2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
2016 | 2017 | 2018 | 2019

Zarządzenie nr 11/2013 Starosty Włocławskiego z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia i aktualizacji kart informacyjnych w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Zarządzenie nr 11/2013 Starosty Włocławskiego z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia i aktualizacji kart informacyjnych w Starostwie Powiatowym we Włocławku.
 
Na podstawie § 8 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku stanowiącego załącznik do Uchwały Nr III/54/11 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku w związku z art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), zarządza się co następuje:
 
§1.1. W celu ułatwienia mieszkańcom Powiatu Włocławskiego dostępu do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe we Włocławku wprowadza się do stosowania karty informacyjne zawierające opis usług wykonywanych w tej jednostce.
3. Wykaz wydziałów i spraw dla których należy prowadzić kartę o której mowa w ust. 1 zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§2. Karta informacyjna winna zawierać w szczególności następujące informacje:
1) nazwę usługi;
2) podstawę prawną;
3) wykaz wymaganych dokumentów;
4) wysokość oraz sposób wnoszenia opłaty;
5) przewidywany  termin załatwienia sprawy;
6) nazwę wydziału odpowiedzialnego za merytoryczne załatwienie sprawy (nr pokoju, nr      telefonu, godziny pracy);
7) przysługujący tryb odwoławczy.
 
§3.1. Odpowiedzialność za treść kart informacyjnych ponoszą naczelnicy wydziałów i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych, zgodnie z ich właściwością merytoryczną.
2. Prawidłowość treści kart, osoby o których mowa w ust. 1, potwierdzają własnoręcznym podpisem złożonym na karcie.
 
§4.1. Karty informacyjne dostępne są w formie elektronicznej na stronie internetowej Powiatu Włocławskiego- www.powiat.wloclawski.pl.
2. Karty informacyjne dostępne są w formie papierowej w Punkcie Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym we Włocławku.
 
§5.1. Karty informacyjne podlegają aktualizacji, w celu zachowania zgodności informacji zawartych w kartach z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Obowiązek monitorowania zgodności kart informacyjnych z przepisami prawa oraz ich aktualizacji, ciąży na pracownikach merytorycznych wykonujących określone zadania i jest realizowany na bieżąco, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wejścia w życie przepisów, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
3. Aktualizacji podlegają informacje, o których mowa w § 2.
4. Aktualizacja kart informacyjnych może polegać na:
1) aktualizacji istniejącej karty poprzez jej zmianę;
2) wprowadzeniu nowej karty informacyjnej.
5. W celu dokonania aktualizacji, o której mowa w ust. 4 pkt 1, naczelnik wydziału właściwego merytorycznie, przekazuje do wydziału właściwego w sprawach organizacji w formie papierowej i elektronicznej, zakres zmian dokonanych w karcie informacyjnej.
6. W celu dokonania aktualizacji, o której mowa w ust. 4 pkt 2, naczelnik wydziału właściwego merytorycznie przygotowuje kartę informacyjną, następnie przekazuje ją do wydziału właściwego w sprawach organizacyjnych, w formie papierowej i elektronicznej. Karta informacyjna sporządzona w formie papierowej winna zawierać informacje o osobie sporządzającej oraz podpis osoby zatwierdzającej merytorycznie.

§6. Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikom wydziałów.

§7. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 marca 2013 r.

                                                                                         Starosta Włocławski
                                                                                           Kazimierz Kaca


Aby zapoznać się z treścią Załącznika należy kliknąć tutaj (51kB) word

Wytworzył: Starosta Włocławski (11 marca 2013)
Opublikował: Małgorzata Kręcicka (18 marca 2013, 12:32:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 810

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij