2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
2016 | 2017 | 2018 | 2019

Zarządzenie Nr 24/14 Starosty Włocławskiego z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę nowych materiałów dydaktycznych na potrzeby realizacji ...


 
ZARZĄDZENIE  Nr 24/14
STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO
z dnia 03 września 2014 r.
 
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę nowych materiałów dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu pn.: „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie włocławskim"
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 i 3, art. 21ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm. 1), w związku z § 8 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku, zarządza się, co następuje:
 
§ 1.1. Wszczyna się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę nowych materiałów dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu pn.: „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie włocławskim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działania 3.5 – Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, w ramach typu projektu: programy kompleksowego wspomagania szkół oraz przedszkoli, z podziałem na dwie części.
 
2. Ustala się specyfikację istotnych warunków zamówienia dla postępowania wymienionego w ust. 1, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.1. Powołuje się Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania określonego w § 1 ust. 1, w następującym składzie:
 
1)        Marek Góreczny             - Przewodniczący;
2)        Marek Wiliński               - Członek;
3)        Małgorzata Kręcicka        - Sekretarz.
 
2. Komisja Przetargowa ma charakter doraźny i zakończy swoje czynności z chwilą podpisania umowy o udzielenie zamówienia, o którym mowa w ust. 1.
 
§ 3.1. Nadaje się Regulamin Pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w § 1, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
2. Zobowiązuje się Komisję Przetargową, do przeprowadzania postępowania, zgodnie              z zasadami określonymi w Regulaminie Pracy Komisji Przetargowej, o którym mowa w ust. 1. 
 
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dnia 03 września 2014 r.
 
 

                                                                                     Starosta Włocławski
                                                                                         Kazimierz Kaca
 
_________________________
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz. Nr 984, poz. 1047 i poz. 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, poz. 811, poz. 915 i poz. 768.


Aby pobrać Załącznik Nr 1 do Zarządzenia - SIWZ należy kliknąć tutaj (198kB) word
Aby pobrać zał. nr 1 do SIWZ należy kliknąć tutaj (77kB) word
Aby pobrać zał. nr 2 do SIWZ należy kliknąć tutaj (59kB) word
Aby pobrać zał. nr 3 do SIWZ należy kliknąć tutaj (58kB) word
Aby pobrać zał. nr 4 do SIWZ należy kliknąć tutaj (81kB) word
Aby pobrać zał. nr 5 do SIWZ należy kliknąć tutaj (116kB) word
Aby pobrać zał. nr 6 do SIWZ należy kliknąć tutaj (167kB) word
Aby pobrać zał. nr 7 do SIWZ należy kliknąć tutaj (157kB) word
Aby pobrać Załącznik Nr 2 do Zarządzenia - Regulamin należy kliknąć tutaj (46kB) word

Wytworzył: Starosta Włocławski (3 września 2014)
Opublikował: Emilia Kordylewska (4 września 2014, 09:43:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 432

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij