2010

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
2016 | 2017 | 2018 | 2019

Zarządzenie nr 36/2010 Starosty Włocławskiego z dnia 09,21.2010 r. zmieniające zarządzenie nr 35/2010 Starosty Włocławskiego z dnia 9.12.2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym we Włoclawku.

Zarządzenie nr 36/10 Starosty Włocławskiego z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniające Zarządzenie nr 35/2010 Starosty Włocławskiego z dnia 9 grudnia 2010r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym we Włoclawku. Na [...]

Zarządzenie nr 35/2010 Starosty Włocławskiego z dnia 09,12.2010r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Zarządzenie nr 35/2010 Starosty Włocławskiego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym we Włocławku   Na podstawie  art.4 ust.3 oraz art.26 ustawy z dnia 29 września [...]

Zarządzenie nr 34/10 Starosty Włocławskiego z dnia 07,12.2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku oraz członków Powiatowego Zespołu do...

Zarządzenie nr 34/10 Starosty Włocławskiego z dnia 7 grudnia 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku oraz członków Powiatowego Zespołu do spraw [...]

Zarządzenie nr 33/10 Starosty Włocławskiego z dnia 03,12.2010r. w sprawie przeprowadzenia oględzin nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Osiek, gmina Fabianki, oznaczonej numerem działki 49/3 i wyznaczenia członków komisji...

Zarządzenie nr 33/10 Starosty Włocławskiego z dnia 3 grudnia 2010 roku w sprawie przeprowadzenia oględzin nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Osiek, gmina Fabianki, oznaczonej numerem działki 49/3 i wyznaczenia członków [...]

Zarządzenie Nr 32/10 Starosty Włocławskiego z dnia 01 grudnia 2010r. w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na usuwanie pojazdów z dróg oraz prowadzenia parkingów strzeżonych dla pojazdów usuniętych z dróg na terenie Powiatu Włocławskiego.

Zarządzenie Nr 32/10 Starosty Włocławskiego z dnia 01 grudnia 2010r. w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na usuwanie pojazdów z dróg oraz prowadzenia parkingów strzeżonych dla pojazdów usuniętych z dróg na terenie [...]

Zarządzenie nr 31/10 Starosty Włocławskiego z dnia 01 grudnia 2010 r. w sprawie uchylenia załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 20/09 Starosty Włocławskiego z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie ochrony fizycznej Starostwa Powiatowego we Włocławku.

Zarządzenie nr 31/10 Starosty Włocławskiego z dnia 01 grudnia 2010 r. w sprawie uchylenia załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 20/09 Starosty Włocławskiego z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie ochrony fizycznej Starostwa Powiatowego we [...]

Zarządzenie nr 30/10 Starosty Włocławskiego z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia procedur związanych z wdrożeniem elektronicznego systemu alarmowego.

Zarządzenie nr 30/10 Starosty Włocławskiego z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia procedur związanych z wdrożeniem elektronicznego systemu alarmowego. Na podstawie § 48 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego [...]

Zarządzenie nr 29/10 Starosty Włocławskiego z dnia 16.11.2010 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Zarządzenie nr 29/10 Starosty Włocławskiego z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym we Włocławku. Na podstawie  art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. [...]

Zarządzenie nr 28/10 Starosty Włocławskiego z dnia 29.10.2010 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości dla Starostwa Powiatowego we Włocławku.

Zarządzenie nr 28/10 Starosty Włocławskiego z dnia 29.10.2010 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości dla Starostwa Powiatowego we Włocławku. Na podstawie art. 4 oraz art.10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku [...]

Zarządzenie nr 27/10 Starosty Włocławskiego z dnia 10.09.2010 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. środowiska w Wydziale Środowiska...

Zarządzenie nr 27/10 Starosty Włocławskiego z dnia 10 września 2010 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. środowiska w Wydziale [...]

Zarządzenie nr 26/10 Starosty Włocławskiego z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów...

Zarządzenie nr 26/10 Starosty Włocławskiego z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań  o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji  ewidencji  [...]

Zarządzenie nr 25/10 Starosty Włocławskiego z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie 14 tablic interaktywnych...

Zarządzenie nr 25/10 Starosty Włocławskiego z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie 14 tablic [...]

Zarządzenie nr 24/10 Starosty Włocławskiego z dn. 27 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego w Starostwie Powiatowym ...

Zarządzenie nr 24/10Starosty Włocławskiegoz dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego w Starostwie [...]

Zarządzenie nr 23/10 Starosty Włocławskiego z dn. 23 sierpnia 2010 r. w sprawie organizowania i funkcjonowania stałych dyżurów oraz powołania punktu kontaktowego w Starostwie Powiatowym we Włocławku oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Wło

ZARZĄDZENIE NR 23/10STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGOz dnia 23 sierpnia 2010 r.w sprawie organizowania i funkcjonowania stałych dyżurów oraz powołania punktu kontaktowego w Starostwie Powiatowym we Włocławku oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu [...]

Zarządzenie nr 22/10 Starosty Włocławskiego z dnia 22 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania punktu kontaktowego Host Nation Suport (HNS)

ZARZĄDZENIE NR 22/10STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGOz dnia 22 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania punktu kontaktowego Host Nation Suport (HNS)            Na podstawie art. 18 ust. 4 i art. 20 ust. 2 [...]

Zarządzenie nr 21/10 Starosty Włocławskiego w z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej na uzupełnieniu operatu ewidencyjnego o dane o budynkach i lokalach dla jednostek ewidencyjnych

ZARZĄDZENIE NR 21/10STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGOz dnia 17 sierpnia 2010 r.  w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej na uzupełnieniu operatu ewidencyjnego o dane o budynkach i lokalach dla jednostek [...]

Zarządzenie nr 20/10 Starosty Włocławskiego z dnia 9 sierpnia 2010 roku w sprawie zorganizowania przetargu, na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa...

ZARZĄDZENIE  NR   20/10STAROSTY  WŁOCŁAWSKIEGOz dnia 9 sierpnia 2010 roku  w sprawie zorganizowania przetargu, na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie [...]

Zarządzenie nr 19/10 Starosty Włocławskiego z dnia 02 sierpnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa

STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGOz dnia 02 sierpnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasudla lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa         Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy [...]

Zarządzenie Nr 18/10 Starosty Włocławskiego z dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: ustalenie i regulację stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państw

Zarządzenie nr 18/10 Starosty Włocławskiego z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań  o udzielenie zamówienia publicznego na: ustalenie i regulację stanu prawnego [...]

Zarządzenie Nr 17/10 Starosty Włocławskiego z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Brzeziu.

Zarządzenie nr 17/10 Starosty Włocławskiego z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w [...]

Zarządzenie Nr. 16/10 Starosty Włocławskiego z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie określenia sposobu i zasad prowadzenia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Zarządzenie Nr 16/10Starosty Włocławskiegoz dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie określenia sposobu i zasad prowadzenia kontroli zarządczej w  Starostwie Powiatowym we Włocławku. Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy z dnia  [...]

Zarządzenie nr 15/10 Starosty Włocławskiego z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu dla pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym we Włocławku, w celu pełnienia obowiązków służbowych...

ZARZĄDZENIE nr 15/10STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGOz dnia 10 czerwca 2010 roku.  w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu dla pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym we Włocławku, w celu pełnienia obowiązków [...]

Zarządzenie Nr 14/10 Starosty Włocławskiego z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia odbioru godzin za dyżury pełnione przez wyznaczonych pracowników w Starostwie Powiatowym we Włocławku po ogłoszeniu stanu alarmu powodziowego.

Zarządzenie Nr  14/10STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 10 czerwca  2010r. w sprawie ustalenia odbioru godzin za dyżury pełnione przez wyznaczonych pracowników w Starostwie Powiatowym  we Włocławku po ogłoszeniu stanu alarmu [...]

Zarządzenie nr 13 /10 Starosty Włocławskiego z dnia 26.05.2010 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko informatyka w Wydziale Spraw Obywatelskich i Organów Powiatu Starostwa Powiato

Zarządzenie nr 13 /10Starosty Włocławskiegoz dnia 26.05.2010 r.  w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowegona wolne stanowisko urzędnicze informatyka w Wydziale Spraw Obywatelskich i Organów [...]

Zarządzenie nr 12/10 Starosty Włocławskiego z dnia 17.05.2010 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. środowiska

Zarządzenie nr 12/10 Starosty Włocławskiego z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. środowiska w Wydziale Środowiska [...]

Zarządzenie Nr 11 /10 Starosty Włocławskiego z dnia 13 kwietnia 2010 roku w sprawie zorganizowania przetargu, na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarządzenie Nr 11 /10Starosty Włocławskiegoz dnia 13 kwietnia 2010 roku w sprawie zorganizowania przetargu, na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie ewidencyjnym Skoki Duże  [...]

Zarządzenie nr 10/10 Starosty Włocławskiego z dnia 13kwietnia 2010 r. W sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym we Włocławku

Zarządzenie nr 10/10 Starosty Włocławskiegoz dnia 13kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym we Włocławku.  Na podstawie  art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. [...]

Zarządzenie nr 9/10 Starosty Włocławskiego z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Zarządzenie nr  9/10Starosty Włocławskiegoz dnia 29 marca 2010 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym we [...]

Zarządzenie Nr 8/10 Starosty Włocławskiego z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę słodkich bułek oraz soczków na zajęcia pozalekcyjne.

ZARZĄDZENIE  Nr 8/10 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 29 marca 2010 r.   w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę słodkich bułek [...]

Zarządzenie nr 7/10 Starosty Włocławskiego z dnia 10.03.2010 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Zarządzenie nr 7/10 Starosty Włocławskiego z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Na podstawie art. 86 ust. 7 i 7a w związku z art. 6 pkt [...]

Zarządzenie nr 6/10 Starosty Włocławskiego z dnia 10.03.2010 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej.

Zarządzenie nr 6/10 Starosty Włocławskiego z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej. Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 w związku z art. 6 pkt [...]

Zarządzenie nr 5/10 Starosty Włocławskiego z dnia 02.03.2010 r. w sprawie wprowadzenia i aktualizacji kart informacyjnych w Starostwie Powiatowym we Włocławku

Zarządzenie nr  5/10 Starosty Włocławskiego z dnia  2 marca   2010r. w sprawie wprowadzenia i aktualizacji kart informacyjnych w Starostwie Powiatowym we Włocławku Na podstawie § 48 Regulaminu [...]

Zarządzenie nr 4/10 Starosty Włocławskiego z dnia 11.02.2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wydawcy czterech numerów gazety powiatowej...

Zarządzenie nr 4/10 Starosty Włocławskiego z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania  w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wydawcy czterech numerów gazety [...]

Zarządzenie nr 3/2010 Starosty Włocławskiego z dnia 27.01.2010 r. w sprawie powołania komisji dokonującej brakowania i przekazania na makulaturę dokumentacji, której okres przechowywania w archiwum zakładowym minął z dniem 31 grudnia 2009 roku.

Zarządzenie nr3/2010 Starosty Włocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie powołania komisji dokonującej brakowania i przekazania na makulaturę dokumentacji, której okres przechowywania w archiwum zakładowym minął z dniem 31 [...]

Zarządzenie nr 2/10 Starosty Włocławskiego z dnia 08.01.2010 r. w sprawie wprowadzenia, utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PE-EN ISO 9001:2009 w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Zarządzenie nr 02/10 Starosty Włocławskiego  z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia, utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PE-EN ISO 9001:2009 w Starostwie Powiatowym we Włocławku Na [...]

Zarządzenie nr 1/10 Starosty Włocławskiego z dnia 07.01.2010 r. w sprawie korzystania z delegacji służbowych związanych z odbywaniem krajowych podróży służbowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego.

Zarządzenie nr 1/10 Starosty Włocławskiego z dnia 07 stycznia 2010 r. w sprawie korzystania z delegacji służbowych związanych z odbywaniem  krajowych podróży służbowych przez kierowników jednostek organizacyjnych [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij