2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
2016 | 2017 | 2018 | 2019

ZARZĄDZENIE Nr 3/13 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie promocji powiatu...

ZARZĄDZENIE  Nr 3/13 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie promocji powiatu poprzez zamieszczanie materiałów promocyjno-informacyjnych na portalu internetowym wykonawcy oraz wydanie czterech numerów gazety powiatowej w 2013 r. o nakładzie 27.500 egzemplarzy każdy
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 i 3, art. 21ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.1), w związku z § 8 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku, zarządza się, co następuje:
 
§ 1.1. Wszczyna się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie promocji powiatu poprzez zamieszczanie materiałów promocyjno-informacyjnych na portalu internetowym wykonawcy oraz wydanie czterech numerów gazety powiatowej w 2013 r. o nakładzie 27.500 egzemplarzy każdy.
 
2. Ustala się specyfikację istotnych warunków zamówienia dla postępowania wymienionego w ust. 1, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.1. Powołuje się Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania określonego w § 1 ust. 1, w następującym składzie:
 
1)        Zygmunt Bałuta               - Przewodniczący;
2)        Jan Jeżewski                   - Sekretarz;
3)        Jadwiga Żerlak                - Członek.
 
2. Komisja Przetargowa ma charakter doraźny i zakończy swoje czynności z chwilą podpisania umowy o udzielenie zamówienia, o którym mowa w ust. 1.
 
§ 3.1. Nadaje się Regulamin Pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w § 1, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
2. Zobowiązuje się Komisję Przetargową, do przeprowadzania postępowania, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Pracy Komisji Przetargowej, o którym mowa w ust. 1. 
 
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2013 r.
   
                                                                                    Starosta Włocławski
                                                                                      Kazimierz Kaca
 
______________________________________________________________________
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1078, Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271, 1529.
 
Aby zapoznać się z treścią załącznika Nr 1 należy kliknąć tutaj (166kB) word
Aby zapoznać się z treścią załącznika Nr 1 do SIWZ należy kliknąć tutaj (37kB) word
Aby zapoznać się z treścią załącznika Nr 2 do SIWZ należy kliknąć tutaj (26kB) word
Aby zapoznać się z treścią załącznika Nr 3 do SIWZ należy kliknąć tutaj (34kB) word
Aby zapoznać się z treścią załącznika Nr 4 do SIWZ należy kliknąć tutaj (25kB) word
Aby zapoznać się z treścią załącznika Nr 5 do SIWZ należy kliknąć tutaj (60kB) word
Aby zapoznać się z treścią załącznika Nr 2 należy kliknąć tutaj (45kB) word

Wytworzył: Starosta Włocławski (31 stycznia 2013)
Opublikował: Małgorzata Kręcicka (31 stycznia 2013, 14:26:40)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Kręcicka (31 stycznia 2013, 14:44:54)
Zmieniono: poprawiono literówkę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 790

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij