2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
2016 | 2017 | 2018 | 2019

Zarządzenie nr 28/15 Starosty włocławskiego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania...

ZARZĄDZENIE  Nr 28/15
STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO
z dnia 17 lipca 2015 r.

 
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych w celu przeglądu, konserwacji i inwentaryzacji poziomej osnowy  szczegółowej 3 klasy oraz opracowanie projektu osnowy wielofunkcyjnej na terenie Powiatu Włocławskiego, z podziałem na 2 części”

 
Na podstawie art. 19, art. 21, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm. 1), w związku z § 8 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku, zarządza się, co następuje:
 
§ 1.1. Wszczyna się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w  trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych w celu przeglądu, konserwacji i inwentaryzacji poziomej osnowy  szczegółowej 3 klasy oraz opracowanie projektu osnowy wielofunkcyjnej na terenie Powiatu Włocławskiego, z podziałem na 2 części”.
 
2. Ustala się Specyfikację istotnych warunków zamówienia dla postępowania wymienionego w ust. 1, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.1. Powołuje się Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania określonego w § 1 ust. 1, w następującym składzie:
1)        Marek Góreczny                 - Przewodniczący;
2)        Urszula Runowska             - Członek;
3)        Urszula Tomczak               - Członek;
4)        Jan Jeżewski                       - Członek;
5)        Małgorzata Kręcicka          - Sekretarz.
 
2. Komisja Przetargowa ma charakter doraźny i zakończy swoje czynności z chwilą podpisania umowy o udzielenie zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1.
 
§ 3.1. Nadaje się Regulamin Pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w § 1, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
2. Zobowiązuje się Komisję Przetargową, do przeprowadzania postępowania, zgodnie              z zasadami określonymi w Regulaminie Pracy Komisji Przetargowej, o którym mowa w ust. 1. 
 
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 lipca 2015 r.

_______________________
1 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 984, 1047, 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232 oraz z 2015 r. poz. 349, 478 i 605.

SIWZ (198kB) word
załącznik nr 2 (47kB) word
załącznik nr 1 do SIWZ (68kB) word
załącznik nr 2 do SIWZ (46kB) word
załącznik nr 3 do SIWZ (28kB) word
załącznik nr 4 do SIWZ (37kB) word
załącznik nr 5 do SIWZ (53kB) word
załącznik nr 6 do SIWZ (38kB) word
załącznik nr 7 do SIWZ (27kB) word
załącznik nr 8 do SIWZ (49kB) word
załącznik nr 9 do SIWZ (178kB) plik

Wytworzył: Starosta Włocławski (17 lipca 2015)
Opublikował: Kamil Ściślewski (17 lipca 2015, 14:31:11)

Ostatnia zmiana: Kamil Ściślewski (17 lipca 2015, 14:41:48)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 245

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij