2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
2016 | 2017 | 2018 | 2019

Zarządzenie nr 42/06 Starosty Włocławskiego z dnia 22.11.2006 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Zarządzenie nr 42/06 Starosty Włocławskiego z dnia 22.11.2006 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym we Włocławku

Na podstawie art.26 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (Dz.U.
z 2002r Nr 76, póz.694 z późn.zm.1), § 4 ust.2 i 3 oraz § 5 ust.5 zarządzenia Nr 56/05 Starosty Włocławskiego w sprawie ustalenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej dla Starostwa Powiatowego we Włocławku oraz § 54 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego, zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić okresową inwentaryzację aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym we Włocławku według stanu na dzień 29 grudnia 2006r, zgodnie z Harmonogramem inwentaryzacji za 2006r., stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Inwentaryzację dokonywaną metodą:
1) spisu z natury przeprowadza komisja inwentaryzacyjna w składzie:
a) Cybulski Andrzej - przewodniczący,
b) Nowicki Bogdan - członek,
c) Ogłodzińska Jadwiga - członek;
2) uzgodnień sald rozrachunków z kontrahentami i bankami oraz weryfikacji dokumentacji polegającej na porównaniu danych wynikających z ksiąg rachunkowych lub inwentarzowych z odpowiedniki dokumentami źródłowymi i weryfikacji realnej wartości składników majątkowych przeprowadza Zespół ds. Księgowości.

§ 3. Termin rozpoczęcia prac inwentaryzacyjnych ustalam na dzień 29 grudnia 2006r,a termin zakończenia inwentaryzacji ustalam na dzień 10 stycznia 2007r.

§ 4. Zobowiązuję służby wymienione w § 2 do przestrzegania zasad określonych w Instrukcji inwentaryzacyjnej ustalonej dla Starostwa Powiatowego we Włocławku.

§ 5. Komisja inwentaryzacyjna zakończy swoją działalność po przyjęciu przez Starostę Sprawozdania Komisji z przeprowadzonej inwentaryzacji, a w przypadku różnic inwentaryzacyjnych - po przyjęciu wniosku Komisji w sprawie weryfikacji' inwentaryzacyjnych.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 listopada 2006r.
Aby zapoznać się z załącznikiem do niniejszego zarządzenia należy kliknąć tutaj (21kB) word1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003r Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz.1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz.2276, z 2004r. Nr 96, poz.959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz.2155 oraz z 2005r Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz.1539 i Nr 267, poz.2252, orkz z 2006r. Nr 157, poz. 1119.

Wytworzył: Starosta Włocławski (22 listopada 2006)
Opublikował: Bogdan Nowicki (28 listopada 2006, 12:43:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1493

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij