienia rocznego „Planu audytu wewnętrznego na 2013 rok”.

Zarządzenie Nr 39/2012 Starosty Włocławskiego z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uzgodnienia rocznego „Planu audytu wewnętrznego na 2013 rok”.   Na podstawie art. 283 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach [...]

Zarządzenie nr 38/2012 Starosty Włocławskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchylenia zarządzenia.

Zarządzenie nr 38/2012 Starosty Włocławskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchylenia zarządzenia.   Na podstawie z art. 104, art. 104 ¹ - 104 ³ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. [...]

Zarządzenie Nr 37/2012 Starosty Włocławskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku.

Zarządzenie Nr 37/2012 Starosty Włocławskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie powołania  członka  Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku.   Na podstawie §18 ust. 3 [...]

ZARZĄDZENIE Nr 36/2012 Starosty Włocławskiego- Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie Powiatu Włocławskiego.

ZARZĄDZENIE Nr 36/2012 Starosty Włocławskiego- Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie Powiatu Włocławskiego   Na podstawie art. 17 [...]

ZARZĄDZENIE Nr 33/12 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego...

ZARZĄDZENIE  Nr 33/12 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 10 grudnia 2012 r.   w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na bieżącą dostawę materiałów [...]

Zarządzenie nr 35/12 Starosty Włocławskiego z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 36/11 Starosty Włocławskiego z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego we Włocławku.

Na podstawie art. 104, art. 104 ¹ - 104 ³ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz § 8 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku stanowiącego załącznik [...]

Zarządzenie nr 34/2012 Starosty Włocławskiego z dnia 10 grudnia 2012r. zmieniające Zarządzenie Starosty Włocławskiego w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego we Włocławku.

Na podstawie § 8 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku, oraz art. 39 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm. [1]) zarządza się, co [...]

Zarządzenie Nr 32/2012 Starosty Włocławskiego z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego we Włocławku.

Działając na podstawie art.18 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu, kryzysowym (Dz. U. Nr 89  poz.590 z póżn. zm.[1]) w związku z art. 35. ust.2 oraz  ust. 3 pkt. 3  ustawy z dnia 5 czerwca  1998 [...]

Zarządzenie nr 31 Starosty Włocławskiego z dnia 28.11.2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Na podstawie § 8 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego stanowiącego załącznik do uchwały nr III/54/11 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 21 lutego 2011r. w związku z art.26 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o [...]

ZARZĄDZENIE NR 30/2012 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Przydatki Gołaszewskie...

Na podstawie art.22 ust.2 oraz art.18 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz.U.z 2011r. Nr 12, poz.59 z późn. zm.) po uzyskaniu opinii Nadleśniczego Nadleśnictwa Włocławek zarządzam co następuje:   § 1. [...]

Zarządzenie nr 29/2012 Starosty Włocławskiego z dnia 15.10.2012 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisko urzędnicze w Wydziale...

Zarządzenie nr 29/2012 Starosty Włocławskiego z dnia 15.10.2012 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisko urzędnicze w Wydziale Ochrony Środowiska [...]

Zarządzenie nr 28/2012 Starosty Włocławskiego z dnia 28.09.2012r. w sprawie powołania Sekretarza Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Zarządzenie nr 28/2012 Starosty Włocławskiego z dnia 28.09.2012r. w sprawie powołania Sekretarza Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.   Na podstawie § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy [...]

Zarządzenie nr 27/12 Starosty Włocławskiego z dnia 07 września 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 46/11 z dnia 12 lipca 2011 roku w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania projektów organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych.

Zarządzenie nr 27/12 Starosty Włocławskiego z dnia 07 września 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 46/11 z dnia 12 lipca 2011 roku w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania projektów organizacji ruchu na drogach powiatowych i [...]

ZARZĄDZENIE NR 26 /2012 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO – SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie opracowania Planu Obrony Cywilnej Powiatu Włocławskiego oraz planów obrony cywilnej gmin Powiatu Włocławskiego.

ZARZĄDZENIE NR 26 /2012 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO – SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie opracowania Planu Obrony Cywilnej Powiatu Włocławskiego oraz planów obrony cywilnej gmin Powiatu Włocławskiego.Na podstawie [...]

ZARZĄDZENIE Nr 25/2012 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksowe świadczenie usług telekomunikacyjnych...

ZARZĄDZENIE  Nr 25/2012 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksowe świadczenie usług telekomunikacyjnych [...]

Zarządzenie nr 24/2012 Starosty Włocławskiego z dnia 12.07.2012r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze...

Zarządzenie Nr 24/2012 Starosty Włocławskiego z dnia 12.07.2012r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Rozwoju, Edukacji i [...]

Zarządzenie Nr 23/12 Starosty Włocławskiego z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 60/11 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku.

Zarządzenie Nr 23/12 Starosty Włocławskiego z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie  zmiany zarządzenia Nr 60/11 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie powołania  członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o [...]

Zarządzenie nr 22/2012 Starosty Włocławskiego z dnia 27.06.2012 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisko urzędnicze...

Zarządzenie nr 22/2012 Starosty Włocławskiego z dnia 27.06.2012 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Gospodarki [...]

Zarządzenie Nr 21/2012 Starosty Włocławskiego z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów wspólnoty gruntowej zwanej „Wspólnotą Leśną Rolników m. Kowal”.

Zarządzenie Nr 21/2012 Starosty Włocławskiego z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów wspólnoty gruntowej zwanej „Wspólnotą Leśną Rolników m. [...]

Zarządzenie Nr 20/2012 Starosty Włocławskiego z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie przeglądu wytworzonych w starostwie materiałów zawierających informacje niejawne.

Zarządzenie Nr 20/2012 Starosty Włocławskiego z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie przeglądu wytworzonych w starostwie materiałów zawierających informacje niejawne. Na podstawie § 8 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we [...]

Zarządzenie nr 19/2012 Starosty Włocławskiego z dnia 04 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji etyki do przeprowadzania postępowań w sprawach o naruszenie Kodeksu etyki pracowników Starostwa Powiatowego we Włocławku.

Zarządzenie nr 19/2012 Starosty Włocławskiego z dnia  04 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji etyki do przeprowadzania postępowań w sprawach o naruszenie Kodeksu etyki pracowników Starostwa Powiatowego we [...]

Zarządzenie Nr 18/2012 Starosty Włocławskiego z dnia 04 maja 2012r. w sprawie powołania, organizacji i zadań Powiatowego Sztabu Operacyjnego ds. koordynacji na obszarze Powiatu Włocławskiego...

Zarządzenie Nr 18/2012 Starosty Włocławskiego z dnia 04 maja 2012 r. w sprawie powołania, organizacji i zadań Powiatowego Sztabu Operacyjnego ds. koordynacji na obszarze Powiatu Włocławskiego przedsięwzięć związanych z Finałowym [...]

Zarządzenie nr 17/2012 Starosty Włocławskiego z dnia 30.04.2012 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 18/09 Starosty Włocławskiego z dnia 5 maja 2009r.

Zarządzenie nr 17/2012 Starosty Włocławskiego z dnia 30.04.2012 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 18/09 Starosty Włocławskiego z dnia 5 maja 2009r.   Na podstawie § 8 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we [...]

Zarządzenie nr 16/2012 Starosty Włocławskiego z dnia 30.04.2012 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 35/11 Starosty Włocławskiego z dnia 10 maja 2011r.

Zarządzenie nr 16/2012 Starosty Włocławskiego z dnia 30.04.2012 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 35/11 Starosty Włocławskiego z dnia 10 maja 2011r.   Na podstawie § 8 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we [...]

Zarządzenie nr 15/12 Starosty Włocławskiego z dnia 24.04.2012 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości i wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych dla projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki...

Zarządzenie nr 15/12 Starosty Włocławskiego z dnia 24.04.2012 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości i wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych dla projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał [...]

Zarządzenie nr 14/12 Starosty Włocławskiego z dnia 24.04.2012 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości dla Starostwa Powiatowego we Włocławku.

Zarządzenie nr 14/12 Starosty Włocławskiego z dnia 24.04.2012 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości dla Starostwa Powiatowego we Włocławku. Na podstawie art. 4 oraz art.10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o [...]

Zarządzenie nr 13/2012 Starosty Włocławskiego z dnia 20.04 2012 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczątek oraz trybu jej działania w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Zarządzenie nr 13/2012 Starosty Włocławskiego z dnia 20.04.2012 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do przeprowadzenia likwidacji  pieczątek, oraz trybu jej działania w Starostwie Powiatowym we Włocławku. Działając na [...]

Zarządzenie nr 12/2012 Starosty Włocławskiego z dnia 16.04 2012 r. w sprawie wyznaczenia administratora powiatowego internetowego serwisu informacyjnego i powiatowej strony Biuletynu Informacji Publicznej.

Zarządzenie nr 12/2012 Starosty Włocławskiego z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia administratora powiatowego internetowego serwisu informacyjnego i powiatowej strony Biuletynu Informacji Publicznej.   Na podstawie § [...]

Zarządzenie nr 11/2012 Starosty Włocławskiego z dnia 16.04.2012 r. w sprawie odwołania administratora systemu i inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego...

Zarządzenie nr 11/2012 Starosty Włocławskiego z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie odwołania administratora systemu i inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz zmiany zarządzenia w sprawie wyznaczenia administratora systemu oraz [...]

Zarządzenie nr 10/2012 Starosty Włocławskiego z dnia 2.04.2012 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji...

Zarządzenie nr 10/2012 Starosty Włocławskiego z dnia 02.04.2012 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Gospodarki [...]

Zarządzenie nr 9/12 Starosty Włocławskiego z dnia 15.03.2012 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Zarządzenie nr 9/12 Starosty Włocławskiego z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Na podstawie art. 196 ust. 1, 3 i 4 [...]

Zarządzenie nr 8/12 Starosty Włocławskiego z dnia 15.03.2012 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej.

Zarządzenie nr 8/12 Starosty Włocławskiego z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej. Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 w związku z art. 6 pkt [...]

Zarządzenie nr 7/2012 Starosty Włocławskiego z dnia 2.03.2012 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie powołania zespołu projektowego ds. zarządzania projektem...

Zarządzenie nr 7/2012 Starosty Włocławskiego z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie powołania zespołu projektowego ds. zarządzania projektem „Równe szanse dla młodych mieszkańców Powiatu Włocławskiego II [...]

Zarządzenie nr 6/2012 Starosty Włocławskiego z dnia 28.02.2012 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej dokonującej zniszczenia nieaktualnych i niewykorzystanych druków ścisłego zarachowania z zakresu działania Wydziału Komunikacji i Dróg.

Zarządzenie nr 06/2012 Starosty Włocławskiego z dnia 28 luty 2012 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej dokonującej zniszczenia nieaktualnych i niewykorzystanych druków ścisłego zarachowania z zakresu działania [...]

Zarządzenie nr 5/2012 Starosty Włocławskiego z dnia 20.01.2012 r. w sprawie powołania zespołu projektowego ds. zarządzania projektem „Równe szanse dla młodych...

Zarządzenie nr 5/2012 Starosty Włocławskiego z dnia  20 stycznia 2012 r. w sprawie powołania zespołu projektowego ds. zarządzania projektem „Równe szanse dla młodych mieszkańców Powiatu Włocławskiego II edycja w ramach [...]

Zarządzenie nr 4/2012 Starosty Włocławskiego z dnia 19.01.2012 r. w sprawie uchylenia zarządzeń.

Zarządzenie nr 4/2012 Starosty Włocławskiego z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie uchylenia zarządzeń. Na podstawie § 8 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku zarządza się, co następuje: § 1. Uchyla [...]

Zarządzenie nr 3/12 Starosty Włocławskiego z dnia 18.01.2012 w sprawie zmiany zarządzenia Starosty Włocławskiego w sprawie racjonalizacji zatrudnienia w Starostwie Powiatowym we Włocławku

Zarządzenie nr 3/12 Starosty Włocławskiego z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Starosty Włocławskiego w sprawie racjonalizacji zatrudnienia w Starostwie Powiatowym we Włocławku Na podstawie § 8 w związku z § [...]

Zarządzenie nr 2/2012 Starosty Włocławskiego z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Systemu Zarządzania Jakością...

Zarządzenie nr 2/2012 Starosty Włocławskiego z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Systemu Zarządzania Jakością oraz Administratora do spraw Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym [...]

Zarządzenie nr 1/2012 Starosty Włocławskiego z dnia 2.01.2012 r. w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu dla pracowników...

Zarządzenie nr 1/2012 Starosty Włocławskiego z dnia  2 stycznia  2012 roku  w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu dla pracowników, którym pracodawca wyraził zgodę na przejazd w podróży służbowej [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij