2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
2016 | 2017 | 2018 | 2019

Zarządzenie nr 5/11 Starosty Włocławskiego z dnia 11.01.2011 r. w sprawie zorganizowania przetargu, na sprzedaż nieruchomości rolnej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie ewidencyjnym Warząchewka Polska, gmina Włocławek.

Zarządzenie nr 5/11 Starosty Włocławskiego z dnia 11 stycznia 2011 roku w sprawie zorganizowania przetargu, na sprzedaż nieruchomości rolnej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie ewidencyjnym Warząchewka Polska, gmina Włocławek, ustalenia ceny wywoławczej, wadium i wyznaczenia członków komisji przetargowej.

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7, w związku z art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1, art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.[1]) oraz § 3, § 4 ust. 2 i 3, § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm²), zarządza się,
co następuje:

§ 1. Organizuje się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie ewidencyjnym Warząchewka Polska, gmina Włocławek, oznaczonej numerem działki 506/2 o powierzchni 0,1576 ha, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku urządzona jest księga wieczysta WL1W/00039350/5.

§ 2. Ustala się cenę wywoławczą nieruchomości opisanej w § 1 w wysokości: 2 600,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące sześćset, 00/100).

§ 3. Ustala się wadium za udział w przetargu na kwotę 450,00 zł (słownie złotych: czterysta pięćdziesiąt, 00/100), wnoszone w pieniądzu.

§ 4. Ogłoszenie o przetargu, o którym mowa w § 1 podać do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28 i podanie informacji o jego wywieszeniu w prasie lokalnej oraz zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Włocławskiego.

§ 5. Wyznacza się członków komisji przetargowej, w składzie:
1) Urszula Runowska– przewodniczący;
2) Elżbieta Polak – członek;
3) Jan Stalmirski – członek.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Nieruchomościami, Architektury i Budownictwa.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 stycznia 2011r.


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r.: Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr  155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2009 r. Nr 55, poz. 450Wytworzył: Starosta Włocławski (11 stycznia 2011)
Opublikował: Bogdan Nowicki (18 stycznia 2011, 14:16:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1653

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij