2019

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
2016 | 2017 | 2018 | 2019

Zarządzenie Nr 41/2019 Starosty Włocławskiego z dnia 07 listopada 2019 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych we Włocławku.

Zarządzenie Nr 41/2019 Starosty Włocławskiego z dnia 07 listopada 2019 r.      w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych we Włocławku.   Na podstawie [...]

ZARZĄDZENIE Nr 40/2019 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego we Włocławku

ZARZĄDZENIE Nr 40/2019 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 7 listopada 2019 r.    w sprawie składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego we [...]

ZARZĄDZENIE Nr 39 /2019 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 04 listopada 2019 roku w sprawie opracowania planu operacyjnego funkcjonowania Powiatu Włocławskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

ZARZĄDZENIE  Nr 39 /2019 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 04 listopada 2019 r.   w  sprawie  opracowania planu operacyjnego funkcjonowania Powiatu Włocławskiego   w warunkach zewnętrznego [...]

Zarządzenie nr 37/2019 Starosty Włocławskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na usługi społeczne...

Zarządzenie  nr 37/2019 Starosty Włocławskiego   z dnia 31 października 2019  r.   w sprawie wszczęcia postępowania i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na usługi społeczne [...]

Zarządzenie nr 38/2019 Starosty Włocławskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego we Włocławku.

Zarządzenie nr 38/2019 Starosty Włocławskiego  z dnia 31 października 2019 r.   w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego we Włocławku.   Na podstawie art. 39 ust. 1 i [...]

Zarządzenie Nr 36/2019 Starosty Włocławskiego z dnia 09 października 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania na Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu włocławskiego w sezonie 2019/2020

ZARZĄDZENIE Nr 36/2019 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 09 października 2019 r.    w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zimowe utrzymanie dróg [...]

Zarządzenie Nr 35/2019 Starosty Włocławskiego z dnia 07 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia redaktora internetowego serwisu informacyjnego, redaktora powiatowej strony BIP, administratora internetowego serwisu

 Zarządzenie Nr 35/2019Starosty Włocławskiego z dnia 07 października 2019 r.  w sprawie wyznaczenia redaktora internetowego serwisu informacyjnego, redaktora powiatowej strony BIP, administratora internetowego serwisu, [...]

Zarządzenie Nr 34/2019 Starosty Włocławskiego z dnia 01 października 2019 r.w sprawie wszczęcia postępowania i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na usługi społeczne

ZARZĄDZENIE Nr 34/2019 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 01 października 2019 r.  w sprawie wszczęcia postępowania i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na usługi społeczne pn. Świadczeni [...]

Zarządzenie Nr 33/2019 Starosty Włocławskiego- Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 25 września 2019 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie Powiatu Włocławskiego

 ZARZĄDZENIE Nr 33/2019 Starosty Włocławskiego- Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 25 września 2019 r.    w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie Powiatu [...]

Zarządzenie Nr 32/2019 Starosty Włocławskiego z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego ,,KOBRA-19”- POWIAT WŁOCŁAWSKI

Zarządzenie Nr 32/2019 Starosty Włocławskiego z dnia  30 sierpnia 2019 r.    w sprawie  przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego  ,,KOBRA-19”- POWIAT WŁOCŁAWSKI we współdziałaniu z [...]

Zarządzenie nr 31/2019 Starosty Włocławskiego z dnia 07 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Zarządzenie nr 31/2019 Starosty Włocławskiego  z dnia 07 sierpnia 2019 r.    w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru  na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Inspektora Ochrony Danych w [...]

Zarządzenie nr 30/2019 Starosty Włocławskiego z dnia 07 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Specjalisty w Referacie Zamówień Publicznych.

Zarządzenie nr 30/2019 Starosty Włocławskiego  z dnia 07 sierpnia 2019 r.    w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru  na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Specjalisty w Referacie Zamówień [...]

Zarządzenie nr 29/2019 Starosty Włocławskiego z dnia 07 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Wydziale Budownictwa w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Zarządzenie nr 29/2019 Starosty Włocławskiego  z dnia 07 sierpnia 2019 r.    w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru  na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Wydziale Budownictwa w Starostwie [...]

Zarządzenie nr 28/2019 Starosty Włocławskiego z dnia 08 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Zarządzenie nr 28/2019 Starosty Włocławskiego z dnia 08 lipca 2019 r.    w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisko urzędnicze w [...]

Zarządzenie Nr 27/2019 Starosty Włocławskiego z dnia 04 czerwca 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania na zadanie „Realizacja i modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla gminy Lubanie i gminy Fabianki

ZARZĄDZENIE  Nr 27/2019 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 04 czerwca 2019 r.    w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  zadanie „Realizacja i [...]

Zarządzenie Nr 26/2019 Starosty Włocławskiego z dnia 03 czerwca 2019 roku w sprawie odwołania stanu pogotowia przeciwpowodziowego

Zarządzenie Nr 26/2019 Starosty Włocławskiego z dnia 03 czerwca 2019 roku    w sprawie odwołania stanu pogotowia przeciwpowodziowego.   Na podstawie art. 34 ust. 1a z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie [...]

Zarządzenie Nr 25 /2019 Starosty Włocławskiego z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego

Zarządzenie Nr 25 /2019 Starosty Włocławskiego z dnia 30 maja 2019 roku    w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego.    Na podstawie art. 34 ust. 1a i art. 35 ust. 2 i 3 pkt.4 ustawy z dnia 5 [...]

Zarządzenie nr 24/2019 Starosty Włocławskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze Referentów w Wydziale GGN

Zarządzenie nr 24/2019 Starosty Włocławskiego  z dnia 27 maja 2019 r.  w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze Referentów w Wydziale Geodezji i [...]

Zarządzenie nr 23/2019 Starosty Włocławskiego z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej na kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym we Włocławku

Zarządzenie nr 23/2019 Starosty Włocławskiegoz dnia 20 maja 2019 r.    w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na kierownicze stanowiska urzędnicze w [...]

Zarządzenie nr 22/2019 Starosty Włocławskiego z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań”

Zarządzenie nr 22/2019 Starosty Włocławskiego z dnia 23 kwietnia 2019 r.    w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na kierownicze stanowisko [...]

ZARZĄDZENIE Nr 19/2019 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 02 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania na remont odcinków dróg powiatowych - ułożenie warstwy ścieralnej, z podziałem na 3 części

ZARZĄDZENIE  Nr 19/2019 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 02 kwietnia 2019 r.    w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na remont odcinków dróg [...]

ZARZĄDZENIE NR 18/2019 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym we Włocławku

ZARZĄDZENIE NR 18/2019 STAROSTY  WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 20 marca 2019 r.  w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym we Włocławku   Na podstawie art. 8 [...]

Zarządzenie nr 17/2019 Starosty Włocławskiego z dnia 15 marca 2019 r.w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Budownictwa w Starostwie Powiatowym weWłocławku .

Zarządzenie nr 17/2019 Starosty Włocławskiego  z dnia 15 marca 2019 r.    w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Budownictwa w Starostwie [...]

Zarządzenie nr 16/2019 Starosty Włocławskiego z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym we Włocławku

Zarządzenie nr 16/2019 Starosty Włocławskiego  z dnia 15 marca 2019 r.    w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru  na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Komunikacji w Starostwie [...]

ZARZĄDZENIE Nr 15/2019 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na bieżącą dostawę prefabrykatów betonowych- II postępowanie

ZARZĄDZENIE  Nr 15/2019 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 14 marca 2019 r.   w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na bieżącą [...]

ZARZĄDZENIE NR 14/2019 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania niektórych czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym we Włocławku

Zarządzenie Nr 14/2019Starosty Włocławskiego z dnia 11 marca 2019 r.  w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania niektórych czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym we Włocławku.  Na podstawie § 1 [...]

Zarządzenie Nr 12/2019 Starosty Włocławskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Zarządzenie Nr 12/2019 Starosty Włocławskiego z dnia 26 lutego 2019 r.    w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających [...]

Zarządzenie Nr 11/2019 Starosty Włocławskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej działających na terenie powiatu włocławskiego

Zarządzenie Nr  11/2019 Starosty Włocławskiego z dnia 26 lutego 2019 r.    w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej działających na terenie powiatu [...]

ZARZĄDZENIE Nr 10/2019 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na bieżącą dostawę prefabrykatów betonowych

  ZARZĄDZENIE  Nr 10/2019 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 26 lutego 2019 r.    w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na bieżącą [...]

ZARZĄDZENIE NR 7/2019 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Włocławskiego nr 3/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR  7/2019 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 19 lutego 2019 r.  w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Włocławskiego nr 3/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. zatwierdzającego  aneks do uproszczonego [...]

Zarządzenie nr 5/2019 Starosty Włocławskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym we Włocławku .

Zarządzenie nr 5/2019 Starosty Włocławskiego  z dnia 13 lutego 2019 r.   w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym we Włocławku [...]

Zarządzenie Nr 4/2019 Starosty Włocławskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie odwołania i powołania nowego członka Powiatowej Rady Rynku Pracy we Włocławku

Zarządzenie Nr 4/2019 Starosty Włocławskiego z dnia 31 stycznia 2019 r.   w sprawie odwołania i powołania nowego członka Powiatowej Rady Rynku Pracy we Włocławku  Na podstawie art. 23 ust.  4 i 10 [...]

ZARZĄDZENIE NR 3/2019 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Lubień Kujawski

ZARZĄDZENIE NR 3/2019 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do uproszczonego  planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie [...]

ZARZĄDZENIE Nr 2 /2019 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania pn. Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej na potrzeby wyjazdu zagranicznego w ramach programu Erasmus+

ZARZĄDZENIE  Nr 2 /2019 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 21 stycznia 2019 r.    w sprawie wszczęcia postępowania i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na usługi społeczne pn. [...]

Zarządzenie nr 1/2019 Starosty Włocławskiego z dnia 17 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego we Włocławku.

  Zarządzenie nr 1/2019 Starosty Włocławskiego  z dnia 17 stycznia 2019 r.   zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego we Włocławku.   Na podstawie art. 104, [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij