2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
2016 | 2017 | 2018 | 2019

Zarządzenie nr 31/2016 Starosty Włocławskiego z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie przeglądu wytworzonych w starostwie dokumentów zawierających informacje niejawne


ZARZĄDZENIE NR 31/2016
STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO
z dnia 3 sierpnia 2016 r.
 
w sprawie przeglądu wytworzonych w starostwie dokumentów zawierających informacje niejawne
       


Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228, z 2015 r. poz. 21, 1224 i 2281 oraz 2016 r. poz. 749) zarządza się, co następuje:

      § 1. Zarządzenie określa czas i sposób przeprowadzenia przeglądu wytworzonych w starostwie dokumentów zawierających informacje niejawne w celu ustalenia, czy spełniają one ustawowe przesłanki dalszej ich ochrony na podstawie ustawy.

      § 2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1)    ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 z późn. zm.);
2)    starostwie – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe we Włocławku;
3)    staroście – należy przez to rozumieć Starostę Włocławskiego;
4)    dokumencie – należy przez to rozumieć dokument w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy;
5)    informacjach niejawnych – należy przez to rozumieć informacje niejawne w rozumieniu art. 1 ustawy;
6)    klauzulach tajności – należy przez to rozumieć klauzule, o jakich mowa w art. 5 ustawy.

      § 3. 1. W okresie od dnia 16 sierpnia 2016 roku do dnia 26 sierpnia 2016 roku przeprowadzić przegląd wytworzonych w starostwie dokumentów zawierających informacje niejawne w celu ustalenia, czy spełniają one ustawowe przesłanki dalszej ich ochrony na podstawie ustawy, zwany dalej „przeglądem”.
      2. Przeglądu dokona komisja, w skład której powołuję:
1)     Pana Lecha Chymkowskiego – Naczelnika Biura Rady i Ochrony Informacji i Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych, powierzając funkcję przewodniczącego komisji;
2)     Pana Piotra Krygiera – Naczelnika Wydziału Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa;
3)     Pana Adama Ciesielskiego – podinspektora w Wydziale Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa.

      § 4. 1. Przeglądowi należy poddać wszystkie dokumenty zawierające informacje niejawne wytworzone w starostwie i podlegające ochronie na podstawie ustawy.
      2. Przeglądu należy dokonać w oparciu o odpowiednie dzienniki ewidencyjne prowadzone dla wytwarzanych dokumentów zawierających informacje niejawne z uwzględnieniem, przede wszystkim, ich treści uzasadniającej celowość dalszej ich ochrony w ramach nadanej klauzuli tajności.

      § 5.  1. Wyniki dokonanego przeglądu komisja przedstawi staroście w formie sprawozdania, którego wzór stanowi załącznik do zarządzenia.
      2. O zmianie lub zniesieniu klauzuli tajności z konkretnych dokumentów poddanych przeglądowi decyzję podejmuje starosta.  

      § 6. Na podstawie decyzji, o której mowa w § 5 ust. 2:
1)     Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych lub osoby przez niego upoważnione  dokonają odpowiednich skreśleń i adnotacji  na dokumentach, w stosunku do których dokonano zmiany lub zniesienia klauzuli tajności, według wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy;
2)     pracownik prowadzący dzienniki, o których mowa w § 4 ust. 2, niezwłocznie dokonana w nich, w miejscach do tego przeznaczonych, odpowiednich adnotacji o dokonanych zmianach klauzuli tajności;
3)     wykonawcy dokumentów, w stosunku do których dokonano zmiany lub zniesienia klauzuli tajności, niezwłocznie przygotują projekty odpowiednich pism informujących ich odbiorców o dokonanych zmianach.

      § 7. Dalszy sposób postępowania z dokumentami, w stosunku do których dokonano zniesienia klauzuli tajności, określa obowiązująca instrukcja kancelaryjna.

      § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 sierpnia 2016 r.
 

 
Starosta Włocławski         
Kazimierz Kaca            Aby zapoznać się z treścią załącznika należy kliknąć tutaj (40kB) word

Wytworzył: Starosta Włocławski (3 sierpnia 2016)
Opublikował: Emilia Kordylewska (3 sierpnia 2016, 11:46:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 128

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij