2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
2016 | 2017 | 2018 | 2019

ZARZĄDZENIE Nr 15/2013 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO-SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie opracowania planów ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia).

ZARZĄDZENIE Nr 15/2013 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO-SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie opracowania planów ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia).
 
Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.[1]), § 3 pkt 2, 8 - 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850), Wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 października 2008 r. w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia oraz Zarządzenia Nr 31/2013 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2013r w sprawie opracowania planów ewakuacji(przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia), zarządza się co następuje:

§ 1.1 Opracować powiatowy plan ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia). Do opracowania planu powołuje się zespół w składzie:
1) przewodniczący: Zygmunt Bałuta- Sekretarz Powiatu;
2) zastępca przewodniczącego: Piotr Krygier Naczelnik Wydziału Zarządzania Administracji   i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego we Włocławku,
3) sekretarz: Adam Ciesielski podinspektor w Wydziale Zarządzania Administracji i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego we Włocławku.
4) członkowie:
a) kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu,
b) naczelnicy wydziałów  oraz stanowiska samodzielne Starostwa Powiatowego we Włocławku;
c) zaproszeni przez przewodniczącego zespołu przedstawiciele  powiatowych służb inspekcji i straży oraz organizacji pozarządowych.
2. Pracami zespołu kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności, zastępca przewodniczącego.
3. W celu realizacji zadań zespołu jego przewodniczący może z własnej inicjatywy lub na wniosek członka zespołu zapraszać do udziału w pracach zespołu osoby inne niż wymienione w § 1 ust.1.

§ 2. Zobowiązuje się Wójtów i Burmistrzów z terenu Powiatu Włocławskiego- szefów obrony cywilnej jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego do opracowania gminnych planów ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia) na podstawie wytycznych Starosty Włocławskiego- Szefa Obrony Cywilnej Powiatu w  sprawie opracowania planów ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia) stanowiących załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3. Plany należy uzgodnić w następującym trybie:
1) Plany gminne – uzgadnia szef obrony cywilnej powiatu;
2) Plan powiatowy – uzgadnia szef obrony cywilnej województwa.
 
§ 4. Plany powinny być aktualizowane w każdym uzasadnionym przypadku. Analizę oraz praktyczne sprawdzenie skuteczności zapisów Planów należy przeprowadzić nie rzadziej niż raz na dwa lata.
 
§ 5. Termin zakończenia procesu planistycznego w jednostkach samorządu terytorialnego ustala się dla:
1) gmin - celem uzgodnienia w Wydziale zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego we Włocławku - na 15 sierpnia 2013 r.
2) powiatu - celem uzgodnienia w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - na 31 sierpnia 2013 r.
 
§ 6. Koordynację i nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu
 
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                 Starosta Włocławski
                                                                                    Kazimierz Kaca


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, 1407 i 1445.

Aby zapoznać się z treścią Załącznika do Zarządzenia należy kliknąć tutaj (211kB) pdf
Aby pobrać Załącznik do Wytycznych Starosty Włocławskiego należy kliknąć tutaj (406kB) pdf


Wytworzył: Starosta Włocławski (17 maja 2013)
Opublikował: Małgorzata Kręcicka (20 maja 2013, 15:22:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1146

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij