2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
2016 | 2017 | 2018 | 2019

Zarządzenie Nr 20/2012 Starosty Włocławskiego z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie przeglądu wytworzonych w starostwie materiałów zawierających informacje niejawne.

Zarządzenie Nr 20/2012 Starosty Włocławskiego z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie przeglądu wytworzonych w starostwie materiałów zawierających informacje niejawne.

Na podstawie § 8 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku w związku z art. 181 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządzenie określa czas i sposób przeprowadzenia przeglądu wytworzonych w starostwie materiałów zawierających informacje niejawne w celu ustalenia, czy spełniają one ustawowe przesłanki ochrony na podstawie ustawy i dokonania w razie potrzeby zmiany lub zniesienia klauzuli tajności.

§ 2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228);
2) poprzedniej ustawie – ustawę z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.);
3) starostwie – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe we Włocławku;
4) staroście – należy przez to rozumieć Starostę Włocławskiego;
5) pełnomocniku ochrony – należy przez to rozumieć pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w starostwie;
6) materiale – należy przez to rozumieć materiał w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy;
7) informacjach niejawnych – należy przez to rozumieć informacje niejawne w rozumieniu
art. 1 ustawy;
8) klauzulach tajności – należy przez to rozumieć klauzule, o jakich mowa w art. 5 ustawy.

§ 3. 1. W okresie od dnia 23 maja 2012 roku do dnia 15 czerwca 2012 roku przeprowadzić przegląd wytworzonych w starostwie materiałów zawierających informacje niejawne w celu ustalenia, czy spełniają one ustawowe przesłanki ochrony na podstawie ustawy i dokonania w razie potrzeby zmiany lub zniesienia klauzuli tajności, zwany dalej „przeglądem”.
2.Przeglądu dokona komisja, w skład której powołuję:
1) Pana Lecha Chymkowskiego – Naczelnika Biura Rady i Ochrony Informacji, pełnomocnika ochrony, na przewodniczącego komisji;
2) Pana Piotr Krygiera – Naczelnika Wydziału Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa, na członka komisji;
3) Pana Adama Ciesielskiego – podinspektora w Wydziale Zarządzania, Administracji
i Bezpieczeństwa, na członka komisji.
 
§ 4. 1. Przeglądowi należy poddać wszystkie materiały zawierające informacje niejawne wytworzone w starostwie, dla których do dnia wejścia w życie ustawy nie minął okres ochronny ustalony dla nich na podstawie przepisów poprzedniej ustawy, a także wytworzone po dniu wejścia w życie ustawy.
2. Przeglądu należy dokonać w oparciu o odpowiednie dzienniki ewidencyjne prowadzone dla wytwarzanych materiałów zawierających informacje niejawne z uwzględnieniem, przede wszystkim, ich treści decydujących o dalszej ich ochronie w ramach obecnej lub zmiennej klauzuli lub zniesieniu klauzuli.

§ 5. 1. Wyniki dokonanego przeglądu komisja przedstawi staroście w formie sprawozdania, którego wzór stanowi załącznik do zarządzenia.
2. O zmianie lub zniesieniu klauzuli z konkretnych materiałów poddanych przeglądowi decyzje podejmuje starosta.  

§ 6. 1.Upoważnia się pracownika prowadzącego dzienniki, o których mowa w § 4 ust. 2, do dokonania odpowiednich zmian w oznaczeniu materiałów zgodnie z decyzją, o której mowa w §5 ust. 2, oraz niezwłocznego ich wprowadzenia do tych dzienników w formie odpowiednich adnotacji.  
2. Wykonawcy materiałów, w stosunku do których dokonano zmiany lub zniesienia klauzuli, niezwłocznie przygotują projekty odpowiednich pism informujących odbiorców tych materiałów o dokonanych zmianach lub zniesieniu klauzuli.

§ 7. Dalszy sposób postępowania z materiałami, z których została zniesiona klauzula tajności, określa obowiązująca instrukcja kancelaryjna.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 maja 2012 roku.

Starosta Włocławski
Kazimierz Kaca

Aby pobrać załącznik należy kliknąć pobierz pełną treść załącznika (39kB) word

Wytworzył: Starosta Włocławski (21 maja 2012)
Opublikował: Małgorzata Kręcicka (22 maja 2012, 13:25:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1220

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij