2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
2016 | 2017 | 2018 | 2019

Zarządzenie Nr 46/15 Starosty Włocławskiego z dnia 03 grudnia 2015 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Budowa 2 budynków mieszkalnych dla podopiecznych Wielofunkcyjnej Placówki


 
ZARZĄDZENIE  Nr 46/15
STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO
z dnia 03 grudnia 2015 r.
 
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Budowa 2 budynków mieszkalnych dla podopiecznych Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Brzeziu”
 

Na podstawie art. 19, art. 21, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm. 1), w związku z § 8 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku, zarządza się, co następuje:
 
§ 1.1. Wszczyna się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w  trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa 2 budynków mieszkalnych dla podopiecznych Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Brzeziu”.
 
2.
Ustala się Specyfikację istotnych warunków zamówienia dla postępowania wymienionego w ust. 1, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.1. Powołuje się Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania określonego w § 1 ust. 1, w następującym składzie:

1) Marek Góreczny                - Przewodniczący;
2) Piotr Jabłoński                  - Członek;
3) Jan Jeżewski                   - Członek;
4) Aleksandra Suchomska     - Sekretarz;
 
2. Komisja Przetargowa ma charakter doraźny i zakończy swoje czynności z chwilą podpisania umowy o udzielenie zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1.
 
§ 3.1. Nadaje się Regulamin Pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w § 1, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
2. Zobowiązuje się Komisję Przetargową, do przeprowadzania postępowania, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Pracy Komisji Przetargowej, o którym mowa w ust. 1. 
 
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 03 grudnia 2015 r.
 
   
        
                                                                                                          Starosta Włocławski 
                                                                                                             Kazimierz Kaca
 
 
  ______________________
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz. Nr 984, 1047 i 1473,  z 2014 r. poz. 423, 811, 915, 768, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349, 478, 605 i 1777.


Aby pobrać SIWZ, należy kliknąć tutaj (183kB) plik
Aby pobrać zał. nr 1 do SIWZ - cz. 1, należy kliknąć tutaj (5654kB) zip
Aby pobrać zał. nr 1 do SIWZ - cz. 2, należy kliknąć tutaj (7465kB) zip
Aby pobrać zał. nr 1 do SIWZ - cz. 3, należy kliknąć tutaj (7312kB) zip
Aby pobrać zał. nr 1 do SIWZ - cz. 4, należy kliknąć tutaj (9508kB) zip
Aby pobrać zał. nr 2 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (555kB) pdf
Aby pobrać zał. nr 3 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (809kB) zip
Aby pobrać zał. nr 4 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (15kB) plik
Aby pobrać zał. nr 5 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (29kB) plik
Aby pobrać zał. nr 6 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (30kB) plik
Aby pobrać zał. nr 7 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (18kB) plik
Aby pobrać zał. nr 8 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (14kB) plik
Aby pobrać zał. nr 9 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (25kB) plik
Aby pobrać zał. nr 10 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (29kB) plik
Aby pobrać zał. nr 11 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (158kB) plik
Aby pobrać Regulamin, należy kliknąć tutaj (36kB) plik
 

Wytworzył: Starosta Włocławski (3 grudnia 2015)
Opublikował: Emilia Kordylewska (4 grudnia 2015, 12:37:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 153

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij