2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
2016 | 2017 | 2018 | 2019

Zarządzenie nr 42/11 Starosty Włocławskiego z dnia 14.06.2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania niektórych czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Zarządzenie nr 42/11 Starosty Włocławskiego z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania niektórych czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym we Włocławku.
Na podstawie § 8 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu 20/11 Starosty Włocławskiego z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania niektórych czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym we Włocławku, wprowadza się następujące zmiany:
1)  po  § 13 dodaje się  § 13 [1] w brzmieniu:
§ 13[1]1. Korespondencję skierowaną do wybranych adresatów na terenie miasta Włocławek, określonych w załączniku nr 5  do zarządzenia, doręczają wyznaczeni pracownicy Starostwa w każdy poniedziałek, środę i piątek. 
2. Korespondencja, o której mowa w pkt. 1 przekazywana jest przez komórki  organizacyjne Starostwa pracownikowi POI w dniach jej doręczenia do godz. 10.30.
3. Pracownik POI przygotowuje korespondencję zgodnie z wymogami § 13, z następującymi zastrzeżeniami:
1) potwierdzenie odbioru korespondencji sporządza się wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do zarządzenia;
2) korespondencję rejestruje się w podrejestrze przesyłek wychodzących do wybranych adresatów na terenie miasta Włocławek, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do zarządzenia. Podrejestr stanowi integralną część rejestru przesyłek wychodzących, o którym mowa w  §  2 ust.19.
4. Pracownik POI przekazuje przygotowaną korespondencję zgodnie z pkt 3 pracownikowi wyznaczonemu do jej doręczenia. Wyznaczony pracownik doręcza korespondencję bezpośrednio do adresatów, uzyskując potwierdzenia odbioru korespondencji na potwierdzeniu odbioru sporządzonym zgodnie z załącznikiem nr 6.
5. Korespondencja, która nie została doręczona zgodnie z pkt 1-4 lub wobec której nie można było uzyskać potwierdzenia odbioru zgodnie z pkt  4 przekazywana jest pracownikowi POI najpóźniej do godz. 14.45. Potwierdzenie zwrotu pracownikowi POI następuje po dokonaniu adnotacji w rejestrze przesyłek wychodzących do wybranych adresatów na terenie miasta Włocławek.
6. Korespondencja, która nie została doręczona zgodnie z pkt 5 doręcza się na zasadach określonych w  § 13.
7. Wyznaczeni pracownicy doręczają korespondencję zgodnie z posiadanym zakresem obowiązków.
8. Korespondencja skierowana do adresatów na terenie miasta Włocławek nie obejmuje:
1) przesyłek wartościowych;
2) przesyłek o znacznym ciężarze lub objętości;
3) przesyłek zawierających informacje niejawne w myśl odpowiednich przepisów.

§ 2.  Do zarządzenia w którym mowa w   § 1 dodaje się załączniki nr 5,6,7 w brzmieniu stanowiące załączniki 1,2,3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa.

Aby zapoznać się z załącznikiem nr 1, należy kliknąć tutaj (25kB) word
Aby zapoznać się z załącznikiem nr 2, należy kliknąć tutaj (29kB) word
Aby zapoznać się z załącznikiem nr 3, należy kliknąć tutaj (39kB) word

Wytworzył: Starosta Włocławski (14 czerwca 2011)
Opublikował: Bogdan Nowicki (16 czerwca 2011, 14:32:10)

Ostatnia zmiana: Bogdan Nowicki (29 czerwca 2011, 14:46:21)
Zmieniono: poprawiono załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1299

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij