2011

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
2016 | 2017 | 2018 | 2019

Zarządzenie nr 71/2011 Starosty Włocławskiego z dnia 30.12.2011 r. w sprawie uzgodnienia rocznego „Planu audytu wewnętrznego na 2012 rok”

*Zarządzenie Nr 71/2011 Starosty Włocławskiego z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uzgodnienia rocznego „Planu audytu wewnętrznego na 2012 rok” Na podstawie art. 283 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach [...]

Zarządzenie nr 70/2011 Starosty Włocławskiego z dnia 29.12.2011 r. w sprawie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na bieżącą dostawę nowych tablic rejestracyjnych

Zarządzenie nr 70/11 Starosty Włocławskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania  w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na bieżącą dostawę nowych [...]

Zarządzenie nr 69/2011 Starosty Włocławskiego z dnia 16.12. 2011 r. w sprawie racjonalizacji zatrudnienia w Starostwie Powiatowym we Włocławku

Zarządzenie nr 69/2011 Starosty Włocławskiego z dnia 16.12. 2011 r.   w sprawie racjonalizacji zatrudnienia w Starostwie Powiatowym we Włocławku           Na podstawie § 8 w [...]

Zarządzenie nr 68/2011 Starosty Włocławskiego z dnia 13.12.2011 r. w sprawie określenia zasad zamawiania pieczęci urzędowych i pieczątek...

Zarządzenie nr 68/2011 Starosty Włocławskiego z dnia  13 grudnia 2011 roku w sprawie określenia zasad zamawiania pieczęci urzędowych i pieczątek, sposób ich przechowywania, przeznaczenie poszczególnych rodzajów, wraz z zasadami ich [...]

Zarządzenie nr 67/11 Starosty Włocławskiego z dnia 12.12.2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Zarządzenie nr 67/11 Starosty Włocławskiego z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym we Włocławku Na podstawie § 8 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego stanowiącego załącznik [...]

Zarządzenie nr 66/11 Starosty Włocławskiego z dnia 9.12.2011 r. w sprawie ustalenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Zarządzenie nr 66/11 Starosty Włocławskiego z dnia  9 grudnia  2011r w sprawie ustalenia  instrukcji inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym we Włocławku Na podstawie § 8   Regulaminu Organizacyjnego [...]

Zarządzenie nr 65/2011 Starosty Włocławskiego z dnia 6.12.2011 r.. w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Zarządzenie nr 65/2011 Starosty Włocławskiego z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Na podstawie art. 241 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy [...]

Zarządzenie nr 64/11 Starosty Włocławskiego z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania na bieżącą dostawę nowych tablic rejestracyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego we Włocławku.

Zarządzenie nr 64/11 Starosty Włocławskiego z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania  w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na bieżącą dostawę nowych [...]

Zarządzenie nr 63/11 Starosty Włocławskiego z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania na ochronę fizyczną Starostwa Powiatowego we Włocławku.

Zarządzenie nr 63/11 Starosty Włocławskiego z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania  w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na ochronę osób i mienia [...]

Zarządzenie nr 62/2011 Starosty Włocławskiego z dnia 16.11.2011 r. zmieniające Zarządzenie Starosty Włocławskiego w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego we Włocławku.

Zarządzenie nr 62/2011 Starosty Włocławskiego z dnia 16.11.2011 r. zmieniające Zarządzenie Starosty Włocławskiego w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego we Włocławku. Na podstawie § 8 [...]

Zarządzenie Nr 61/11 Starosty Włocławskiego z dnia 25 października 2011 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych we Włocławku .

Zarządzenie Nr 61/11 Starosty Włocławskiego z dnia 25 października 2011 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych we Włocławku . Na podstawie art.44b i art.44c ust.2, 3 i 9 ustawy z [...]

Zarządzenie nr 60/2011 w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku.

Zarządzenie Nr 60/11 Starosty Włocławskiego z dnia 25 października 2011 r w sprawie powołania  członków  Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku. Na podstawie §18 ust. 3 rozporządzenia [...]

Zarządzenie nr 59/2011 Starosty Włocławskiego z dnia 25.10.2011 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku.

Zarządzenie Nr 59/2011 Starosty Włocławskiego z  dnia 25 października 2011 r w sprawie powołania Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku.   Na podstawie §18 ust. 2 [...]

Zarządzenie nr 58/11 Starosty Włocławskiego z dnia 25.10.2011 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowiska urzędnicze...

Zarządzenie nr 58/2011 Starosty Włocławskiego z dnia 25 października 2011 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowiska urzędnicze w Wydziale [...]

Zarządzenie nr 57/11 Starosty Włocławskiego z dnia 11.10.2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro...

Zarządzenie nr 57/11 Starosty Włocławskiego z dnia 11 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro [...]

Zarządzenie nr 56/11 Starosty Włocławskiego z dnia 28.09.2011 r. w sprawie powołania komisji odbiorczej

Zarządzenie nr 56/11 Starosty Włocławskiego z dnia 28 września 2011 r. w sprawie powołania komisji odbiorczej Na podstawie § 8 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku zarządza się, co następuje: § 1. [...]

Zarządzenie nr 55/11 Starosty Włocławskiego z dnia 26.09.2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej oraz sposobu planowania i prowadzenia działalności kontrolnej w Starostwie Powiatowym we Włocławku...

Zarządzenie nr 55/2011 Starosty Włocławskiego z dnia 26 września 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej oraz sposobu planowania i prowadzenia działalności kontrolnej w Starostwie Powiatowym we Włocławku [...]

Zarządzenie nr 54/11 Starosty Włocławskiego z dnia 19.09.2011 r. w sprawie zorganizowania przetargu na sprzedaż środka trwałego

Zarządzenie nr 54/11 Starosty Włocławskiego z dnia 19 września.2011 r. w sprawie zorganizowania przetargu na sprzedaż środka trwałego. Na podstawie § 8 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku w związku z [...]

Zarządzenie nr 53/11 Starosty Włocławskiego z dnia 12.09.2011 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na kierownicze stanowiska urzędnicze Naczelnika Wydziału...

Zarządzenie nr 53/11 Starosty Włocławskiego z dnia 12.09.2011r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na kierownicze stanowiska urzędnicze Naczelnika Wydziału [...]

Zarządzenie Nr 52/11 Starosty Włocławskiego z dnia 29.08.2011 r. o powołaniu komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w celu powierzenia podmiotom gospodarczym usuwania pojazdów z dróg powiatowych.

Zarządzenie Nr 52/11 Starosty Włocławskiego z dnia 29.08.2011 r.   o powołaniu komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w celu powierzenia podmiotom gospodarczym usuwania pojazdów z dróg [...]

Zarządzenie nr 51/11 Starosty Włocławskiego z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia zakresu działań Starostwa Powiatowego we Włocławku w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju

Na podstawie § 3 ust. 1 zarządzenia Nr 65/05 Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 5 kwietnia 2005 roku w sprawie ustalenia ramowego zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla organów samorządu terytorialnego, [...]

Zarządzenie Nr 50 Starosty Włocławskiego z dnia 24 sierpnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 50 Starosty Włocławskiego z dnia 24 sierpnia 2011 roku   W sprawie powołania zespołu koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 dla Powiatu Włocławskiego. Na [...]

Zarządzenie nr 49/2011 Starosty Włocławskiego z dnia 28.07.2011 r. w sprawie określenia trybu oraz procedur związanych z przyjmowaniem i dokonywaniem analizy danych zawartych w oświadczeniach o stanie majątkowym.

Zarządzenie nr 49/2011 Starosty Włocławskiego z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie określenia trybu oraz procedur związanych z przyjmowaniem i dokonywaniem analizy danych zawartych w  oświadczeniach o stanie [...]

Zarządzenie nr 48/2011 Starosty Włocławskiego z dnia 20.07.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na konwersję danych opisowych operatu ewidencji gruntów i bud

Zarządzenie nr 48/11 Starosty Włocławskiego z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania  w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na konwersję danych opisowych operatu [...]

Zarządzenie nr 46/11 Starosty Włocławskiego z dnia 12.07.2011 r. w sprawie

Zarządzenie nr 46/11 Starosty Włocławskiego z dnia 12 lipca 2011 roku w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania projektów organizacji  ruchu na drogach powiatowych i gminnych. Na podstawie § 8 ust 1 pkt 1 rozporządzenia  [...]

Zarządzenie nr 47/2011 Starosty Włocławskiego z dnia 12.07.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem pomiesz

Zarządzenie nr 47/11 Starosty Włocławskiego z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania  w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych [...]

Zarządzenie nr 45/2011 Starosty Włocławskiego z dnia 27.06.2011 r. w sprawie zmian w składzie Powiatowej Rady Zatrudnienia

Zarządzenie nr 45/2011 Starosty Włocławskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w składzie Powiatowej Rady Zatrudnienia Na podstawie art. 23 ust. 3 pkt 3 i ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i [...]

Zarządzenie nr 44/11 Starosty Włocławskiego z dnia 27.06.2011 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na kierownicze stanowiska urzędnicze Naczelnika Wydziału Zarządzania...

Zarządzenie nr 44/11 Starosty Włocławskiego z dnia 27.06.2011 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na kierownicze stanowiska urzędnicze Naczelnika Wydziału [...]

Zarządzenie nr 43/11 Starosty Włocławskiego z dnia 21.06.2011 r. w sprawie wprowadzenie „Instrukcji przydzielania środków ochrony indywidualnej oraz wydawania odzieży roboczej i obuwia roboczego dla niektórych stanowisk pracy w Starostwie Powiato

Zarządzenie nr 43 Starosty Włocławskiego z dnia21 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenie „Instrukcji przydzielania środków ochrony indywidualnej oraz wydawania odzieży roboczej i obuwia roboczego dla niektórych stanowisk pracy w [...]

Zarządzenie nr 42/11 Starosty Włocławskiego z dnia 14.06.2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania niektórych czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Zarządzenie nr 42/11 Starosty Włocławskiego z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania niektórych czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym we Włocławku. Na podstawie § 8 [...]

Zarządzenie nr 41/11 Starosty Włocławskiego z dnia 07.06.2011 r. w sprawie powołania Komisji etyki do przeprowadzania postępowań w sprawach o naruszenie Kodeksu etyki pracowników Starostwa Powiatowego we Włocławku.

Zarządzenie nr 41/11 Starosty Włocławskiego z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji etyki do przeprowadzania postępowań w sprawach o naruszenie Kodeksu etyki pracowników Starostwa Powiatowego we Włocławku. Na [...]

Zarządzenie nr 40/2011 Starosty Włocławskiego z dnia 06.06.2011 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty w Wydziale Zarządzania, Administracji i Bezpieczeńst

Zarządzenie nr 40 /11 Starosty Włocławskiego z dnia 06.06.2011r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty w Wydziale Zarządzania, Administracji i [...]

Zarządzenie nr 39/2011 Starosty Włocławskiego z dnia 06.06.2011 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Powiatu.

Zarządzenie nr 39 /11 Starosty Włocławskiego z dnia 06.06.2011 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Powiatu. Na podstawie § 8 [...]

Zarządzenie nr 38/2011 Starosty Włocławskiego z dnia 01.06.2011 r. w sprawie wdrożenia systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych.

Zarządzenie nr 38/2011 Starosty Włocławskiego z dnia 01 czerwca 2011 r. w sprawie wdrożenia systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych. Na podstawie § 8 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa [...]

Zarządzenie nr 37/2011 Starosty Włocławskiego z dnia 20.05.2011r w sprawie powołania osób do składu osobowego Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego.

Zarządzenie nr 37/2011 Starosty Włocławskiego z dnia  20 maja 2011 roku w sprawie powołania osób do składu osobowego Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu  i [...]

Zarządzenie nr 36/11 Starosty Włocławskiego z dnia 19.05.2011r w sprawieustalenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego we Włocławku.

Zarządzenie nr 36/11 Starosty Włocławskiego z dnia 19.05.2011 roku w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego we Włocławku. Na podstawie art. 104, art. 104 ¹ - 104 ³ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z [...]

Zarządzenie nr 35/11 Starosty Włocławskiego z dnia 10.05.2011r w sprawie zasad organizowania i przeprowadzania naboru kandydatów na niektóre kierownicze stanowiska urzędnicze, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu włocławskiego.

Zarządzenie nr 35/11 Starosty Włocławskiego z dnia 10.05.2011 r. w sprawie zasad organizowania i przeprowadzania naboru kandydatów na niektóre kierownicze stanowiska urzędnicze, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu [...]

Zarządzenie nr 34/2011 Starosty Włocławskiego z dnia 05.05.2011r w sprawie wyznaczenia administratora systemu oraz inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego do realizacji zadań w zakresie teleinformatycznej ochrony informacji niejawnych.

Zarządzenie nr 34/2011 Starosty Włocławskiego z dnia 05 maja 2011 r. w sprawie wyznaczenia administratora systemu oraz inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego do realizacji zadań w zakresie teleinformatycznej ochrony informacji [...]

Zarządzenie nr 33 Starosty Włocławskiego z dnia 18.04.2011r w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w Starostwie Powiatowym we Włocławku

FK.120.1.2011Zarządzenie nr 33 Starosty Włocławskiego z dnia 18.04.2011r w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w Starostwie Powiatowym we [...]

Zarządzenie nr 32/11 Starosty Włocławskiego z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Baruchowo.

ZARZĄDZENIE NR 32/11STAROSTY  WŁOCŁAWSKIEGOz dnia  15.kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie gminy [...]

Zarządzenie nr 31/2011 Starosty Włocławskiego z dnia 30.03.2011r. w sprawie składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego we Włocławku

Zarządzenie nr 31/2011 Starosty Włocławskiego z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego we Włocławku Na podstawie art. 17 ust.1-4 oraz art. [...]

Zarządzenie nr 30/2011 Starosty Włocławskiego z dnia 15.03.2011r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego we współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami i jednostkami samorządu terytorialnego..

Zarządzenie nr 30/2011 Starosty Włocławskiego z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego we współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami i jednostkami [...]

Zarządzenie nr 29/11 Starosty Włocławskiego z dnia 14.03.2011r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze Naczelnika Wydziału Zarządzania, Administracji i Bezpie

SP.2110.1.2011 Zarządzenie nr 29/11 Starosty Włocławskiego z dnia 14.03.2011r.   w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze Naczelnika [...]

Zarządzenie Nr 28/11 Starosty Włocławskiego z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Zarządzenie Nr   28/11 Starosty Włocławskiego z dnia 10 marca 2011 r.   w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach [...]

Zarządzenie Nr 27/11 Starosty Włocławskiego z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej.

Zarządzenie Nr   27/11Starosty Włocławskiego z dnia 10 marca 2011 r.   w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy [...]

Zarządzenie Nr 26/2011 Starosty Włocławskiego z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym we Włocławku

ZAB.2010.1.2011.       ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY  WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 10 marca 2011 roku                w sprawie ustalenia [...]

Zarządzenie Nr 25/2011 Starosty Włocławskiego z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu udzielania upoważnień i pełnomocnictw

ZAB. 077.1.2011   Zarządzenie Nr 25/2011 Starosty Włocławskiego z dnia 8 marca 2011 r.   w sprawie określenia trybu udzielania upoważnień i pełnomocnictw.   Na podstawie § 75 ust. 5  Statutu [...]

Zarządzenie nr 24/2011 Starosty Włocławskiego z dnia 07 marca 2011 roku w sprawie ustalenia spisu zdawczo – odbiorczego przekazywania dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej do archiwum zakładowego w Starostwie Powiatowym we Włocławku

Zarządzenie nr 24/2011Starosty Włocławskiegoz dnia 07 marca 2011rw sprawie ustalenia spisu zdawczo – odbiorczego przekazywania dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej do archiwum zakładowego w Starostwie Powiatowym we [...]

Zarządzenie nr 23/2011 Starosty Włocławskiego z dnia 7 marca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Biura Zarządzania Projektem ds. realizacji projektu pn. „Moja uniszkoła zawodowa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Zarządzenie nr 23/2011 Starosty Włocławskiego z dnia 7 marca 2011 r.   zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Biura Zarządzania Projektem ds. realizacji projektu pn. „Moja uniszkoła zawodowa” w ramach [...]

Zarządzenie Nr 22/2011 Starosty Włocławskiego z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego Powiatu Włocławskiego.

Zarządzenie Nr 22/2011 Starosty Włocławskiego z dnia 28 lutego 2011r.       w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego Powiatu Włocławskiego.     Na podstawie art. 282 ust. 1 ustawy z [...]

Zarządzenie Nr 21/2011 Starosty Włocławskiego z dnia 28 lutego 2011r.w sprawie uzgodnienia rocznego „Planu audytu wewnętrznego na 2011 rok”

Zarządzenie Nr 21/2011 Starosty Włocławskiego z dnia 28  lutego 2011r.       w sprawie uzgodnienia rocznego „Planu audytu wewnętrznego na 2011 rok”     Na podstawie art. 283 ust. [...]

Zarządzenie nr 20/11 Starosty Włocławskiego z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania niektórych czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Zarządzenie nr 20/2011 Starosty Włocławskiego z dnia  25 lutego 2011r.   w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania niektórych [...]

Zarządzenie Nr 19/2011 Starosty Włocławskiego z dnia 24.02.2011 r. w sprawie zmian w składzie Powiatowej Rady Zatrudnienia.

Zarządzenie nr 19/2011Starosty Włocławskiegoz dnia 24 lutego 2011 r.w sprawie zmian w składzie Powiatowej Rady Zatrudnienia. Na podstawie art. 23 ust. 3 pkt 4 i ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia [...]

Zarządzenie Nr 18/2011 Starosty Włocławskiego z dnia 24.02.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu osobowego...

Zarządzenie nr 18/11 Starosty Włocławskiego z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania  w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu [...]

Zarządzenie Nr 17/2011 Starosty Włocławskiego z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie wdrożenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku.

Zarządzenie Nr 17/2011Starosty Włocławskiegoz dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie wdrożenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku Na podstawie § 48  Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we [...]

Zarządzenie nr 16/2011 Starosty Włocławskiego z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu kontroli zarządczej.

Zarządzenie nr 16/2011Starosty Włocławskiegoz dnia 17 luty 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu kontroli zarządczej. Na podstawie § 75 ust. 5  Statutu Powiatu Włocławskiego (Dz. Urz. Województwa [...]

Zarządzenie nr 15/11 Starosty Włocławskiego z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Lubanie.

ZARZĄDZENIE NR 15/11STAROSTY  WŁOCŁAWSKIEGOz dnia 16 lutego 2011 r.w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Lubanie.Na podstawie [...]

Zarządzenie nr 14/11 Starosty Włocławskiego z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Boniewo.

ZARZĄDZENIE NR 14/11STAROSTY  WŁOCŁAWSKIEGOz dnia 16 lutego 2011 r.w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Boniewo.Na podstawie [...]

Zarządzenie nr 13/11 Starosty Włocławskiego z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy i Miasta Lubraniec.

ZARZĄDZENIE NR 13/11STAROSTY  WŁOCŁAWSKIEGOz dnia 16 lutego 2011 r.w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy i Miasta Lubraniec.Na [...]

Zarządzenie nr 12/11 Starosty Włocławskiego z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska.

ZARZĄDZENIE NR 12/11STAROSTY  WŁOCŁAWSKIEGOz dnia 16 lutego 2011 r.w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy i Miasta Izbica [...]

Zarządzenie nr 11/11 Starosty Włocławskiego z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Brześć Kujawski.

ZARZĄDZENIE NR 11/11STAROSTY  WŁOCŁAWSKIEGOz dnia 16 lutego 2011 r.w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Brześć Kujawski.Na [...]

Zarządzenie nr 10/11 Starosty Włocławskiego z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Miasta i Gminy Chodecz.

ZARZĄDZENIE NR 10/11STAROSTY  WŁOCŁAWSKIEGOz dnia 16 lutego 2011 r.   w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Miasta i Gminy [...]

Zarządzenie nr 9/11 Starosty Włocławskiego z dnia 3.02.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na bieżącą dostawę materiałów biurowych, eksploatacyjnych i

Zarządzenie nr 9/11 Starosty Włocławskiego z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania  w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na bieżącą dostawę [...]

Zarządzenie nr 8/11 Starosty Włocławskiego z dnia 18.01.2011r. w sprawie ustalenia odbioru godzin za wprowadzone dyżury pełnione przez wyznaczonych pracowników w Starostwie Powiatowym we Włocławku

ZARZĄDZENIE nr 8/11 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 18.01.2011 roku.   w sprawie ustalenia odbioru godzin za wprowadzone dyżury pełnione przez wyznaczonych pracowników w Starostwie Powiatowym we Włocławku po ogłoszeniu [...]

Zarządzenie nr 7/11 Starosty Włocławskiego z dnia 18.01.2011 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Zarządzenie nr 7/11Starosty Włocławskiegoz dnia 18.01.2011 r.  w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym we Włocławku. [...]

Zarządzenie nr 6/11 Starosty Włocławskiego z dnia 18.01.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wydawcy czterech numerów gazety powiatowej w 2011 r. .

Zarządzenie nr 6/11 Starosty Włocławskiego z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania  w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wydawcy czterech numerów [...]

Zarządzenie nr 5/11 Starosty Włocławskiego z dnia 11.01.2011 r. w sprawie zorganizowania przetargu, na sprzedaż nieruchomości rolnej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie ewidencyjnym Warząchewka Polska, gmina Włocławek.

Zarządzenie nr 5/11 Starosty Włocławskiego z dnia 11 stycznia 2011 roku w sprawie zorganizowania przetargu, na sprzedaż nieruchomości rolnej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie ewidencyjnym Warząchewka Polska, [...]

Zarządzenie nr 4/11 Starosty Włocławskiego z dnia 11.01.2011 r. w sprawie zorganizowania przetargu, na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie ewidencyjnym Skoki Duże gmina Włocławek...

Zarządzenie nr 4/11 Starosty Włocławskiego z dnia 11 stycznia 2011 roku w sprawie zorganizowania przetargu, na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie ewidencyjnym Skoki Duże [...]

Zarządzenie nr 3/2011 Starosty Włocławskiego z dnia 10.01.2011 r. w sprawie wyznaczenia jednostek do usuwania pojazdów z dróg, oraz do prowadzenia parkingów strzeżonych.

Zarządzenie nr 3/2011 Starosty Włocławskiego z dnia 10 stycznia 2011 w sprawie wyznaczenia jednostek do usuwania pojazdów z dróg oraz do prowadzenia parkingów strzeżonych. Na podstawie art. 130 a ust. 5 b i 5 d ustawy z dnia 20 [...]

Zarządzenie nr 2/2011 Starosty Włocławskiego z dnia 05.01.2011 r. w sprawie powołania komisji dokonującej brakowania i przekazania na makulaturę dokumentacji, której okres przechowywania w archiwum zakładowym minął z dniem 31 grudnia 2010 roku.

Zarządzenie nr 2/2011 Starosty Włocławskiego z dnia 05.01.2011 r. w sprawie powołania komisji dokonującej brakowania i przekazania na makulaturę dokumentacji, której okres przechowywania w archiwum zakładowym minął z dniem 31 grudnia [...]

Zarządzenie nr 01/2011 Starosty Włocławskiego z dnia 03.01.2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Biura Zarządzania Projektem ds. realizacji projektu pn. „Równe szanse dla młodych mieszkańców Powiatu Włocławskiego”...

Zarządzenie nr 01/2011 Starosty Włocławskiego z dnia 03.01.2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Biura Zarządzania Projektem ds. realizacji projektu pn. „Równe szanse dla młodych mieszkańców Powiatu Włocławskiego” [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij