2006

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
2016 | 2017 | 2018 | 2019

Zarządzenie nr 51/06 Starosty Włocławskiego z dnia 27.12.2006 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości dla Starostwa Powiatowego we Włocławku.

Zarządzenie nr 51/06 Starosty Włocławskiego z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia zasad ( polityki) rachunkowości dla [...]

Zarządzenie nr 50/06 Starosty Wlocławskiego z dnia 27.12.2006 r. w sprawie ramowego zakresu działania jednostek organizacyjnych powiatu w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju.

Zarządzenie nr 50/06 Starosty Włocławskiego z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie ramowego zakresu działania jednostek organizacyjnych powiatu w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju. Na podstawie § 3 ust. 1 [...]

Zarządzenie nr 49/06 Starosty Wlocławskiego z dnia 27.12.2006 r. w sprawie ustalenia zakresu działania Starostwa Powiatowego we Włocławku w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju.

Zarządzenie nr 49/06 Starosty Włocławskiego z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia zakresu działania Starostwa Powiatowego we Włocławku w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju. Na podstawie § 3 ust. 1 [...]

Zarządzenie nr 48/06 Starosty Wlocławskiego z dnia 19.12.2006 r. w sprawie wyznaczenia Pana Kazimierza Kacy - Wicestarosty na Przewodniczącego Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

Zarządzenie nr 48/06 Starosty Włocławskiego z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie wyznaczenia Pana Kazimierza Kacy - Wicestarosty na Przewodniczącego Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Przychodni [...]

Zarządzenie nr 47/06 Starosty Wlocławskiego z dnia 08.12.2006 r. w sprawie powołania Komisji do zniszczenia tablic rejestracyjnych, które straciły swoją ważność.

Zarządzenie Nr 47/06 Starosty Włocławskiego z dnia 08 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji do zniszczenia tablic rejestracyjnych, które straciły swoją ważność. Na podstawie § 54 Regulaminu [...]

Zarządzenie nr 46/06 Starosty Wlocławskiego z dnia 01.12.2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

Zarządzenie Nr 46/06 Starosty Włocławskiego z dnia 1 grudnia 2006 roku zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego. Na podstawie § 4 Rozporządzenia Rady [...]

Zarządzenie nr 45/06 Starosty Wlocławskiego z dnia 30.11.2006 r.w sprawie zmiany Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego we Włocławku.

Zarządzenie nr 45/06 Starosty Włocławskiego z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego we Włocławku. Na podstawie art. 104 - 1043 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy [...]

Zarządzenie nr 44/06 Starosty Wlocławskiego z dnia 29.11.2006 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów.

Zarządzenie nr 44/06 Starosty Włocławskiego z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie [...]

Zarządzenie nr 42/06 Starosty Włocławskiego z dnia 22.11.2006 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Zarządzenie nr 42/06 Starosty Włocławskiego z dnia 22.11.2006 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym we Włocławku Na podstawie art.26 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994r [...]

Zarządzenie nr 43/06 Starosty Włocławskiego z dnia 17.11.2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dostawę bonów towarowych.

Zarządzenie nr 43/06 Starosty Włocławskiego z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę [...]

Zarządzenie nr 41/06 Starosty Włoclawskiego z dnia 15.11.2006 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 44/05 Starosty Włocławskiego w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu Włocław

Zarządzenie nr 41/ 06 Starosty Włocławskiego z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie uchylenia zarządzenia nr 44/05 Starosty Włocławskiego w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym i [...]

Zarządzenie nr 40/06 Starosrt Włocławskiego z dnia 09.11.2006 r. w sprawie powołania składu oraz określenia trybu pracy Komisji Stypendialnej.

Zarządzenie nr 40/06 Starosty Włocławskiego z dnia 9 listopada 2006 roku w sprawie powołania składu oraz określenia trybu pracy Komisji Stypendialnej dla rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendiów na wyrównywanie szans [...]

Zarządzenie nr 39/06 Starosty Włoclawskiego z dnia 09.11.2006 r. w sprawie wprowadzenia dyżuru pracowniczego.

Zarządzenie nr 39/06 Starosty Włocławskiego z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia dyżuru pracowniczego w sekretariacie starosty w Starostwie Powiatowym we Włocławku w dniu 11 listopada 2006 r. i w sekretariacie [...]

Zarządzenie nr 38/06 Starosty Włocławskiego z dnia 30.10.2006 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Zarządzenie nr 38/06 Starosty Włocławskiego z dnia 30 października 2006r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym we Włocławku. Na podstawie art. 130 § 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. [...]

Zarządzenie nr 37/06 Starosty Włocławskiego z dnia 13.10.2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

Zarządzenie nr 37/06 Starosty Włocławskiego z dnia 13 października 2006 roku zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego. Na podstawie § 4 Rozporządzenia Rady [...]

Zarządzenie nr 36/06 Starosty Włocławskiego z dnia 11.10.2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dostawę i instalację sprzętu komputerowego.

Zarządzenie nr 36/06 Starosty Włocławskiego z dnia 11 października 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego, na dostawę [...]

Zarządzenie nr 35/06 Starosty Włocławskiego z dnia 02.10.2006 r. w sprawie powołania Komisji do zniszczenia nieaktualnych i niewykorzystanych druków ścisłego zarachowania z zakresu działania Wydziału Komunikacji oraz pieczątek.

Zarządzenie nr 35/06 Starosty Włocławskiego z dnia 02.10.2006 roku w sprawie powołania Komisji do zniszczenia nieaktualnych i niewykorzystanych druków ścisłego zarachowania z zakresu działania Wydziału Komunikacji oraz [...]

Zarządzenie nr 34/06 Starosty Włocławskiego z dnia 27.09.2006 r. w sprawie rganizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie Powiatu Włocławskiego.

Zarządzenie nr 34/06 Starosty Włocławskiego- Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 27 września 2006 roku w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie Powiatu Włocławskiego Na podstawie [...]

Zarządzenie nr 33/06 Starosty Włocławskiego z dnia 27.09.2006 r. w sprawie powołania składu oraz określenia trybu pracy Komisji Stypendialnej.

Zarządzenie Nr 33/06 Starosty Włocławskiego z dnia 27 września 2006 roku w sprawie powołania składu oraz określenia trybu pracy Komisji Stypendialnej dla rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendiów na wyrównywanie szans [...]

Zarządzenie nr 32/06 Starosty Włocławskiego z dnia 31.08.2006 r. w sprawie Instrukcji Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego dla Starostwa Powiatowego we Włocławku

Zarządzenie nr 32/06Starosty Włocławskiegoz dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Starostwa Powiatowego we Włocławku. Na podstawie art.4 ust. l ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie [...]

Zarządzenie nr 31/06 Starosty Włoclawskiego z dnia 30.08.2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego: na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów oraz założenia ewi

Zarządzenie nr 31/06 Starosty Włocławskiego z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego: na [...]

Zarządzenie nr 30/06 Starosty Włocławskiego z dnia 24.08.2006 r. zmieniające zarządzenie Starosty Włocławskiego w sprawie ustalenia wykazu rodzajów informacji, występujących lub mogących występować w Starostwie Powiatowym we Włocławku, któ

Zarządzenie nr 30/06 Starosty Włocławskiego z dnia 24 sierpnia 2006 r. zmieniające zarządzenie Starosty Włocławskiego w sprawie ustalenia wykazu rodzajów informacji, występujących lub mogących [...]

Zarządzenie nr 26/06 Starosty Włocławskiego z dnia 04.08.2006 r. w sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku aktu prawa miejscowego

Zarządzenie nr 26/06 Starosty Włocławskiego z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku aktu prawa miejscowego oraz sposobu udostępniania aktów normatywnych lub innych aktów prawnych ze zbioru aktów prawa [...]

Zarządzenie nr 29/06 Starosty Włocławskiego z dnia 31.07.2006 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzania, obiegu i przechowywania dokumentów związanych z gospodarką środkami trwałymi.

Zarządzenie nr 29/06 Starosty Włocławskiego z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzania, obiegu i przechowywania dokumentów związanych z gospodarką środkami trwałymi. Na podstawie art.10 [...]

Zarządzenie nr 28/06 Starosty Włocławskiego z dnia 14.07.2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

Zarządzenie Nr 28/06 Starosty Włocławskiego z dnia 14. 07. 2006 roku zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego.Na podstawie § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 roku w [...]

Zarządzenie nr 27/06 Starosty Włocławskiego z dnia 26.06.2006 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości dla Starostwa Powiatowego we Włocławku

Zarządzenie nr 27/06 Starosty Włocławskiego z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości dla Starostwa Powiatowego we Włocławku Na podstawie art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o [...]

Zarządzenie nr 24/06 Starosty Włocławskiego z dnia 06.06.2006 r. w sprawie powołania Komisji etyki do przeprowadzania postępowań w sprawach o naruszenie Kodeksy etyki pracowników Starostwa Powiatowego we Włocławku.

Zarzadzenie nr 24/06 Starosty  Włocławskiego z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie powołania Komisji etyki do przeprowadzania postępowań w sprawach o naruszenie Kodeksy etyki pracowników Starostwa Powiatowego we Włocławku Na podstawie [...]

Zarządzenie nr 23/06 Starosty Włocławskiego z dnia 30.05.2006 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendiów, w roku szkolnym 2005/2006, w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uc

Zarządzenie nr 23/06 Starosty Włocławskiego z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendiów, w roku szkolnym 2005/2006, w ramach Rządowego programu wyrównywania szans [...]

Zarządzenie nr 22/06 Starosty Włocławskiego z dnia 29.05.2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Kodeksu etyki pracowników Starostwa Powiatowego we Włocławku oraz Kodeksu postępowania w sprawach o naruszenie Kodeksu etyki pracowników

Zarządzenie nr 22/06 Starosty Włocławskiego z dnia 29 maja 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Kodeksu etyki pracowników Starostwa Powiatowego we Włocławku oraz Kodeksu postępowania w sprawach o naruszenie Kodeksu [...]

Zarządzenie nr 21/06 Starosty Włocławskiego z dnia 24.05.2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dodatkowego dnia pracy, za jeden z dwóch dni świąt przypadających w pierwszym tygodniu maja 2006 r., w Starostwie Powiatowym we Włocławku oraz za

Zarządzenie nr 21/06 Starosty Włocławskiego z dnia 24 maja 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dodatkowego dnia pracy, za jeden z dwóch dni świąt przypadających w pierwszym tygodniu maja 2006r., w Starostwie Powiatowym we [...]

Zarządzenie nr 20/06 Starosty Włocławskiego z dnia 22.05.2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego, na dostawę i instalację sprzętu komputerowego wraz z oprogram

Zarządzenie nr 20/06 Starosty Włocławskiego z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego, na dostawę i instalację sprzętu [...]

Zarządzenie nr 19/06 Starosty Włocławskiego z dnia 22.05.2006 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Zarządzenie nr 19/06 Starosty Włocławskiego z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym we Włocławku Na podstawie § 16 Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego we Włocławku, w [...]

Zarządzenie nr 18/06 Starosty Włocławskiego z dnia 19.04.2006 r. w sprawie dodatkowego dnia pracy, za jeden z dwóch dni świąt przypadających w pierwszym tygodniu maja 2006r., w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Zarządzenie nr 18/06 Starosty Włocławskiego z dnia 19 kwietnia 2006r. w sprawie dodatkowego dnia pracy, za jeden z dwóch dni świąt przypadających w pierwszym tygodniu maja 2006r., w Starostwie Powiatowym we WłocławkuNa podstawie  [...]

Zarządzenie nr 17/06 Starosty Włocławskiego z dnia 24.03.2006 r. zmieniające zarządzenie Starosty Włocławskiego w sprawie ustalenia wykazu rodzajów informacji, występujących lub mogących występować w Starostwie Powiatowym

Zarządzenie nr 17/06 Starosty Włocławskiego z dnia 24 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie Starosty Włocławskiego w sprawie ustalenia wykazu rodzajów informacji, występujących lub mogących występować w Starostwie Powiatowym [...]

Zarządzenie nr 16/05 Starosty Włocławskiego z dnia 22.03.2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Zarządzenie Nr 16/06 Starosty Włocławskiego z dnia 22 marca 2006r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.Na podstawie art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o [...]

Zarządzenie nr 15/06 Starosty Włoclawskiego z dnia 22.03.2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej.

Zarządzenie Nr 15/06 Starosty Włocławskiego z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej.Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy [...]

Zarządzenie nr 14/06 Starosty Wloclawsiego z dnia 20.03 2006 r. zmieniające zarządzenie Starosty Włocławskiego w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku oraz członków Powiatowego Zespołu do

Zarządzenie Nr 14/06 Starosty Włocławskiego z dnia 20 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie Starosty Włocławskiego w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku oraz członków [...]

Zarządzenie nr 12/06/ Starosty Włocławskiego z dnia 10.03.2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego, na dostawę tablic rejestracyjnych dla potrzeb Starostwa Powiat

Zarządzenie nr 12/06 Starosty Włocławskiego z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego, na dostawę tablic [...]

Zarządzenie nr 11/06 Starosty Włoclawskiego z dnia 10.03.2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego, na dostawę bonów towarowych dla potrzeb pracowników Starostwa

Zarządzenie nr 11/06 Starosty Włocławskiego z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego, na dostawę bonów towarowych dla potrzeb [...]

Zarządzenie nr 13/06 Starosty Włocławskiego z dnia 10.03.2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad organizowania naboru kandydatów na stanowiska urzędnicze i niektóre kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Zarządzenie nr 13/06 Starosty Włocławskiego z dnia 10 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad organizowania naboru kandydatów na stanowiska urzędnicze i niektóre kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym we [...]

Zarządzenie nr 10/06 Starosty Włocławskiego z dnia 07.03.2006 r. w sprawie powołania Komisji konkursowych do przeprowadzenia postępowań konkursowych na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Zarządzenie nr 10/06 Starosty Włocławskiego z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie powołania Komisji konkursowych do przeprowadzenia postępowań konkursowych na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym we Włocławku.Na podstawie z § 1 ust. 4 [...]

Zarządzenie nr 9/06 Starosty Włocławskiego z dnia 24.02.2006 r. w sprawach o udzielanie zamówień publicznych: na dostawę materiałów biurowych, eksploatacyjnych i druków oraz na ochronę osób i mienia Starostwa Powiatowego i nadania Regulaminu Pr

Zarządzenie nr 9/06 Starosty Włocławskiego z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań w sprawach o udzielanie zamówień publicznych: na dostawę materiałów biurowych, [...]

Zarządzenie nr 8/06 Starosty Włocławskiego z dnia 14.02.2006 r. w sprawie powołania komisji dokonującej brakowania i przekazania na makulaturę dokumentacji, której czasookres przechowywania w archiwum zakładowym mija w 2006 roku.

Zarządzenie Nr 8/06 Starosty Włocławskiego z dnia 14 luty 2006 r. w sprawie powołania komisji dokonującej brakowania i przekazania na makulaturę dokumentacji, której czasookres przechowywania w archiwum zakładowym mija w 2006 [...]

Zarządzenie nr 7/06 Starosty Włocławskiego z dnia 13.02.2006 r. w sprawie ustalenia wykazu rodzajów informacji, występujących lub mogących występować w Starostwie Powiatowym we Włocławku, które mogą stanowić tajemnicę służbową.

Zarządzenie nr 7/06 Starosty Włocławskiego z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia wykazu rodzajów informacji, występujących lub mogących występować w Starostwie Powiatowym we Włocławku, które mogą stanowić tajemnicę [...]

Zarządzenie nr 6/06 Starosty Włocławskiego z dnia 9.02.2006 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw opracowania powiatowego programu opieki nad zabytkami.

Zarządzenie nr  6/06 Starosty Włocławskiego z dnia 9  lutego 2006 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw opracowania powiatowego programu opieki nad zabytkami Na podstawie art. 87 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie [...]

Zarządzenie nr 5/06 Starosty Włocławskiego z dnia 08.02.2006 r. zmieniające zarządzenie Starosty Włocławskiego w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku oraz członków Powiatowego Zespołu d

Zarządzenie nrr 5/06 Starosty Włocławskiego z dnia 8 luty 2006r. zmieniające zarządzenie Starosty Włocławskiego w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku oraz członków [...]

Zarządzenie nr 4/06 Starosty Włoclawskiego z dnia 13.01.2006 r. w sprawie powołania obsady Stałego Dyżuru w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Zarządzenie nr 4/06 Starosty Włocławskiego z dnia 13 styczeń 2006r. w sprawie powołania obsady Stałego Dyżuru w Starostwie Powiatowym we WłocławkuNa podstawie § 5 pkt 1 Zarządzenia nr 13/05 Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 26 [...]

Zarządzenie nr 3/06 Starosty Włocławskiego z dnia 11.01.2006 r. w sprawie planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.

Zarządzenie nr 3/06 Starosty Włocławskiego z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.Na [...]

Zarządzenie nr 2/06 Starosty Włocławskiego z dnia 11.01.2006 r.w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Zarządzenie nr 2/06 Starosty Włocławskieg z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” w Starostwie Powiatowym we Włocławku.Na [...]

Zarządzenie nr 1/06 Starosty Włocławskiego z dnia 11.01.2006 r. w sprawie planu ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym.

Zarządzenie nr 1/06 Starosty Włocławskiego z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie planu ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym we Włocławku.Na podstawie § 54 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij