2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
2016 | 2017 | 2018 | 2019

Zarządzenie Nr 36/13 Starosty Włocławskiego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę nowych materiałów dydaktycznych ...


ZARZĄDZENIE  Nr 36/13
STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO
z dnia 11 grudnia 2013 r.
 
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę nowych materiałów dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu pn.: „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie włocławskim"
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 i 3, art. 21ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm. 1), w związku z § 8 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku, zarządza się, co następuje:
 
§ 1.1. Wszczyna się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę nowych materiałów dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu pn.: „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie włocławskim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działania 3.5 – Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, w ramach typu projektu: programy kompleksowego wspomagania szkół oraz przedszkoli, z podziałem na dwie części.
 
2. Ustala się specyfikację istotnych warunków zamówienia dla postępowania wymienionego w ust. 1, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.1. Powołuje się Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania określonego w § 1 ust. 1, w następującym składzie:
 
1)        Marek Góreczny               - Przewodniczący;
2)        Marek Wiliński                 - Członek;
3)        Małgorzata Kręcicka          - Sekretarz.
 
2. Komisja Przetargowa ma charakter doraźny i zakończy swoje czynności z chwilą podpisania umowy o udzielenie zamówienia, o którym mowa w ust. 1.
 
§ 3.1. Nadaje się Regulamin Pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w § 1, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
2. Zobowiązuje się Komisję Przetargową, do przeprowadzania postępowania, zgodnie              z zasadami określonymi w Regulaminie Pracy Komisji Przetargowej, o którym mowa w ust. 1. 
 
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 grudnia 2013 r.
 
 
 
                                                                                     Starosta Włocławski
                                                                                         Kazimierz Kaca

 
_________________________
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz. Nr 984, poz. Nr 1047.


Aby pobrać Załącznik Nr 1 do Zarządzenia, SIWZ należy kliknąć tutaj (311kB) word
Aby pobrać zał. nr 1 do SIWZ należy kliknąć tutaj (195kB) word
Aby pobrać zał. nr 2 do SIWZ należy kliknąć tutaj (172kB) word
Aby pobrać zał. nr 3 do SIWZ należy kliknąć tutaj (170kB) word
Aby pobrać zał. nr 4 do SIWZ należy kliknąć tutaj (203kB) word
Aby pobrać zał. nr 5 do SIWZ należy kliknąć tutaj (230kB) word
Aby pobrać zał. nr 6 do SIWZ należy kliknąć tutaj (214kB) word
Aby pobrać zał. nr 7 do SIWZ należy kliknąć tutaj (191kB) word
Aby zapoznać się z Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia należy kliknąć tutaj (59kB) word

Wytworzył: Starosta Włocławski (11 grudnia 2013)
Opublikował: Emilia Majewska (12 grudnia 2013, 13:10:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 640

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij