2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
2016 | 2017 | 2018 | 2019

Zarządzenie Nr 42/15 Starosty Włocławskiego z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej (...)


ZARZĄDZENIE  Nr 42/15
STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO
z dnia 18 listopada 2015 r.
 
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej, w okresie od daty obowiązywania umowy do dnia 31 grudnia 2017 r. na rzecz podległych jednostek organizacyjnych powiatu

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 i 3, art. 21, art. 36 i art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm. [1]), w związku z § 8 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXV/329/14 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 01 sierpnia 2014 r. zarządza się, co następuje:
 

§ 1.1. Wszczyna się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej, w okresie od daty obowiązywania umowy do dnia 31 grudnia 2017 r. na rzecz podległych jednostek organizacyjnych powiatu.
 
2. Ustala się specyfikację istotnych warunków zamówienia dla postępowania wymienionego w ust. 1, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.1. Powołuje się Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania określonego w § 1 ust. 1, w następującym składzie:
 
1)        Marek Góreczny    - Przewodniczący;
2)        Aleksandra Suchomska - Sekretarz;
3)        Jan Jeżewski - Członek.
 
2. Komisja Przetargowa ma charakter doraźny i zakończy swoje czynności z chwilą podpisania umowy o udzielenie zamówienia, o którym mowa w ust. 1.
 
§ 3.1. Nadaje się Regulamin Pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w § 1, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
2. Zobowiązuje się Komisję Przetargową, do przeprowadzania postępowania, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Pracy Komisji Przetargowej, o którym mowa w ust. 1. 
 
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 listopada 2015 r.
 
 
        
                                                                                                          Starosta Włocławski 
                                                                                                             Kazimierz Kaca

       
_______________________
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz. Nr 984, 1047 i 1473,  z 2014 r. poz. 423, 811, 915, 768, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349, 478 i 605.

Aby pobrać SIWZ, należy kliknąć tutaj (191kB) word
Aby pobrać zał. nr 1 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (43kB) word
Aby pobrać zał. nr 2 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (28kB) word
Aby pobrać zał. nr 3 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (26kB) word
Aby pobrać zał. nr 4 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (50kB) word
Aby pobrać zał. nr 5 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (212kB) word
Aby pobrać zał. nr 6 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (92kB) word
Aby pobrać Regulamin, należy kliknąć tutaj (47kB) word
 

Wytworzył: Starosta Włocławski (18 listopada 2015)
Opublikował: Emilia Kordylewska (19 listopada 2015, 12:38:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 179

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij