2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
2016 | 2017 | 2018 | 2019

Zarządzenie Nr 29/14 Starosty Włocławskiego z dnia 14 października 2014 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zmówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego, fabrycznie nowego...


ZARZĄDZENIE  Nr 29/14
STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO
z dnia 14 października 2014 r.
 
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę  samochodu osobowego, fabrycznie nowego, o liczbie miejsc
9 (1+8), przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Kowalu
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 i 3, art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm. 1), w związku z § 8 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku, zarządza się, co następuje:
 
§ 1.1. Wszczyna się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego, fabrycznie nowego, o liczbie miejsc 9 (1+8), przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Kowalu w ramach realizacji projektu pn.: „Likwidacja barier transportowych- zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w „Programie wyrównywania różnic miedzy regionami II” w obszarze D.
2. Ustala się specyfikację istotnych warunków zamówienia dla postępowania wymienionego w ust. 1, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.1. Powołuje się Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania określonego w § 1 ust. 1, w następującym składzie:
    1)        Marek Góreczny                   - Przewodniczący;
    2)        Piotr Jacek Zbonikowski        - Członek;
    3)        Jan Jeżewski                       - Członek;
    4)        Małgorzata Kręcicka             - Sekretarz.
2. Komisja Przetargowa ma charakter doraźny i zakończy swoje czynności z chwilą podpisania umowy o udzielenie zamówienia, o którym mowa w ust. 1.
 
§ 3.1. Nadaje się Regulamin Pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w § 1, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Zobowiązuje się Komisję Przetargową, do przeprowadzania postępowania, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Pracy Komisji Przetargowej, o którym mowa w ust. 1. 
 
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 października 2014 r.
 
 
 
                                                                                     Starosta Włocławski
                                                                                         Kazimierz Kaca

 
 
 
_________________________
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz.  984, poz. 1047 i poz. 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, poz. 811, poz. 915, poz. 768 i poz. 1146.


Aby pobrać SIWZ, należy kliknąć tutaj (156kB) word
Aby pobrać zał. nr 1 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (36kB) word
Aby pobrać zał. nr 2 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (28kB) word
Aby pobrać zał. nr 3 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (26kB) word
Aby pobrać zał. nr 4 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (40kB) word
Aby pobrać zał. nr 5 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (53kB) word
Aby pobrać Regulamin, należy kliknąć tutaj (46kB) word


Wytworzył: Starosta Włocławski (14 października 2014)
Opublikował: Emilia Kordylewska (15 października 2014, 08:38:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 442

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij