2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
2016 | 2017 | 2018 | 2019

Zarządzenie NR 17/2014 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 28 maja 2014r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór banku...


ZARZĄDZENIE  Nr 17/14
STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO
z dnia 28 maja 2014 r.
 
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Włocławskiego
 

 
Na podstawie art. 40, art. 19 ust. 2 i 3, art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm. 1), w związku z § 8 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku, zarządza się, co następuje:
 
 
§ 1.1. Wszczyna się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Włocławskiego na okres 48 miesięcy od daty obowiązywania umowy.
 
2. Ustala się specyfikację istotnych warunków zamówienia dla postępowania wymienionego w ust. 1, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.1. Powołuje się Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania określonego       w § 1 ust. 1, w następującym składzie:
 
1)        Roman Gołębiewski          - Przewodniczący;
2)        Iga Przystałowska            - Członek;
3)        Jan Jeżewski                   - Członek;
4)        Małgorzata Kręcicka         - Sekretarz.
 
2. Komisja Przetargowa ma charakter doraźny i zakończy swoje czynności z chwilą podpisania umowy o udzielenie zamówienia, o którym mowa w ust. 1.
 
§ 3.1. Nadaje się Regulamin Pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w § 1, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
2. Zobowiązuje się Komisję Przetargową, do przeprowadzania postępowania, zgodnie              z zasadami określonymi w Regulaminie Pracy Komisji Przetargowej, o którym mowa w ust. 1. 
 
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 maja 2014 r.
 
 
 
Starosta Włocławski
Kazimierz Kaca
 
 


Aby zapoznać się z "Regulaminem..." , należy kliknąć tutaj (45kB) word
Aby zapoznać się z "SIWZ", należy kliknąć   tutaj (185kB) word
Aby pobrać załącznik nr 1 do "SIWZ", należy kliknąć tutaj (40kB) word
Aby pobrać załącznik nr 2 do "SIWZ", należy kliknąć tutaj (27kB) word
Aby pobrać załącznik nr 3 do "SIWZ", należy kliknąć tutaj (36kB) word
Aby pobrać załącznik nr 4 do "SIWZ", należy kliknąć tutaj (26kB) word
Aby pobrać załącznik nr 5 do "SIWZ", należy kliknąć tutaj (48kB) word
_________________________
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423.
 

Wytworzył: Starosta Włocławski (28 maja 2014)
Opublikował: Aleksandra Pakulska (30 maja 2014, 09:02:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 493

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij