2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
2016 | 2017 | 2018 | 2019

Zarządzenie nr 16/2011 Starosty Włocławskiego z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu kontroli zarządczej.

Zarządzenie nr 16/2011
Starosty Włocławskiego
z dnia 17 luty 2011 r.


w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu kontroli zarządczej.
 
Na podstawie § 75 ust. 5  Statutu Powiatu Włocławskiego (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2010 r. Nr 8, poz. 109), § 48 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku w związku z art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.[1]) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Wprowadza się do użytku wewnętrznego w Starostwie Powiatowym we Włocławku
i w jednostkach organizacyjnych powiatu „Wytyczne w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Powiecie Włocławskim”, stanowiące załącznik do zarządzenia, zwane dalej „Wytycznymi”.
 
§  2. 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, określą w formie zarządzenia sposób organizacji
i funkcjonowania kontroli zarządczej oraz sposób planowania i prowadzenia działalności kontrolnej w kierowanej jednostce z uwzględnieniem zaleceń i procedur wynikających
z Wytycznych.
2.  Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia wydali w kierowanych przez siebie jednostkach własne regulacje dotyczące sposobu organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej oraz sposobu planowania i prowadzenia działalności kontrolnej w kierowanej jednostce, a regulacje te nie spełniają wymagań określonych w ust. 1, zobowiązani są dokonać ich uzupełnienia lub zmiany
z zachowaniem terminu określonego w ust. 1.
 
§ 3.  Naczelnik wydziału właściwego w świetle Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku w sprawach prowadzenia kontroli dotyczących organizacji
i funkcjonowania starostwa oraz koordynacji działalności kontrolnej, z zachowaniem terminu określonego w § 2  ust. 1, opracuje i przedłoży do zatwierdzenia projekt zarządzenia
w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej oraz sposobu planowania
i prowadzenia działalności kontrolnej w Starostwie Powiatowym we Włocławku, w tym planowania i wykonywania kontroli zewnętrznych w jednostkach organizacyjnych powiatu
w ramach II poziomu kontroli zarządczej, z uwzględnieniem zaleceń i procedur wynikających
z Wytycznych. Przepis § 2 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 lutego 2011 roku.

[1] Zmiany ustawy zostały ogłoszone w 2010 r. w Dz. U. Nr 28,poz.146, Nr 96, poz.  620,  Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257,poz. 1726.

Aby zapoznać się z treścią Wytycznych w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Powiecie Włocławskim należy kliknąć tutaj (4577kB) pdf


Wytworzył: Starosta Włocławski (17 lutego 2011)
Opublikował: Piotr Zimny (24 lutego 2011, 10:25:41)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Kręcicka (21 maja 2013, 14:49:23)
Zmieniono: dodano załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1368

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij