2008

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
2016 | 2017 | 2018 | 2019

Zarządzenie nr 52/08 Starosty Włocławskiego z dnia 30.12.2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia we Włocławku.

Zarządzenie Nr 52/08 Starosty Włocławskiego z dnia 30  grudnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia we WłocławkuNa podstawie art. 23 ust. 3,4 i 4 a ustawy o promocji zatrudnienia i [...]

Zarządzenie nr 51/08 Starosty Włocławskiego z dnia 29.12.2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia we Włocławku.

Zarządzenie Nr 51/08 Starosty Włocławskiego z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia we WłocławkuNa podstawie art. 23 ust. 3,4 i 4 a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach [...]

Zarządzenie nr 50/08 Starosty Włocławskiego z dnia 09.12.2008 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia we Włocławku.

Zarządzenie Nr 50/08 Starosty Włocławskiego z dnia 09 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia we Włocławku Na podstawie art. 23 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2008 r. [...]

Zarządzenie nr 48/08 Starosty Włocławskiego z dnia 04.11.2008 r. w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Zarządzenie nr 48/08 Starosty Włocławskiego z dnia 04 grudnia 2008 r. w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt w Starostwie Powiatowym we Włocławku. Na podstawie § 13 ust. 7 Instrukcji Kancelaryjnej dla organów powiatu [...]

Zarządzenie nr 49/08 Starosty Włocławskiego z dnia 02.12.2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Zarządzenie nr 49/08 Starosty Włocławskiego z dnia 02 grudnia 2008 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym we [...]

Zarządzenie nr 47/08 Starosty Włocławskiego z dnia 17.11.2008 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Zarządzenie nr 47/08 Starosty Włocławskiego z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym we [...]

Zarządzenie nr 46/08 Starosty Włocławskiego z dnia 20.10.2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na ochronę osób i mienia Starostwa Powiatowego we Włocławku.

Zarządzenie nr 46/08 Starosty Włocławskiego z dnia 20 października 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na ochronę osób i mienia [...]

Zarządzenie nr 45/08 Starosty Włocławskiego z dnia 20.10.2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na montaż i uruchomienie sprzętu i wyposażenia 5 multimedialnych pracowni językowych.

Zarządzenie nr 45/08 Starosty Wócławskiego z dnia 20 października 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż [...]

Zarządzenie nr 44/08 Starosty Włocławskiego z dnia 15.10.2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego we Włocławku.

Zarządzenie nr 44/08 Starosty Włocławskiego z dnia 15 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego we Włocławku. Na podstawie  art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca [...]

Zarządzenie nr 43/08 Starosty Włocławskiego z dnia 03.10.2008 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Zarządzenie nr 43/08 Starosty Włocławskiego z dnia 3 października 2008 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym we Włocławku. Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy(Dz.U. z [...]

Zarządzenie nr 41/08 Starosty Włocławskiego z dnia 10.09.2008 r. w sprawie wyznaczenia administratora powiatowego internetowego serwisu informacyjnego i powiatowej strony Biuletynu Informacji Publicznej.

Zarządzenie nr 41/2008 r. Starosty Włocławskiego z dnia 10.09.2008 r. w sprawie wyznaczenia administratora powiatowego internetowego serwisu informacyjnego   i powiatowej strony Biuletynu Informacji Publicznej. Na podstawie [...]

Zarządzenie nr 40/08 Starosty Włocławskiego z dnia 14.08.2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na modernizację ewidencji gruntów oraz założenie ewidencji budynków i lokali dla części obszaru wiejskiego gminy Choceń.

Zarządzenie nr 40/08 Starosty Włocławskiego z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację [...]

Zarządzenie nr 39/08 Starosty Włocławskiego z dnia 12.08.2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i instalację sprzętu komputerowego.

Zarządzenie nr 39/08 Starosty Włocławskiego z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i instalację [...]

Zarządzenie nr 38/08 Starosty Włocławskiego z dnia 21.07.2008 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Zarządzenie nr 38/08 Starosty Włocławskiego z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowymwe [...]

Zarządzenie nr 37/08 Starosty Włocławskiego z dnia 21.07.2008 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Zarządzenie nr 37/08 Zarządzenie nr 37/08 Starosty Włocławskiego z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym we [...]

Zarządzenie nr 36/08 Starosty Włocławskiego z dnia 16.07.2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze służbowych samochodów osobowych w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Zarządzenie nr36/08 Starosty Włocławskiego z dnia 16 lipca 2008 r. W sprawie ustalenia zasad korzystania ze służbowych samochodów osobowych w Starostwie Powiatowym we Włocławku Na podstawie § 48 Regulaminu Organizacyjnego [...]

Zarządzenie nr 35/08 Starosty Włocławskiego z dnia 15.07.2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego we Włocławku.

Zarządzenie  Nr 35/08 Starosty Włocławskiego z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego we Włocławku. Na podstawie  art. 104, art. 1041  -  1043 ustawy z dnia 26 czerwca [...]

Zarządzenie nr 34/08 Starosty Włocławskiego z dnia 07.07.2008 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Zarządzenie nr 34/08 Zarządzenie nr 34/08 Starosty Włocławskiego z dnia 07 lipca 2008 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w [...]

Zarządzenie nr 33/08 Starosty Włocławskiego z dnia 27.06.2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowych.

Zarządzenie nr 33/08 Starosty Włocławskiego z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowych do przeprowadzenia postępowań w sprawie o udzielenie zamówień publicznych na: modernizację ewidencji [...]

Zarządzenie nr 32/08 Starosty Włocławskiego z dnia 11.06.2008 r. w sprawie powołania komisji odbiorczej

Zarządzenie nr 32/08 Starosty Włocławskiego z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie powołania komisji odbiorczej Na podstawie § 48 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku zarządza się, co następuje: § 1. [...]

Zarządzenie nr 31/08 Starosty Włocławskiego z dnia 02.06.2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia szczegółowego systemu i zasad kontroli wewnętrznej prowadzonej w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Zarządzenie nr 31/08 Starosty Włocławskiego z dnia 2 czerwca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia szczegółowego systemu i zasad kontroli wewnętrznej prowadzonej w Starostwie Powiatowym [...]

Zarządzenie nr 30/08 Starosty Włocławskiego z dnia 29.05.2008 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Zarządzenie nr 30/08 Starosty Włocławskiego z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym we Włocławku. [...]

Zarządzenie nr 29/08 Starosty Włocławskiego z dnia 13.05.2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku

Zarządzenie nr 29/08 Starosty Włocławskiego z dnia 13 maja 2008 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku oraz członków Powiatowego Zespołu do [...]

Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy najmu

Abu zapoznać się z treścią porozumienia, należy kliknąć [...]

Zarządzenie nr 28/08 Starosty Włocławskiego z dnia 18.04.2008 r. w sprawie wyznaczenia administratora powiatowego internetowego serwisu informacyjnego i powiatowej strony Biuletynu Informacji Publicznej.

Zarządzenie nr 28/08 Starosty Włocławskiego z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie wyznaczenia administratora powiatowego internetowego serwisu informacyjnego i powiatowej strony Biuletynu Informacji Publicznej. Na podstawie § [...]

Zarządzenie nr 27/08 Starosty Włocławskiego z dnia 18.04.2008 r. w sprawie powiatowego internetowego serwisu informacyjnego i powiatowej strony Biuletynu Informacji Publicznej.

Zarządzenie nr 27/08 Starosty Włocławskiego z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie powiatowego internetowego serwisu informacyjnego i powiatowej strony Biuletynu Informacji Publicznej. Na podstawie § 61 ust. 5 Statutu Powiatu [...]

Zarządzenie nr 26/08 Starosty Włocławskiego z dnia 17.04.2008 r. w sprawie określenia szczegółowego systemu i zasad kontroli wewnętrznej prowadzonej w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Zarządzenie nr 26/08 Starosty Włocławskiego z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie określenia szczegółowego systemu i zasad kontroli wewnętrznej prowadzonej w Starostwie Powiatowym we Włocławku. Na podstawie § 41, w związku [...]

Zarządzenie nr 25/08 Starosty Włocławskiego z dnia 15.04.2008 r. zmieniające zarządzenie Starosty Włocławskiego w sprawie powołania obsady Stałego Dyżuru w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Zarządzenie nr 25/08 Starosty Włocławskiego z dnia 15 kwietnia 2008 roku zmieniające zarządzenie Starosty Włocławskiego w sprawie powołania obsady Stałego Dyżuru w Starostwie Powiatowym we Włocławku Na podstawie § 5 pkt [...]

Zarządzenie nr 24/08 Starosty Włocławskiego z dnia 10.04.2008 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Zarządzenie nr 24/08 Starosty Włocławskiego z dnia 10 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym we Włocławku. Na podstawie art. 130 § 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks [...]

Zarządzenie nr 23/08 Starosty Włocławskiego z dnia 01.04.2008 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Zarządzenie nr 23/08 Starosty Włocławskiego z dnia 01 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym we Włocławku. [...]

Zarządzenie nr 22/08 Starosty Włocławskiego z dnia 18.03.2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na wykonanie modernizacji ewidencji i założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Chodecz.

Zarządzenie nr 22/08 Starosty Włocławskiego z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację ewidencji gruntów oraz [...]

Zarządzenie nr 21/08 Starosty Włocławskiego z dnia 17.03.2008 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką.

Zarządzenie nr 21 /08 Starosty Włocławskiego z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką Na podstawie atr.6 ust.2 ustawy z dnia 6 [...]

Zarządzenie nr 20/08 Starosty Włocławskiego z dnia 13.03.2008 r. zmieniające zarządzenie Starosty Włocławskiego w sprawie powołania oraz określenia trybu pracy Komisji Zdrowotnej dla rozpatrzenia wniosków o udzielenie pomocy zdrowotnej dla naucz

Zarządzenie nr 20/08 Starosty Włocławskiego z dnia 13 marca 2008 roku zmieniające zarządzenie Starosty Włocławskiego w sprawie powołania oraz określenia trybu pracy Komisji Zdrowotnej dla rozpatrzenia wniosków o udzielenie pomocy [...]

Zarządzenie nr 19/08 Starosty Włocławskiego z dnia 11.03.2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Zarządzenie nr 19 /08 Starosty Włocławskiego z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Na podstawie art. 86 ust. 7 i [...]

Zarządzenie nr 18/08 Starosty Włocławskiego z dnia 11.03.2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej.

Zarządzenie nr 18 /08 Starosty Włocławskiego z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej. Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 i [...]

Zarządzenie nr 17/08 Starosty Włocławskiego z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w sprawie ochrony osób i mienia w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Zarządzenie nr 17/08 Starosty Włocławskiego z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na ochronę osób i mienia [...]

Zarządzenie nr 16/08 Starosty Włocławskiego z dnia 10.03.2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na wybór wydawcy czterech numerów gazety powiatowej w 2008 r.

Zarządzenie nr 16/08 Starosty Włocławskiego z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wydawcy czterech numerów gazety [...]

Zarządzenie nr 15/08 Starosty Włocławskiego z dnia 18.02.2008 r. w sprawie zorganizowania przetargu, na sprzedaż nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Cyprianka gmina Fabianki.

Zarządzenie nr 15/08 Starosty Włocławskiego z dnia 18 lutego 2008 roku w sprawie zorganizowania przetargu, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie ewidencyjnym Cyprianka gmina Fabianki, [...]

Zarządzenie nr 14/08 Starosty Włocławskiego z dnia 14.02.2008 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad realizacji obowiązków starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu wobec organów powiatu i starosty.

Zarządzenie nr 14/08 Starosty Włocławskiego z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad realizacji obowiązków starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu wobec organów powiatu i starosty. Na podstawie [...]

Zarządzenie nr 13/08 Starosty Włocławskiego z dnia 11.02.2008 r. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej.

Zarządzenie nr 13/08 Starosty Włocławskiego z dnia 11.02.2008 r. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej. Na podstawie § 3 ust.3 uchwały nr 98/07 Zarządu Powiatu z dnia 05 lipca 2007 r.w sprawie określenia zasad [...]

Zarządzenie nr 12/08 Starosty Włocławskiego z dnia 08.02.2008 r. w sprawie powołania osób do składu osobowego Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego.

Zarządzenie nr 12/08 Starosty Włocławskiego z dnia 08 lutego2008 roku w sprawie powołania osób do składu osobowego Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu [...]

Zarządzenie nr 10/08 Starosty Włocławskiego z dnia 07.02.2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowych w przetargach na wykonanie mapy wektorowej dla m. Lubraniec i remontu elewacji budynku starostwa.

Zarządzenie nr 10/08 Starosty Włocławskiego z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowych do przeprowadzenia postępowań w sprawie o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie wektorowej mapy zasadniczej dla [...]

Zarządzenie nr 11/08 Starosty Włocławskiego z dnia 07.02.2008 r. zmieniające zarządzenie Starosty Włocławskiego w sprawie powołania Komisji konkursowej.

Zarządzenie nr 11/08 Starosty Włocławskiego z dnia 07 lutego 2008 r. zmieniające zarządzenie Starosty Włocławskiego w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na kierownicze stanowisko [...]

Zarządzenie nr 9/08 Starosty Włocławskiego z dnia 28.01.2008 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Zarządzenie nr 9/08 Starosty Włocławskiego z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym we Włocławku. [...]

Zarządzenie nr 8/08 Starosty Włocławskiego z dnia 23.01.2008 r. w sprawie składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego we Włocławku.

Zarządzenie nr 8/08 Starosty Włocławskiego z dnia .23 stycznia 2008 r. w sprawie składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego we Włocławku. Na podstawie art. 17 ust.4 ustawy z [...]

Zarządzenie nr 7/08 Starosty Włocławskiego z dnia 18.01.2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku

Zarządzenie nr 7/08 Starosty Włoclawskiego z dnia 18 stycznia 2008 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku oraz członków Powiatowego Zespołu do [...]

Zarządzenie nr 6/08 Starosty Włocławskiego z dnia 15.01.2008 r. zmieniające Zarządzenie Starosty Włocławskiego w sprawie funkcjonowania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej we Włocławku.

Zarządzenie nr 6/08 Starosty Włocławskiego z dnia 15 stycznia 2008 r. zmieniające Zarządzenie Starosty Włocławskiego w sprawie funkcjonowania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej we Włocławku. Na podstawie § 48 [...]

Zarządzenie nr 5/08 Starosty Włocławskiego z dnia 15.01.2008 r. w sprawie ustalenia trybu i zakresu prac związanych z klasyfikowaniem, kwalifikowaniem i porządkowaniem materiałów wyłączonych z państwowego zasobu geodezyjnego

Zarządzenie nr 5/08 Starosty Włocławskiego z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia trybu i zakresu prac związanych z klasyfikowaniem, kwalifikowaniem i porządkowaniem materiałów wyłączonych z państwowego zasobu [...]

Zarządzenie nr 4/08 Starosty Włocławskiego z dnia 15.01.2008 r. w sprawie powołania komisji do spraw oceny przydatności użytkowej materiałów geodezyjnych i kartograficznych wyłączanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Zarządzenie nr 4/08 Starosty Włocławskiego z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie powołania komisji do spraw oceny przydatności użytkowej materiałów geodezyjnych i kartograficznych wyłączanych z państwowego zasobu geodezyjnego i [...]

Zarządzenie nr 3/08 Starosty Włocławskiego z dnia 10.01.2008 r. w sprawie wyznaczenia jednostek do usuwania pojazdów z dróg oraz do prowadzenia parkingów strzeżonych.

Zarządzenie nr 3 /08 Starosty Włocławskiego z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie wyznaczenia jednostek do usuwania pojazdów z dróg oraz do prowadzenia parkingów strzeżonych. Na podstawie art. 130 a ust.5 b i 5 d ustawy z dnia [...]

Zarządzenie nr 2/08 Starosty Włocławskiego z dnia 04.01.2008 r. w sprawie powołania komisji dokonującej brakowania i przekazania na makulaturę dokumentacji, której okres przechowywania w archiwum zakładowym mija z dniem 31 grudnia 2007 roku.

Zarządzenie nr 2 / 08 Starosty Włocławskiego z dnia 4 stycznia 2008 roku w sprawie powołania komisji dokonującej brakowania i przekazania na makulaturę dokumentacji, której okres przechowywania w archiwum zakładowym mija z dniem [...]

Zarządzenie nr 1/08 Starosty Włocławskiego z dnia 03.01.2008 r. w sprawie powołania zespołów d/s przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność powiatu.

Zarządzenie nr 1/08 Starosty Włocławskiego z dnia 03 stycznia 2008 r. w sprawie powołania zespołów d/s przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność powiatu. Na podstawie § 4 uchwały nr 174/07 Zarządu Powiatu we [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij