2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
2016 | 2017 | 2018 | 2019

Zarządzenie Nr 22/15 Starosty Włocławskiego z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej


ZARZĄDZENIE  Nr 22/15
STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO
z dnia 27 maja 2015 r.
 
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej
 

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm. 1), w związku z § 8 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku oraz § 7 ust. 2 i § 8 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro w Starostwie Powiatowym we Włocławku, zarządza się, co następuje:
 
§ 1.1. Wszczyna się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. ,,Budowa dwóch budynków mieszkalnych dla podopiecznych Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej” i ,,Adaptacja istniejącego budynku internatu na budynek mieszkalny wielorodzinny na działce nr 89/8 położonej w obrębie ewidencyjnym Brzezie, gmina Brześć Kujawski”.
 
2. Ustala się  Warunki zamówienia dla postępowania wymienionego w ust. 1, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.1. Powołuje się Komisję do przeprowadzenia postępowania określonego  w § 1 ust. 1, w następującym składzie:
    1)        Marek Góreczny                - Przewodniczący;
    2)        Piotr Jabłoński                  - Członek;
    3)        Jan Jeżewski                   - Członek;
    4)        Małgorzata Kręcicka         - Sekretarz.
 
2. Komisja ma charakter doraźny i zakończy swoje czynności z chwilą podpisania umowy o udzielenie zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1.
 
§ 3. Zobowiązuje się Komisję do przeprowadzania postępowania, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro w Starostwie Powiatowym we Włocławku
 
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 maja 2015 r.
 
 
        
                                                                                          Starosta Włocławski 
                                                                                             Kazimierz Kaca
 
 
________________________
1 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 984, 1047, 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232 oraz z 2015 r. poz. 349 i poz. 478.

Aby pobrać WZ, należy kliknąć tutaj (92kB) word
Aby pobrać zał. nr 1 do WZ, należy kliknąć tutaj (37kB) word
Aby pobrać zał. nr 2 do WZ, należy kliknąć tutaj (142kB) word
Aby pobrać zał. nr 3 do WZ, należy kliknąć tutaj (112kB) word
Aby pobrać zał. nr 4 do WZ, należy kliknąć tutaj (38kB) word
Aby pobrać zał. nr 5 do WZ, należy kliknąć tutaj (42kB) word
Aby pobrać zał. nr 6 do WZ, należy kliknąć tutaj (30kB) word
Aby pobrać Program Priorytetowy Lemur, należy kliknąć tutaj (197kB) pdf
Aby pobrać zał. nr 1 do PP Lemur, należy kliknąć tutaj (458kB) pdf
Aby pobrać zał. nr 2 do PP Lemur, należy kliknąć tutaj (117kB) pdf


Wytworzył: Starosta Włocławski (27 maja 2015)
Opublikował: Emilia Kordylewska (27 maja 2015, 14:04:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 240

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij