2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
2016 | 2017 | 2018 | 2019

Zarządzenie Nr 12/15 Starosty Włocławskiego z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na bieżącą dostawę biurowych materiałów pomocniczych w ramach projektu


ZARZĄDZENIE  Nr 12/15
STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO
z dnia 12 marca 2015 r.
 
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na bieżącą dostawę biurowych materiałów pomocniczych w ramach projektu pn.: „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie włocławskim".
 

Na podstawie art. 19 ust. 2 i 3, art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm. 1), w związku z § 8 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku, zarządza się, co następuje:
 
      § 1.1. Wszczyna się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na bieżącą dostawę biurowych materiałów pomocniczych w ramach projektu pn.: „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie włocławskim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działania 3.5 – Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, w ramach typu projektu: programy kompleksowego wspomagania szkół oraz przedszkoli.
      2. Ustala się specyfikację istotnych warunków zamówienia dla postępowania wymienionego w ust. 1, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
      § 2.1. Powołuje się Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania określonego w § 1 ust. 1, w następującym składzie:
    1) Marek Góreczny                  - Przewodniczący;
    2) Jan Jeżewski                      - Członek;
    3) Małgorzata Kręcicka          - Sekretarz.
     2. Komisja Przetargowa ma charakter doraźny i zakończy swoje czynności z chwilą podpisania umowy o udzielenie zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1.
 
     § 3.1. Nadaje się Regulamin Pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w § 1, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
    2. Zobowiązuje się Komisję Przetargową, do przeprowadzania postępowania, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Pracy Komisji Przetargowej, o którym mowa w ust. 1. 
 
      § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.
 
      § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2015 r.
 
 
 
 
                                                                                              Starosta Włocławski                       
                                                                                                  Kazimierz Kaca     
 
 
 
________________________
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz. Nr 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 811, 915, 768, 1146 i 1232.


Aby pobrać SIWZ, należy kliknąć tutaj (82kB) word
Aby pobrać zał. nr 1 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (50kB) word
Aby pobrać zał. nr 2 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (50kB) word
Aby pobrać zał. nr 3 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (48kB) word
Aby pobrać zał. nr 4 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (46kB) word
Aby pobrać zał. nr 5 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (52kB) word
Aby pobrać zał. nr 6 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (66kB) word
Aby pobrać Regulamin, należy kliknąć tutaj (20kB) word

Wytworzył: Starosta Włocławski (12 marca 2015)
Opublikował: Emilia Kordylewska (13 marca 2015, 10:26:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 282

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij